DEN ULTIMATA GUIDEN

ETHEREUM XBT

Ethereum XBT är ett certifikat som kan köpas hos nätmäklare. Detta certifikat har som målsättning att följa priset på Ethereum. På det sättet kan du få exponering mot Ethereum utan att behöva äga den underliggande tillgången. Det finns både för- och nackdelar med att köpa Ethereum XBT certifikat istället för riktiga Ethereum (ETH).

I den här guiden hjälper vi dig med allt. Lär dig om fördelar, nackdelar, avgifter, skatter, instruktioner och mer. Navigera på sidan genom att klicka på ett kapitel nedan.

Vill du ha hjälp? Det tar bara 5 minuter att investera i Ethereum. I slutet av guiden hittar du steg-för-steg instruktioner för att köpa både certifikatet och Ethereum. Antingen köper du Ethereum XBT på ditt Avanza konto/ISK eller riktiga Ethereum direkt med ditt MasterCard/VISA kort.

Topp 3 Ethereum Handelsplatser - September 2021

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är Ethereum XBT?


Ethereum XBT är ett certifikat som förväntas följa värdeutveckling av kryptovalutan Ethereum. Genom att köpa detta certifikat skapas därmed en exponering mot Ethereum utan att den underliggande tillgången behöver ägas.

Certifikatet ges ut av XBT Provider och är uppbackad av innehav i Ethereum hos GBI Trading Limited. Företagen köper/säljer därmed Ethereum beroende på hur handeln sker med certifikaten. Certifikaten kan handlas på bland annat Avanza och Nordnet.

Till skillnad mot att äga kryptovaluta kan certifikat handlas inom ISK. Det innebär enklare deklaration och låg skatt. Men sett till avkastning över längre tid kan investering i riktig kryptovaluta vara bättre.

1. Utfärdare & Garant

Ethereum XBT ges ut av XBT Provider. Garant är Coinshares Limited, tidigare känd som Global Advisors Limited.

2. Handel

Certifikatet är listat på First North Stockholm. Detta i likhet med övriga kryptobaserade certifikat från XBT Provider.

Då det är ett börshandlat certifikat kan handel ske under börsens ordinarie öppettider. Vissa mäklare erbjuder även stop-loss för att anpassa handeln.

3. Risker

I likhet med alla värdepapper finns risker med detta certifikat.

 • Marknadsrisk – Enligt faktabladet har certifikatet en risknivå på 7/7. Med andra ord allra högsta risknivån. Volatiliteten är betydligt större än för aktier och fonder.
 • Emittentrisk – Skulle utgivaren av dessa certifikat komma i obestånd kan det innebära att totalt investerat belopp förloras. Investeringen omfattas inte av investeringsskydd eller garantisystem. ”Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering” / Coinshares.com
 • Valutarisk – Visserligen handlas certifikatet i SEK men den underliggande tillgången (Ether) värderas i USD. Därmed uppstår en viss valutarisk.

4. För tidig uppsägning

Emittenten har rätt att avsluta produkten vilket innebär att den inte längre går att handla. I detta fall betalas värdet ut till innehavarna.

5. Hävstång

Certifikatet handlas inte med hävstång. Därmed kommer värdeutvecklingen att följa värdeutvecklingen av Ethereum 1:1.

KAPITEL 2

Vad är emittentrisk?


Emittentrisk – Den stora skillnaden mot att köpa kryptovaluta

Den stora skillnaden, i risk, i att köpa certifikat istället för riktig kryptovaluta är emittentrisken. Detta utifrån två faktorer.

1. Uppbackad?

Certifikat ska vara uppbackade av den underliggande tillgången. Men det kräver i så fall en tydlig transparens av utgivaren så att investerarna ser att tillgången verkligen finns. Det har, historiskt sett, funnits utgivare av certifikat som inte haft den säkerhet som krävts.

2. Konkurs

Skulle utgivaren och garanten bli insolvent (gå i konkurs) kan deras certifikat bli värdelösa. Detta eftersom det är dessa företag som garanterar att de kommer kunna betala ut värdet på certifikaten.

XBT Provider har fått kritik

Under 2018 fick XBT Provider kritik utifrån brist på transparens. Enligt företaget ska inköp/försäljning ske av underliggande tillgång utifrån vilken handel som sker med certifikatet. Men när SvD Näringsliv kontaktade dem gick det enbart att få fram aktuella uppgifter kring hur mycket Ethereum de ägde från året tidigare. Detta kan däremot ha förbättrats sedan dess.

Vid handel i certifikat är det alltså viktigt att kontrollera vilka som är utgivare och garant. Det är detta som i grunden avgör emittentrisken – vilket är den risk som framförallt skiljer sig mot att köpa riktig kryptovaluta.

I jämförelse mot kryptovalutan Ethereum

Om Ethereum köps och därefter hålls i en egen hardwallet (kryptoplånbok som inte är uppkopplad mot internet) uppstår ingen emittentrisk. I detta fall är du själv helt ansvarig för förvaringen och att komma ihåg lösenord/återställningsfras. Så länge det finns någon som är villig att köpa din kryptovaluta (privatperson, börs, företag) så kommer den kunna säljas.

KAPITEL 3

För- och nackdelar


Genom att förstå både fördelar och nackdelar med certifikat kan du lättare välja vilken investeringsväg som passar dig bäst.

Fördelar med Ethereum XBT

 • Kan handlas inom ISK – Ingen deklaration.
 • Enkel registrering och handel – Skapa konto hos Avanza på 3 minuter.
 • Handel hos Avanza och Nordnet – Svensk kundsupport.
 • Låg skatt – Vid kortsiktig investering (ett par år).
 • Säkerhet – Aktiemäklaren tar ansvar för säkerheten gällande förvaring.

Nackdelar med Ethereum XBT

 • Årsavgift – I kursen ingår 2,5 % årsavgift.
 • Enbart investering – Med riktig kryptovaluta kan tjänster användas på Ethereums nätverk.
 • Emittentrisk – En risk som inte uppstår om kryptovaluta köps och hålls på en hardwallet.
 • Dyrare i längden – Med courtage, årsavgift och schablonskatt kan certifikat ge lägre avkastning än att äga den underliggande tillgången. Detta på lång sikt.
 • Courtage – Minst 19 kr per köptillfälle.
 • Handelstider – Handel kan enbart ske under börsens öppettider.
 • Ger inte forkar/airdrops – Genom att hålla valutan i en egen kryptoplånbok kan både forkar och airdrops ge extra valuta. Även om stora forkar kan tillgodoräknas så gäller det inte airdrops och mindre forkar.

KAPITEL 4

Historien bakom Ethereum XBTRyan Radloff, VD CoinShares Group (ägare av XBT Provider)

Den 9:e oktober 2017 lanserade XBT Provider certifikatet ”Ether Tracker One”. Det var då det första kryptobaserade certifikatet i Ethereum som kunde handlas på NASDAQ Stockholm. Även om utvecklingen var mycket kraftig under hösten 2017 så var ändå intresset relativt lågt.

Under det fjärde kvartalet (slutet av 2017) genomfördes i genomsnitt 2487 affärer per dag vilket kan jämföras med 8912 affärer per dag under de första 24 dagarna i januari 2018. Sedan dess har intresset ökat rejält och detta inte minst när Ethereum kraftigt började öka i värde under 2020. I mars 2021 var det ca 23 000 kunder hos Avanza som ägde certifikatet.

CoinShares Group äger XBT Provider

XBT Provider ägs av Coinshares Group vilket är Europas största investeringsföretag inom kryptovalutor. ”Our mission is to expand access to the digital asset ecosystem by pioneering new financial products and services that provide investors with trust and transparency when accessing this new asset class.” / CoinShares

Värdeutveckling Ethereum XBT

När Ethereum XBT lanserades (okt 2017) var priset på Ether ca 300 USD. Under november och december ökade sedan värdet extremt snabbt, likt hela kryptomarknaden, varpå en krasch kom i början av 2018.

Därefter gick kursen som lägst ner till ca 80 USD varpå den sedan har ökat till ATH i början av 2021. Då var kursen på ca 2000 USD.

Från lanseringen till början av 2021 har därmed Ethereum ökat nästan 7 gånger i värde. Certifikatet har därmed haft en liknande värdeutveckling även om 2,5 % årsavgift får räknas bort från värdeökningen.

KAPITEL 5

Vad är billigast?


Om det är billigast att köpa och äga kryptovaluta eller certifikat beror både på investerat belopp och hur länge som innehavet förväntas ägas. Detta utifrån de olika kostnaderna och skattesatser som uppstår.

5.1

Köpa & äga riktiga Ethereum (Ex. eToro)

Insättning är nästan alltid gratis om det sker med banköverföring (SEPA). Men med kortbetalning är det inte ovanligt med en avgift på 2-4%. Hos eToro är både banköverföring och kortbetalning gratis. Det är också möjligt att göra en insättning med Klarna, PayPal och flera betalningsmetoder.

Köp kan sedan ske med mycket lågt courtage och spread. På exempelvis Binance är courtaget maximalt 0,1 % medan det hos eToro inte finns något courtage. Istället har eToro högre spread, 1,9 % för Ethereum. (Siffror från 2021)

Att äga Ethereum kostar inget. Om så önskas kan däremot kryptovalutan användas på flera plattformar för att ge en viss procentuell avkastning per år. Hos Binance Earn går det att spara med allt från 0,87 % till 20 % i årlig avkastning. För den högsta nivån krävs däremot staking på Ethereum 2.0 där valutan blir låst i minst två år.

Skatt betalas året efter att försäljning skett. Detta ska då deklareras på en K4-blankett under ”Övriga tillgångar”. Vinsten beskattas med 30 %.

5.2

Köpa & äga Ethereum XBT certifikatet (Ex. Avanza)

Insättning till Avanza är avgiftsfritt.

Köp av Ethereum XBT innebär en courtagekostnad beroende på courtageklass. Lägst kostnad är däremot 19 kr per handelstillfälle.

Att äga Ethereum XBT innebär att en årlig avgift på 2,5 % på innehavet. Investeras 10 000 kr dras alltså 250 kr i denna avgift, som är inräknad i kursen. Då handel sker i certifikat kan dessa inte användas för att skapa ytterligare avkastning.

Skatt behöver inte räknas ut då handel bör ske inom ett ISK. I detta fall betalas en årlig schablonskatt på hela innehavet. Vilket under 2021 är ca 0,4%.

”….förstå att den här produkten är prissatt med hänsyn till en produktavgift som tillkommer dagligen, och som därigenom kommer att minska lönsamheten för investeringen desto längre produkten hålls.” / Coinshares.com

5.3

Vad blir mest lönsamt?

Vad som är lönsammast beror på:

Långsiktighet

Varje år betalas 2,5 % i avgift på certifikat. En investering på 10 000 kr, med avkastning på 10 % per år, innebär en total avgift på 1749 kr. Vid kort investeringstid blir däremot certifikatet fördelaktigare.

Belopp

Vid varje handelstillfälle betalas 19 kr i avgift på certifikatet. En investering på 1000 kr kommer därmed kosta 38 kr i avgifter för ett köp och ett säljtillfälle. Det är 3,8 % av beloppet. Det krävs större belopp för att certifikat ska bli fördelaktigt.

”Produkten bör hållas på kort sikt – en rekommenderad period på upp till ett år.” / Coinshares.com

5.4

Hur deklarerar jag?

Om certifikat handlas inom ett ISK behöver handeln inte deklareras. Detta utifrån att ISK har en schablonskatt som automatiskt dras från likvida medel på kontot. År 2021 är denna årliga schablonskatt ca 0,4%.

Generellt rekommenderas att handel med värdepapper sker inom ISK just på grund av förenklad deklaration och lägre skatt.

Om certifikat handlas inom en aktie- och fonddepå deklareras försäljningar på K4-blankett. I detta fall betalas 30 % kapitalvinst på eventuell vinst.

För deklaration av kryptovalutor rekommenderar vi att läsa vår guide, deklarera bitcoin och kryptovalutor.

KAPITEL 6

XBT Certifikat eller Ethereum?


Vad är bäst att köpa? – XBT Certifikatet Ethereum eller kryptovalutan Ethereum? Det beror på vad som prioriteras. Det som framförallt skiljer är avkastning över tid, funktionalitet och användarvänlighet.

Köpa Ethereum XBT Certifikat

De primära fördelarna med att investera i Ethereum XBT är enkelheten. Det går mycket snabbt att skapa konto hos exempelvis Avanza och handel kan sedan ske under börsens öppettider. Någon deklaration behöver inte ske. Om totala kostnaden (skatt och avgifter) blir lägre än att köpa riktig kryptovaluta beror på hur ofta handel sker, belopp och tidsperspektiv. Utgivarna av detta certifikat anger att det främst är för kortsiktig handel (något år).

Däremot kan handel bara ske när börsen har öppet och det krävs att investeraren förlitar sig på emittenten och garanten. Andra nackdelar är årsavgiften och att priset ibland kan variera något mot marknadspriset.

Köpa riktiga Ethereum (ETH)

De primära fördelarna med att köpa Ethereum är att det kan bli lönsammare i längden. Detta tack vare lägre courtage, ingen årsavgift och ingen schablonskatt (som på ISK). Men vinstskatt betalas vid försäljning på 30 %.

Kryptovalutan kan även användas på nätverket Ethereum för investeringar inom De-fi, smarta kontrakt osv. På detta sätt kan ytterligare avkastning skapas utöver eventuell värdeutveckling. Flyttas kryptovalutan till andra börser kan den även växlas till tusentals andra valutor.

Nedanför har vi inkluderat två steg-för-steg guider för att köpa Ethereum XBT på Avanza och riktiga Ethereum med kort.

KAPITEL 7

Så köper du Ethereum XBT


Avanza är sveriges största nätmäklare. Det är en populär bank med ett stort utbud av produkter såsom certifikat. Ett populärt certifikat är Ethereum XBT som låter dig köpa Ethereum via Avanza. Nedan hjälper vi dig registera dig hos Avanza helt gratis på 3 minuter! Vi har gjort enkla steg-för-steg för att köpa Ethereum hos Avanza:

OBS! Att köpa Ethereum certifikat hos Avanza är ca 3% DYRARE varje år jämfört med att köpa riktiga Ethereum. Köpa och sälja blir begränsat till börsens öppettider på vardagar. Du äger inte din kryptovaluta så du kan ej använda den. I nästa kapitel hittar du steg-för-steg instruktioner för att köpa riktiga Ethereum billigare med ditt MasterCard/VISA.

1. Öppna Konto

Första steget är att Öppna Konto hos Avanza. Det tar bara 3 minuter med BankID. Följ den här länken och registera dig!

2. Fyll i Uppgifter

Nästa steg är att fylla i kontaktuppgifter och din erfarenhet av handel med värdepapper. Detta tar bara några minuter. När du är klar loggar du in på ditt konto med hjälp av BankID eller användarnamn och lösenord.

3. Sätt in Pengar

Är du inloggad? Nu är det dags att sätta in pengar för att handla med. Klicka på ”Mina Sidor” -> ”Insättningar & Uttag” -> ”Sätt in pengar”. Här kan du välja mellan Trustly eller vanlig banköverföring. Vi rekommenderar Trustly, det tar några sekunder och är gratis!

4. Sök på ”Ethereum XBT”

Har du pengar på kontot? Då klickar på sökknappen och skriver in ”ethereum xbt”. Du kan välja om du vill handla certifikatet i svenska kronor (Ethereum XBT) eller euro (Ethereum XBTE). Vi rekommenderar att väljer den översta, Ethereum XBT.

5. Köp Ethereum XBT!

Nu kan du köpa Ethereum certifikatet genom att klicka på ”Köp” och följa stegen!

 

Grattis, du har nu investerat i Ethereum!

Behöver du hjälp?

Nedan har vi inkluderat en video som hjälper dig att handla hos Avanza. Följ guiden som visar hur du placerar en enkel orderläggning på deras webbplats →

KAPITEL 8

Så köper du riktiga Ethereum


eToro är den bästa Ethereum / kryptovaluta handelsplatsen. Du kan köpa Ethereum och kryptovalutor snabbt, enkelt och säkert. Deras handelsplattform har lägst avgifter och fått vårt högsta betyg. Följ vår köpguide med steg-för-steg instruktioner nedan och köp Ethereum (ETH) med MasterCard/VISA på 5 minuter.

1. Öppna Konto

Första steget är att öppna ditt eToro-konto. Följ den här länken, fyll i informationen och klicka på ”Start Trading”! →

2. Verifiera Email & Logga In

Nästa steg är att verifiera din e-mail för att kunna logga in på eToro-kontot. Följ länken som du får på mail, skriv in din information och klicka på ”Sign in” →

3. Svara På Frågor

Vi börjar med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla handelsplatser och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Complete Profile” och följ stegen →

4. Sätt In Pengar

Nu är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Deposit Funds” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Submit” →

5. Välj Ethereum

Nu behöver du bara välja Ethereum (ETH) genom att klicka på köpknappen

6. Köp Ethereum!

Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Open Trade” →

 

Grattis, du har nu köpt Ethereum!

Delta i Diskussionen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Handla med eToro!

Bäst Kryptovaluta Mäklare. Öppna Konto på 3 minuter. 24/7 Trading. Lägst Avgifter.

Handla med eToro!

Bäst Kryptovaluta Mäklare. Öppna Konto på 3 minuter. 24/7 Trading. Lägst Avgifter.

Risk Disclaimer: Cryptoassets are highly volatile unregulated investment product. No EU investor protection. Your capital is at risk.