DEN ULTIMATA GUIDEN

ALGORAND

Algorand är världens första koldioxidnegativa blockkedja. Det är en smart-contract plattform vilket innebär att funktionerna liknar de som finns på Ethereum och Cardano. Blockkedjan använder Pure-Proof-of-Stake och kryptovalutan på blockkedjan heter Algorand (ALGO). Denna guide består av 5,000+ ord, 5 videor och tar ca 20 minuter att läsa.

 • Allt om Algorand, kryptovalutan ALGO, fördelar/nackdelar, hur investering kan ske, och mycket mer.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och och köp ALGO på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - July 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är Algorand?


What is Algorand? ALGO explained with animations:

Algorand är en blockkedja som är utvecklad av MIT-professorn Silvio Mikali. Han påbörjade arbetet 2017 och två år senare, 2019, kunde blockkedjan lanseras. Under 2018 och 2019 fick projektet in över 210 miljoner USD via bland annat privata investerare och venture capital. Pengar som används för kommande utveckling.

För att du lättare ska kunna följa med i texten kommer hädanefter blockkedjan namnges med Algorand och kryptovalutan som ALGO.

1.1

Funktioner

Algorand är en så kallad smart-contract platform. I grunden erbjuds därmed liknande funktioner som på Ethereum, Cardano, Solana och Tezos. Detta genom att vara en plattform där olika program och funktioner kan programmeras och publiceras.

Exempel är följande:

 • DeFi – Decentrized Finance är ett samlingsnamn för samtliga finansiella tjänster som ligger på en decentraliserad blockkedja. Det kan exempelvis innebära lån, utlåning, växling och staking. Läs mer om DeFi
 • NFT – Non Fungible Token är tokens med unika egenskaper. Det kan exempelvis vara samlarkort, digital konst, biljetter osv. Läs mer om NFT
 • Spel – Play-to-Earn är dator- och mobilspel där valutan i spelet är kryptovaluta och flera av de saker som används i spelet NFT:er. Därmed får spelet en riktig intern ekonomi.
 • Token – Möjligheten finns att skapa egna tokens, på Algorand, med specifika egenskaper. Ett av de mest avancerade projekten är att Marshallöarna utvecklat en egen digital valuta på Algorands blockkedja.
 • dAppar – dAppar är program som placeras på blockkedjan och som kan användas av dess användare. Det kan vara allt från att spara väderleksinformation till hantering av musik.
 • Smarta kontrakt – Smarta kontrakt är kod som anger ”vad” som ska hända ”när” vissa premisser är uppfyllda. Om många smarta kontrakt används inom samma projekt blir det en dApp.

1.2

Unika egenskaper

Som visas ovan har Algorand stora likheter med andra smart-contract plattforms. Det är snarare tekniken bakom blockkedjan som särskiljer Algorand mot andra plattformar med liknande funktioner.

1. Konsensus via Pure-Proof of Stake

Det som framförallt är unikt med Algorand är att de använder en konsensusmekanism som kallas för Pure-Proof of Stake. I korthet innebär det att enbart en enda ALGO krävs för att kunna genomföra staking och agera nod.

Eftersom en ALGO har ett historiskt värde av 1-3 kronor kan alltså vem som helst agera nod. Dessutom ges ingen stakingreward till noderna utan istället fördelas detta ut till alla som har sin valuta inom staking.

(Bildkälla: Algorand Foundation Youtube)

Pure-Proof of Work, tillsammans med mer traditionell blockkedjeteknik, gör att utvecklarna av Algorand anser att de löst ”Blockkedjornas trilemma”. Med andra ord att de skapat en blockkedja som är tillräckligt decentraliserad, säker och skalbar.

2. Världens första koldioxidnegativa blockkedja

En annan unik funktion med Algorand är dess fokus på minimal miljöpåverkan. Med Proof of Stake krävs väldigt liten energiförbrukning då det går att agera nod med enbart en avancerad hemdator. Dessutom har Algorand Foundation valt att klimatkompensera för den energiförbrukning sker.

En del av transaktionskostnaden går till ett smart kontrakt som automatiskt köper utsläppsrätter och därefter låser dem, som NFT, på blockkedjan. Läs mer om tekniken bakom Algorand vid rubrik 6 ”Blockkedja och Teknik”

1.3

ALGO

Algorand är både namnet på blockkedjan och den kryptovaluta som används på denna blockkedja. Kryptovalutan förkortas ALGO och har tre funktioner på blockkedjan.

 • Betalningsmedel – Vid varje transaktion betalas en transaktionsavgift. Den är däremot betydligt lägre än på exempelvis Bitcoin och Ethereum. Avgiften ligger vanligtvis på 0,0001 ALGO.
 • Nod – Alla som håller minst en ALGO i staking kan agera nod på blockkedjan.
 • Governance – Genom att hålla ALGO inom staking ges möjligheten att rösta på olika förslag som utvecklar blockkedjan framåt. Att vara med och rösta innebär även att personen får en större andel av den inflation som automatiskt fördelas till de som håller ALGO.

Likt andra kryptovalutor används både online- och mobilplånböcker samt hårdvaruplånböcker för att hantera ALGO. My Algo är den vanligaste onlineplånboken medan Pera Wallet är den vanligaste för mobilanvändarna.

Antal plånböcker på Algorand juli 2019 – dec 2022:

Som grafen nedan visar var det nästan 30 miljoner plånböcker aktiverade i slutet av 2022.

(Bildkälla: Algoexplorer.io)

KAPITEL 2

Historian bakom Algorand


År 2017 påbörjade MIT-professorn Silvio Micali arbetet med att utveckla blockkedjan Algorand. Detta efter att han sett svagheterna hos de tidiga blockkedjorna Bitcoin och Ethereum.

Med Algorand ansåg Micali att han kunde lösa ”blockkedjornas trilemma”. Med andra ord problemet att kunna skapa en blockkedja som är tillräckligt decentraliserad, skalbar och säker. Som exempel kan nämnas att Bitcoin är mycket säker och decentraliserad men har en kraftig begränsning gällande skalbarheten.

2.1

Finansiering

Under 2018 och 2019 fick Algorand in ca 126 miljoner USD via olika investeringsrundor. De som investerade fick därmed köpa ALGO med förhoppningen om att kryptovalutan skulle öka i värde i framtiden.

Delvis fördelades dessa nya coins till investerare via ”Holländska auktioner”. Med en holländsk auktion börjar priset på en vara på en hög nivå. Därefter sänks priset successivt till att utbudet är helt utsålt. På detta sätt gick investerare in på olika nivåer.

2.2

Företag och stiftelse

I likhet med flera andra blockkedjor delades utvecklingen av Algorand upp mellan ett företag, Algorand Inc, och en stiftelse/organisation, Algorand Foundation.

Algorand Foundation är bland annat ansvarig för det ekonomiska ekosystem som blockkedjan består av, att bibehålla dess decentralisering och ge bidrag till enskilda projekt. Detta medan företaget Algorand Inc är de som utvecklar själva protokollet.

2.3

Lansering

I april 2019 lanserade ett ”Testnet”. Det kan liknas med att blockkedjan var i ett Beta-stadie varpå dess funktioner och säkerhet kunde kontrolleras i en korrekt digital miljö. Däremot kunde enbart utvalda aktörer nå detta nätverk eftersom det fortfarande var under utveckling.

Ett par månader senare, i juni 2019, lanserades ”Main Network” vilket därmed betydde att vem som helst kunde interagera med blockkedjan. Därmed fanns även en användning för kryptovalutan ALGO.

KAPITEL 3

Investera i Algorand


Det finns primärt två sätt att investera i kryptovalutan ALGO. Det första alternativet är att investera direkt i valutan vilket innebär att du kan skicka den till en egen kryptoplånbok. Det andra alternativet är att köpa certifikat, eller kontrakt, vars värde följer prisutvecklingen på ALGO. Nedan beskrivs fördelar och nackdelar med de två alternativen.

3.1

Köpa kryptovalutan

ALGO erbjuds hos de allra flesta större internationella börserna. Bland annat kan investering ske hos den amerikanska börsen Coinbase, som är känd för sin mycket goda användarvänlighet.

Efter att ha öppnat ett konto på Coinbase kan ALGO köpas med kort eller banköverföring. Det går även att växla annan kryptovaluta till ALGO.

Fördelar och nackdelar med riktigt kryptovaluta

Fördelen med att köpa riktig kryptovaluta är att den kan användas till dess ursprungliga syfte. Om interaktion förväntas ske med blockkedjan Algorand behövs ALGO. Detta för att kunna betala för transaktionsavgifterna. Genom staking går det även att få passiv inkomst på innehavet. Dessutom går det att skicka valutan till andra användare.

Nackdelen är att det krävs en viss teknisk kunskap att hantera kryptovalutor. Dessutom är det svårare att deklarera än vid handel med certifikat.

3.2

Certifikat som följer värdet

På samma sätt som det är möjligt att köpa certifikat som följer olje- eller guldpriset är det möjligt att köpa certifikat som speglar priset på ALGO. Dessa certifikat ges ut av en emittent som förväntas äga, eller på annat sätt vara exponerad, mot kryptovalutan.

Via exempelvis Nordnet är det möjligt att investera i dessa certifikat. Bland annat finns följande certifikat:

 

1. CoinShares Physical Staked Algorand

CoinShares Physical Staked Algorand (RAND) är ett certifikat där den underliggande tillgången är låst inom staking. Detta för att uppnå en något högre avkastning än om investering enbart skett i kryptovalutan.

Funderar du på att investera i certifikatet? CoinShares Physical Staked Algorand finns att handla här.

• Emittent: CoinShares
• Förvaltningsavgift: 0 %
• Kortnamn: RAND

 

2. 21Shares Algorand ETP

21Shares Algorand ETP (ALCO) är en börshandlad produkt (ETP) som, likt de övriga som nämns i denna lista, handlas i EUR.

Funderar du på att investera i certifikatet? 21Shares Algorand ETP finns att handla här.

• Emittent:21Shares
• Förvaltningsavgift: 1,65%
• Kortnamn: ALCO

 

3. VanEck Algorand ETN

VanEck Algorand ETN (VGND) är en börshandlad skuldförbindelse (ETN) vilket är ett mer ovanligt sätt att exponera sitt kapital mot en specifik tillgång.

Funderar du på att investera i certifikatet? VanEck Algorand ETN finns att handla här.

• Emittent: VanEck
• Förvaltningsavgift: 1,5 %
• Kortnamn: VGND

Fördelar och nackdelar med certfikat

Fördelen med att köpa certifikat, och andra börshandlade produkter, är att investeringar kan ske inom ISK eller kapitalförsäkring. Därmed behöver inte någon deklaration ske på innehav och handel. Dessutom är det skattemässigt bättre förutsatt att kursen går upp.

En nackdel med certifikat är att det uppstår en emittentrisk. Skulle utgivaren av certifikaten gå i konkurs finns risk att hela ditt investerade belopp går förlorat. En annan nackdel är att courtage betalas vid varje köp- och säljtillfälle samt att årlig förvaltningsavgift kan tas ut. På certifikat som speglar mindre kryptovalutor (som inte är topp 10) kan även likviditeten vara låg vilket kan resultera i hög spread.

KAPITEL 4

Vad påverkar värdet på Algorand?


Algorand Update – Where is ALGO headed 2022:

I likhet med övriga kryptovalutor påverkas priset på ALGO av utbud och efterfrågan på kryptovalutan. Utbudet styrs av koden i blockkedjan och den inbyggda inflationen. Efterfrågan styrs däremot av flera olika faktorer.

4.1

Utbud

I slutet av 2022 fanns det drygt 8,13 miljarder ALGO i omlopp och inflationen var på ca 4 – 6 %. Som mest kommer det att kunna finnas 10 miljarder ALGO. Därefter kommer alltså inte utbudet att öka mer.

Men totala utbudet speglar inte alltid utbud på marknaden. Exempelvis var de ALGO som köptes av tidiga investerare låsta och kunde bara säljas successivt (vesting periods) mellan 2020 och 2024. Generellt sker dessa försäljningar när priset går upp vilket därmed håller tillbaka dess prisutveckling.

En annan faktor, som styr utbudet på marknaden, är hur Algorand Foundation agerar. De är en av de största ägarna av ALGO och får sälja kryptovalutan för att finansiera olika projekt. Det enda villkoret är att de inte får sälja så mycket att kursen faller mer än 10 % under en period av 24 timmar.

Algorand fördelning:

Tabellen nedan visar hur Både Algorand Inc och Algorand Foundation äger stora andelar av det totala utbudet på Algorand.

(Bildkälla: Tokeny.pl)

4.2

Allmän kryptomarknad

I likhet andra marknader, exempelvis aktiemarknaden, påverkas kryptomarknaden av makroekonomiska händelser och fundament på marknaden. Kryptovalutor ses delvis som en ”onrisk asset” vilket i korthet innebär att mer kapital investeras när investerare vill öka sin risk i portföljen. När man önskar minska risken kommer kryptovalutor vara en av de tillgångar som säljs först. Detta eftersom det anses vara den tillgång med högst risk.

Kortfattat innebär detta att kryptomarknaden, i alla fall delvis, är homogen. I starka uppgångar (bullrun) ökar värdet på de flesta kryptovalutor. Vid perioder av nedgång (bearmarket) dras de flesta kurserna nedåt. Det är även detta sentiment som till stor del avgör hur stor spekulation som sker i de olika valutorna. En spekulation som ofta påverkar priset mer än fundamentala förändringar i kryptovalutan.

Detta kan exempelvis visas med graferna nedan där prisutvecklingen på ALGO ställs mot prisutvecklingen på bitcoin.

Algorands pris 2020 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Bitcoins pris 2020 – 2023:

(Bildkälla: TradingView)

Bortsett från det skarpa fallet i värdet på ALGO i samband med att blockkedjan lanserades har kryptovalutorna en liknande prisutveckling. Det är ett tydligt exempel på hur fundamentet på marknaden styr efterfrågan, och därmed priset, på de flesta kryptovalutor.

4.3

Samarbeten och dAppar

Det som långsiktigt påverkar värdet av ALGO är i vilken omfattning som blockkedjan Algorand används. Det går exempelvis att analysera detta genom att se antalet plånböcker, och framförallt nya plånböcker, samt antal transaktioner som genomförs.

Ett ökat värde på ALGO förutsätter att dAppar och olika tjänster publiceras på blockkedjan och att användarna uppskattar, och därmed interagerar med, dem. Till stor del påverkas alltså värdet av hur bra Algorand lyckas attrahera utvecklare att välja just denna blockkedja och att antalet dAppar ökar.

Antal transaktioner på Algorand juli 2019 – december 2022:

Nedan visas antalet transaktioner på blockkedjan från att den lanserades 2019 till december 2022. En pik kan ses i början av 2022 varpå antalet transaktioner sedan successivt föll under hela det året. Scrolla nu upp till rubriken ovan där priset på Algorand visas under samma period. Det är tydligt att priset på kryptovalutan följer antalet transaktioner som sker.

(Bildkälla: Algoexplorer.io)

KAPITEL 5

Samarbeten och stora projekt


Why partner with Algorand? – FIFA: 

Som förklaras i föregående kapitel beror prisutvecklingen på ALGO till stor del på vilka funktioner och dAppar som publiceras på blockkedjan. Några av de mest uppmärksammade projekten är:

5.1

CBDC på Marschallöarna

På Marshallöarna har myndigheterna valt att utveckla en nationell valuta, SOV, på blockkedjan Algorand. En stor orsak till att detta genomfördes är att Marshallöarna ekonomi till stor del är beroende av handel med närliggande länder som nås via båt eller flyg.

Genom att ha en blockkedjebaserad ekonomi kan transaktioner genomföras snabbare, säkrare och billigare än vid traditionell hantering av fiatvaluta.

I detta fall är det viktigt att skilja på blockkedjan Algorand och kryptovalutan ALGO. Myndigheten har skapat en egen token som används på blockkedjan. Värdet på denna token är helt fristående från värdeförändringar på ALGO. Däremot behöver ALGO betalas vid transaktioner.

(Bildkälla: Publish0x)

5.2

FIFA

En av de mest uppmärksammande aktörerna som valt att använda Algorand är internationella fotbollsförbundet FIFA. I maj 2022 blev det officiellt att Fifa valt ut Algorand till att vara förbundets officiella blockkedjeplattform.

Bland annat innebär det att Fifa kommer få hjälp med att utveckla en strategi för digitala tillgångar (bland annat NFT) samtidigt som Algorand kommer kunna marknadsföra blockkedjan vid exempelvis Herr-VM 2022 och Dam-VM 2023.

I september 2022, bara någon månad före Herr-VM, blev det officiellt att Fifa skulle publicera en NFT-plattform på blockkedjan.

(Bildkälla: FIFA)

5.3

Greyscale och fonder

Greyscale är en av världens största aktörer inom fondförvaltning av digitala tillgångar. De håller tillgångarna och låter sina kunder handla med värdepapper vilket gör handeln enklare och mer reglerad.

Bland annat går det att investera i deras ”Smart Contract Fund” där ALGO är en, av flera, kryptovalutor inom denna sektor. Sedan 2022 är ALGO en av de valutor som ingår i deras portfölj.

Att Greyscale handlar med ALGO kan ses som ett tecken på att kryptovalutan är accepterad som etablerad och intressant att investera i för större investerare.

(Bildkälla: Grayscale)

5.4

Kontroll av luftkvalitén i Miami

Miami är den första amerikanska staden som följer utvecklingen av luftkvalitén via IoT (internet of things). Enheterna är uppkopplade mot internet och sänder automatisk insamlad information till den databas som används.

Tjänsten är uppbyggd på Algorand. Varför man valt Algorand är på grund av dess skalbarhet, säkerhet och koldioxidnegativa avtryck.

Luftföroreningar sägs förkorta människans livslängd med upp till 3 år. Miami är en stad med nästan 450 000 invånare. Det innebär att om man lyckas lösa luftföroreningsproblemet kan det leda till totalt 1.30 miljoner fler års livslängd för alla deras invånare.

(Bildkälla: This Morning On Chain)

KAPITEL 6

Blockkedja och teknik


Det som primärt skiljer sig mellan Algorand och andra liknande blockkedjebaserade plattformar är den tekniska uppbyggnaden. Nedan presenteras några av de mest fundamentala skillnaderna mot exempelvis Solana och Ethereum.

6.1

Anses lösa blockkedjans trilemma

Vid utvecklingen av Algorand utgick grundaren, Silvio Micali, från de problem som uppstått med tidigare blockkedjor så som Bitcoin och Ethereum. Med ny teknisk innnovation var målet att lösa ”blockkedjornas trilemma”, dvs. balansen mellan att vara säker, decentraliserad och skalbar.

Bitcoin har exempelvis fått kritik för att inte vara tillräckligt skalbar medan Ethereum (med PoS) kritiseras för att vara för lite decentraliserad. Kritiken mot Ethereum handlar kortfattat om att 32 ETH krävs för att kunna agera nod. Eftersom det motsvarar ett mycket stort belopp blir det antalet personer som kan agera nod begränsat – vilket minskar dess decentralisering. Det har exempelvis förekommit perioder då enbart två noder fått skapa 40 % av Ethereums nya block.

Lösningen, för att skapa denna balans, är tekniken som kallas för Pure-Proof-of-Stake. Via denna konsensusmekanism anses Algorand uppnå tillräcklig decentralisering, skalbarhet och säkerhet.

 • Decentralisering – Blockkedjan bibehåller stor decentralisering tack vare att de som agerar noder bara behöver använda persondatorer. Till skillnad mot Bitcoin krävs alltså inte någon omfattande utrustning. Därmed kan betydligt fler agera noder, verifiera transaktioner och säkra blockkedjan.
 • Skalbart – Antalet transaktioner som kan genomföras växer allt eftersom nätverket blir större och används mer. Därmed förväntas någon överbelastning inte ske, som exempelvis Ethereum var med om under hösten 2020.
 • Säkert – Med slumpmässigt utvalda och anonyma noder, varje 4.5 sekund, är det extremt svårt ta kontroll över hela kedjan. Detta utifrån att 1000 noder ska tas över samtidigt under denna period samtidigt som det finns extremt många noder tack vare det låga kravet på staking.

6.2

Konsenus via Pure Proof of Stake

What is Pure Proof-of-Stake? – Coinbase Earn: 

Alla blockedjor har en konsensusmekanism, dvs. en funktion som gör att användarna kommer överens om vilka transaktioner som är korrekta. Den största skillnaden kan ses mellan Proof-of-Work, som exempelvis Bitcoin har, samt Proof-of-Stake, som exempelvis Ethereum och Algorand har.

Men även inom dessa två kategorier finns en rad olika varianter. Både Algorand och Ethereum använder sig av Proof-of-Stake. Däremot finns en ytterligare funktion hos Algorand vilket gör att konsensusmekanismen heter Pure-Proof-of-Stake.

Noderna, som stakar ALGO, blir slumpmässigt utvalda att skapa ett nytt block. Chansen att bli vald står i proportion till hur många ALGO som hålls inom staking. Däremot är gränsen enbart 1 ALGO vilket motsvarar några få kronor. Detta exempelvis till skillnad mot Ethereum där gränsen är 32 Ether.

Ungefär 1000 tokens väljs även ut vilka sedan verifierar det nya blocket. På detta sätt skapas säkerheten att den första noden inte godkänner felaktiga transaktioner.

“Pure” means they are free to come and go as they please as their algos are not locked up or “bonded” for any period of time as in other proof-of-stake systems. / Algorand.com

6.3

Koldioxidnegativ

Med Proof-of-Stake krävs betydligt mindre datorkraft än vid Proof-of-Work. Men det krävs trots allt energi att driva de noder som upprätthåller blockkedjan.

Ett ytterligare steg för mindre miljöpåverkan togs 2021 då blockkedjan blev ”koldioxidnegativ”. Detta uppnås genom att smarta kontrakt köper koldioxidkrediter och låser upp dessa på blockkedjan via en NFT.

I korthet används ALGO för att betala för koldioxidkrediter som ett annat företag köpt upp och säljer via blockkedjan. Genom att köpa upp dessa blir priset högre för andra företag som behöver dessa för att lagligen få släppa ut koldioxid i större omfattning.

6.4

Fork är omöjlig

Ännu en unik teknisk funktion med Algorand är att någon fork inte kan utföras på blockkedjan. Med fork menas att koden används för att skapa en ny, liknande, blockkedja men med andra egenskaper.

Både Bitcoin och Ethereum har haft interna konflikter som resulterat i forkar. Den största forken inom Bitcoin är när Bitcoin Cash skapades och inom Ethereum finns exempelvis utvecklingen som ledde till Ethereum och Ethereum classic.

Bilden nedan illustrerar hur en fork inom krypto går till, vilket alltså inte är möjligt inom Algorand.

(Bildkälla: algorand.com)

6.5

Två lager

Ytterligare en skillnad mot flera andra blockkedjor är att Algorand är uppbyggd av två så kallade lager. Denna tekniska uppbyggnad är en av orsakerna till att transaktionerna kan bibehållas snabba och billiga.

 • Första lagret – I det första lagret sker enklare transaktioner så som överföringar, växlingar och hantering av NFT:er.
 • Andra lagret – Det andra lagret är till för mer komplexa smarta kontrakt och transaktioner. Dessa hanteras separat med interagerar med första lagret genom så kallade ”snapshots”. En snapshot kan jämföras med ett foto av blockkedjan.

KAPITEL 7

5 funktioner med Algorand


Utifrån funktioner för användarna har Algorand stora likhet med Ethereum, Cardano, Tezos och Solana. Detta genom att vara en plattform där olika funktioner, tjänster och dAppar kan publiceras.

Dessa blockkedjor kan därmed liknas med hur ett operativsystem fungerar på en dator. Det finns i bakgrunden och är förutsättningen för att olika program, spel och funktioner ska kunna användas via ett användarvänligt gränssnitt. Exempel på funktioner är:

 1. dAppar – dAppar (decentraliserade appar) är program som publiceras på Algorand och som därefter kan användas av blockkedjans användare. I jämförelsen med operativsystem ovan är dAppar de program som kan användas på det unika operativsystemet. År 2022 var några av de mest använda dApparna på Algorand Tinyman, Yieldy.Finance och Algodex.
 2. DeFi – DeFi (decentraliserad finans) är ett samlingsnamn för de decentraliserade finansiella tjänster som nås via blockkedjor. Det kan exempelvis handla om växling mellan olika kryptovalutor, lån och staking. Läs mer om DeFi
 3. NFT – På Algorand kan NFT:er skapas på flera olika sätt. Enklast är utgå från ASA (Algorand Standard Asset) vilket är ett standardutförande för både tokens och NFT:er. Dessa kan sedan användas till allt från tokenisering av tillgångar till saker i datorspel. Läs mer om NFT
 4. CBDC – CBDC står för ”Central Bank Digital Currency” och är alltså en statlig skapad kryptovaluta. Redan 2018 skapade Marshallöarna en CBCD på Algorand.
 5. Crosschain – Via funktionen Flare kan Algorand interagera med flera blockkedjor och kryptovalutor. Exempelvis går det att hantera både bitcoin och dogecoin på Algorand. Detta via syntetiska alternativ. En fördel att använda syntetiska versioner av exempelvis bitcoin och ether på Algorand är den betydligt lägre transaktionskostnaden som uppstår.

Exempel på funktion – NFT

Eftersom Algorand är FIFA´s officiella blockkedja används den vid lansering av NFT-kollektioner vid större mästerskap. Inför, och under VM 2022, släpptes en kollektion med samlarkort som visar klassiska VM-mål.

En likhet finns mot de fysiska samlarkort som tidigare lanserats inför VM men genom att de nu är digitala nås ett flertal fördelar.

(Bildkälla: FIFA)

För det första är det digitala videoklipp som korten visar och inte statiska bilder. För det andra distribueras, säljs och byts dessa helt digitalt. Det skapar större åtkomst för användare över hela världen tack vare att köp kan genomföras med både kort och kryptovaluta.

Samtidigt kan korten på ett säkert sätt överföras mellan användarna. Ännu en fördel är att någon förfalskning inte kan ske då antal kort är registrerat på blockkedjan.

KAPITEL 8

Kryptovalutan ALGO


Den kryptovaluta som används på blockkedjan Algorand har samma namn, dvs. Algorand (ALGO). Valutan har flera funktioner i dess ekonomiska ekosystem. Nedan kan du läsa om några av dem.

 

8.1

Betalning för transaktioner

I likhet med andra blockkedjor används kryptovalutan för att betala för de transaktionskostnader som uppstår vid interaktion med blockkedjan. Enligt Algorands officiella hemsida är transaktionskostnaden betydligt lägre än på exempelvis Ethereum.

Exempel: I slutet av 2022 kostade en transaktion 0,001 ALGO. Priset på kryptovalutan var då 0,25 USD vilket innebär att en transaktion kostade ca 0,00025 USD.

8.2

Staking av noder

För att kunna agera nod krävs att 1, eller mer, ALGO är inom staking. Det finns däremot inget krav på inlåsningstid. Eftersom priset för en Algorand historiskt bara har varit någon krona är alltså barriären för att kunna agera nod extremt låg. Dessutom krävs inte mer utrustning än en lite kraftigare persondator.

Ju större mängd ALGO som hålls inom staking desto större är chansen att bli utvald som nod. Mer om detta beskrivs under rubriken ”Blockkedja och teknik”. Däremot är det inte bara noden som får miningbelöning. Istället fördelas den ut på alla som har ALGO inom staking.

8.3

Gouvernance system

Algorand har även ett system som gynnar användarna att ge förslag på uppdateringar av blockkedjan samt rösta på dessa förslag. För att kunna rösta på de förslag som skickas in krävs att personen har ALGO inom staking under de 90 dagar som ett röstningsförfarande går till.

Genom att ha ALGO i staking ges alltså både möjligheten att agera nod samt vara med och bestämma om blockkedjans framtid. Dessutom ger detta högsta möjliga årliga avkastning då belöning även ges till de som röstar på de olika förslagen.

KAPITEL 9

Kritik mot Algorand


Samtliga blockkedjor får utstå kritik, vilket även gäller Algorand. Den primära kritiken mot Algorand handlar om ”Token Distribution” och att företaget Algorand Inc, samt organisationen Algorand Foundation, innehar en mycket stor del av utbudet. Med ”Token Distribution” menas hur kryptovalutan Algorand fördelades när blockkedjan skapades samt hur distribution sker löpande.

Som tabellen nedan visar fick Algorand Inc, dvs. företaget som genomför den tekniska utvecklingen, en mycket stor del av totala utbudet när blockkedjan lanserades. Visserligen har den procentuella delen minskat över tid men trots detta beräknas de vara en mycket stor ägare även 2030.

(Bildkälla: Algo Explorer)

Det kan ställas mot exempelvis bitcoin där grundaren/grundarna Satoshi Nakamoto inte fick några bitcoin alls vid lansering av blockkedjan. Dessa har istället enbart fördelats via miningprocessen.

Faran med en stor ägare är:

 • Kraftigt kursfall vid försäljning av större mängder coins.
 • Minskad säkerhet utifrån Algorand Inc kan ha de flesta noderna inom nätverket.
 • Algorand Inc kan, via staking, rösta fram egna förslag via governancefunktionen.
 • Vad händer om Algorand Inc går i konkurs?

KAPITEL 10

Plånböcker till Algorand


Förvaring av kryptovalutan kan ske i mjukvaruplånbok, hårdvaruplånbok eller på en kryptobörs. Här presenteras några av de mest populära kryptoplånböckerna. Samtliga plånböcker finns även nämnda på Algorands officiella hemsida.

OBS: För din säkerhet bör enbart plånböcker som rekommenderas på Algorands hemsida användas. Säkrast är hårdvaruplånböcker medan mjukvarulösningar ofta har en högre användarvänlighet.

10.1

Ledger (Hårdvaruplånbok)

Ledger är en av världens mest sålda hårdvaruplånböcker. Plånboken hanterar ett stort antal olika kryptovalutor samtidigt som en del Ledgermodeller kan interagera med mobilplånboken via bluetooth. Det går även att utföra staking med kryptovaluta som hålls på en Ledger.

I bilden nedan ser du ett exempel på hur en hårdvaruplånbok från Ledger ser ut. Produkten är en ”Ledger Nano X” vilken påminner om ett vanligt USB-minne. Den kan kopplas direkt med din dator.

Detta är endast ett exempel på hur en hårdvaruplånbok kan se ut. Det finns många olika exemplar och de har alla olika utseenden.

(Bildkälla: Ledger)

10.2

My Algo (Mjukvaruplånbok online)

My Algo Algorand wallet demo:

My Algo är den mest använda mjukvaruplånboken som används online. Utöver att kunna skicka, ta emot samt låsa (staking) ALGO kan hårdvaruplånböcker, som exempelvis Ledger, interagera med hemsidans funktioner. På detta sätt kan säkerheten nås i hårdvaruplånboken och användarvänligheten i onlineplånboken.

Se i videoguiden ovan hur en onlineplånbok kan skapas och hur den kan integreras med hårdvaruplånböcker.

Skapa en gratis onlinewallet på Wallet.myalgo.com

10.3

Pera Wallet (Mobilplånbok)

Pera Wallet är den vanligaste mobila plånboken inom Algorands blockkedja. Utöver att skicka och ta emot valutan kan den interagera med dAppar, visa innehav av NFT och interagera med Ledger Nano X via bluetooth.

Ladda hem Pera på Google Play eller AppStore.

KAPITEL 11

Fördelar och nackdelar


Nedan kan du läsa om både fördelar och nackdelar med Algorand.

Fördelar

 • Koldioxidnegativ blockkedja – Blockkedjor som använder Proof-of-Work, som exempelvis Bitcoin, får ibland kritik utifrån dess höga energiåtgång. Med Proof-of-Stake minskas detta betydligt och genom att klimatkompensera är Algorand troligtvis den första blockkedjan som är koldioxidnegativ. Utifrån att företag, stater och konsumenter tar allt fler miljömedvetna val kan detta vara en stark konkurrensfördel för Algorand.
 • Säker, Decentraliserad, Skalbar – De som utvecklat Algorand anser att de löst ”Blockkedjornas trilemma”. Med andra ord att blockkedjan är tillräckligt säker, decentraliserad och skalbar. Därmed finns förutsättningarna för en blockkedja med breda användningsområden.
 • Flera stora samarbetspartners – Att FIFA valt att ha Algorand som deras officiella blockkedja samt att Marshallöarna använder blockkedjan till deras digitala nationella valuta visar på blockkedjans styrka. Även fondförvaltare och venture capital har investerat stort i projekt på kedjan.

Nackdelar

 • Låg decentralisering? – Ibland kritiseras blockkedjan Algorand utifrån att företaget Algorand Inc äger en mycket stor del av alla ALGO. Detta anses påverka blockkedjans decentralisering negativt. Detta utifrån att Algorand Inc därmed både påverka kursen samt rösta fram egna förslag på förändringar på blockkedjan.
 • Få användare – I början av 2023 fanns det nästan 30 miljoner plånböcker på Algorands blockkedja. Det kan jämföras med att Ethereum vid samma tillfälle hade 214 miljoner plånböcker och att det i genomsnitt skapades 166 000 nya plånböcker per dag. Eftersom Algorand är en ”konkurrent” till Ethereum bör därmed deras användarantal ställas mot varandra. Se aktuella siffror på Algoexplorer och Etherscan.
 • Låg användarvänlighet – Enklaste sättet att interagera med funktioner och tjänster på Algorands blockkedja är via deras browserplugin. Detta på samma sätt som Metamask används för att interagera med Ethereum, BNB Chain, Avalanche osv. Men användarvänligheten hos Algorand är betydligt sämre och för många nybörjare kan det vara svårt att ta de nödvändiga stegen som krävs för att börja använda en ny blockkedja. Det kan även vara en av förklaringarna till att användarantalet är relativt lågt.

Köp Algorand här

 • Bäst handelsplats för CFD kryptovalutor i Sverige
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter

Annonspolicy

Köp Algorand här

 • Snabbt och enkelt med BankID
 • Erbjuder krypto och aktier*
 • Inga avgifter på insättning/uttag

Annonspolicy

* Riskvarning: 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Algorand är en blockkedja som använder Pure-Proof-of-Stake som konsensusmekanism. Blockkedjan har liknande användningsområde som Ethereum dvs. att vara en plattform för smarta kontrakt, dAppar, DeFi och NFT. På Algorand används ALGO för att betala för transaktioner.

Idé och struktur till för Algorand skapades 2017 av MIT-professorn Silvio Micali. Detta utifrån att han ansåg att blockkedjetekniken hade en otrolig potential men att dåvarande blockkedjor hade för många svagheter.

ALGO är en kryptovaluta eftersom den är huvudvaluta på en egen blockkedja. På denna blockkedja kan andra tokens lanseras via färdiga mallar och funktioner.

För enbart exponering mot priset kan certifikat, som speglar ALGO-priset, köpas på Nordnet. Önskas däremot valutan även användas utifrån dess tilltänkta användningsområde kan ALGO köpas på exempelvis Coinbase.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *