POLKADOT KURS

polkadot
Polkadot
kr67.710.110% 24H
polkadot
Polkadot
kr 67.71
Supply 1,390,329,739.27 DOT
Volume kr1,465,305,003.98
Market Cap kr94,126,690,711.90
Change 0.110%

Polkadot kurs diagram i dollar. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Erbjuder även CFD-handel. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Polkadot kurs SEK (DOT/SEK) realtid prisdiagram

I grafen ovan presenteras kursen på Polkadot (DOT) i både USD och SEK. Den uppdateras i realtid och visar genomsnittlig kurs utifrån ett flertal olika internationella kryptobörser. Planerar du att köpa Polkadot via en kryptobörs kan du kontrollera, via våran graf, att de erbjuder korrekt kurs.

Blockkedjan heter Polkadot och kryptovalutan DOT. Det är däremot vanligt att även kryptovalutan kallas för Polkadot – vilket därför sker i denna guide

Vad påverkar kursen?

Kursen på Polkadot har historiskt främst påverkats av den allmänna investeringsviljan i kryptovalutor. Under så kallade “Bull Market” har kursen gått upp för de flesta kryptovalutor, däribland Polkadot, och under “Bear Market” har kursen gått ner.

I framtiden bör däremot kursutvecklingen tydligare påverkas av utvecklingen av blockkedjan, antalet användare samt projekt som interagerar med Polkadot.

Polkadot kurs historik och kursutveckling

(Bildkälla: TradingView)

Diagrammet ovan visar Polkadots kursutveckling mellan 2021 och 2024. Till en början handlades Polkadot för cirka 0,29 – 0,30 USD år 20210. Kursen kom att stiga kraftigt sår 2021, men föll sedan kraftigt från och med början av år 2022. I början av 2024 handlades DOT till en kurs på 9.74 USD.

Polkadot statistik och analys

(Bildkälla: portfolioslab.com)

Grafen ovan visar volatiliteten över tid för både Polkadot och S&P 500 index. Den blå linjen representerar DOT, som visar en mycket volatil trend med flera toppar och dalar. Dess volatilitet uppgick till 27.80 % i början av 2024. Den orange linjen representerar S&P 500. Denna linje är betydligt mindre volatil och visar en stadig men måttlig tillväxt över tid. Dess volatilitet uppgick till 2.55 % i början av 2024.

Polkadot värdering och avkastning

(Bildkälla: TradingView)

Bilden ovan visar det totala marknadsvärdet för kryptomarknaden. Det går exempelvis att se hur Bitcoin utgjorde ungefär 50 % av det totala marknadsvärdet. Polkadot var den 14:e mest värderade kryptovalutan i början av 2024. Dess marknadsvärde uppgick då till ca 14 miljarder USD.

Hur används DOT?

Kryptovalutan har flera syften i Polkadots ekosystem. Den används för transaktionskostnader, inom Proof of Stake, governance samt för att få tillgång till parachains (sidokedjor). Efterfrågan på DOT påverkas alltså till stor del av hur många som använder blockkedjan.

Varför köpa Polkadot?

Polkadot förväntas erbjuda en unik funktion inom kryptovärlden. Detta genom att blockkedjan möjliggör att andra blockkedjor kan kommunicera och interagera med varandra.

Att många tror på denna teknik är tydligt då mycket stort kapital har investerats, via både ICO och VC-företag. Polkadot kallas ibland för “The Internet of Blockchains” och det är därmed detta som en investering sker i vid köp av dess kryptovaluta.

Topp 3 Krypto Plattformar - July 2024

Översikt

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Polkadot - Aktuell och historisk kurs


What is Polkadot? – A Short Introduction:

Nedan presenteras en överblick över olika faktorer som påverkar kursen på Polkadot och vad blockkedjan och kryptovalutan har för funktioner. Därefter följer fördjupad information för dig som vill lära dig mer inom ämnet.

1.1

Vad påverkar kursen?

Polkadot är en decentraliserad kryptovaluta vilket innebär att det inte finns en enskild aktör som sätter köp- och säljkurs. Det är i stället köpare och säljare som påverkar kursen utifrån utbud och efterfrågan på marknaden. Några av de faktorer som påverkar utbud och efterfrågan är:

 • Marknadssentiment – När stort kapital flödar in till kryptosektorn går kursen upp på de flesta kryptovalutor. När investerare sedan vill minska risken i sin portfölj säljs kryptovalutorna först. Detta utifrån att kryptovalutor anses vara en högrisktillgång. Till stor del påverkas därmed kursen på Polkadot av det allmänna marknadssentimentet.
 • Inflation – Polkadot har en inbyggd inflation på 10 % per år. Det skapas alltså nya coins årligen som bland annat distribueras via stakingrewards.
 • Användning på Polkadot – Kryptovalutans funktion är att användas på blockkedjan Polkadot. Detta exempelvis inom staking, för att få tillgång till parachains samt för att betala transaktioner. Ju fler som använder Polkadot desto större kommer efterfrågan på kryptovalutan att bli.

Läs om faktorer som påverkar kursen i kapitel 2, 3 och 5.

1.2

Vad är Polkadot och DOT?

Polkadot – Blockkedjan

Polkadot är en blockkedja som finansierades via en ICO år 2017 och lanserades i maj 2020. Blockkedjans primära funktion är att skapa stor interoperabilitet mellan olika blockkedjor. Det innebär i korthet att blockkedjor, som tidigare inte kunnat interagera med varandra, kan göra detta via Polkadot.

Ibland kallas Polkadot för ”The internet of blockchains” vilket även påvisar dess syfte och potential. Blockkedjor har en revolutionerande funktion inom flera användningsområden, men så länge som de inte kan interagera med varandra blir de ”isolerade öar”. Med Polkadot knyts de samman på samma sätt som internet knyter samman datorer.

DOT – Kryptovalutan

DOT är den kryptovaluta som används på blockkedjan Polkadot. Valutan har primärt fyra funktioner.

 1. Transaktioner – Betala för transaktioner på blockkedjan
 2. Avkastning – Lås DOT (staking) och få årlig avkastning
 3. Governance – Lås DOT (staking) och få rätten att rösta om förändringar på blockkedjan
 4. Parachains – De som låser störst antal DOT får tillgång till nya parachains, dvs ”sidokedjor” på Polkadot.

Läs mer: Komplett guide om Polkadot

1.3

Varför köpa Polkadot?

En investering i Polkadot kan jämföras med en investering i internets framväxt på 80-talet. Få visste hur det fungerade, vad det skulle användas till eller vilken standard som skulle växa fram. I efterhand skulle det visat sig vara en lysande investering men det är alltid omöjligt att säga i förväg.

Det är exempelvis svårt att veta om de funktioner som byggs på Polkadot idag möter de behov som finns om 10 – 20 år. Kanske är det någon annan blockkedja som kommer med bättre tekniska lösningar. Några exempel på faktorer som kan peka på att Polkadot kommer att lyckas med sina mål är:

 • Unik funktion – Polkadot är, i stort sett, ensam om att bygga en blockkedja som skapar interoperabilitet mellan andra blockkedjor. Det finns alltså en tydlig, och användbar, funktion med blockkedjan. Den löser ett problem.
 • VC-företag har investerat – Ett par Venture capital företag har valt att investera i projekt på Polkadot. Det kan ses som ett tecken på att de tror på tekniken. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att VC-företag tar risker. Många av de projekt de investerar i ger inte den avkastning som de hoppats på.
 • Stark utveckling – Det är ytterst få kryptovalutor som vuxit lika snabbt som Polkadot. Blockkedjan lanserades i maj 2020 och redan 6 månader senare var det en av de tio största kryptovalutorna utifrån dess totala marknadsvärde. Sedan dess har den varit en av de 15 största kryptovalutorna.

Läs mer om företag som valt att använda Polkadot i kapitel 4.

I följande kapitel förklaras flera faktorer som påverkar kursen på Polkadot, kursens historiska utveckling samt företag som redan börjat använda blockkedjan.

KAPITEL 2

Vad påverkar Polkadot kurs – Efterfrågan


Det är kryptovalutans användningsområden som långsiktigt påverkar dess efterfrågan. Kortsiktigt är det snarare spekulation och hur marknaden ser på kryptoinvesteringar överlag.

2.1

Betala transaktionsavgifter

I likhet med de flesta blockkedjor betalas en transaktionsavgift vid en transaktion på blockkedjan Polkadot. Med transaktion menas inte enbart överföring av betalningsmedel utan är all ändring av information på blockkedjan. Kort sagt handlar det om varje interaktion med blockkedjan som innebär att information ändras.

Ju fler dAppar och funktioner som erbjuds på Polkadot desto fler användare och därmed större efterfrågan på kryptovalutan. Långsiktigt är detta den enskilt största faktorn för kursen på Polkadot. För även om spekulation och investering tydligt påverkar kursen idag så handlar denna spekulation om framtida funktioner och användningsområden på blockkedjan.

2.2

Tillgång till parachains

Ytterligare en funktion med kryptovalutan är att den används för att få tillgång till Parachains. I korthet kan dessa beskrivas som ”sidokedjor” på Polkadot. En tydligare, och längre, förklaring finns att läsa i vår kompletta guide om Polkadot.

Inför att en parachain ska lanseras sker en ”auktion” som innebär att den som kan låsa mest DOT får tillgång till kedjan. Vid stor efterfrågan på dessa kedjor kommer efterfrågan på kryptovalutan alltså att öka.

2.3

Avkastning via staking

Genom att låsa kryptovalutan, inom staking, nås en årlig avkastning. Hur hög denna avkastning blir beror främst på hur många Polkadot som för tillfället är inom staking. Flera börser erbjuder automatisk staking vilket gör det mycket enkelt att låsa sin kryptovaluta och automatiskt få avkastning.

Bilden nedan är från Coinbase i mitten av 2023 och visar att årlig avkastning var 15,01 %. Det kan exempelvis jämföras mot Ethereum som vid samma tillfälle enbart gav ett par procent i avkastning via staking.

(Bildkälla: Coinbase)

Delvis kommer efterfrågan på Polkadot påverkas av avkastningen som nås via staking. Står exempelvis valet mellan att investera i två liknande kryptovalutor men där ena ger årlig avkastning i 10 – 15 % kommer den sistnämnda att väljas.

2.4

Governance

De som har Polkadot inom staking kan vara med och rösta på olika förslag som förbättrar blockkedjan. Finns ett stort intresse, eller egen vinning, i vissa beslut kan efterfrågan på kryptovalutan öka. Detta för att fler önskar få större rösträtt.

Det är även möjligt att öka sin rösträtt genom att låsa Polkadot inom staking under längre tid. Ju längre tid som de låses desto större multiplikator skapas. Detta upp till x6 vilket kräver att kryptovalutan är låst i 896 dagar.

KAPITEL 3

Vad påverkar Polkadot kurs – Utbud


Som investerare är det viktigt att vara insatt i en kryptovalutas totala utbud samt vilka faktorer som påverkar utbudet. Om antalet coins ökar kraftigt kommer kursen troligtvis att falla.

3.1

Inflation

Det är två faktorer inom Polkadots programmerade inflation som påverkar utbudet. För det första är det en fixerad inflation på 10 %. Inom kryptovalutor innebär inflation ”utökad penningmängd”. Det betyder alltså att utbudet ökar med 10 % varje år.

Det är delvis denna höga inflationsnivå som gör att stakingreward kan erbjudas på så hög nivå. Detta är däremot något som kan komma att ändras. Skulle ett förslag läggas fram, och röstas fram av de som håller Polkadot, kan inflationsnivån sänkas, eller höjas.

The total supply of DOT changes every era. DOT is inflationary, with a fixed annual inflation of 10%, and doesn’t have a maximum supply./ Support.polkadot.network

För det andra har Polkadot ingen övre gräns för antalet coins som kan finnas i omlopp. Det innebär att efterfrågan måste öka 10 % varje år för att kursen enbart ska bibehållas på samma nivå.

3.2

Web3 Foundation & Treasure

Om det bara finns en, eller ett par få, stora ägare av en tillgång kommer deras agerande tydligt påverka kursen. Detta gäller även för Polkadot där 30 % av initial kryptovaluta gavs till Web 3 Foundation. Det är denna organisation som har uppdraget att utveckla och driva Polkadot framåt.

De kan exempelvis finansiera större projekt genom att sälja av kryptovalutan. Det innebär däremot att utbudet på öppna marknaden ökar. Vid mycket stora transaktioner av Web 3 Foundation finns alltså risken att kursen påverkas. Grafen nedan visar den initiala distributionen av kryptovalutan vid lansering 2020.

(Bildkälla: Coingecko.com)

3.3

Staking

En annan faktor som påverkar utbudet, på marknaden, är hur många Polkadot som är låsta inom staking. Det påverkar visserligen inte det totala utbudet i cirkulation men summan av den kryptovaluta som är tillgänglig för handel.

Exempel: Skulle exempelvis 99 % av all kryptovaluta vara inom staking skulle priset på börser pressas uppåt. Detta utifrån att summan av likvid kryptovaluta blir mycket liten.

Hur populärt det är med staking påverkar alltså utbudet på marknaden vilket kan vara en orsak till förändringar i kursen. Staking användas för att:

 • Agera nod
 • Få årlig avkastning
 • Rösta på förändringar

Tips! Läs mer om staking här

KAPITEL 4

Kända projekt på blockkedjan


I kapitel 2 och 3 beskrivs hur utbud och efterfrågan kan påverka kursen på Polkadot. Detta främst utifrån finansiella funktioner såsom inflation, staking och spekulation. Det är viktiga komponenter inom Polkadots ekonomiska ekosystem.

Men långsiktigt fyller ett ekonomiskt ekosystem ingen funktion om det inte finns en grundläggande efterfrågan på de varor eller tjänster som erbjuds. Med andra ord kommer kursen långsiktigt påverkas av att blockkedjan används i allt större omfattning, både av andra kryptoprojekt och traditionella företag. Några som redan valt att använda blockkedjan är följande:

4.1

T-Systems

T-Systems MMS är ett tyskt telekomföretag som redan 2021 valde att interagera med Polkadot. Detta genom att primärt agera validator på blockkedjan. Exakt hur stor investering det handlade om är inte offentligt men i maj 2023 krävdes det 1731485 Polkadot för att agera validator på huvudkedjan, vilket då motsvarande cirka 9,3 miljoner USD.

4.2

NTT Docomo

NTT Docomo är en japansk mobiloperatör som valt att investera närmare 4 miljarder USD i utveckling av Web3. Investeringar genomfördes via Astar Foundation vilka även har tillgång till Astar Network, en parachain på Polkadot. I ett inlägg på Linkedin beskrivs samarbetet på följande sätt:

By combining DOCOMO’s industry knowledge with Astar’s #Web3 technology, the companies will work together to create solutions on Polkadot for various issues / Linkedin.com

4.3

Enjin och Efinity

Enjin är ett av de ledande spelutvecklingsprojekten inom blockkedjor. De erbjuder bland annat verktyg som gör det enkelt för företag att skapa, lansera och driva spel med NFT:er och kryptovaluta.

En av de saker som var avgörande för att Enjin valde Polkadot, i stället för Ethereum, vid lansering av ett av deras NFT-ekosystem, var interoperabiliteten. Som bilden nedan visar kan ett projekt som lanseras på Ethereum enbart nås av blockkedjor som är kompatibla med Ethereum. Med Polkadot skapas en betydligt bredare bas av blockkedjor och användare.

Instead of isolated environments, Efinity works with the power of the Polkadot blockchain to create a digital asset superhighway where users can transfer assets like NFTs between blockchains instantly. /Enjin.io

4.4

Beatport

Beatport är en amerikansk musikportal som lanserades 2004. Via dess portal går det bland annat att lyssna på, och köpa, elektronisk musik. Användarna kan även följa sin favorit DJ samt interagera med varandra.

Företaget har valt att lansera en NFT-plattform på Polkadot som ska kunna användas av kreatörer för att sälja digital musik med decentraliserad äganderätt. Beatport har även valt att hålla digitala event på blockkedjan.

4.5

Mythical Games

Mythical Games är ett spelföretag som utvecklar spel inom web3. Från början publicerade de spelen på Ethereu. De valde däremot att lämna den blockkedjan och i stället migrera över till Polkadot. I samband med denna migrering publicerades pressmeddelanden som förklarade deras val av blockkedja.

The decision to leave the Ethereum ecosystem is a combination of issues surrounding relatively slow transaction speeds, even with L2 roll-ups, that would ultimately hinder Mythical’s scaling plans with our new games this year. /Businesswire.com

KAPITEL 5

Historisk Polkadot kurs


Blockkedjan Polkadot, och kryptovalutan DOT, lanserades i maj 2020. Nedan visas kursutvecklingen från mitten av 2021 till början av 2024. Därefter presenteras kursen, position på coinmarketcap samt totalt marknadsvärde vid fem olika historiska tillfällen. Kom ihåg att de som köpte Polkadot, via dess ICO, köpte den för 0,29 – 0,30 USD styck.

Polkadot kurs mellan 2020 och 2024:

(Bildkälla: TradingView)

5.1

1 November 2020

 • Kurs: 4,22 USD
 • Position: 9
 • Marketcap: 3 602 960 876 USD

(Polkadot kurs, juli till januari 2020)

De som hade köpt Polkadot via ICO, tre år tidigare, hade nu fått en avkastning på ca 13 – 15 gånger pengarna. Lägg märke till att Polkadot var en av de tio största kryptovalutorna redan inom sex månader efter att dess blockkedja lanserades!

Som kursgrafen ovan visar höll sig kursen främst mellan 4 – 5 USD under hösten 2020. Detta för att sedan påbörja en ”bull run” i slutet av 2020. En utveckling som även kunde ses i bitcoin och en rad andra kryptovalutor.

5.2

1 juni 2021

 • Kurs: 22,81 USD
 • Position: 9
 • Marketcap: 21 534 458 659 USD

(Polkadot kurs, december 2020 till juni 2021)

Under 2021 ökade kurserna kraftigt både inom kryptovalutor och aktier. En starkt bidragande faktor var coronapandemin som påverkade hela samhället. Stater gav bidrag till invånarna samtidigt som sparat kapital inte kunde användas till resor eller liknande. Mer kapital kunde investeras varpå en stor del hamnade inom kryptosektorn.

5.3

1 nov 2021

 • Kurs: 49,98 USD
 • Position: 8
 • Marketcap: 49 361 441 373 USD

(Polkadot kurs, augusti 2021 till februari 2022)

Kursen på 49,98 USD är i närheten av ”All time high” för Polkadot. Detta i alla fall under mätperioden 2020 – 2023. Lägg märke till att kursen och marketcap har mer än dubblerats sedan ett halvår tidigare. Samtidigt har Polkadot ”bara” gått från nionde till åttonde plats över världens största kryptovalutor.

Det visar att hela kryptomarknaden hade en mycket positiv utveckling under 2021. Kursutvecklingen på Polkadot kan alltså primärt ses som en effekt av marknaden och inte av unika projekt eller utveckling av blockkedjan.

5.4

1 juni 2022

 • Kurs: 9,47 USD
 • Position: 11
 • Marketcap: 9 353 744 372 USD

(Bildkälla: Coingecko.com – Polkadot kurs, februari 2022 till januari 2023)

År 2022 bjöd verkligen på volatilitet i kursen för både Polkadot och övriga kryptovalutor. Som högst var kursen 53 USD och som lägst cirka 4,50 USD.

Även under detta år bör investeringsviljan i kryptobranschen, som helhet, ses som den största enskilda faktorn gällande kursutveckling i Polygon. Som exempel kan nämnas att Bitcoin, under 2022, stod som högst på cirka 43 000 USD och som lägst på cirka 16 000 USD.

5.5

1 maj 2023

 • Kurs: 5,66 USD
 • Position: 11
 • Marketcap: 6 685 343 314 USD

(Polkadot kurs, januari till april 2023)

Under de första månaderna 2023 (jan – maj) ökade kursen initialt från cirka 4 till 6 USD. Den låg sedan relativt stabilt (för att vara kryptovaluta) under första kvartalet. Även detta i likhet med stora delar av kryptomarknaden.

Bitcoin vs Polkadot:

Till sist kan en jämförelse ske av procentuella ändringar i kursen i Polkadot i förhållande till kursen i bitcoin. Grafen nedan sträcker sig från september 2020 till maj 2023.

Orange linje visar bitcoin och blå polkadot. Det är alltså mycket tydligt att de, i stora drag, följs åt. Med andra ord är det den allmänna riskviljan på marknaden som avgör kursen i kryptovalutorna.

(Bitcoin och Polkadot kurs, 2020 – 2023)

KAPITEL 6

Risker för blockkedjan


Som för alla tillgångar finns det riskfaktorer som påverkar dess kurs. För Polkadot handlar det bland annat om följande tre riskfaktorer:

6.1

Interoperabiliteten

Målet med Polkadot är interoperabilitet mellan olika blockkedjor. I korthet innebär det att exempelvis en NFT ska kunna överföras mellan blockkedjan Solana och Ethereum via Polkadot.

Som visas tidigare i texten valde spelplattformen Enjin att lansera deras NFT-plattform, Efinity, på Polkadot just på grund av den interoperabilitet som förväntas växa fram. Detta för att deras NFT-plattform inte ska bli knuten till en enda blockkedja. Men då krävs det att Polkadot utvecklas till att nå detta mål. Det finns fortfarande många steg som behöver tas innan de är framme vid detta mål.

6.2

Regleringar

I likhet med alla kryptovalutor finns en risk i regleringar från stater och företag. Det finns exempel länder där det är helt förbjudet att använda kryptovalutor. Via VPN och andra lösningar går det visserligen att gå förbi blockeringar men självklart kommer användningen att minska om det inte är lagligt.

I USA är kryptovalutor lagliga men handeln är betydligt mer begränsad än i exempelvis Europa. Dessutom har SEC, myndighet som motsvarar svenska Finansinspektionen, anklagat flera kryptovalutor för att vara ”oregistrerade värdepapper”. Ett av de mest uppmärksammade fallen var stämningen av Ripple.

Polkadot har agerat proaktivt i ett försök att undvika kritik från SEC genom att, i november 2022, ange att kryptovalutan ”has morphed from a security to a software”. Utifrån att kryptovalutor fortfarande är oreglerade är det svårt att avgöra om Polkadots egen tolkning kommer att accepteras av SEC eller inte.

6.3

”Konkurrerande blockkedjor”

Blockkedjan Polkadot lanserades 2020 och är därmed relativt ny. Det kan exempelvis jämföras med Ethereum som lanserades 2015 och därmed har flera års ”försprång” gällande utveckling, nätverkseffekt och funktion.

Egentligen ska inte Polkadot ses som en konkurrent till Ethereum, Solana och andra blockkedjor med liknande funktion. Men som visas under rubriken ”Kända projekt på Polkadot” har både Enjin och Mythical Games valt Polkadot före Ethereum i val av blockkedja.

En faktor som därmed avgör hur framgångsrik som Polkadot blir är utvecklingen som sker på konkurrerande blockkedjor. Behövs exempelvis Polkadots interoperabilitet om Ethereum växer ännu mer och blir den självklara blockkedjan för smarta kontrakt?

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *