DEN ULTIMATA GUIDEN

POLYGON (MATIC)

Polygon är en ”second layer solution” på Ethereums blockkedja. Det är en teknisk lösning som gör att Ethereum kan användas med snabbare och billigare transaktioner. Några företag som valt att använda Polygon är Adidas, Stripe och Disney. Lär dig allt om Polygon och Matic i denna kompletta guide på över 4000+ ord, 4 videor samt förklarande grafik. Vi visar även hur investering kan ske.

 • Allt om Polygon och Matic, blockkedjan, kryptovalutan, staking och hur investering sker i Matic.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp Matic på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - June 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är Polygon och Matic?


What is Polygon? MATIC explained with animations:

Polygon är en blockkedja och Matic är kryptovalutan som används på denna blockkedja. Nedan beskrivs först kortfattat både Polygon och Matic. I följande kapitel beskrivs sedan dessa mer på djupet.

1.1

Vad är Polygon?

Polygon är en blockkedja vars primära mål är att underlätta interaktion med Ethereums blockkedja. Polygons blockkedja kan hantera flera transaktioner per sekund, samt har lägre transaktionsavgift, än Ethereum.

Det gör att blockkedjan blir mer användarvänligt att interagera med. De transaktioner som sker på Polygon kommer däremot att registreras på Ethereum och därmed utnyttja den blockkedjans säkerhet.

(Bildkälla: Medium)

1.2

Vad är Matic?

Matic är den kryptovaluta som används på Polygon. Den har primärt två funktioner men även en tredje funktion är under utveckling.

 • Transaktionsavgifter – I likhet med alla blockkedjor betalas en transaktionsavgift (kallas för gasfee) för varje transaktion som genomförs. Den betalas med Matic.
 • Staking – Polygon använder Proof of Stake som konsensusmekanism. Det betyder att Matic kan låsas i smarta kontrakt och därmed användas inom staking. De 100 största innehavarna av Matic kommer att validera och säkra blockkedjan.
 • (Governance) – Matic kommer framöver att användas inom governance. Det innebär att de som håller kryptovalutan kan vara med och rösta på framtida förbättringar och projekt.

1.3

Varför investera?

En investering i Matic kan liknas med en investering i blockkedjornas infrastruktur. För att förklara detta enkelt visas nedan en liknelse.

Exempel: Ett byggföretag bygger vägar, broar och tunnlar för att underlätta för transport och kommunikation mellan olika personer, företag och städer. Detta för att förbättra handeln i Sverige och dess hela ekonomi.

Polygon består i stället av exempelvis ”digitala broar” (kallas för bridges), snabba interaktionslösningar och användarvänliga funktioner. Alla dessa syftar till att förbättra interaktioner på Ethereum och därmed gynna den blockkedjans utveckling och ekonomi.

Stora investerare

Att stora investerare tror på en positiv utveckling för Polygon, och kryptovalutan Matic, är tydligt. Mellan 2019 och 2022 har investeringar skett på över 550 miljoner USD varav merparten, 450 miljoner USD, kommer från venture capitals. Det är riskkapitalbolag som investerar tidigt i företag och projekt som de tror kommer växa kraftigt.

KAPITEL 2

Historien bakom polygon


Polygon (Matic) – Could it win the ETH scaling race:

Utvecklingen av Matic, som blockkedjan hette från början, påbörjades 2016 av de tre indiska programmerarna Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal och Anurag Arjun. Detta via företaget Polygon Technology från Indien.

De, som många andra, hade sett svagheter i Ethereums blockkedja. Men i stället för att bygga en helt ny blockkedja valde de att skapa ett så kallat layer two protocol. Förenklat kan sägas att de byggde en blockkedja som agerade ”ovanpå” Ethereum vilket innebär att samtliga transaktioner ändå kommer att synas på Ethereums blockkedja.

2.1

Företag och organisation

Det är den icke vinstdrivande organisationen Polygon Foundation som beslutar om framtida utveckling och strategiska beslut. Den tekniska lösningen köps in från Polygon Technology.

Det ska däremot tilläggas att Polygon Technology inte enbart utvecklat blockkedjan Polygon utan jobbar brett med olika skalningslösningar för Ethereum. Polygon och Matic är därmed enbart en av dessa.

2.2

Finansiering och lansering

Under 2019 genomfördes kapitalinförskaffning, via ICO, vilket resulterade i ca 5,5 miljoner USD. År 2022 hade Polygon även börjat attrahera intresse och kapital från venture capitals. I början av året investerades totalt 450 miljoner USD från olika riskkapitalbolag. Som visas nedan kunde tidiga investerare köpa Matic för bara en bråkdel av dagens pris.

 • 2019: 165 000 USD via en så kallad ”Seed round”. Genomsnittligt pris var 0,00079 USD.
 • 2019: 440,000 USD via “Early Supporters” med genomsnittspris på 0,0026 USD.
 • 2019: 5 000 000 USD via Initial Exchange offering. Genomsnittligt pris var 0,0026 USD.
 • 2022: 450 000 000 USD via venture capital företag. Investering i företaget Polygon Technology.

De som investerade tidigt fick snabbt en otrolig stor avkastning. I april 2019 var värdet 0,05 SEK och 2,5 år senare var kursen som högst på ca 25 SEK. En värdeökning på x500. De som investerade allra först, och sålde på 25 kr, fick x30 000 på sin investering!

(Bildkälla: CoinGecko)

2.3

Matic blir Polygon

I början av 2021 bytte blockkedjan Matic namn till Polygon. Däremot behöll kryptovalutan, Matic, sitt namn. En av de största orsakerna var att projektet skulle få en ny strategisk plan med allt större fokus på interoperabilitet, dvs. att hjälpa olika second layer solutions på Ethereum att interagera med varandra.

Ibland beskrivs strategin med att Polygon skulle bli ”Polkadot på Ethereum” även det var en liknelse som utvecklarna inte själva använde. Detta utifrån att Polkadot är en blockkedja vars primära syfte är att skapa interoperabilitet mellan ett stort antal blockkedjor. Polygon fungerar på samma sätt men inriktar sig enbart mot blockkedjor som underlättar interaktion med Ethereum.

2.4

Migrering till Polygon

Under 2021 ökade antalet transaktioner på Ethereum kraftigt vilket innebar att transaktionsavgiften ofta låg på 10 – 20 USD. Att genomföra ett moment i ett spel, eller skicka en kompis 1 USDC, kostade alltså 100 – 200 kronor.

USDC = En stablecoin som förväntas ha ett värde av 1 USD.

Orsaken att priset på transaktioner på Etherum ökade så kraftigt beror på att blockkedjan bara kunde hantera 30 transaktioner per sekund. Om många vill genomföra en transaktion kommer de som betalar mest få igenom sin först. Det är alltså auktionsbaserat och inte köbaserat.

Antalet användare, inom flera projekt på Ethereum, minskade och flera utvecklare valde att migrera projekten till Polygon. Detta var även en drivande orsak till att Polygon fick en mycket stark tillväxt under 2021.

År 2022 gick Ethereum över till Proof of Stake vilket delvis påverkade transaktionskostnaderna. Men fortfarande är Polygon betydligt billigare.

Gasfee på Ethereum feb 2023:

ActionLowAverageHIgh
Open Sea1,52 USD1,52 USD1,53 USD
Uniswap V33,93 USD3,93 USD4,21 USD
USDT Transfer1,15 USD1,15 USD1,23 USD

Nedan visas exempel på prisnivå på Ethereum den 13:e februari 2023. Vid samma tidpunkt kostade en liknande transaktion på Polygon 0,1 – 0,4 USD. Det är alltså framförallt den lägre transaktionskostnaden som lockar användarna att använda Polygon istället för Ethereum direkt.

KAPITEL 3

3 sätt att Investera i Matic


Marknadsvärdet på Matic har ökat successivt och därmed även intresset för att investera i kryptovalutan. Det har i sin tur resulterat i att det idag finns flera olika investeringsalternativ – vilka beskrivs nedan.

3.1

Kryptovalutan Matic

Både via svenska och utländska kryptobörser går det att köpa Matic mot fiat, eller växla mot annan kryptovaluta. Se exempelvis guiden i nästa kapitel som visar hur köp kan ske på den amerikanska kryptobörsen Coinbase.

Börser som erbjuder Matic:

 • Safello – Svensk kryptoväxlare med godkännande av Finansinspektionen.
 • Coinbase – Mycket användarvänlig kryptobörs som är registrerad på amerikanska börsen.
 • Binance – Världens största kryptobörs med hundratals olika valutor.

Fördelen med att köpa Matic, via en kryptobörs, är att kryptovalutan sedan kan användas till dess primära syfte. Den kan exempelvis skickas till Metamask, eller annan webbplånbok, och användas till transaktionsavgifter eller för staking.

3.2

CFD

Flera internationella mäklare erbjuder handel i både riktig kryptovaluta och CFD. Ett exempel är IG och Skilling. Vid köp sker detta i riktig kryptovaluta och önskas korta positioner öppnas sker det i CFD. På detta sätt är det enkelt att investera i både upp- och nedgång i Matic.

Handelsplatser som erbjuder Matic via CFD:

Fördelen med att handla via eToro, eller liknande mäklare, är både korta och långa positioner kan öppnas mycket enkelt. Dessutom erbjuds ibland möjlighet till hävstång på investeringarna.

3.3

ETP

Både Avanza och Nordnet erbjuder certifikat och andra ETP:er (börshandlade produkter) med kryptovalutor som underliggande tillgång. I början av 2024 var det däremot bara Nordnet som erbjöd en ETP med enbart Matic som tillgångsslag.

Alternativ på Polygon Matic certifikat:

Var noga med att läsa faktabladet innan investeringar sker i ETP. Detta för att förstå vilka risker som den specifika produkten har samt hur exponering sker mot underliggande tillgång. Fördelen med ETP är främst att investeringar kan ske inom ISK och kapitalförsäkring.

Ett alternativ är att investera i så kallade kryptofonder. Det är en ETP med flera olika kryptovalutor som underliggande tillgång.

Läs mer om kryptofonder

3.4

Staking

Utöver eventuell värdeökning går det att få ytterligare avkastning med Matic via staking. Detta genom att agera egen validator eller delegera till en validator. På Polygon Technolygys hemsida går det att beräkna årlig förväntad avkastning beroende på antal Matic som låses samt under hur lång tid staking ska ske.

Bilden nedan visar en beräkning som sker via hemsidan. Den visar hur stor avkastning staking av 100 Matic skulle vara under 100 dagar.

(Bildkälla: Polygon.technology )

Tips! Läs vår guide om staking här.

KAPITEL 4

Köp Matic på 5 minuter


För att börja handla Matic som kryptovaluta behöver du först öppna ett konto hos en kryptomäklare. Den populäraste på vår webbplats är Coinbase. Dom har låga avgifter på aktier och fonder i Sverige, med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar 3 minuter att skapa konto.

1. Skapa konto

För att skapa ett konto på Coinbase krävs att du besöker deras hemsida. Följ den här länken, klicka på knappen ”Get started” och fyll i informationen →

2. Registrera och verifiera e-postadress

Nästa steg är att fylla i din e-postadress för att kunna logga in på Coinbase. Fyll i ditt namn, efternamn, e-postadress och välj ett lösenord →

3. Verifiera din identitet

Coinbase kräver en verifikation av personuppgifter och dokument för alla kunder. Det görs direkt i registreringsprocessen för alla kunder som måste fylla i personuppgifter och ladda upp en kopia på sitt ID-kort. Vanligtvis godkänns verifieringen på ett dygn varpå handel kan ske →

 

4. Sätt in pengar

Gå till “Settings” och därefter till “Payment Methods”. Där kan flera olika betalningsalternativ väljas. Kortbetalning är det snabbaste alternativet då pengarna kan användas för handel inom 1-2 minuter. Klicka på “Add Card” →

Steg 5. Köp Matic

För att köpa Matic trycker du på “Trade” i navigeringsmenyn. Därefter kommer en detaljerad lista på tillgängliga kryptovalutor att visas med deras aktuella pris och kursförändring. Välj Matic genom att klicka på “Buy”. Välj hur stor summa du vill köpa för och sedan är det bara att genomföra köpet →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 5

Plånbok för Matic


Vilken plånbok som bör väljas, för att hålla Matic, beror till största del på hur valutan förväntas användas. Ska den exempelvis låsas inom staking eller användas för att betala transaktionsavgifter?

5.1

Hardwallet

Det säkraste sättet att förvara Matic är att hålla dem i en hardwallet. Det är en enhet som ser ut som ett USB-minne och som förvarar nycklarna till en rad olika blockkedjor.

Då dessa inte är anslutna till internet finns ingen risk för att de ska hackas eller råka integrera med skadlig kod. Två av de mest kända, och populära, hårdvaruplånböckerna som hanterar Matic är:

(Bild: Ledger Nano S)

5.2

Webbwallet

På Polygon Technologys hemsida rekommenderas de webbplånböcker som nämns nedan. Dessa kan anslutas till olika webbplatser och därmed användas för exempelvis staking, betalning av transaktionsavgifter samt interaktion med spel på blockkedjan.

 • Metamask
 • Coinbase Wallet
 • Bitski Wallet
 • Venly
 • WalletConnect

(Bild: Metamask webwallet)

5.3

Mobile wallet

Det finns ett stort utbud av mobila plånböcker (plånböcker som är lättillgängliga genom en app i mobilen.) som hanterar Matic. Ett exempel är Trustwallet som visas på bilden nedan.

Utbudet har även växt efter att kryptovalutans marknadsvärde har ökat. Det viktigaste, i val av mobil plånbok, är att välja en med hög säkerhet och goda omdömen. Exempel är:

 • Coinbase Wallet
 • Exodus
 • Trustwallet

(Bild: Trustwallet)

5.4

Kryptobörs

Utöver att hålla sina kryptovalutor i en plånbok går det självklart att ha dem på en kryptobörs. Att ha dem på en börs innebär däremot en risk då hela innehavet kan förloras om börsen går i konkurs – något som tusentals användare upplevde med FTX år 2022.

Tips: En rekommendation är att enbart ha kryptovalutor på en börs om Matic önskas växlas till andra kryptovalutor. Säkrast förvaring sker sedan i en hardwallet.

KAPITEL 6

6 saker som påverkar värdet?


Polygon – MATIC still worth it? Here´s what you need to know:

I likhet med de allra flesta kryptovalutor påverkas priset på en Matic av dess utbud samt efterfrågan hos användare och investerare. Nedan beskrivs några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till.

6.1

Utbud

Det totala utbudet av Matic kan maximalt vara 10 miljarder. Däremot är inte alla i cirkulation då en del är låsta för framtida stakingbelöning. När Matic lanserades låstes nämligen 12 % av utbudet för denna funktion.

Grafen nedan visar hur utbudet förväntas öka fram till 2025. Som visas ökar inte utbudet avsevärt från dec 2022 och framåt.

(Bildkälla: Coingecko.com)

1. Inflation och deflation

Matic Matic har en inbyggd inflation i och med att utbudet ökar, via stakingrewards, fram till 2025. Det innebär att även efterfrågan måste öka för att inte priset ska gå ner.

Med en fast övre nivå på utbudet kan däremot inte inflationen kvarstå därefter. Då kommer istället funktionen EIP1559 implementeras vilket innebär att en viss del av alla transaktionsavgifter kommer tas ur cirkulation (brännas). Det innebär därmed att Matic blir deflatorisk.

Med deflatoriskt menas att utbudet minskar succesivt. Förutsatt att efterfrågan är oförändrad kommer därmed priset att öka. Detta utifrån det finns ett mindre utbud.

I detta läge kommer övriga transaktionsavgifter gå till de som validerar transaktionerna och på detta sätt belöna dem för utfört arbete.

2. Staking

När Matic lanserades låstes 12 % av det totala utbudet till stakingrewards. Det skapar ett incitament till att låsa Matic inom staking för att därmed nå extra avkastning. Ju fler som väljer att låsa sin valuta, i dessa smarta kontrakt, desto mindre likvida Matic kommer att finnas på marknaden – vilket bör påverka prisutvecklingen positivt.

Det innebär även att om många väljer att avsluta sin staking kommer utbudet på marknaden att öka kraftigt och därmed priset att falla.

3. Polygon Foundation

Om stora ägare av Matic väljer att sälja delar av dess innehav kan utbudet öka kraftigt och därmed priset påverkas negativt. Den enskilt största ägaren är Matic Foundation vilka tidvis behövt sälja av sitt innehav för att få kapital till utvecklingar och projekt. Till viss del kan de betala med Matic men det är knappast alla företag i världen som tar emot krypto som betalningsmedel.

Deras plånboksadress hade, i början av 2024, ca 4,8 % av alla Matic. Med ett pris på 10 kronor per Matic innebär det ett värde på 4,5 miljarder SEK. Hur de agerar med sina tillgångar kan alltså påverka utbudet av Matic på marknaden.

6.2

Efterfrågan

Efterfrågan på Matic påverkas primärt av tre faktorer. Det är användning av blockkedjan, viljan att låsa via staking samt ren spekulation. Nedan beskrivs dessa faktorer tydligare.

1. Användning av blockkedjan

När blockkedjan Polygon används betalas Matic i transaktionsavgift. Ju fler som använder blockkedjan desto större efterfrågan på Matic kommer alltså att uppstå. Läs mer om transaktionsavgifter i kapitel 8.

Den extrema ökningen, från några hundra tusen till 8 miljoner, på några månader berodde på att många användare började Polygon i stället för Ethereum. Detta under en period då en transaktionsavgift på Ethereum kunde kosta över 100 – 200 kronor. Nedan visas antalet transaktioner på Polygon från att blockkedjan lanserades till början av 2024.

Polygon transaktioner per dag 2020 – 2024:

(Bildkälla: Polygonscan.com)

Flera projekt migrerade till Polygon och användare sökte sig till alternativ med låg transaktionskostnad, exempelvis Polygon och Binance Chain. Att antalet transaktioner inte minskade under hela 2022 bör ses som en styrka för blockkedjan. Under det året kraschade priset på många kryptovalutor vilket generellt brukar innebära färre transaktioner och mindre handel.

Antal Polygonadresser 2020 – 2024:

Det går även att se antalet polygonadresser via tjänsten Polyscan. Som bilden nedan visar har antalet adresser ökat stadigt, vilket är grunden för att antalet transaktioner ska kunna att öka framöver. I början av 2024 uppgick det totala antalet unika adresser till över 400 miljoner.

(Bildkälla: Polygonscan.com)

2. Staking

Delvis påverkas även efterfrågan utifrån hur populärt det är med staking av Matic. Uppnås en förväntad god avkastning kan investerare välja att köpa kryptovalutan för att sedan låsa den inom staking. Detta för att nå den avkastning som staking ger.

Hur många som vill utnyttja staking beror på flera faktorer som exempelvis:

 • Governance: För att ha möjlighet att påverka utvecklingen av specifika projekt.
 • Trygg avkastning: För långsiktiga investerare i Matic är staking ett sätt att öka avkastningen.
 • Validator: Genom att bli en av de 100 största validerarna ges möjlighet att rösta på noder.

3. Spekulation

Eftersom kryptovalutor är en ny marknad består prisnivåerna till stor del av spekulation om framtida värdeutveckling. Många som köper Matic gör alltså detta enbart utifrån en spekulativ orsak vilket innebär att kryptovalutan inte används till dess användningsområde, staking eller transaktionsavgifter.

Detta kan ses i den delvisa korrelation som finns mellan bitcoin och matic. De två bilderna nedan visar en rusning i kursen, i bägge valutorna, mellan juli 2021 och december samma år. Både bitcoin och Matic nådde då All time high, i likhet med en rad andra kryptovalutor. Därefter föll de flesta kryptovalutor kraftigt under 2022.

Bitcoin maj 2021 – februari 2023:

Se Bitcoin kursen live här

Polygon maj 2021 – februari 2023:

Se Matic kursen live här

KAPITEL 7

10 Kända projekt på Polygon


Nedan presenteras några kända, och kanske mindre kända, projekt på Polygon. Det är allt från samarbeten med stora internationella företag till projekt inom Defi. De är utvalda för att påvisa vilken bredd på funktioner och tjänster som blockkedjan kan erbjuda.

Har du intresse för att investera i Polygon kan det vara intressant att följa vilka projekt som lanseras på blockkedjan.


1. Nothing Phone

Under sommaren 2022 påbörjades ett samarbete med mobiltillverkaren Nothing. Målet med samarbetet var att kunna göra NFT:er på Polygon tillgängliga via Nothings mobiler. Detta genom en inbyggd och användarvänlig mobil plånbok.


2. Reddit

Världens största diskussionsforum, Reddit, började erbjuda NFT:er, via Polygon, år 2022. Ett steg som uppenbarligen var uppskattat då användarna skapade 5 miljoner NFT:er under det året. Samtidigt bör det läggas till att det var över 430 miljoner användare registrerade under det året.


3. Disney

Polygon är ett, av sex, företag som är med inom Disneys ”Accelerator Program” med målet att utveckla produkter och tjänster inom AR, NFT och AI. Hur Polygon förväntas användas är däremot oklart.


4. Aave

Aave är en mycket stor decentraliserad spar- och låneplattform. Via smarta kontrakt kan användarna låna ut ett flertal olika kryptovalutor och för detta få avkastning. Motparten, dvs. den som lånar kryptovalutorna, behöver låsa egna kryptovalutor i säkerhet. Aave har även en teknisk lösning som gör att institutionella investerare kan utnyttja tjänsten.


5. OpenSea

OpenSea är världens största handelsplattform för NFT:er. Användarna kan köpa, sälja och lägga bud på andra användares NFT:er. Handel kan exempelvis ske med NFT:er som används inom de spel som ligger på Polygon.


6. Uniswap

Uniswap är den största decentraliserade kryptobörsen på Polygon. Utöver att interagera med Polygon går det även att genomföra handel direkt på Ethereum samt på skalningslösningarna Optimism, Arbitrum och Celo.


7. Adidas

I början av 2022 lanserade Adidas och Prada ett samarbete med NFT:er som lanserades på Polygon. Samarbetet genomfördes under namnet ”adidas for Prada re-source”. Det är dessutom inte första gången som Adidas lanserar NFT:er på blockkedjor.


8. Facebook och Instagram

Meta, som driver Facebook och Instagram, har genomfört testprojekt för att kunna erbjuda sina användare NFT:er via flera blockkedjor, med början på Polygon. Hur det förväntas fungera, och om lansering ens sker, är i början av 2024 oklart.

”Creators will soon be able to make their own digital collectibles Instagram and sell them to fans, both on and off Instagram. They’ll have an end-to-end toolkit — from creation (starting on the Polygon blockchain) and showcasing, to selling…” / Fb.com Nov 2022


9. Stripe

Stripe är ett stort internationellt företag som erbjuder ett flertal betalningslösningar för privatpersoner och företag. Kunder inom Sverige är bland annat Volvo, Kry och H&M. I ett pressmeddelande i april 2022 angav företaget att de kommer använda Polygon för att hantera kundernas USDC. Detta via deras tjänst Stripe Connect.


10. Polygon ID

Polygon ID är ett projekt för personligt ID på Polygon. Ett ID som exempelvis kan användas vid interaktion med en DAO (decentraliserad organisation) för att där kunna identifiera sig digitalt. Liknande projekt utvecklas även på andra blockkedjor så själva idén är inte unik för Polygon.

KAPITEL 8

Blockkedja och kryptovaluta


Polygon PoS Chain – A commit chain? DeFi explained:

OBS: Nedan beskrivs, förenklat, hur blockkedjan Polygon fungerar samt vilka funktioner som dess kryptovaluta, Matic, har. Hela kapitel 8 har en mer teknisk inriktning och kan upplevas svårare att förstå än övriga kapitel.

8.1

Polygon

Polygon är en sidechain, eller commit chain, till Ethereum. Dess funktion är därmed att underlätta interaktion med Ethereum samt interaktion mellan olika liknande skalningslösningar.

(Bildkälla: Youtube)

1. Validators och staking

Genom staking av Matic ges möjligheten att agera nod på nätverket. Med staking menas i detta fall att Matic låses i kontrakt på Ethereum. Den som agerar nod bidrar med datorkraft till nätverket och säkerställer på detta sätt dess funktion och säkerhet. För detta ges Matic i belöning.

En nod som däremot skulle agera felaktigt kommer bestraffas genom ”slashing”. Med slashing menas att delar av den Matic som är låst förloras. På detta sätt har noderna dubbla incitament till att verifiera transaktioner på ett korrekt sätt.

Det är däremot bara 7 – 10 som skapar nya block på blockkedjan. Dessa är i sin tur framröstade av 100 validerare vilka är de som har mest Matic låst via staking. För de som inte siktar på den nivån kan delegering användas. Det innebär att staking sker och att värdet av dessa Matic delegeras till valfri validator.

Tips! Läs vår kompletta guide om staking.

2. Snapshot

Polygon använder sig av en funktion som kallas för ”Snapshot” vilket på svenska kan översättas till ”ögonblicksbild”. Istället för att varje enskild transaktion ska genomföras på Ethereum, och därmed skapa stor kostnad, tas en snapshot som Ethereum läser av.

På detta sätt kommer säkerheten i Ethereums blockkedja att utnyttjas och samtliga transaktioner bli spårbara där. Detta samtidigt som Polygons lösning innebär att över betydligt fler transaktioner kan ske per sekund, till en lägre kostnad.

3. Fokus på miljö

I början av 2022 publicerades Polygon Green Manifesto vilket är en strategi för att bli ”the first blockchain to be climate positive”. Detta genom att köpa koldioxidkrediter i minst lika stor omfattning som blockkedjan beräknas generera utsläpp.

Förenklat innebär detta att de beräknar hur mycket koldioxidutsläpp som blockkedjan skapar och säljer sedan Matic mot fiat och köper koldioxidkrediter motsvarande detta utsläpp. Detta på samma sätt som många andra företag gör som anser sig vara klimatneutrala.

8.2

Matic

Den kryptovaluta som används på Polygon heter Matic. Valutan har tre primära funktioner, betalning av transaktionsavgifter, staking samt governance.

1. Transaktionsavgifter

Grundfunktionen med Matic är att användas för transaktionsavgifter på Polygon. Med en transaktion menas en interaktion som på något sätt ändrar informationen på blockkedjan.
Det kan exempelvis vara en överföring av valuta till en annan adress, växling mellan olika kryptovalutor via smarta kontrakt eller att en NFT används inom ett spel.

Exempel: Nedan visas en swap (växling mellan två kryptovalutor) som sker via webbplånboken Metamask. Vid ”Estimated gas fee” anges att växlingen förväntas kosta 0,2893 Matic vilket då motsvarade ca 0,25 USD.

2. Staking

Eftersom Matic använder konsensusmekanismen “Proof of Stake” används kryptovalutan även inom staking. Det betyder i korthet att valfri mängd Matic låses i ett smart kontrakt på Ethereum. Det finns ingen gräns för hur lite Matic som behöver låsas inom staking då delegering är möjlig.

Förenklat innebär delegering att du äger din kryptovaluta men att dess värde används som rösträtt till en validerare. De 100 validerare med mest staking av Matic, antingen egen eller via delegering, är de som får rösta fram noderna.

Delegering – Att ge sin rösträtt till någon annan. Kan liknas med att äga aktier men istället för att själv rösta på årsstämman ges fullmakt åt någon annan. Du äger fortfarande tillgången men ger rösträtten till någon annan.

Av det totala utbudet av Matic, på 10 miljarder, låstes från början 12 % till stakingrewards. När dessa är slut, år 2025, kommer i stället delar av transaktionsavgifterna att gå till denna belöning.

Fem största validerare på Polygon 2024:

Nedan visas de fem största innehavarna av Matic i början av 2024. Som visas kan de själva välja mellan att vara anonym eller ange sitt namn. Vid detta tillfälle kostade en Matic 1,5 USD vilket innebär att största innehavaren hade Matic till ett värde av ca 3,1 miljoner kronor.

3. Governance

Under de första åren styrdes utvecklingen av Polygon av den icke vinstdrivande organisationen Polygon Foundation. Sedan dess har utveckling av Polygon DAO (decentraliserad organisation) skett vilket möjliggör en mer decentraliserad styrning. De som validerar blockkedjan kan vara med och rösta på förändringar på delar av projektet och de som delegerar kan påverka vilka som blir validerare.

KAPITEL 9

Fördelar & Nackdelar


Fördelar med Polygon Matic

 • Finansiering – Polygon är ett av de mest finansierade projekten via riskkapitalbolag. Fram till våren 2022 hade privata investerare och riskkapitalbolag investerat över 450 miljoner USD. Därmed har Polygon kapital att använda för att både utveckla och marknadsföra nätverket.
 • Använder Ethereum – Ett flertal blockkedjor har utvecklats för att lösa transaktionsproblemen på Ethereum. Bland dessa finns exempelvis Solana, Cardano och Tezos. Men dessa lösningar bygger på en helt ny blockkedja med andra styrkor och svagheter. Polygon har istället valt att ”förbättra” den redan säkra och stabila struktur som Ethereum erbjuder.
 • Stora projekt – Flera stora De-Fi projekt har redan valt att använda Polygon. Bland dessa finns exempelvis Curve, Aave och 1Inch. Det är projekt som drar till sig investerare och stort kapital vilket i sig är grunden för att ännu fler ska använda Polygon. Dessutom har internationella företag börjat använda blockkedjan, som exempelvis Disney, Reddit och Adidas.

Nackdelar med Polygon Matic

 • Konkurrens – De som vill interagera med Ethereum via en second layer solution har flera alternativ att välja på. När Ethereum hade skyhöga avgifter var det främst Polygon som användarna vände sig till, men sedan dess har bland annat Arbitrum och Optimism vuxit som fram som ”konkurrenter”. Vilken lösning kommer prioriteras av användarna?
 • Allt beror på Ethereum – Eftersom Polygon är en andra-lager lösning på Ethereum är kryptovalutans värde knuten till utvecklingen av Ethereum. Skulle Ethereum få stora problem kommer även det att påverka Polygon och dess kryptovaluta Matic.
 • Vilka är Polygon Foundation? – Trots att Polygon Foundation är största ägare av Matic, samt förväntas driva utvecklingen av blockkedjan, är de förvånansvärt anonyma. Det finns ingen hemsida, ingen tydlig information om styrning osv. Det har resulterat i kritik då det är svårt att veta vilka som har möjlighet att påverka blockkedjans utveckling och därmed vilka mål de har.

Köp Matic här

 • Bäst handelsplats för CFD kryptovalutor i Sverige
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter

Annonspolicy

Köp Matic här

 • Snabbt och enkelt med BankID
 • Erbjuder krypto och aktier*
 • Inga avgifter på insättning/uttag

Annonspolicy

* Riskvarning: 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Matic är den kryptovaluta som används på blockkedjan Polygon. Den används primärt för att betala transaktionskostnader samt till staking inom Proof of Stake.

Den icke vinstdrivande organisationen Polygon Foundation, från Indien, driver utvecklingen av Polygon. Det företag som står för den tekniska utvecklingen är Polygon Technology.

Med ”second layer solution” menas en blockkedja som används ”ovanpå” en annan blockkedja. Detta för att kunna erbjuda unika fördelar. Polygon gör att transaktioner på Ethereum kan ske snabbare och billigare.

En transaktion på Polygon betalas med Matic och kostar vanligtvis motsvarande mellan 10 öre och 5 kronor.

Matic kan köpas hos exempelvis Safello, Coinbase och Binance.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *