Litecoin Kurs

litecoin
Litecoin
kr819.34-1.96% 24H
litecoin
Litecoin
kr 819.34
Supply 74,651,226.98 LTC
Volume kr2,190,077,693.45
Market Cap kr61,225,066,843.76
Change -1.96%

Litecoin kurs diagram i dollar. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Erbjuder även CFD-handel. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

OBS: Är Litecoin kursen dyrare på en annan webbplats? Den kan nämligen skilja sig åt mellan olika handelsplatser. Det kan exempelvis bero på att webbplatser konverterar valutapar till olika växlingskurser (USD eller EUR till SEK), har olika spread (skillnaden mellan köp- och säljpriset) eller i värsta fall försöker dölja avgifter. Vi använder ett API som hämtar data från flera handelsplatser och visar det genomsnittliga priset på Litecoin. Misstänker du att en hemsida visar ett dyrare pris? Jämför Litecoin kursen med priset här.

Litecoin kurs (LTC to SEK)

Längst upp på denna sida visas Litecoinkursen i svenska kronor (LTC to SEK) och dess förändring i procent de senaste 24 timmarna. Vidare visas det totala utbudet av coins tillgängliga för handel, den totala handelsvolymen i svenska kronor samt Litecoins totala market cap.

Litecoin kurs (LTC to USD)

Grafen ovan visar Litecoinkursen i amerikanska dollar (LTC to USD). Den uppdateras kontinuerligt och visar kursutvecklingen i realtid. Genom att dra diagrammet åt höger kan du se historisk utveckling från 2013 fram till idag.

Varför handlas Litecoin i USD?

LTC/USD är vad som används internationellt på i princip alla handelsplatser. Varför man bör förhålla sig till den amerikanska dollarn (USD), och inte den svenska kronan (SEK), är då SEK/USD kan stiga eller minska i värde. Detta samtidigt som Litecoin står helt stilla. Av den anledningen visas dagens Litecoinkurs i SEK, men prisdiagrammet ovan i USD.

Litecoin historik och kursutveckling

(Litecoin kurs, TradingView – 2013 till 2023)

Till en början handlades Litecoin till en kurs på omkring 0.30 USD år 2011. Trots kursens höga volatilitet har Litecoin över tid ökat markant. Grafen ovan visar litecoinkursens utveckling mellan 2013 och 2023. Läs mer i kapitel 1 nedan.

Litecoin statistik och analys

(Bildkälla: portfolioslab.com)

Historiskt har Litecoinkursen visat på en högre volatilitet än jämförelseindex S&P 500 (500 största bolagen i USA). Ovan visas ett volatilitetsdiagram för både Litecoin och S&P 500 under en 10-årsperiod, från slutet av 2013 till slutet av 2023. För en dag i slutet av år 2023 låg Litecoinkursens volatilitet på 11.49 %, samtidigt som S&P 500 volatilitet låg på 2.10 %. Läs mer i kapitel 2 nedan.

Litecoin värdering och avkastning

(Bildkälla: TradingView)

I oktober 2023 var Litecoin den 15:e mest värderade kryptovalutan, vilket visas i bilden ovan. Dess market cap uppgick då till lite mer än 15 miljarder USD. Historiskt har april, maj, oktober och november varit de månader då Litecoinkursen visat på bäst värdeutveckling. Läs mer i kapitel 3 nedan.

Litecoin prisprognoser inför framtiden

(Bildkälla: Coinpedia.org)

Enligt två källor (Coinpedia.org och Techopedia) spås Litecoinkursen stiga till mellan 402 USD och 863 USD. Det motsvarar ungefär 4 200 SEK och 9 000 SEK per coin. Grafen ovan visar prisprognoser gjorda av Coinpedia.org. Ytterligare en källa (Digitalcoinprice.com) spår att kursen kan komma att stiga till cirka 1450 USD år 2032. Det motsvarar ungefär 15 150 SEK. Läs mer i kapitel 5 nedan.

OBS: Prisprognoserna i detta kapitel är inte gjorda av CryptoRunner. De är istället tagna från externa sidor. All information bör endast betraktas som allmänna marknadsspekulationer. Investerare uppmanas att vara medvetna om att Litecoinkursen är volatil och kan påverkas av många olika faktorer.

Hur köper man Litecoin?

Att köpa Litecoin kan gå till på flera olika sätt. Exempelvis går det att köpa det som vanlig kryptovaluta hos Coinbase eller Trijo, alternativt som certifikat hos Avanza och Nordnet. Det finns även möjlighet att investera i Litecoin via CFD-kontrakt hos Skilling.

Tips! Läs vår kompletta guide om att köpa Litecoin.

Topp 3 Litecoin Plattformar - June 2024

Översikt

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Litecoin historik och kursutveckling


När Litecoin först introducerades år 2011 fick den snabbt mycket uppmärksamhet. Dess snabba transaktionsnätverk och billiga nätverksavgifter gjorde att kryptovalutan fick en hög popularitet.

I följande kapitel kan du läsa exempel på historiska händelseförlopp som påverkat Litecoinkursen, mellan 2013 och 2023. Först presenteras en graf som visar den totala historiska kursutvecklingen för Litecoin mellan 2013 och 2023.

Litecoin kurs, 2013 – 2023:

(Litecoin kurs, TradingView – 2013 till 2023)

OBS: Till en början handlades Litecoin till en kurs på kring 0.30 USD år 2011. Två år senare, år 2013, hade Litecoinkursen stigit till över 4 USD. Det finns dock ingen graf tillgänglig som visar de första årens prisutveckling för Litecoin. Därför presenteras händelseförlopp nedan fr.o.m. 2013.

1.1

År 2013 – Ökad popularitet som betalningsmedel

Överblick:

Position: 2
Marknadsvärde: 1 miljard USD
Lägsta kurs under året: 1.66 USD
Högsta kurs under året: 44.73 USD

Litecoin kurs 2013:

(Bildkälla: TradingView – Litecoin kurs 2013)

Litecoinkursen fick se sin första bull-run i slutet av år 2013. Inom loppet av två månader, mellan oktober och december, ökade kursen med cirka 2 550 %. Som högst nådde Litecoin en kurs på 44.73 USD. Anledningen till kursstegringen är flera.

Bitcoinkursen ökade rejält år 2013. Dess kurs ökade nämligen från cirka 4 USD till 230 USD. En ökning på cirka 5 650 % på endast ett år. Bitcoin agerade draglok för andra kryptovalutor, bland annat Litecoin, vars kurser steg mycket kraftigt.

En annan bakomliggande faktor var den ökade populariteten kring Litecoin som betalningsmedel istället för Bitcoin. Litecoin erbjuder både snabbare och billigare transaktioner, varpå fler valde kryptovalutan som betalningsmedel. Ännu en anledning till den höga prisökningen var uppmärksamhet i media och spekulation.

1.2

År 2015 – Halvering av Litecoin

Överblick

Position: 2
Marknadsvärde: 306 miljoner USD
Lägsta kurs under året: 1.19 USD
Högsta kurs under året: 7.59 USD

Litecoin kurs 2015:

(Bildkälla: TradingView – Litecoin kurs 2015)

År 2014 blev handelsplatsen Mt. Got Exchange hackad. Flera tusentals Bitcoins stals vilket spred en skugga över hela kryptomarknaden. Litecoin, tillsammans med alla andra kryptovalutor, sjönk i värde.

År 2015 nådde kursen sin botten på cirka 1 USD. Men efter en långvarig bear-market kom den dock att stiga igen kring augusti månad. Denna gång till cirka 7.57 USD per coin. En orsak kan eventuellt vara dess halvering som kom att ske i augusti samma år från 50 LTC till 25 LTC.

En halvering av en kryptovaluta innebär att belöningen för att “mina” nya kryptovalutor minskas till hälften. Därmed minskar även kryptovalutans utspädningseffekt.

1.3

År 2017 – Bullrun för krypto

Överblick:

Position: 5
Marknadsvärde: 19 miljarder USD
Lägsta kurs under året: 3.80 USD
Högsta kurs under året: 358.34 USD

Litecoin kurs 2017:

(Bildkälla: TradingView – Litecoin kurs 2017)

Kapital från privata investerare till krypto ökade kraftigt år 2017. Bitcoin, som den ledande kryptovalutan, upplevde en anmärkningsvärd ökning på cirka 1 800 %. Kursen steg från cirka 1 000 USD till 19 000 USD. Det ökade intresset för Bitcoin spred sig över resterande kryptovalutor och däribland Litecoin.

Intresset för alternativa kryptovalutor ökade då investerare hoppades på att replikera liknande tillväxt som för Bitcoin. Denna bullrun drevs alltså främst av ren spekulation. Det var framförallt de topp 20 största kryptovalutorna som ökade kraftigt. Litecoin blev ett populärt alternativ på grund av dess likheter med Bitcoin.

Som lägst noterade Litecoin en kurs på cirka 3.706 i januari år 2017. Som högst noterades en kurs på 358.34 USD i december samma år. Kursen ökade med andra ord ungefär 9 569 % på endast 1 år.

1.4

År 2020 – Covid 19 pandemin

Överblick:

Position: 7
Marknadsvärde: 2 miljarder USD
Lägsta kurs under året: 30.93 USD
Högsta kurs under året: 89.57 USD

Litecoin kurs 2020:

(Bildkälla: TradingView – Litecoin kurs 2020)

I början av år 2020 hade Litecoin en uppåtstigande kurstrend. Det positiva marknadssentimentet skulle dock snabbt komma att förändras i samband med att Covid-19 pandemin började spridas ut över världen.

I mars 2020 sjönk kursen kraftigt från det då högsta priset under året på 83.049 USD till 30.171 USD. En nedgång på – 63.67 %. Det negativa marknadssentimentet avtog dock snabbt.

Andra halvan av 2020 kom att bli början på en lång och kraftfull “bull-market”. Från årslägsta på 30.171 USD steg Litecoinkursen till ett årshögsta på 89.243 USD. Det vill säga, en uppgång på ungefär 195.79 %. Denna uppåtstigande trend fortsatte även in på 2021.

Förutom det allmänt positiva sentimentet mot kryptovalutor var det flera företag som valde att implementera investeringar i kryptovalutor direkt på sina plattformar. Exempelvis valde PayPal erbjuda möjligheten att handla Litecoin, tillsammans med andra populära kryptovalutor, på sin plattform år 2020.

1.5

År 2021 – Bearmarket för krypto

Överblick:

Position: 10
Marknadsvärde: 26 miljarder
Lägsta kurs under året: 107.32 USD
Högsta kurs under året: 386.45 USD

(Bildkälla: TradingView – Litecoin kurs 2021)

I maj år 2021 kom Litecoin att nå sin högsta kurs någonsin på 386.45 USD. Det innebar alltså en total avkastning på 1 180 % räknat från mars 2020 när börsen och kryptomarknaden sjönk drastiskt som en effekt av Covid-19 pandemin.

Några av de bakomliggande motiven till kursuppgången var ren spekulation och en uppdatering av Litecoins blockkedja. Uppdateringen kallas för MWEB vilket ökade blockkedjans fungibilitet och skalbarhet. Det kan ha lett till ökat intresse för Litecoin.

Priset kom dock att sjunka drastiskt som en effekt av en avmattning i marknaden. Förklaringen till avmattningen i marknaden är svår att dra en konkret slutsats om. Möjligtvis kan kriget mellan Ryssland och Ukraina satt skräck i kryptovalutamarknaden, precis som det gjorde för börsen.

En annan förklaring till varför kryptomarknaden mattades av under andra halvåret av 2021 är högre inflation och striktare monetära åtgärder från centralbanker som spridde negativt sentiment över både börsen och kryptomarknaden.

KAPITEL 2

Litecoin statistik och analys


I följande kapitel visas olika typer av statistik- och analysinstrument som kan användas för alla kryptovalutor. En jämförelse görs här mellan Litecoin och S&P 500 (500 största bolagen i USA) för att skilja på deras respektive avkastning och risker.

2.1

Volatilitet

Volatilitet är ett mått på hur mycket kursen på en tillgång rör sig under en viss tidsperiod. Hög volatilitet betyder att en tillgång rör sig med mer procent än en annan tillgång med en låg volatilitet.

Nedan visas ett volatilitetsdiagram för både Litecoin och S&P 500 under en 10-årsperiod, mellan november 2013 och november 2023.

Volatilitetsdiagram 2013 – 2023:

(Bildkälla: portfolioslab.com)

Som går att se har Litecoinkursen historiskt visat på en högre volatilitet än S&P 500. För en dag i slutet av år 2023 låg Litecoinkursens volatilitet på 11.49 %. Samma dag låg S&P 500 volatilitet på 2.10 %. Den högre volatiliteten betyder att Litecoinkursen skiftade med mer procent, både upp och ner, under den utvalda tidsperioden.

Volatilitetsmåttet kan användas vid analys av framtida kursrörelser. Chansen till högre avkastning bör vara större hos Litecoin än S&P 500. Samtidigt är risken för kapitalförlust också högre.

2.2

Sharpe Ratio

Sharpekvot är ett finansiellt nyckeltal som används för att mäta den riskjusterade avkastningen för ett specifikt värdepapper eller en investeringsportfölj. Önskvärt är att sharpekvoten är positiv och så hög som möjligt.

  • Hög sharpekvot – En hög sharpekvot visar på att den potentiella avkastningen är högre än risken.
  • Låg sharpekvot – En negativ sharpekvot indikerar istället att risken är högre än den potentiella avkastningen.

Nedan visas sharpekvoten för både Litecoin och S&P 500 under en 10-årsperiod, mellan november 2013 och november 2023.

Sharpekvot 2013 – 2023:

(Bildkälla: portfolioslab.com)

I slutet av år 2023 låg Litecoins sharpekvot på – 0.49. Sharpekvoten för jämförelseindex, S&P 500, låg under samma period på 1.58. Risken i förhållande till avkastningen är alltså högre för Litecoin än för S&P 500. Det betyder att Litecoin kan ses som en mer riskfylld investering än S&P 500.

2.3

Drawdown

Drawdown är ett riskmått som visar hur djupt en tillgång eller portfölj har fallit från sitt maxvärde och hur lång tid det har tagit att återhämta sig. Om portföljens värde sjunker från 10 000 USD till 8 000 USD, innan den återgår till det ursprungliga värdet, betyder det att dess drawdown uppgår till 20 %.

Ett drawdown-diagram hjälper dig att bedöma om en viss tillgång är i linje med din investeringshorisont. Det kan dessutom hjälpa till att förbereda dig rent känslomässigt för hur du ska hantera nedåtrisken. Detta då du kan se hur länge som Litecoinkursen tenderat att hålla sig på sina toppnivåer och hur lång tid det tagit för kursen att återhämta sig från sina lägsta nivåer historiskt.

Diagrammet nedan visar den totala förlusten, räknat i procent, för både Litecoin och S&P 500 mellan 2013 och 2023.

Drawdowns chart 2013 – 2023:

(Bildkälla: portfolioslab.com)

Utifrån grafen ovan kan vi se att S&P 500 tenderar att återhämta dig betydligt snabbare än Litecoin. Samtidigt tenderar inte S&P 500 att avvika lika mycket som Litecoin från sitt historiska maxvärde.

Exempelvis tog det ungefär 4 år för Litecoin att återhämta sig efter kursfallet år 2013 fram till 2017. Det kan jämföras med S&P 500 som endast fick se ett tämligen svagt kursfall år 2016 och som återhämtades snabbt igen samma år.

KAPITEL 3

Litecoin värdering och avkastning


I följande kapitel presenteras statistik på Litecoins marknadsvärde, handelsvolym och månatlig avkastning. Informationen presenteras med hjälp av heatmaps som ger en mer användarvänlig upplevelse för att jämföra Litecoin mot andra kryptovalutor.

3.1

Marknadsvärde

Nedan visas och jämförs de största kryptovalutorna baserat på deras marknadsvärde. Bilden är tagen i slutet av 2023. Litecoin är omringad med en röd markering och en pil som pekar mot den.

Marknadsvärde kryptovalutor 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Litecoin var detta datum den 15:e högst värderade kryptovalutan i världen. Dess totala marknadsvärde uppgick till lite mer än 15 miljarder USD.

Bitcoin var samma datum världens högst värderade kryptovaluta. Dess totala marknadsvärde uppgick till 1 109 miljarder USD. Det vill säga, 74x mer än Litecoin.

3.2

Daglig handelsvolym

Nedan visas och jämförs kryptovalutor baserat på deras totala handelsvolym under de senaste 24 timmarna. Bilden är tagen i slutet av år 2023. Litecoin är omringad med en röd markering och en pil som pekar mot den.

Daglig handelsvolym kryptovalutor 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Litecoins dagliga handelsvolym uppgick detta datum till nästan 351 miljoner USD. Det var alltså den 15:e mest handlade kryptovalutan sett till daglig handelsvolym i slutet av 2023.

Tether var samtidigt den mest handlade kryptovalutan. Dessa dagliga handelsvolym uppgick till 31,71 miljarder USD. Det är 90x mer handelsvolym än Litecoin.

3.3

Månatlig avkastning

Bilden nedan illustrerar Litecoins avkastning per enskild månad, sedan 2013 fram till 2023. Månader som Litecoin visade på positiv värdeutveckling är färgade gula eller gröna. Månader där Litecoin istället visade en negativ värdeutveckling är markerade med färgerna gul, orange och röd.

Heatmap – Månatlig avkastning:

(Bildkälla: portfolioslab.com)

Av totalt 121 månader har Litecoin givit positiv avkastning 59 månader och en negativ avkastning 62 månader. Augusti och september har historiskt varit de månaderna då Litecoin haft sämst värdeutveckling. April, maj och oktober och november är de månader då Litecoinkursen historiskt visat på bäst värdeutveckling.

November år 2013 är den månad som Litecoin historiskt givit högst avkastning. Kursen ökade då med hela 1 614.52 %. Den högsta negativa utvecklingen under en enskild månad skedde i mars år 2018. Kursen sjönk då med – 42.53 %.

KAPITEL 4

Vad påverkar Litecoin kursen?


Litecoin är, precis som majoriteten kryptovalutor, priskänslig för diverse faktorer. Nedan presenteras i korthet några av de faktorer som tenderar att påverka hur Litecoinkursen fluktuerar.

4.1

Acceptans

Acceptansen av Litecoin är något som på sikt påverkar dess kurs på både kort och lång sikt. Grafen nedan visar det totala antalet plånböcker som håller i Litecoin. Perioden sträcker sig mellan 2021 och 2023 och visar på en uppåtstigande trend.

Antalet plånböcker som håller Litecoin, december 2021 – oktober 2023:

(Bildkälla: Coinmarketcap)

4.2

Bitcoinkursen

Fluktueringar i Bitcoinkursen har en kraftfull påverkan på det allmänna sentimentet för kryptovalutor. Den tenderar att fungera som en ledande indikator för hur den allmänna kryptovaluta marknaden kan komma att utvecklas.

I graferna nedan visas sambandet mellan Bitcoin och Litecoin och hur deras kurser rörde sig parallellt mellan 2016 och 2023.

Bitcoin kurs, 2016 – 2023:

(Bildkälla: TradingView – BTC kurs)

Litecoin kurs, 2016 – 2023:

(Bildkälla: TradingView – LTC kurs)

Bilderna visar på ett tydligt samband mellan kryptovalutornas kursutvecklingar. Litecoin fungerar lite som ett gummiband mot Bitcoin. När Bitcoinkursen stiger tenderar Litecoinkursen att stiga med betydligt fler procent. Tvärtom tenderar Litecoinkursen att sjunka kraftigare än Bitcoin i tider av negativt marknadssentiment.

Tips! Se bitcoinkursen i realtid här.

4.3

Inbyggd inflation

Den inbyggda inflationen (eller utspädningseffekten) är något som på sikt har en negativ påverkan på Litecoinkursen. Ju fler Litecoins som “minas” desto större blir det totala utbudet i omlopp för handel.

Grafen nedan visar sambandet mellan den totala andelen Litecoins minade, mot vad som någonsin kommer att kunna minas, och inflationstakten.

Totala andelen minade Litecoins och inflationstakt:

(Bildkälla: altcoinsbox.com)

Grafen visar tydligt hur Litecoin till en början hade en inflationstakt på över 10 %. I slutet av år 2023 hade Litecoin en årlig inflationstakt på kring 1.825 %.

Både inflationstakten och antalet coins i mining-belöning har minskat med tiden. En halvering sker ungefär vart fjärde år. Därmed minskar även inflationstakten.

4.4

Tekniska egenskaper

Litecoin påminner på många sätt om Bitcoin. De bygger på samma källkod, men med flera tekniska olikheter. Litecoin är exempelvis programmerad att hantera fler transaktioner per block än Bitcoin.

Det betyder att Litecoins nätverk kan hantera fler transaktioner än Bitcoin, samtidigt som de blir billigare att skicka dem mellan privata olika plånböcker. Dessa egenskaper var några av anledningarna till varför Litecoinkursen exempelvis sköt i höjden år 2017.

Litecoin kurs 2014 – 2021:

(Bildkälla: TradingView)

Den genomsnittliga transatioksavgfiten för Bitcoin låg som högst på över 50 USD per transaktion. Under samma period låg den genomsnittliga transaktionsavgiften för Litecoin nätverket på lite över 1.40 USD.

Flera investerare valde därför att istället handla Litecoin för att sänka sina transaktionskostnader. Liknande event som skedde år 2018 skulle kunna få Litecoinkursen att stiga på kort sikt.

Bitcoin genomsnittlig transaktionsavgift:

(Bildkälla: bitinfocharts.com)

Litecoin genomsnittlig transaktionsavgift:

(Bildkälla: bitinfocharts.com)

Under år 2017/2018 var det allmänna sentimentet för kryptovalutor positivt. Bitcoin ansågs vara den ledande kryptovalutan vars kurslyft drog med sig andra kryptovalutor i en kraftig “bull-run”. Detta kan också ha varit en stor anledning till varför Litecoinkursen ökade.

KAPITEL 5

Prisprognoser för Litecoin kursen


Hur Litecoinkursen kommer att utvecklas över tid är det ingen som kan svara på med säkerhet. Privata investerare har gjort prisprognoser på vad de tror att Litecoinkursen kan komma att stå i de kommande åren. I följande kapitel kan du läsa om 3 prisprognoser som sträcker sig mellan 2030 och 2032.

OBS: Prisprognoserna i detta kapitel är inte gjorda av oss på CryptoRunner. De är istället tagna från externa sidor. All information bör endast betraktas som allmänna marknadsspekulationer. Investerare uppmanas att vara medvetna om att Litecoinkursen är volatil och kan påverkas av många olika faktorer.

5.1

Prisprognoser inför 2030 – Coinpedia.org

Coinpedia.org spår att kursen kan komma att stiga till mellan 402 USD och 529 USD år 2023. Deras rapport hänvisar till Litecoin korrelation till Bitcoinkursen som även den spås stiga framöver. Några av de bakomliggande faktorer är:

  • ETF – I juni år 2023 ansökte BlackRock om att få lansera en Bitcoin ETF under sitt varumärke ”iShares”. Om ansökan skulle bli beviljad kan det påverka Bitcoinkursen positivt vilket historiskt visat sig även påverka kursen på andra kryptovalutor. Betydligt större investerarkapital skulle kunna flöda in i kryptomarknaden och trycka upp kurserna.
  • Halvering – Historiskt har Bitcoinkursen stigit när det skett en halvering av mining belöningen. En halvering sker ungefär vart 4:e år. Nästa halveringar kommer att ske år 2024, 2028 och 2032. Det skulle kunna ge Bitcoinkursen en skjuts uppåt och smitta av sig på andra kryptovalutor, bland annat Litecoin.
  • Rivalitet mot Bitcoin – I och med Litecoins likheter med Bitcoin spår Coinpedia.org att många kan komma att välja Litecoin före Bitcoin. Dess tekniska egenskaper som billigare och snabbare transaktioner samt skalbarhet kan göra kryptovalutan mer attraktiv.

Prisprognos 2023 – 2030:

(Bildkälla: Coinpedia.org)

Grafen ovan bygger på prisprognoser från Coinpedia.org som förutspår tre olika “case” inför 2030. Enligt “worst case” kommer Litecoin att nå en kurs på cirka 402 USD. Enligt middle case och best case kommer kursen att kunna uppgå till cirka 465 USD, respektive 529 USD.

5.2

Prisprognoser inför 2030 – Techopedia

Enligt en kryptoanalytiker, hos Techopedia, spår Litecoinkursen stiga till mellan 791 USD och 863 USD. Inlägget gjordes av Yash Majithia i oktober 2023.

Kursscenarier:

ÅrWorst caseMiddle caseBest case
202355 USD122 USD165 USD
2024150 USD182 USD215 USD
2025195 USD202 USD270 USD
2030791 USD827 USD863 USD

I sitt inlägg diskuterar Majithia bland annat om halvering och framtida partnerskap som potentiella katalysatorer.

1. Halvering

Litecoins kommande halvering sker år 2027. Miningbelöningen kommer då att minska från 6.25 LTC per block till 3.125 LTC. Halveringen sker ungefär vart fjärde år. Den senaste skedde år 2023 då miningbelöningen minskade från 12.5 LTC till 6.25 LTC.

När det sker kommer utspädningseffekten att bli mindre, vilket skapar brist på utbudssidan. Om efterfrågan förblir konstant eller ökar kan det leda till att Litecoinkursen ökar.

2. Framtida partnerskap

P2P betalningssystem är något som förväntas bli allt mer populärt. Det talar positivt för Litecoin och kryptovalutor i överlag som kan locka till sig strategiska partnerskap för framtida tillväxt.

Exempelvis är det på gång att Mastercard och Unbanked ska ingå ett partnerskap med Litecoin Foundation för att lansera “Litecoin Mastercard” i Europa. Detta med intentionen att öka användningen av kryptovalutor som betalningsmedel. Tidigare har Litecoin Foundation ingått ett partnerskap med Unbanked där man tillsammans skapade “Litecoin Card” för den amerikanska marknaden.

5.3

Prisprognoser inför 2032 – digitalcoinprice.com

Enligt digitalcoinprice.com förutspår man att kursen på Litecoin kan komma att stiga till 1450 USD år 2032. Vad som talar för deras teori är att majoriteten tekniska indikatorer talar för ett “bullish-scenario”.

Exempel på tekniska indikatorer som talar för en positiv kursuppgång är:

  • SMA 200 (200 dagars glidande medelvärde)
  • SMA 50 (50 dagars glidande medelvärde)
  • RSI (Relative Strength Index)

Dessa indikatorer används för att undersöka en tillgångs underliggande trend som för Litecoin ser positiv ut inför kommande år fram till 2032. De menar att kursen på sikt bör bryta igenom motståndsnivåer och skapa nya stödnivåer.

Exempelvis förutspår man att kursen kan komma att bryta igenom dess tidigare motståndsnivå på kring 181 USD. Det skulle i så fall plötsligt bli en ny stödnivå.

Litecoin kursprognos 2023 – 2032:

(Bildkälla: digitalcoinprice.com)

KAPITEL 6

Köp Litecoin på 5 minuter


 

Den populäraste kryptobörsen på vår webbplats är Coinbase. Bolaget är noterat på den amerikanska börsen och erbjuder låga avgifter på handel med kryptovaluta. Dessutom är deras handelsplattform mycket användarvänlig. Den går att ladda ner som app till mobilen. Det tar endast 3 minuter att skapa ett konto.

1. Skapa konto

Börja med att gå till Coinbase hemsida eller följ den här länken och klicka på knappen ”Get started”.

2. Registrera och verifiera e-postadress

Nästa steg är att fylla i din e-postadress för att kunna logga in på Coinbase. Fyll i ditt förnamn, efternamn, e-postadress och välj ett lösenord.

3. Verifiera din identitet

Coinbase kräver en verifiering av personuppgifter av alla kunder. Det görs direkt i registreringsprocessen. Där fyller man i personuppgifter och laddar upp en kopia på sitt ID-kort. Vanligtvis godkänns verifieringen på ett dygn varpå handel kan ske.

 

4. Sätt in pengar

Gå till “Settings” och därefter till “Payment Methods”. Där kan du välja bland flera olika betalningsalternativ. Kortbetalning är det snabbaste alternativet då pengarna kan användas för handel inom 1 – 2 minuter. Fyll i dina kortuppgifter och klicka på “Add Card”.

5. Köp Litecoin

För att köpa Litecoin trycker du på “Trade” i navigeringsmenyn. Därefter kommer en detaljerad lista på tillgängliga kryptovalutor att visas med deras aktuella pris och kursförändring de senaste 24 timmarna. Välj Litecoin genom att klicka på “Buy”. Välj hur stor summa du vill köpa för.

Vi är klara, bra jobbat!

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *