TERRA LUNA KURS

terra-luna-2
Terra
kr5.29-1.19% 24H
terra-luna-2
Terra
kr 5.29
Supply 687,660,230.00 LUNA
Volume kr282,059,008.00
Market Cap kr3,638,902,976.01
Change -1.19%

Terra luna kurs diagram i dollar (LUNA/USDT). Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Erbjuder även CFD-handel. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Terra Luna kurs (LUNA/SEK) realtid prisdiagram

Ovan ser du aktuell kurs på kryptovalutan LUNA. Kursen presenteras i USD och SEK och uppdateras utifrån realtidsdata som hämtas från flera kryptobörser. Då kursen på LUNA kan skilja sig åt, mellan olika börser, kan denna graf användas som riktmärke.

LUNA eller LUNC?

LUNA är namnet på kryptovalutan som används på blockkedjan Luna 2.0. Denna blockkedja skapades i maj 2022 som en hardfork från blockkedjan Terra. Valutan på den ursprungliga kedjan bytte då namn till Luna Classic (LUNC) och kryptovalutan på den nya kedjan fick namnet LUNA. Kursen som visas ovan är för alltså för LUNA.

LUNA historisk kursutveckling

(Bildkälla: TradingView)

Som högst har LUNA handlats till en kurs på 119 USD. Kursen ökade kraftigt i samband med att kryptovalutor blev en populär investeringsklass år 2021. Från och med 2022 har dock LUNA:s kurs sjunkit. I början av år 2024 stod kursen i 0.00016 USD.

LUNA statistik och analys

(Bildkälla: portfolioslab.com)

I grafen ovan visas historisk volatilitet för både LUNA och S&P 500, vilket är ett index som representerar de 500 största amerikanska bolagen. Historiskt har LUNA uppvisat en klart högre volatilitet. Men på senare år har kryptovalutans volatilitet kommit att sjunka till att bli lika med 0 %. I början av 2024 uppvisade S&P 500 en volatilitet på 2.74 %.

Vad påverkar kursen?

Kursen på LUNA påverkas främst av kortsiktig spekulation i kryptovalutan. Långsiktigt kommer kursen att påverkas av antalet projekt som lanseras på Luna 2.0. Detta eftersom det påverkar hur många dagliga användare som blockkedjan har. Kryptovalutan, LUNA, används bland annat för att betala för transaktioner på blockkedjan.

Varför köpa LUNA?

Investering i LUNA kan både ske kortsiktigt och långsiktigt. En kortsiktig investering kan ske för att försöka utnyttja den stora volatilitet som denna kryptovaluta har. Det är exempelvis mycket vanligt med kursförändringar på flera procent bara på en enda dag. En långsiktig investering kan ske om en stor tilltro finns att blockkedjan kommer få fler projekt och användare med tiden.

Tips! Läs vår stora guide om att köpa Terra Luna.

Topp 3 Krypto Plattformar - June 2024

Översikt

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

LUNA - Aktuell och historisk kurs


Nedan presenteras först en kortfattad sammanfattning om varför blockkedjan Luna 2.0 skapades samt funktioner med kryptovalutan LUNA. Därefter följer fördjupad läsning kring olika faktorer som påverkat kursen samt en tillbakablick på historisk utveckling av LUNA-kursen.

1.1

Vad påverkar kursen?

Direkt efter lansering av blockkedjan, och kryptovalutan, påverkades kursen på LUNA främst av investerarnas tilltro till den nya blockkedjan. De som hade utvecklat dAppar för Terra kunde exempelvis vara kvar på Terra, migrera över till LUNA eller ge upp och låta sina projekt dö ut.

Många valde det sistnämnda och gick över till att jobba mot helt andra kedjor. De som däremot trodde på Luna 2.0 såg en möjlighet att investera i den nya blockkedjan.

Sedan dess har kursen drivits av allt från kortsiktig spekulation till rykten om nya planer för blockkedjan. För att kursen ska kunna återhämta sig krävs framförallt att investerare vågar lita på blockkedjans potential, att utvecklare väljer att publicera dAppar på Luna 2.0 och att antalet användare ökar.

Mer om vad som påverkar kursen på LUNA kan läsas i kapitel 3 & 4.

1.2

Vad är LUNA?

Luna 2.0 är en blockkedja som skapades i maj 2022. Detta som ett försök att ”rädda vad som räddas kan” efter den totala kollaps som uppstod på blockkedjan Terra samma månad. En kollaps som innebar att kryptovalutor med totalt marknadsvärde på flera miljarder USD, på ett enda dygn, gick upp i rök.

Den nya blockkedjan skapades efter ett förslag från Do Kwon, dvs. grundaren av Terras blockkedja. För att kompensera för de stora förluster som uppstått i kraschen skapades två airdrops av den nya kryptovalutan LUNA. Detta till de som haft LUNA, på Terras blockkedja, innan kraschen.

Mer om kraschen och LUNA kan läsas i kapitel 2.

KAPITEL 2

Terra Luna - Uppgång och fall


The Crypto Reset Explained – Terra Luna 2.0: 

De flesta blockkedjor skapas via en relativt lång process av tekniska diskussioner, whitepaper och programmering. LUNA 2.0 skapades under helt andra förhållanden.

Blockkedjan var ett sätt för grundaren av den ursprungliga blockkedjan Terra att ”rädda ansiktet” och blockkedjans framtida funktion. För att förstå hur kursen på LUNA påverkades i början är det därför viktigt att förstå händelserna bakom att blockkedjan skapades.

2.1

Terra Luna skapas

Blockkedjan Terra grundades 2018 och fick snabbt mycket stora initiala investeringar. Bland annat investerades 200 miljoner USD av riskkapitalbolag och 62 miljoner USD via dess ICO. Det fanns med andra ord mycket stort kapital för att utveckla det som förväntades bli ett ”betalningsnätverk” på blockkedjan.

Den primära skillnaden, mot andra blockkedjor, var att det fanns algoritmiska stablecoins på Terra. Dessa förväntades hålla sitt värde genom att vara ”backade” av LUNA.

Redan under 2021 hade blockkedjan Terra, med dess kryptovaluta LUNA, enorma framgångar gällande värdeutveckling. Det skapade även ett stort medialt intresse och allt fler programmerare valde att publicera dAppar på blockkedjan.

Den första januari 2022 var LUNA den nionde största kryptovalutan utifrån totalt marknadsvärde. Varje LUNA var värd 91 USD och totala marknadsvärdet var 33 053 437 81 USD.

2.2

Kraschen

Även om vissa var kritiska mot blockkedjans struktur var majoriteten positiv och fortsatte att investera i LUNA och projekt på blockkedjan. Men allt detta skulle få ett abrupt slut i maj 2022. Dess största stablecoin, UST, tappade då sin pegg. Det betyder att den handlades för betydligt lägre summa än 1 USD. Det medförde två negativa händelser.

För det första skapades misstro gällande om Terra verkligen fungerade så som utlovats vilket ökade säljtrycket på kryptovalutan. För det andra var det låg likviditet på börserna vilket skapade stor volatilitet i både LUNA och UST. Detta eftersom dessa var sammankopplade algoritmiskt.

Kortfattat skapades en ”dödsspiral” där kursutvecklingen på de bägge valutorna drog ner varandra ännu mer. Detta samtidigt som likviditeten på börserna var låg vilket resulterade i ännu snabbare kursnedgång. Inom bara ett dygn var närmare 90 % av värdet borta. Se gärna videon i början av detta kapitel där de olika stegen, som ledde till kollapsen, presenteras tydligare.

2.3

LUNA 2.0 lanseras

För att rädda blockkedjans funktion valde grundaren av Terra, Do Kwon, att lägga fram ett förslag till dess community att genomföra en hardfork. Med det menas att en ny blockkedja skapas med vissa förändringar i koden från den gamla. Dessa två kommer därefter inte vara kompatibla med varandra.

Mycket snabbt röstades förslaget igenom och blockkedjan LUNA 2.0 lanserades. Därmed fanns ursprungskedjan, Terra Classic, samt den nya som förväntades ta över vissa projekt, dvs. LUNA 2.0. Deras kryptovalutor fick valutabeteckningarna LUNC och LUNA.

Alla som hade LUNC fick LUNA via en airdrop. Många valde även att sälja av sina LUNC för att helt och hållet gå över till LUNA 2.0.

KAPITEL 3

Vad påverkar kursen på LUNA?


Nedan presenteras händelser som kan ha påverkat kursen på LUNA kortsiktigt eller långsiktigt. Det är däremot alltid svårt att veta exakt vad som ligger bakom snabba förändringar i kursen. Detta inte minst i valutor som har lågt totalt marknadsvärde.

3.1

Lanseringen

Det vanligaste är att kursen på en kryptovaluta går upp vid lansering av blockkedja eller projekt på blockkedjan. Detta utifrån att tidiga investerare ser att projektet rör sig framåt och att en ”milstolpe” har uppnåtts.

För LUNA var det precis tvärtom. Bara någon timme efter lansering hade kursen gått ner från cirka 18 USD till cirka 5 USD. Det går att förstå detta utifrån den kontext som blockkedjan lanserades. Till skillnad mot lansering av andra blockkedjor var inte detta något som användarna sett fram emot – snarare tvärtom.

Terra Luna kurs 28 – 30 maj 2022:

(Bildkälla: Coingecko.com)

Det var en ”nödsituation” och Do Kwon agerade för att i alla fall kunna bevara delar av blockkedjan och dess värde. I en sådan situation är det förståeligt att många väljer att sälja och helt och hållet lämnar Luna-projektet.

3.2

Kraschen i FTX

I början av november 2022 publicerade Coindesk en nyhet om oegentligheter inom bokföringen hos kryptobörsen FTX. I korthet höll börsen en stor mängd av deras egen kryptovaluta, FTT, samt hade belånat dessa. Men värdet på innehavet kunde starkt ifrågasättas. En oro började sprida sig på marknaden kring kryptobörsen FTX och vad som skulle hända om värdet på FTT kraftigt skulle falla.

Oron ledde till en så kallad bankrun, det vill säga att kunderna på börsen tog ut så mycket kryptovaluta de kunde. Ingen vågade vara kvar eftersom det fanns en risk att företaget skulle kunna gå i konkurs. Det dröjde inte många dagar innan börsen blev insolvent och allt mer oegentligheter kom fram kring hur börsen hanterat kundernas klientmedel. Uttagen stoppades och den 11:e november försattes företaget i konkurs.

(Bildkälla: CoinDesk)

Hela kryptomarknaden påverkades negativt och investerare sökte efter säkrare alternativ. Mellan den 6:e och 10:e november föll bitcoin cirka 25 % och LUNA cirka 40 %. Som vanligt påverkades de mindre kryptovalutorna i större omfattning vid marknadsoro.

3.3

Kortsiktig spekulation i kursen

Alla kryptovalutor påverkas av kortsiktig spekulation av allt från daytraders till swingtraders. Detta gäller i ännu större grad för valutor med ett mindre totalt marknadsvärde. Nedan visas kursen i LUNA under en vecka i maj 2023.

Terra Luna kurs 10 – 17 maj 2023:

(Bildkälla: Coingecko.com)

De flesta dagarna gick kursen upp, eller ner, 1 – 3 %. Det har inte gjorts några uppgraderingar av blockkedjan, eller lanseringar av nya funktioner, varje dag som kan förklara kursförändringarna. Det handlar istället om kortsiktig spekulation i LUNA.

Ett tydligt exempel på detta är de videor, som nås på Youtube, där olika personer pratar om hur kursen på LUNA kan ”explodera”. I stort sett alla utgår enbart från teknisk analys. Ytterst få, om ens någon, pratar om fundamentala förändringar eller funktioner på blockkedjan som skulle kunna ligga bakom denna positiva kursförändring.

3.4

LUNC & LUNA

I början av september 2022 hade LUNA ett ”kursrally” varpå kursen näst intill tredubblades bara på några dagar. En del kryptomagasin ställde sig frågan om LUNA ”återuppstått från de döda” och flera artiklar publicerades kring orsakerna till detta rally.

Terra Luna kurs augusti – oktober 2022:

(Bildkälla: Coingecko.com)

Ett av de större magasinen, Cointelegraph, ansåg att kursrallyt kunde kopplas till ett flertal olika händelser inom Terras Classics ekosystem. För även om det nu var två helt individuella blockkedjor påverkades de indirekt av varandras utveckling. Dessutom fanns det troligtvis en hel del som tänkt investera i LUNC men av misstag valt LUNA…

Mellan den första och nionde september 2022 ökade LUNC cirka 250 %. Detta bland annat på grund av att ett beslut att 1,2 % av alla transaktionsavgifter skulle brännas, det vill säga tas ur omlopp. Långsiktigt skulle därmed utbudet minska. LUNA drogs med den starka kursutvecklingen men någon fundamental förändring för LUNA blev det däremot inte och kursen föll tillbaka kraftigt några dagar senare.

3.5

Marknadsfundament

Som med alla kryptovalutor påverkas kursen på LUNA kraftigt av marknadens syn på kryptovalutor i sin helhet. När marknaden generellt är positiv kommer större belopp att investeras både i de större kryptovalutorna och de betydligt mindre. Riskviljan är större och kapital flödar även till de mindre projekten.

Detsamma gäller tvärtom. När marknaden generellt är negativ till att investera i riskfyllda tillgångar, som exempelvis kryptovalutor, kommer kurserna att pressas ned. Lite förenklat går det att se de mindre valutorna som en hävstång på kursutvecklingen på kryptomarknaden i stort.
Att LUNA hade en negativ kursutveckling under 2022 bör alltså delvis kopplas till den allmänna negativa utvecklingen som var över hela kryptomarknaden under detta år.

KAPITEL 4

Historisk Terra Luna kurs


Historisk kursutveckling är aldrig en garanti för framtida kursutveckling. Däremot kan det visa en hel del kring vad som påverkat kursen historiskt och vad som kan förväntas påverka den i framtiden.

Nedan visas först kursen på LUNA från maj 2022 till maj 2023. Därefter presenteras några historiska nedslag under denna period.

Terra Luna kurs från 2022 – 20234:

(Bildkälla: TradingView)

4.1

28:e maj 2022

 • Kurs: 5,15 USD
 • Handelsvolym: ca 162 miljoner USD

(Terra Luna kurs, maj till juni 2022)

Luna 2.0 lanserades i maj 2022. Detta som ett sätt att “rädda det som räddas kan” från den blockkedjan Terra. När Luna 2.0 lanserades var värdet på LUNA, i början av dagen 17,80 USD. Men på eftermiddagen var kursen på cirka 5 USD.

Det är orsaken till att kursen visas på 5 USD. i grafen ovan från Coingecko. En del såg Luna 2.0 som räddningen på Terras kollaps medan andra snabbt sålde av sitt innehav även om det innebar stora förluster.

4.2

29:e november 2022

 • Kurs: 1,57 USD
 • Volym: ca 27 miljoner USD

(Terra Luna kurs, november till december 2022)

Det stora raset, i början av november, kan troligtvis tillskrivas kraschen i FTX och den oro som detta skapade på hela kryptomarknaden. Under samma period föll även bitcoin med cirka 25 %.

Ett halvår efter att blockkedjan skapades hade intresset för Luna 2.0 kraftigt minskat. Både handelsvolym och priset sjönk med över 75 %. På mindre än 8 månader har blockkedjan Terra gått från att ha två av de tjugo största kryptovalutorna i marknadsvärde (LUNA och UST) till att delats i två blockkedjor vilka bägge hade ett mycket litet intresse hos investerarna.

4.3

16:e maj 2023

 • Kurs: 0,9349
 • Volym: ca 16 miljoner USD

(Terra Luna kurs, februari till maj 2023)

Under våren 2023 fortsatta kursen sin negativa utveckling och höga volatilitet. En händelse som mycket väl kan påverkat kursen negativt var arresteringen av Terras grundare, Do Kwon, den 23:e mars 2023. Han hade då flytt till Montenegro och greps på flygplatsen, på väg till Dubai, med falska ID-handlingar.

KAPITEL 5

Framtiden för Luna 2.0


New Terra Luna 2.0 blockchain, story & price predictions:

Kan Luna 2.0 ”resa sig ur askan” och återigen bli det självklara valet för många programmerare, dApp-projekt och investerare? Det är omöjligt att veta vad som kommer att hända i framtiden. Det som däremot är säkert är att kryptobranschen historiskt bjudit på en hel del oväntade ”comebacker” och utvecklingar.

“Creating a new token out of thin air, getting rid of the stablecoin, and pretending as if nothing happened: How is that creating value? This is crypto, so anything could happen.” / Capital.com

5.1

Trovärdighet

Den primära frågan är hur Terra 2.0 återigen ska få trovärdighet. Direkt efter kraschen såg många det som en förlorad blockkedja men med tiden kan detta synsätt ändras.

Den stora kraschen kan delvis liknas med ett företag vars aktiekurs kraschat 90 % på grund av stora felaktigheter i bokföring, fusk och olaglig verksamhet. Men företaget kan rekonstrueras, kanske byta namn och med tiden kommer folk att glömma kraschen. På samma sätt kan Luna gå vidare även om det tar tid att bygga upp trovärdighet.

Det kräver däremot att många utvecklare är villig att bygga vidare på blockkedjan samt lansera dAppar på den. Sker ingen utveckling kommer knappast trovärdigheten att utvecklas heller.

5.2

Community

Alla blockkedjor har ett community. Det är människor, som i löst sammansatta grupper, agerar för blockkedjans bästa. Det kan exempelvis vara Discordgrupper som hjälper nybörjare eller utvecklare som stödjer varandras arbete. En viktig nyckel för framgång för en blockkedja är ett levande community som kämpar för blockkedjans framtid oavsett hur mycket det stormar.

I ett reportage i Capital.com uttalar sig Andy Lian, från den nederländska kryptoplattformen BigONE, om Terras community.

Terra’s community remains strong, yet he’s uncertain for how long…. They are willing to make changes on their own. Some of them even go to the extent of sending their own wallet to the burn address to help reduce the supply…. But such moves by the community are temporary and will not last long” – Andy Lian

(Bildkälla: BigOne)

Det är en bra sammanfattning av hur viktig blockkedjans community är men även att tålamodet har en gräns. Att kontrollera antalet aktiva plånböcker, nya plånböcker och interaktioner med blockkedjan är några sätt att följa ökad, eller minskad, aktivitet från användarna.

5.3

Om memescoin kan lyckas…

Memescoin är ett samlingsbegrepp för tokens som primärt har sitt värde i ett starkt community. Någon unik funktion finns sällan mer än att valutan kan användas som betalningsmedel mellan användarna.

En memescoin har oftast ett tecknat djur som symbol. De två mest kända är troligtvis kryptovalutan Dogecoin samt Shibu Inu. Flera av dessa har nått stor framgång både gällande ett växande community, antal transaktioner per dag och värde.

Det kan ställas mot Luna 2.0 som har en tydlig funktion. Detta genom att vara en plattform för dAppar och smarta kontrakt. Kan Dogecoin, som skapades som ett ironiskt projekt, växa till att bli en av de tio största kryptovalutorna kanske även LUNA kan det. Inom kryptovärlden är inget omöjligt.

5.4

Hur börserna agerar

Att en kryptovaluta erbjuds på flera större börser brukar vara positivt för dess kursutveckling. Det finns till och med ett begrepp som anger just detta, Coinbase effect. Begreppet brukar användas för att beskriva att när kryptobörsen Coinbase väljer att utöka sitt utbud kommer handeln, och kursen, öka i just den valutan. Det handlar primärt om tillgång och möjlighet att kunna investera.

Att börserna tar in kryptovalutor kan även ses som en ”kvalitetsstämpel”. Visserligen tjänar de på handeln men samtidigt kan de få problem, och kritik, om uppenbara bedrägerivalutor tas in i utbudet.

Skulle flera börser, exempelvis Coinbase, erbjuda handel i LUNA kan mycket väl intresset för valutan, och dess kurs, återigen peka uppåt.

Investera i Terra Luna!

 • Bäst handelsplats för CFD kryptovalutor i Sverige
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter

Annonspolicy

Investera i Terra Luna!

 • Snabbt och enkelt med BankID
 • Erbjuder krypto och aktier*
 • Inga avgifter på insättning/uttag

Annonspolicy

* Riskvarning: 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Vid lanseringen av blockkedjan Luna 2.0 var kursen, under en kort tid, på cirka 18 USD. Det är valutans all time high.

Kursen på LUNA påverkas kortsiktigt av spekulation och daytrading. Långsiktigt påverkas dess kurs av vilken utveckling som sker av blockkedjan och därmed vilka funktioner som den erbjuder.

LUNA kan exempelvis köpas på Binance och Kraken.

År 2022 genomfördes en hard fork på blockkedjan Terra. Originalkedjan kallas för Terra Classic och har kryptovalutan LUNC medan den nya kedjan heter Luna 2.0 och har kryptovalutan LUNA.

Terra Station kan användas för hantering av både LUNC och LUNA.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *