DEN SVENSKA GUIDEN

RIPPLE (XRP)

Vad är Ripple? Hur funkar XRP?

Ripple (XRP) är en kryptovaluta som presenterades 2012 och är både populär och kritiserad. ”XRP” är namnet på kryptovalutan som används på nätverket ”Ripple”. Detta nätverk används primärt av banker och företag för att göra internationella betalningar. I den här guiden, bestående av 4,000+ ord och 5 st videor, lär du dig allt om Ripple. Vad är Ripple? Är XRP en bra investering? Vad är riskerna?

 • Lär dig allt om Ripple, XRP, kritiken, fördelar, nackdelar och mycket mer
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp Ripple på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - July 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Introduktion till Ripple


Ripple (XRP) är kryptovalutan som används på betalningsnätverket/blockkedjan Ripple. Ett nätverk som primärt har banker och finansiella institut som målgrupp och som underlättar internationella överföringar mellan dessa parter.

Denna blockkedja är programmerad av det amerikanska företaget Ripple Labs och historiskt har värdet på XRP varit starkt knuten till framgångar hos detta företag. Ripple Labs anger däremot att blockkedjan inte ägs av företaget utan är decentraliserad.

Om Ripple är centraliserad eller decentraliserad har alltid varit ett hett diskussionsämne inom kryptovärlden. Hur starka band som finns mellan företaget och kryptovalutan var även något som SEC (motsvarande amerikanska finansinspektionen) tittade på vid deras stämning av företaget år 2020.

Är XRP framtidens betalningsnätverk för internationella digitala överföringar? Eller är XRP så centraliserad att den inte ens borde få kallas för kryptovaluta? Läs denna guide och avgör själv vad du tror om valutans framtid.

1.1

Historien bakom Ripple

Ripples historia tar sin början 2004 då Jed McCaleb designade en idé till ett betalningsnätverk. Detta byggdes sedan upp av Arthur Britto och David Schwartz. Gruppen tog även kontakt med Ryan Fugger som gick med i projektet 2005. Han hade tidigare utvecklat ett betalningsnätverk, OpenCoin, vilket till stor del låg till grund för kommande Ripple.

Grundidén har alltid varit att skapa snabba, enkla och billiga transaktioner. Företaget lanserade kryptovalutan XRP år 2013 som en lösning för säkra digitala överföringar. Under kommande år fick Ripple Labs samarbeten med banker och betalningsinstitut och under 2017 var XRP en av de fem största kryptovalutorna.

Framgångarna fortsatte 2018 då Ripple Labs beräknades ha samarbeten med ca 100 banker. Däremot använde dessa XCurrent-tekniken och inte överföringar som krävde XRP.

Motgångarna kom däremot under 2019 och 2020. Detta genom att amerikanska staten (via SEC) stämde Ripple Labs i slutet av 2020. Läs mer om denna stämning under rubriken ”Stämd av SEC”.

KAPITEL 2

Vad är Ripple / XRP?


What is Ripple? (XRP, IOUs, Gateway and Validators Explained) :

Ripple är ett internationellt betalningsnätverk uppbyggt på en blockkedja. Betalningsnätverket har funktionen att göra internationella värdeöverföringar snabbare, säkrare och billigare. Det kan alltså delvis jämföras med ett modernare och snabbare SWIFT-system.

Överföringar kan antingen ske via s.k IOU eller med hjälp av kryptovalutan XRP. Den tekniska förklaringen till dessa överföringar kan läsas längre ner i denna guide – under rubriken ”Hur fungerar XRP?”.

”RippleNet offers connections to hundreds of financial institutions around the world via a single API and makes moving money faster, cheaper and more reliable for you and your customer” / Ripple.com

Enklaste sättet att förstår Ripple är att jämföra hur överföringar av värde sker i bankvärlden idag och hur detta skulle kunna ske med hjälp av denna blockkedja.

Överföra värden med fiat

Att skicka pengar från ett svenskt bankkonto till ett brittiskt tar 2 – 3 bankdagar. För detta tar banken ett par kronor i överföringsavgift. Ska pengarna skickas exempelvis till ett afrikanskt eller asiatiskt land tar det ännu längre tid och kostar betydligt mer. Dessutom går det inte att överföra annat än pengar – inte några andra digitala tillgångar.

En av orsakerna till de långsamma transaktionerna är att alla banker inte har samarbeten. Vid överföring till mindre länder kan alltså överföringen ske mellan flera olika banker innan överföringen ”når fram”.

Överföra värden med Ripple

Ripple kan ses som en ”brygga” mellan olika nationer, olika fiat-valutor och olika digitala tillgångar. En överföring skulle därmed ta ett par sekunder, oavsett digital tillgång, och kosta en bråkdel av dagens kostnader för internationella transaktioner.

Banker och värdeintuitioner som målgrupp

Ripples målgrupp är alltså banker, växlingsföretag och företag som erbjuder internationella värdeöverföringar. Med andra ord de företag som idag hjälper privatpersoner att genomföra dessa transaktioner.

Detta är även en av de unika egenskaperna med Ripple, dvs. att hjälpa bankerna till bättre transaktionsmöjligheter. De flesta kryptovalutor är utformade för att användas utan bankers inflytande.

Kryptovalutan är konstruerad och distribuerad av ett vinstdrivande företag (RippleLabs) – för att skapa finansiella tjänster för andra vinstdrivande företag (banker).

VIKTIGT – Ripple Labs eller XRP?

Väldigt många förväxlar Ripple Labs med RippleNet och kryptovalutan Ripple (XRP). Namnen är väldigt lika och dessutom är gränserna inte alltid glasklara.

Under lång tid hade Ripple Labs och XRP samma loga. Detta har däremot ändrats för att skapa en tydligare distinktion mellan företaget och kryptovalutan.

Framgångar för Ripple Labs har i vissa fall påverkat värdet på XRP även om dessa framgångar inte nödvändigtvis har inkluderat kryptovalutan.

 • Ripple Labs – Det amerikanska företaget som byggt blockkedjan. Största ägaren av XRP.
 • RippleNet – Nätverket / Blockkedjan.
 • RTXP – Ripple Transaction Protocol, protokollet som bygger upp RippleNet.
 • XRP (Ripple) – Kryptovalutan som används på blockkedjan.

KAPITEL 3

Hur fungerar XRP?


XRP & Ripple – Crypto Review 2020:

Ripple använder ett protokoll, RTXP, för att snabbt och kostnadseffektivt kunna genomföra överföringar över hela världen. Det kan därmed jämföras med hur http (protokollet för internet) används för att snabbt och kostnadseffektivt kunna genomföra överföring av information över hela världen.

1. Nätverket

Grunden för RippleNet är det nätverk av datorer som upprätthåller nätverket. Dessa finns över hela världen, har blockkedjans ledger och validerar transaktioner. Vem som helst kan koppla upp sig på nätverket för att därmed bli validerare.

2. Gateways

När ett företag vill genomföra en transaktion på nätverket kopplar de upp sig via en ”Gateway”. Det är därmed accesspunkten till det finansiella nätverket. Detta på samma sätt som privatpersoner loggar in på sin internetbank och får tillgång till de finansiella tjänsterna som en bank erbjuder. I detta fall är det däremot bankerna som kopplar upp sig mot ett internationellt nätverk.

3. IOU

En unik funktion med Ripple är att nätverket kan hantera ett stort antal olika digitala tillgångar. Detta med allt från kryptovalutor och fiat till råvaror. Det sker via IOU-tokens.

IOU är en token som kan skickas på nätverket samt hållas i en Ripple-plånbok. Denna token kan lite förenklat förklaras som ett skuldbevis. Ett bevis på att någon är skyldig dig en specifik tillgång. I detta fall är det banken som är skyldig dig detta.

De banker som använder Ripple kan skapa och distribuera en IOU. Den som äger en IOU ska alltså kunna växla in denna hos banken mot den tillgång som de är skyldiga personen enligt denna IOU. Det representerar därmed en reell tillgång snarare än att vara en tillgång.

Namnet på en IOU visar även vem som utfärdat den och vilken tillgång den representerar. I teorin skulle alltså en IOU kunna vara:

 • USD.ABC-Bank – ABC-Bank har tillgången USD och lovar att lämna tillbaka detta om deras IOU växlas in.
 • OIL.ABC-Bank – ABC-Bank har tillgången i olja och lovar att lämna tillbaka detta om deras IOU växlas in. I detta fall kan det även vara kopplat till värde istället för fat med olja.

4. Skickas, växlas, handlas med

Genom denna token-ekonomi kan tillgångarna enkelt skickas, växlas, handlas med eller användas inom trading. Den som har en IOU kan växla in den mot tillgången.

Det är däremot viktigt att komma ihåg att dessa IOU har olika utgivare. En IOU från en svensk bank kan bara användas hos den banken eller de banker som de samarbetar med.

5. Trustline

Hela nätverket bygger på trovärdigheten att de som ger ut IOU även har de likvida tillgångarna som krävs för att kunna ge tillbaka tillgången vid ett senare skede. Detta på samma sätt som människor idag litar på att banker och värdeinstitut ska kunna ge de pengar, aktier och fonder som investeras hos dem.

Inom Ripples nätverk kallas denna trovärdighet för Trustline, vilket kan jämföras med kreditvärdighet. De som utfärdar IOU har därmed en gräns för hur stort värde de får skapa i IOU-tokens.

6. XRP

XRP är kryptovalutan som används vid transaktioner på nätverket, förutsatt att inte IOU används. I detta exempel vill Bank A i Sverige skicka 100 000 SEK till Bank B i USA, som ska få detta i USD. Detta kan ske på ett par sekunder och sker via följande steg.

 1. Bank A köper XRP för SEK. Detta till ett värde av 100 000 SEK.
 2. XRP skickas på någon sekund, över blockkedjan, till Bank B.
 3. Bank B växlar dessa XRP till USD.

Eftersom köp och försäljning av XRP sker i nästan samma sekund kommer inte eventuell värdeförändring i XRP att påverka växlingskursen.

På detta sätt blir XRP ”bryggan” mellan olika valutor och möjliggör den snabba och effektiva överföringen. En annan möjlighet är att banken skickar en IOU. Skillnaden handlar i detta fall främst om trovärdhet till de olika parterna i transaktionen.

Med en överföring via XRP kommer transaktionen vara transparent för bägge parter och omöjligt att dra tillbaka. Med en IOU krävs att mottagande part litar på utgivaren.

3.1

Mining & validering

En fundamental funktion inom kryptovalutor är mining. Med andra ord skapandet av nya coins som distribueras till de som genomför valideringar av transaktionerna. Ripple har däremot ingen mining då alla coins är förproducerade (premining).

Utbudet på 100 miljarder coins har distribuerats till Ripple Labs, grundarna, investerare samt låsts upp i smarta kontrakt som sakta ger Ripple Labs nya XRP varje år.

Validering av transaktioner

Över hela världen finns datorer som validerar de transaktioner som sker på nätverket. Någon belöning för det arbete som utförs ges däremot inte. De som väljer att vara validerare gör detta istället för att bistå nätverket och på lång sikt påverka dess valuta positivt. Det finns alltså inte något kortsiktigt incitament till att vara validerare inom Ripples nätverk.

När en transaktion önskas genomföras behöver den valideras, dvs säkerställas att den är korrekt. Om minst 80 % av validerarna anser att transaktionen är korrekt kommer den att gå igenom. Se även videon nedan som förklarar begreppet UNL (Unique Node List). I korthet en lista på validerare som bevisligen arbetar för nätverkets bästa.

Unique Node List (UNL) – How it works:

Minskat utbud via ”burning”

De avgifter som används vid transaktioner tas bort från nätverket (”bränns upp”). Långsiktigt minskas därmed utbudet av XRP. Detta i alla fall efter att de ursprungliga 100 miljarder XRP har distribuerats och det därmed inte kommer fler XRP i omlopp. Minskningen sker däremot i så långsam takt att det inte har någon reell påverkan på priset. Vissa beräkningar visar att utbudet skulle räcka i närmare 70 000 år.

KAPITEL 4

Investera i XRP


Ripple CEO on what’s driving the cryptocurrency market:

Investering i XRP kan ske på flera olika sätt. Det som framförallt skiljer de olika alternativen är:

 • Sker investering i tillgången – eller certifikat som följer tillgången?
 • Är tillgången låst till en plattform – eller kan den skickas till en egen wallet?
 • Finns möjlighet till hävstång/belåning?
 • Kan valutan användas för utlåning?
 • Hur sker deklaration?

XRP via certifikat – Exempelvis Avanza

OBS! Avanza har tidigare erbjudit certifikathandel med XRP som underliggande tillgång. När amerikanska myndigheter stämde företaget Ripple Labs valde nätmäklaren däremot att stoppa handeln och ta bort detta certifikat från sitt utbud). Texten nedan förklarar fördelar/nackdelar med certifikathandel överlag.

Ett enkelt sätt att investera i kryptovalutor är att köpa de certifikat vars värde förväntas följa värdet på kryptovalutan. Utgivaren av dessa certifikat har den reella tillgången men erbjuder enklare handel via dessa certifikat. Många av de certifikat som går att handla med via Avanza och Nordnet ges ut av svenska CoinShares.

Fördelen är att investeringen kan ske hos samma aktiemäklare som aktier/fonder och andra värdepapper handlas. Dessutom kan dessa certifikat handlas inom ISK vilket underlättar deklarationen.

Nackdelen med certifikat är att dessa ofta har hög förvaltningsavgift. Eftersom det är certifikat, och inte kryptovaluta, kan de inte användas till belåning, utlåning eller på annat sätt på Ripples nätverk.

XRP, kryptovalutan – Exempelvis Coinbase, Binance, Kraken

Den reella tillgången, XRP, kan köpas via flera stora kryptobörser. Insättning till dessa sker med kortbetalning eller banköverföring varpå investering kan ske i valutan. Bland de två internationellt största, reglerade, aktörerna finns Coinbase och Binance.

Utifrån ett säkerhetsperspektiv är det bäst att välja en reglerad börs. Risken är annars att betalningar och överföringar plötsligt kan stoppas. Ett exempel kan nämnas från sommaren 2021 då världens största kryptobörs, Binance, tillfälligt stoppade insättningar utförda i Euro. Detta efter att börsen mött motstånd från exempelvis brittiska FCA (motsvarande Finansinspektionen) och dessa förbjudit Binance att vara verksamma i Storbritannien.

Fördelen med kryptovalutor är framförallt valbarheten/flexibiliteten. Det går enkelt att använda valutan till trading, belåning och betalning. Den kan även växlas till tusentals andra kryptovalutor via de större internationella kryptobörserna. Dessutom betalas ingen förvaltningsavgift för att enbart hålla tillgången.

Nackdelen med kryptovalutor är att handel och deklaration kan upplevas krångligare än vid handel med certifikat. Det kräver även mer kunskap om säkerhet eftersom det är du själv som hanterar och förvarar dina kryptovalutor.

4.1

Varför investera i XRP?

Investeringar i kryptovalutor ska ses som spekulativa. Detta utifrån att värdet framförallt kommer utifrån förväntningar på framtida användning av just den valutan. Så är även fallet med XRP. De flesta banker som använder nätverket använder inte XRP för överföringar – men det kan eventuellt bli något som ändras över tid.

Att investera…

De som ser positivt på valutan anser alltså att användandet av XRP, för internationella överföringar, kan öka rejält allt eftersom fler banker går över till blockkedjetekniken. Väljer de Ripples nätverk kan därmed efterfrågan öka extremt – samtidigt som utbudet är begränsat och även minskas över tid.

Eller inte…

Youtubekanalen Crypto Bureaue är en av de som är kritiska till Ripple och XRP. I en analys, utförd 2020, lyfter de upp punkter som skulle kunna påverka värdet på XRP negativt. Framförallt handlar det om att Ripple Labs äger en mycket stor del av hela utbudet (centraliserat), att företaget blivit stämt av SEC (minskar trovärdighet) samt att stora investeringsfonder har minskat sina tillgångar och istället ökat i bitcoin, ether och Ada (investerarnas syn).

KAPITEL 5

För- och nackdelar


Fördelar:

 • Samarbetar med finansvärlden – Istället för att arbete mot finansvärlden har Rippble valt att arbeta med finansvärlden. Detta genom att utveckla nätverk som underlättar för digitala transaktioner.
 • Tydlig funktion – Många kryptovalutor har en ”framtida vision”. Ripple Labs har redan ett nätverk, samarbeten med banker och en tydlig funktion.
 • Miljön – Tack vare pre-mining sker mycket liten miljöpåverkan vid validering av transaktionerna.

Nackdelar:

 • Anses vara för centraliserad – Den största kritiken mot Ripple är att valutan inte anses vara decentraliserad. Ripple Labs, och dess grundare, skulle lätt kunna ”dumpa” priset genom att sälja sina tillgångar.
 • Varit stämd av amerikanska staten – Ett företag som blir stämt av amerikanska staten får självklart ett minskat förtroende på finansmarknaden. Det kan ta lång tid att bygga upp detta förtroende.
 • Många banksamarbeten innefattar inte XRP – Om bankerna använder sig av IOU istället för XRP vid överföringar behöver de aldrig köpa XRP. Därmed kommer inte heller priset att påverkas uppåt.

KAPITEL 6

Kritik mot Ripple


Ripple har, ända sedan valutan skapades, fått utstå en hel del kritik. Vissa hävdar att det inte ens är en kryptovaluta utan ett sätt för företaget Ripple Labs att skapa värde till sig själva. Kritiken handlar bland annat om följande:

1. Ingen miningreward

De som validerar transaktionerna får ingen belöning för detta. Det finns alltså inget incitament att validera transaktioner mer än att det långsiktigt upprätthåller nätverket. Det i sig kan ses som en svaghet då det inte gynnar decentralisering.

2. Centraliserat

Någon mining sker inte löpande utan istället skapades 100 miljarder XRP när valutan skapades. Dessa distribuerades till olika syften.

 • 20 % – Till grundarna av XRP
 • 7 % – Till Ripple Labs (företaget som skapat Ripple)
 • 20 % – Sålda till övriga investerare m.m.
 • 53 % – Låsta i smarta kontrakt som ger Ripple Labs 1 miljard XRP varje månad. Detta fram till att 100 miljarder XRP är distribuerade.

Genom att se på dessa siffor är det lätt att hävda att någon decentralisering inte finns. Enbart 20 % såldes till externa finansiärer och resterande ägdes från början av grundarna eller företaget RIpple Labs. Även om de säljer av viss del av sitt innehav kommer innehavet, till över hälften, vara hos dem.

Denna centraliserade distribution av XRP är grunden till den kraftigaste kritiken mot valutan. Det är även en av orsakerna till att det ibland hävdas vara ett värdepapper – och inte en kryptovaluta. Detta utifrån att XRP är så starkt knutet till företaget.

3. Ripple kontrollerar blockkedjan

En annan kritik handlar om att Ripple ”kontrollerar och hanterar” blockkedjan. Att en enda aktör kan påverka dess utveckling är självklart inte decentralisering.

Det är däremot inte helt korrekt att säga att Ripple kontrollerar blockkedjan. Efter att blockkedjan lanserade har Ripple Labs inte längre kontroll över den. I teorin kan de alltså inte ändra koden i efterhand. Det är istället de som validerar transaktionerna som har blockkedjans ledger och uppdaterar den.

Däremot har Ripple Labs stort inflytande eftersom de till stor del upprätthåller blockkedjan. I praktiken innebär det att de skulle kunna ändra koden, öka utbudet osv. I alla fall enligt kritikerna.

Blockkedjan är fristående utifrån aspekten att Ripple Labs skulle kunna gå i konkurs utan att blockkedjan skulle falla. Däremot skulle flera av de tjänster som Ripple Labs erbjuder till sina kunder eventuellt sluta fungera eftersom de grundas på protokoll hos Ripple Labs.

4. Få validerare

Om en blockkedja enbart har ett fåtal validerare ökar risken för att den kan manipuleras. Ripple har, i förhållande till många andra kryptovalutor, väldigt få validerare. Vad skulle hända om bara några av dessa gick ihop tillsammans för att skapa felaktiga transaktioner? Anser dagens banker, med de säkerhetskrav de har, att antalet validerare upprätthåller tillräcklig säkerhet?

5. Bygger på trovärdighet (IOU)

Ett uttryck inom blockkedjor är ”In code we trust”. Med det menas att det är blockkedjans kod som helt och hållet ger trovärdighet till kedjan och att användare vågar förlita sig på den.

Vid överföringar av IOU krävs istället tillförlitlighet till utgivaren av dessa IOU. Det kan fungera mellan parter som 100 % litar på varandra. Men vad händer om denna trovärdighet förbrukas, missbrukas eller ifrågasätts? Även detta är alltså en punkt som karaktäriserar Ripple och som kritiker vänder sig mot.

6. Inte öppet och fritt

Ännu en grundfunktion inom kryptovalutor är att de ska vara tillgängliga för alla. Viss kritik kan i detta fall riktas mot Ripples nätverk då det är konstruerat för att upptäcka och förhindra exempelvis penningtvätt samt att dessa ”misstänkta transaktioner” rapporteras till relevanta aktörer.

Det kan självklart anses fördelaktigt att nätverket har en inbyggd säkerhetsfunktion men frågan kvarstår vad som händer med tillgångarna om en aktör anser att det handlar om penningtvätt även om det inte är så. Kan vissa aktörer även stängas ute från nätverket utifrån sanktioner osv?

7. Påverkar Ripple Labs kursen?

Grundkritiken handlar alltså om ett för tätt förhållandet mellan Ripple Labs och kryptovalutan XRP. Kritiker menar exempelvis att företaget medvetet försökt påverka kursen och manipulera marknaden. Läs mer under kommande rubrik ”Stämd av SEC”.

KAPITEL 7

Stämd av SEC...


SEC vs. RIPple: End of XRP?? Complete Overview

I slutet av 2020 stämde Amerikanska Securities and exchange commission (SEC), motsvarande svenska Finansinspektionen, företaget Ripple Labs. Värdet på kryptovalutan XRP dök ca 30 % vid beskedet vilket är ett exempel på hur täta band företaget och valutan anses ha.

Stämningen genomfördes främst utifrån att SEC ansåg att XRP skulle kunna likställas med värdepapper. När Ripple lanserades sålde företaget kryptovalutan XRP till investerare samtidigt som en stor del av utbudet distribuerades till företaget. På detta sätt kunde Ripple Labs få in kapital.

Utifrån detta ansåg SEC att Ripple Labs ha sålt ”oregistrerade värdepapper”. Det var däremot inte första gången som företaget blev stämt. Sedan lanseringen 2013 har före detta kunder till företaget också stämt dem utifrån samma inriktning.

Värdepapper pga centralisering

Varför ansåg SEC att Ripples lansering av XRP var oregistrerade värdepapper medan någon stämning inte skett mot andra kryptovalutor? Framförallt pekar SEC på att XRP är centraliserad utifrån att Ripple Labs både skapade valutan och har stort inflytande över dess utbud och funktion. Sett till dess distribution har även Ripple Labs, och dess ägare, över 50 % av utbudet vilket tyder på en centralisering.

Utöver denna stämning blev även företagets VD, samt före detta VD, stämda av SEC. Denna stämning handlade om marknadsmanipulation genom att de totalt har sålt coins för 5 miljarder dollar.

Företaget motsatte sig anklagelserna och dess argument för att deras coin inte ska ses som värdepapper kan läsas i det dokument som företaget valde att publicera strax efter stämningen. De påpekar exempelvis att det inte är delägande i företaget eller ett kontrakt. Kortfattat anser de att XRP är en fristående kryptovaluta som Ripple Labs inte kan påverka.

Avlistning och avslutade samarbeten

Vid stämningen valde även flera företag att avsluta samarbetet med Ripple Labs och flera börser valde att stoppa handeln. Ett av de största samarbeten som avbröts var det med MoneyGram. Dessa två företag hade då ett strategiskt avtal från 2019 som bland annat innebar att Ripple skulle investera ca 50 miljoner dollar i MoneyGram och för detta få en del av företagets aktier. Ett annat brutet samarbete var med Intermex.

I Sveriges stoppades handeln i certifikat med Ripple som underliggande tillgång hos både Nordnet och Avanza. Dessa certifikat togs sedan bort från utbudet.

I flera uttalanden nämndes att Ripple Labs var beredd att flytta sin verksamhet från USA och istället ha sin verksamhet i ett land där XRP klassades som valuta/kryptovaluta istället för värdepapper.

“In fact, the United States is the only country around the world that has XRP as a security, every other country in which we work, they view it as a currency,” / Intervju i Coindesk

Ett exempel kan nämnas från FCA (Financial Conduct Authority) i Storbritannien som inte valt att klassificera Ripple som ett värdepapper. I ett uttalande från 2019 nämns XRP som exempel på ”oreglerade kryptovalutor” likt Bitcoin och Ether.

Manipulation av kurser

I dokument presenterar även SEC bevis på att priset medveten har manipulerats av Ripple Labs och dess VD samt tidigare VD, Larsen och Garlinghouse (hela dokumentet kan läsas här).

Similarly, in April 2016, the CFO emailed Larsen and Garlinghouse regarding continued “downward pressure on the price of XRP” and suggested having the Market Maker “adjust down a bit our net sell target for a few days to see if we can help stabilize and/or increase the XRP price.” Larsen responded, “Yes – let’s adjust,” while Garlinghouse stated that he was “in favor of” adjustment but was “marginally inclined to be more aggressive when we do this.

Ett annat exempel, från 2017, visar att även de anställda uppmanades att påverka marknaden.

As another example, in an August 12, 2017 e-mail to Ripple Agent-2 and Ripple Agent-3, Garlinghouse raised concerns about XRP being “squarely left out” of a recent market “rally” and asked whether Ripple’s recent XRP sales were “impacting the market?” He instructed certain Ripple employees to “proactively” attempt to increase speculative trading value with positive XRP news

Vid ett annat tillfälle försökte Garlinghouse få börser att lista XRP med löften om incitamentprogram.

“…happy to offer minimum monthly guarantees in 2017 to get this onto your near-term priorities list”.

Att de bägge personerna gynnades av högre kurser är tydligt. Mellan 2015 och 2020 sålde de XRP för 159 miljoner USD respektive 450 miljoner USD. Det är inte olagligt att göra stora vinster på försäljning av tillgångar men eftersom SEC ansåg att XRP borde klassas som värdepapper fanns krav på transparens kring dessa försäljningar. Ett krav som inte uppfylldes.

189: Defendants did not disclose publicity this XRP buying and selling strategy

190: But Ripple did publicly tout other actions it was taking to support XRP´s market.

Enligt SEC har Ripple Labs hanterat och pratat om XRP som om det vore ett värdepapper. Dessutom har det varit företagets väg till kapitalanskaffning. De menade även att XRP är helt beroende av Ripple Labs ekonomiska framgångar.

Påverkade kursen

Initialt föll kursen kraftigt på XRP men under våren 2021 återhämtade den sig och var stundtals upp på en kurs x3 högre än innan stämningsansökan blev officiell. Den stora nedgången i maj 2021 bör däremot inte härledas till information kring pågående stämning utan den ”kryptokrasch” som slog över hela marknaden under ett par veckor.

KAPITEL 8

Ripple sammanfattning


Ripple Labs är ett amerikanskt fin-tech företag som bland annat har skapat blockkedjan RippleNet samt kryptovalutan XRP. Företaget erbjuder finansiella tjänster, till banker och värdeinstitut, som skapar snabbare, enklare och billigare internationella värdeöverföringar. Detta via IOU-token samt via XRP. Målet är att bli en modernare variant av SWIFT.

Initialt lyckades Ripple Labs mycket bra genom att ingå samarbeten med flera stora finansiella aktörer. Bland annat investerade de 50 miljoner i Moneygram samt tecknade avtal med bankerna Santander och SEB. Kryptovalutan ökade kraftigt i värde och var länge en av de tio största kryptovalutorna gällande dess totala marknadsvärde.

Ett stort bakslag kom däremot 2020 då Ripple Labs stämdes av amerikanska SEC. De ansåg att XRP borde klassas som ett värdepapper, och inte som kryptovaluta, på grund av dess tydliga koppling till just företaget Ripple Labs. När det offentliggjordes föll kursen över 30 % men ökade sedan kraftigt kommande månader.

En investering i XRP innebär en spekulation i att Ripple blir ett väletablerat betalningsnätverk som används av hundratals, eller tusentals, banker och finansiella institut.

Delta i diskussionen

1 comment

 • Xrp kommer gå upp i tak i pris.kommer hamna över 1000 $ till början av nästa år 2023

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *