DEN ULTIMATA GUIDEN

VAD ÄR TETHER (USDT)?

USDT är en stablecoin som ges ut av företaget Tether Limited. Kryptovalutan förväntas ha ett värde av 1 USD och används därmed som en stabil kryptovaluta på en annars volatil marknad. Lär dig allt om USDT i denna kompletta guide på 4,000+ ord, 2 videor samt beskrivande grafik. Vi visar även hur du köper USDT på mindre än 5 minuter.

 • Allt om USDT, vad är Tether? Vad är USDT? Hur fungerar stablecoins och vilka risker finns?
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp USDT på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - July 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Introduktion till Tether


I detta inledande kapitel presenteras, i korthet, vad Tether och USDT är samt vad kryptovalutan främst används till. Därefter följer en steg-för-steg guide som visar hur du kan köpa USDT samt fördjupande kapitel kring kryptovalutan.

1.1

Vad är Tether Limited?

Tether Limited är ett finansbolag med säte i Hong Kong. Företaget har som affärsidé att skapa och administrera stablecoins, varav USDT (USD Tether) är den största. Denna kryptovaluta har även samma namn som företaget, dvs. Tether. Utöver USDT ger de även exempelvis ut stablecoins som är knutna till värdet av mexikanska pesos och kinesiska yuan.

Företaget förväntas hålla likvida medel, och andra tillgångar, till ett värde som minst motsvarar värdet på alla deras stablecoins. På detta sätt ska kryptovalutan vara uppbackad av fysiska tillgångar.

1.2

Vad är USDT?

USDT har, sedan den lanserades 2014, varit en av världens största stablecoins. Med stablecoin menas att denna kryptovalutas värde är knutet till den amerikanska dollarn. En USDT förväntas alltså vara värd 1 USD.

Den största fördelen med kryptovalutan USDT är därmed att vara värdebevarande och inte så volatil som övriga kryptovalutor. Den används därför både inom trading, DeFi och betalningar. Se användningsområden i kapitel 4.

1.3

Varför köpa USDT?

Till skillnad mot de flesta andra kryptovalutorna finns det ingen anledning att köpa USDT med förhoppning om framtida värdeökning. Detta utifrån att målet med USDT är att ha en stabil kurs på exakt 1 amerikansk dollar (USD). Det finns däremot flera andra anledningar till att köpa, och använda, denna kryptovaluta.

 • Stabilitet – Ett exempel är att investerare enkelt kan sälja andra kryptovalutor mot USDT när de vill ta hem vinster. Tack vare ett stabilt värde kan kryptovalutan hållas fram till att nya investeringsalternativ dyker upp.
 • Decentraliserad handel – Handel på decentraliserade börser (DEX) kan enbart ske med kryptovalutor. Det är därmed inte möjligt att använda USD för handel. Ett alternativ är därmed att växla till sig USDT för att sedan använda dem på dessa börser.
 • Betalningar – Det tredje stora användningsområdet är betalningar. Om en butik vill ta emot betalningar i krypto kan detta ske i USDT, eller annan stablecoin. Detta eftersom priset är stabilt och knutet till dollarn.

KAPITEL 2

Köp USDT på 5 minuter


I följande steg-för-steg guide visas hur du kan köpa USDT på ett par minuter. Detta efter att ha registrerat ett konto hos kryptobörsen Coinbase.

1. Skapa konto

Börja med att gå till Coinbase hemsida eller följ den här länken och klicka på knappen ”Get started”.

2. Registrera och verifiera e-postadress

Nästa steg är att fylla i din e-postadress för att kunna logga in på Coinbase. Fyll i ditt namn, efternamn, e-postadress och välj ett lösenord.

3. Verifiera din identitet

Coinbase kräver en verifiering av personuppgifter av alla kunder. Det görs direkt i registreringsprocessen. Där fyller man i personuppgifter och laddar upp en kopia på sitt ID-kort. Vanligtvis godkänns verifieringen på ett dygn varpå handel kan ske.

 

4. Sätt in pengar

Gå till “Settings” och därefter till “Payment Methods”. Där kan du välja bland flera olika betalningsalternativ. Kortbetalning är det snabbaste alternativet då pengarna kan användas för handel inom 1 – 2 minuter. Fyll i dina kortuppgifter och klicka på “Add Card”.

5. Köp USDT

För att köpa USDT trycker du på “Trade” i navigeringsmenyn. Därefter kommer en detaljerad lista på tillgängliga kryptovalutor att visas med deras aktuella pris och kursförändring. Välj USDT genom att klicka på “Buy”. Välj hur stor summa du vill köpa för och sedan är det bara att genomföra köpet.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 3

Vad är Tether och USDT?


What is Tether (USDT):

Kryptovalutan heter Tether och förkortas USDT, vilket står för USD Tether. Men Tether är även namnet på företaget bakom denna kryptovaluta och dessutom är de utgivare för ytterligare andra stablecoins. I detta kapitel förklarar vi skillnaderna.

3.1

Vad är Tether Limited?

Tether Limited är det bolag som lanserade USDT år 2014. Företagets säte ligger idag i Hong Kong men låg, när det startades upp, i Santa Monica.

Deras affärsidé är att vara en ”onramp” till kryptovalutor, främst för stora investerare. Med ”onramp” menas att det är en enkel väg in på kryptomarknaden. Via deras hemsida kan insättningar ske av fiat varpå personen får USDT till samma summa. Däremot är den lägsta summan 100 000 USD.

Vid insättning skapas alltså nya USDT som ökar utbudet. Kunderna kan även växla tillbaka och på detta sätt få ut fiat från plattformen. I detta fall minskas utbudet av totala mängden USDT. Tanken är därmed att Tether Limited alltid ska ha likvida medel för att kunna erbjuda dessa växlingar.

Utöver en avgift på 0,1 % vid insättning, eller uttag av, fiat tjänar Tether pengar på att investera det kapital som de får in när USDT skapas. Dessa placeras nämligen i exempelvis korta amerikanska statsobligationer och andra säkra värdepapper. Sedan 2023 köper de även bitcoin för ett par procent av sitt innehav.

 • Minting – Skapandet av ny USDT, vilket alltså ökar det totala utbudet.
 • Burning – Borttagandet av USDT, vilket alltså minskar det totala utbudet.

3.2

Vad är USDT och stablecoins?

USDT är den största stablecoin som Tether erbjuder. Den förväntas ha ett värde av 1 USD och hanteras, år 2024, på över 16 olika blockkedjor. Läs mer om vilka blockkedjor som USDT kan hanteras på i kapitel 5.

Som visas nedan erbjuder företaget även stablecoins som är ”peggade” till internationella valutor. Dessutom finns en som är knuten till guldpriset.

 • USDT – Stablecoin med värde av 1 USD.
 • EURT – Stablecoin med värde av 1 EURO.
 • CNHT – Stablecoin med värde av 1 kinesisk yuan
 • XAUT – Stablecoin med värde av 1 oz guld.
 • MXNT – Stablecoin med värde av 1 mexicansk peso

KAPITEL 4

Användningsområden för Tether


What are stablecoins? What is Tether:

Den största fördelen med USDT, i likhet med övriga stablecoins, är dess stabilitet i värde. Att köpa USDT handlar alltså inte om en långsiktig investering utan att utnyttja denna värdestabilitet. Det kan exempelvis ske inom följande tre områden:

4.1

Trading

Det är ofta lättare, och billigare, att växla en kryptovaluta mot USDT än att växla till fiat. För kortsiktiga investerare blir därmed USDT ett sätt att kunna gå in, och ur, specifika kryptovalutor och utnyttja den volatilitet som denna marknad erbjuder.

När investeraren tror att marknaden kommer att falla kan andra kryptovalutor växlas till USDT vilket ger samma effekt som om de sålts mot fiat. Därmed behöver inte kapitalet lämna blockkedjorna och kan snabbare användas när ett köpläge uppstår.

4.2

DeFi

Tjänster inom DeFi (Decentraliserad finans) nås enbart på blockkedjor och med kryptovalutor. Två exempel är likviditetspooler på Uniswap samt utlåning via Aave. Genom att använda USDT utsätts inte investeraren för risken i kursförändringar samtidigt som dessa tjänster kan utnyttjas för att nå god avkastning.

Ett exempel är att ha USDC och DAI (två stablecoins) i likviditetspool och få del av de avgifter som genereras av poolen. Därutöver går det, på vissa decentraliserade börser, att få ytterligare avkastning via farming. Det innebär i korthet att börsens egen kryptovaluta betalas ut som belöning för de som tillför likviditet i en pool.

Som bilden nedan visar ger USDC/USDT farming på ca 3,8 % i årlig avkastning på Quickswap. Nivån varierar däremot beroende på hur många som tillför likviditet.

(Bildkälla: Quickswap)

Tips! Läs mer i vår guide om DeFi.

4.3

Betalning

Eftersom USDT har ett stabilt värde är denna kryptovaluta bättre att använda vid betalningar än exempelvis Bitcoin eller Ether. Det blir helt enkelt tydligare för både köpare och säljare vad en vara kostar.

Ett annat exempel är att Burmas (Myanmar) ”skuggregering” valt att använda USDT för att skapa en sekundär finansiell struktur i landet. Detta för att kringgå militärjuntans nationella ekonomi. Via en neobank kan bankens kunder växla mellan USDT och den nationella valutan Kyat. Detta via en blockkedjelösning som innefattar Polygons blockkedja.

Nedan visas det officiella uttalandet av The NUG Ministry of Planning and Investment i Myamar. Det publicerades på Facebook och spreds sedan i media.

(Bidkälla: Facebook.com)

KAPITEL 5

Vilka blockkedjor hanterar USDT?


Från början utvecklades Tether för att hanteras på Omni Layer, ett nätverk på Bitcoins blockkedja. Men det var när den lanserades på Ethereum, som ERC-20 token, som dess popularitet växte snabbt. Därefter har den lanserats på ett flertal olika blockkedjor. År 2024 var den tillgänglig på följande, enligt deras egen webbplats.

5.1

Antalet blockkedjor kan ändras

Som visas ovan kan USDT hanteras på ett flertal olika blockkedjor. De två blockkedjor med överlägset störst mängd USDT har länge varit Ethereum och Tron.

I början av 2024 fanns det på dessa kedjor 54,82 miljarder respektive 48,99 miljarder USDT. Totala utbudet går alltid se på Tethers hemsida, vilket visas nedan.

(Bildkälla: Tether.to)

Skulle däremot en blockkedja påvisa stora säkerhetsproblem, eller om användarna inte efterfrågar USDT kan Tether Limited välja att ta bort interoperabiliteten med dessa kedjor. Ett exempel på detta är att kompatibiliten till tre blockkedjor stoppades 2023. En av dessa kedjor var Omni Layer, vilket ligger på Bitcoins blockkedja och var den kedja som Tether i början utvecklades för att hanteras på.

Av samma orsak kan Tether välja att erbjuda kryptovalutan på nya blockkedjor om de anser att dess stablecoin kan fylla en god funktion på den kedjan. Om en blockkedja används i stor utsträckning kan Tether välja att lansera sin stablecoin på den blockkedjan. Ett exempel är att kryptovalutan lanserades både på Polkadot och Solana under våren 2021.

5.2

Samma namn – olika blockkedjor

Oavsett vilken blockkedja som USDT används på så heter den USDT. Däremot går det inte att skicka mellan dessa blockkedjor då de har olika teknisk uppbyggnad. En person som har 100 USDT på Polygon kan alltså inte skicka dem till sin Solana-adress. Om byte av blockkedja önskas finns ett par olika tekniska lösningar.

 • Multichain Swap – Ett par decentraliserade börser (DEX) erbjuder tjänsten ”Multichain Swap”. Det innebär att växling kan ske av kryptovaluta på en blockkedja mot en kryptovaluta på en annan blockkedja. Det krävs däremot kunskap i hur en decentraliserad börs fungerar, samt en kontroll av börsens egen säkerhet, för att det ska ske tryggt.
 • Bridge – På de flesta blockkedjor finns en ”bridge”-funktion. Det syftar på att överföring sker, via smarta kontrakt, mellan två olika blockkedjor. Detta kan däremot ta upp ett par timmar av tekniska säkerhetsskäl. En bridge kan även erbjudas av ett företag men då krävs det att användarna litar på detta företag.
 • Via kryptobörs – Det enklaste sättet är att göra denna växling på en kryptobörs. Då behöver personen inte ha kunskap i att hantera MetaMask eller annan kryptoplånbok, vilket krävs för att ansluta till decentraliserade börser eller bridgar. Det sker genom att du sätter in USDT, från en blockkedja, och sedan gör ett uttag av USDT till en annan blockkedja.

KAPITEL 6

Kostnader att använda USDT


De kostnader som uppkommer av att använda USDT kan delas in i två kategorier. Det är kostnader för att köpa USDT samt kostnader för att skicka. Detta på samma sätt som vid handel eller hantering av andra kryptovalutor. Den stora skillnaden är att USDT kan skapas (mintas) via Tether.

Det som är specifikt för USDT presenteras under första rubriken. Resterande kostnader som presenteras gäller alltså för samtliga kryptovalutor och inte enbart för denna.

6.1

Köpa eller sälja via Tether.io

För de som minst har 100 000 USD kan växling ske på Tether.io. Det är därmed främst företag, exempelvis kryptobörser, som kan gå denna väg. Vid insättning av USD kommer nya USDT att skapas (mintas) och vid uttag kommer utbudet att minska (burning).

Kostnaden är 0,1 % för insättning eller uttag av fiat. Dessutom måste 150 USD låsas som en ”verifikationsavgift” för nya användare.

6.2

Köpa eller sälja via kryptobörs

För privatpersoner sker handeln främst på kryptobörser som exempelvis Coinbase eller Binance. Se kapitel 2 för en steg-för-steg guide som visar hur USDT kan köpas på Coinbase.

Det är därmed kryptobörsens courtage som betalas vid handel, vilken brukar vara på mellan 0.10% – 1.00%. Generellt är det billigast på en kryptobörs där handel sker med orderläggning mellan användarna. Detta till skillnad mot en kryptoväxlare där växlaren sätter kurs och handel alltid går via dem.

6.3

Skicka mellan olika plånböcker

När USDT skickas mellan olika kryptoplånböcker betalas en transaktionsavgift. Hur stor den är, samt i vilken kryptovaluta som betalning sker, beror på vilken blockkedja som transaktionen sker.

Sker exempelvis transaktionen på Ethereum betalas Ether (ETH) i avgift medan en transaktion på Tron betalas i Tron (TRN). För att kunna genomföra en transaktion krävs alltså att du har blockkedjans huvudvaluta i den plånbok som USDT ska skickas ifrån.

Exempel: I augusti 2023 var kostanden på Ethereum, för en transaktion av USDT, på cirka 1,35 USD. En summa som var lika stor oavsett hur många USDT som önskades skickas. Att däremot betala 1,35 USD, i Ether, för att skicka ett par USDT är inte ekonomiskt hållbart vilket gör att de små transaktionerna snarare sker på andra blockkedjor.

Vid samma tillfälle kostade det cirka 2 – 5 öre att skicka USDT på Polygons blockkedja. Detta utifrån att denna blockkedja har en annan teknisk uppbyggnad och därmed kan erbjuda lägre transaktionskostnader. Nedan visas transaktionskostnaden på Ethereum vid samma tillfälle som ovan.

Förväntad gasfee på Ethereum 27 augusti 2023:

Low, Average och High är hur fort som transaktionen förväntas gå igenom. Som visas i tabellen är det även dyrare att göra en swap än att genomföra en vanlig överföring.

KAPITEL 7

Vad påverkar priset på USDT?


Det kan tyckas vara självklart att 1 USDT ska vara värd exakt 1 USD. Detta utifrån att företaget Tether Limited förväntas äga tillgångar till samma värde som skapade (mintade) USDT. Men historien visar att så inte alltid är fallet.

Priset rör sig snarare med 0,1 % – 0,2 % på daglig basis. Det har även förekommit att USDT ”tappat sin peg” vilket innebär att värdet gått upp, eller ner, med mer än 1 %. Bilden nedan visar priset på USDT över en vecka i augusti 2023.

Kurs på USDT under en vecka i augusti 2023:

Vid en första anblick kan volatiliteten se stor ut men skillnaden på högsta, och lägsta, kursen är ändå bara 0,6 %. Under bilden beskrivs några faktorer som påverkar förändringar i kursen, både på kort och lång sikt.

7.1

Kraftiga marknadsrörelser

Vid framförallt kraftiga negativa marknadsrörelser på kryptomarknaden kan investerare ”söka en trygg hamn” i stablecoins. Det är de enda kryptovalutorna som, till största sannolikhet, inte påverkas av stora negativa rörelser.

Det kan därmed uppstå mycket stora handelsvolymer och stor efterfrågan på USDT, USDC och andra stablecoins. En efterfrågan som kan pressa upp priset något över 1 USD. Investerare kan helt enkelt vara beredd att betala exempelvis 1,02 USD och på detta sätt betala en ”premie” för att nå säkerheten i dessa kryptovalutor.

Denna prisskillnad uppstår primärt på kryptobörser med låg likviditet och kan alltså variera mellan olika börser. Det pris som anges hos Coinmarketcap, och andra kursaggregatorer, är däremot ett genomsnitt från ett flertal olika börser.

7.2

Arbitrage

Att USDT behåller sitt värde kring 1 USD beror på de arbitragemöjligheter som uppstår om kursen rör sig över eller under detta värde. Kortsiktiga investerare kan därmed utnyttja detta till sin fördel, vilket på sikt för tillbaka kursen till den rätta nivån. Detta förklaras i följande exempel:

Kursen går över

Exempel: På en kryptobörs är kursen 1,03 USD per USDT. Den värderas därmed över dess fundamentala värde. Investerare kan därmed köpa USDT på andra börser, för 1,00, och föra över dessa till denna börs och där sälja dem. Det ger en förtjänst på 3% på investerat kapital. Visserligen tillkommer det en del avgifter för transaktioner och handel men för investerare med stora belopp kan förtjänsten bli riktigt hög.

Kursen går under

Exempel: På en kryptobörs är kursen 0,995 USD per USDT. I detta fall är skillnaden bara 0,5 % och det blir svårare att göra förtjänst på arbitrage. Men i teorin skulle en investerare kunna köpa USDT för stora belopp på börsen när kursen är under 1 USD. Därefter kan dessa säljas när kursen återigen stabiliserat sig på den nivån.

Som visas ovan finns alltså en brytpunkt för när det är lönsamt att utnyttja dessa arbitragemöjligheter. Detta är även något som återspeglas i att den genomsnittliga kursen mycket sällan går upp, eller ner, mer än 0,5 %. Se exempel på detta i grafen ovan.

7.3

Förtroende för Tether

I grund och botten bibehåller USDT sitt värde av ett högt förtroende för företaget Tether. Detta utifrån att användarna måste lita på att Tether har tillräckligt med tillgångar för att kunna backa upp alla deras stablecoins.

Skulle det visa sig att de inte har tillräckligt med tillgångar kan det skapa oro på marknaden och priset rasa. Detsamma gäller om en bank, där Tether har stora tillgångar, går i konkurs och dessa eventuellt går förlorade.

Även om det uppenbarligen funnits perioder då Tether inte haft 100 % uppbackning för dess stablecoins (läs i kapitel 9) så har kursen varit förhållandevis stabil.

KAPITEL 8

Historia


Historien kring Tether och USDT sträcker sig tillbaka till 2012. J.R Wilett presenterade då ett förslag om att skapa en ny kryptovaluta på Bitcoins blockkedja. Kryptovalutan skulle heta Mastercoin och användas på en ”second layer”-lösning på Bitcoin.

Två år senare, i juli 2014, valde några ur teamet bakom Mastercoin att skapa Realcoin. Detta med målet att publicera den på samma second-layer lösning som Mastercoin. Detta lager hade nu döpts om till Omni Layer Protocol vilket den även är mest känd som.

Realcoin bytte sedan namn till Tether varpå projektet tog allt mer form mot det som idag är känt som Tether Limited och deras olika stablecoins. Namnet, Tether, kommer från engelskans ”to be tethered” och kan översättas till att vara ”fastbunden”. Detta utifrån att värdet på varje Tether skulle vara bundet mot en dollar.

8.1

ERC-20 på Ethereum

Nästa steg var att lansera Tether på Ethereums blockkedja, något som fick dess popularitet att öka kraftigt. Detta inte minst eftersom allt fler ERC-20 tokens lanserades och antalet dagliga användare av blockkedjan gick snabbt uppåt.

I augusti 2019 var antalet transaktioner, med USDT, på Ethereum fler än på Omni Layer och utvecklingen skulle fortsätta åt samma håll. Någon månad senare hade USDT på Ethereum även större marketcap. Kryptovalutan blev snabbt det självklara valet på Ethereum medan användningen på Omni Layer minskade successivt.

Som bilden nedan visar, ökade antalet USDT i omlopp drastiskt under 2020 och 2021. Den 1:a januari 2020 var market cap på 4,6 miljarder USD. Två år senare, i januari 2022, var market cap uppe på 78 miljarder USD. I början av 2024 hade USDT ett market cap på över 100 miljarder USD.

Antalet USDT i omlopp 2019 – 2024:

(Bildkälla: Tradingview.com)

8.2

Avslutar Omni

I augusti 2023 valde Tether Limited att sluta skapa (minta) fler USDT på Omni Layer vilket berodde på den väldigt begränsade efterfrågan.

De lämnade därmed den blockkedja där idén till USDT från början föddes. USDT hade nu expanderat till över 15 andra blockkedjor. Dessutom hade Tether lanserat ett flertal andra stablecoins. Bland dessa finns exempelvis stablecoin knutna till kinesisk yuan, mexikansk peso och guld.

Utbud av stablecoins från Tether 2024:

(Bildkälla: Tether.to)

KAPITEL 9

Risker med Tether


Företaget Tether, och därmed även USDT, har fått utstå en hel del kritik sedan lanseringen 2014. Det handlar framförallt om bristen på transparens och ifrågasättande om kryptovalutan är uppbackad med tillräckligt mycket tillgångar.

Dessutom har Tether Limited, och dess systerbolag Bitfinex, varit stämda utifrån anklagelser kring marknadsmanipulation. Tre av de saker som Tether brukar kritiseras för är:

1. Kontroll över utbudet

Utbudet av USDT, och andra stablecoins från Tether Limited, ska regleras utifrån hur stora summor som investerare växlar in, eller ut, från nätverket. Men det är mycket svårt, eller omöjligt, att veta om Tether skapar USDT utöver dessa insättningar. Det finns ingen kontrollmekanism som gör dessa transaktioner transparenta.

Tether kan sägas ha en egen ”sedelpress” och en del som är kritiska mot företaget anser att de utnyttjat denna möjlighet genom åren.

2. Är det uppbackat?

Den största kritiken mot Tether handlar om transparens och företagets möjlighet att bevisa att de har tillräckligt med tillgångar för att ”backa upp” värdet på de stabecoins som finns i omlopp. I början av 2024 var totala värdet av USDT på över 100 miljarder USD. Det innebär att företaget alltså förväntas ha likvida medel, eller säkra tillgångar, till detta värde. Men har de det och varför vill de inte bevisa det?

Ett tecken på att Tether inte har tillräckligt med tillgångar är att de, år 2021, blev fällda i en juridisk tvist med amerikanska CFTC (Commodity Futures Trading Commision). Stämningen resulterade i att Tether, och Bitfinex, fick betala 42,5 miljoner USD i böter för ”untrue or misleading information”. Detta bland annat kring uppbackningen av deras stablecoins.

CFTC anger att Tether uppgett att USDT, sedan 2014, skulle varit ”backed by corresponding fiat assets, including U.S dollars and euros” (Cftc.gov), men att så inte var fallet. I stället kom utredningen fram till att Tether, åtminsone under tiden juni 2016 till februari 2019, inte hade denna uppbackning av tillgångar. Ännu en kritik som framfördes av CFTC var att uppbackningen delvis bestod i osäkra tillgångar som därmed kan falla i värde över tid.

CFTC anger dessutom att Tether inte lyckats bevisa vilka osäkra tillgångar som ingått i deras reserv. Dessutom ansåg de att Tether gett felaktig information kring hur detta löpande kontrollerats och säkerställts.

”Tether held sufficient fiat reserves in its accounts to back USDT tether tokens in circulation for only 27.6% of the days in a 26-month sample time period from 2016 through 2018” / Cftc.gov

3. Censuren

Kryptovalutor brukar presenteras som digitala och decentraliserade betalningsmedel. Med andra ord att du själv har kontrollen över dina tillgångar och att ingen annan kan hantera dem. Men med en central aktör, i Tether Limited som agerar utgivare, skapas även möjlighet till viss censur.

Efter statliga påtryckningar, i juli 2020, spärrades 39 Ethereumadresser vilka därefter inte kunde hantera USDT. Detta var inget nytt fenomen då det redan skett med vissa blockkedjeadresser år 2017.

Att en central aktör kan agera och på olika sätt påverka nätverket är däremot inte unikt för Tether. Ett exempel är att Circle (som ger ut USDC) valde att svartlista ett flertal Ethereumadresser år 2022. Även i detta fall var det efter påtryckningar från den amerikanska staten. Den gången handlade det om att bekämpa den penningtvätt som ansågs ha skett i tjänsten Tornado Cash.

Köp kryptovalutor här

 • Bäst handelsplats för CFD kryptovalutor i Sverige
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter

Annonspolicy

Köp kryptovalutor här

 • Snabbt och enkelt med BankID
 • Erbjuder krypto och aktier*
 • Inga avgifter på insättning/uttag

Annonspolicy

* Riskvarning: 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Eftersom USDT är en av världens största stabecoins erbjuds den på de flesta större internationella börserna, exempelvis Coinbase, Kraken och Binance. År 2024 fanns det däremot ingen svensk börs som erbjöd denna kryptovaluta.

Skillnaden på USDC och USDT är primärt vilket, eller vilka, företag som skapar och distribuerar kryptovalutan. För USDC är det Centre och för USDT är det Tether Limited.

Läs mer om USDC här

TRC20 är den tokenstandard som används på Trons blockkedja. Detta på samma sätt som ERC-20 används på Ethereum. USDT TRC20 är därmed USDT på Trons blockkedja.

Företaget Tether Limited skapar (mintar) stablecoins utifrån det kapital som dess kunder sätter in på nätverket. Dessa stablecoins är tokens som används på olika blockkedjor, exempelvis Ethereum, Tron och Solana. Värdet förväntas vara exakt 1 USD.

Öppna MetaMask och gå till fliken “Token”. Scrolla ner och välj “Import Token”. Ange där följande kontraktsadress: ”0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7”

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *