CARDANO KURS

cardano
Cardano
kr4.31-1.23% 24H
cardano
Cardano
kr 4.31
Supply 35,402,588,310.77 ADA
Volume kr2,022,426,594.49
Market Cap kr152,658,305,979.63
Change -1.23%

Cardano kurs diagram i dollar. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Erbjuder även CFD-handel. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

OBS: Är cardano kursen dyrare på en annan webbplats? Den kan nämligen skilja sig åt mellan olika handelsplatser. Det kan exempelvis bero på att webbplatser konverterar valutapar till olika växlingskurser (USD eller EUR till SEK), har olika spread (skillnaden mellan köp- och säljpriset) eller i värsta fall försöker dölja avgifter. Vi använder ett API som hämtar data från flera handelsplatser och visar det genomsnittliga priset på Cardano. Misstänker du att en hemsida visar ett dyrare pris? Jämför Cardanokursen med priset här.

Cardano kurs SEK (ADA to SEK) i realtid prisdiagram

I prisdiagrammet ovan ser du Cardano kursen (ADA kurs) i realtid. Priset visas i svenska kronor och uppdateras kontinuerligt med hjälp av våra inbyggda API:er.

Vad påverkar priset?

Cardano kursen är volatil och påverkas av ett flertal faktorer. På kort sikt kan dess pris fluktuera som en effekt av kortvariga prisfluktuationer i kryptomarknaden. På lång sikt påverkas dess värde framförallt av uppdateringar på blockkedjan och de projekt som lanseras på Cardano.

Cardano historik och kursutveckling

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för Cardano sedan dess lansering i slutt av år 2017. ADA kostade till en början 0.02 USD. I början av år 2024 handels ADA till en kurs på 0.609 USD. Det ger en positiv kursutveckling på 2 945 %.

Cardano statistik och analys

(Bildkälla: portfolioslab.com)

Genom historien har Cardanokursen varit betydligt mer volatil än S&P 500, vilket är ett index som representerar de 500 största företagen i USA. I diagrammet ovan går det att se hur både ADA fluktuerat kraftigt sedan 2017. I början av år 2024 uppgick ADA:s volatilitet till 27.55 %. Volatiliteten för S&P 500 uppgick samtidigt till 2.61 %.

Cardano värdering och avkastning

(Bildkälla: TradingView)

Cardano har genom åren kommit att bli en av de mest värderade kryptovalutorna i världen. Bilden ovan visar hur dess marknadsvärde såg ut i relation till andra kryptovalutor. I början av år 2024 var ADA den 9:e mest värderade kryptovalutan. Samtidigt som Bitcoins marknadsvärde uppgick till 1,25 biljoner USD så uppgick Cardanos marknadsvärde till 21,69 miljarder USD.

Hur används Cardano?

Efter Cardanos uppdatering “Alonzo” stödjer nu blockkedjan funktioner, såsom smarta kontrakt och decentraliserade appar (dApps). Vidare kan dess kryptovaluta, ADA, användas till att genomföra vanliga transaktioner och staking. Läs mer i vår guide.

Varför köpa Cardano?

Cardano blir allt mer involverat i intressanta projekt. Med hjälp av dess senaste uppdateringar inom DeFi har flera projekt skapats på dess blockkedja. Dessa bidrar till möjligheter att skapa funktioner som gör att blockkedjan kan användas i allt större grad. Läs mer i kapitel 6.

Topp 3 Krypto Plattformar - June 2024

Översikt

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Cardano kurshistorik


Cardano: Can ADA survive the bear market:

I detta kapitel lyfter vi fram olika händelser som påverkat ADA:s kursutveckling. Grafen nedan visar den historiska kurshistoriken för ADA mellan dess lansering år 2017 fram tills början av 2024.

ADA Cardano kurs mellan 2017 och 2023:

(Bildkälla: CoinMarketCap)

Som lägst har ADA handlats till ett värde av 0.02 dollar, precis vid blockkedjans lansering. I augusti 2021 nådde Cardano sin högsta kurs någonsin på cirka 3.10 dollar, för att sedan sjunka till under 0.50 USD som en effekt av allmän pessimism på kryptomarknaden.

1.1

Mars 2019

 • Kurs: 0.059 USD
 • Position: 10
 • Marketcap: 1 530 346 052 USD

 

(Cardano ADA kurs, Dec. 2018 till Jul. 2019)

Utvecklingen av 1.5 Mainnet bidrog till en positiv utveckling för ADA. Utvecklingen innebar ett steg närmare mot konsensusmekanismen “Proof-of-stake” (PoS), vilket bland annat skulle innebära positiva effekter för blockkedjan säkerhet. Vidare gav uppdateringar förbättringar kring Cardanos krypto-plånbok.

Som en effekt av den nya uppdateringen steg ADA med 7 % inom loppet av 24 timmar. En vecka efter den nya uppdateringen hade priset stigit med totalt 15 %. En snabb utveckling på mycket kort sikt.

1.2

Mars 2020

 • Kurs: 0.03 USD
 • Position: 16
 • Marketcap: 792 149 098 USD

(Cardano ADA kurs, Nov. 2019 till Maj 2020)

När Covid-19 började sprida sig snabbt över världen fick det en negativ effekt på både aktiebörsen och kryptomarknaden. Börsen sjönk med cirka 30 % och kryptomaknaden med ungefär 50 %.

Det är precis vad som hände med ADA. Dess kurs sjönk med lite över 50 % inom loppet av en månad. Större kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum sjönk med ungefär lika mycket.

1.3

Juni 2020

 • Kurs: 0.08 USD
 • Position: 11
 • Marketcap: 2 154 965 825 USD

(Cardano ADA kurs, Apr. till Aug. 2020)

Lanseringen av Cardano Shelley-mainnet (ett testnät) bidrog till att de som höll ADA plötsligt erbjöds möjligheten till att kunna staka sina kryptovalutor. Denna uppdatering möjliggjorde alltså för investerare att få avkastning på sina kryptovalutor i form av “staking rewards”.

Denna uppdatering togs emot väl av marknaden vilket visade sig i dess kursutveckling på kort sikt. På endast två veckor ökade ADA med cirka 100 %. En enorm väreökning på mycket kort sikt.

1.4

Januari 2021

 • Kurs: 3.10 USD
 • Position: 4
 • Marketcap: 71 915 719 980 USD

(Cardano ADA kurs, Dec. 2020 till Sep. 2021)

Årsskiftet, 2020 och 2021, blev startskottet för det stora ”Krypto rallyt”. Det bidrog bland annat till en av Cardanos största “bullruns” någonsin. Dess kurs ökade från 0.18 till 3.10 dollar inom loppet av 8 månader. Dvs. en uppgång på cirka x17x.

Exempel: Föreställ dig att du hade investerat 10 000 kr i Cardano i början av denna uppgång. På toppen av denna “bull run” hade din investering varit värd x17 så mycket, dvs. 170 000 kr (10 000 x 17).

1.5

September 2021

 • Kurs: 0.25 USD
 • Position: 9
 • Marketcap: 8 476 303 969 USD

(Cardano ADA kurs, Sep. 2021 till Nov. 2022)

September år 2021 skulle komma att bli startskottet för den negativa utvecklingen på kryptomarknaden. Efter en lång och kraftig “bull run” tog det till slut stopp. Investerare började sälja av sitt innehav som en effekt av oroliga ekonomiska tider.

Det bidrog till en mycket negativ effekt på Cardano kursen som sjönk från rekordhöga 3.10 USD till endast 0.25 USD per coin. Ett kursras på cirka 92 % inom loppet av ett år.

KAPITEL 2

Vad påverkar Cardano (ADA) kursen?


ADA kursen påverkas av en balansgång mellan säljare och köpare. Vad som bidrar till obalans mellan köpare och säljer varierar. Nedan kan du läsa om olika betydelsefulla event som kan påverka dess kurs både kortsiktigt och långsiktigt.

2.1

“Boom-and-bust-cyklar”

Som många andra kryptovalutor påverkas ADA av “boom-and-bust-cyklar”. Begreppet syftar till skiftande perioder i form av ökad optimism, följt av en period med ökad pessimism. Detta blev mycket påtagligt mellan 2021 och 2022.

Exempel: Som ett exempel ökade Cardano kursen i samband med den stor kryptobörsuppgången under Covid-19 pandemin, för att sedan börja falla brant i mitten av 2021 fram tills slutet av 2022 (se graf nedan).

(Bildkälla: CoinGecko)

2.2

Projektuppdateringar

Tittar man tillbaka på historiska händelser kan man se tydligt mönster på att produktuppdateringar haft en positiv effekt på Cardano kursen. Exempelvis bidrog Cardanos hard fork “Alonzo” till att dess kurs ökade med 116 % på mycket kort sikt.

Därför bör investerare vara uppmärksamma på Cardanos framtida uppdateringar. Beroende på uppdateringens tillförsel till Cardanos blockkedja kan effekterna på dess kryptovaluta ADA komma att variera.

2.3

Inflation

Likt Bitcoin har Cardano ett fast totalt utbud. Som mest kommer det att finnas 45 miljarder ADA. I början av 2024 fanns det ungefär 31 miljarder ADA i omlopp. Inflationstakten i början av 2024 låg på 1.55 %.

(Bildkälla: Statista)

Detta betyder att förr eller senare kommer utbudet inte att förändras något alls. Det kommer att förbli detsamma. Ett begränsat utbud av ADA kan leda till en högre kurs om efterfrågan består eller ökar.

2.4

Användbarhet

Cardano kursen drivs främst långsiktigt av dess användbarhet. Ett ökat intresse för användningen av Cardano kommer att leda till ökad efterfrågan och stigande kursutveckling. Exempel på faktorer som skulle kunna leda till ökad användning är specifika uppdateringar eller projekt på blockkedjan.

Vidare kan även en ökad vilja av inflytande på blockkedjan leda till ökad Cardano kurs. Ju fler ADA du äger, desto större inflytande får du över blockkedjan. Om intresset för att få vara med och påverka blockkedjans framtid ökar, kommer efterfrågan att stiga och troligtvis även kursen att följa i samma spår.

2.5

Utveckling av protokoll

Ju fler utvecklare som ägnar sig åt att programmera och utveckla Cardanos protokoll för att förbättra dess funktion och användarvänlighet, desto större efterfrågan kan ADA få möta. Framförallt om framtida uppdateringarna skulle visa sig vara revolutionerande.

Uppdateringen “Goguen” som gjordes på blockkedjan innebar funktionalitet för smarta kontrakt. Det har lett till större användande av blockkedjan, vilket över tid även påverkat dess kryptovaluta.

Exempel: Sedan september 2021, då uppdateringen genomfördes, fram till december 2022 hade totalt över 4 000 smarta kontrakt skapats. Det visar på ett högt intresse från allmänheten att använda Cardanos blockkedja.

(Bildkälla: Cardano Blockchain Insights)

KAPITEL 3

Vad är Cardano (ADA)?


What is Cardano? ADA explained with animations:

Cardano är namnet på den blockkedja som enligt skaparen, Charles Hutchinkson, själv anses vara världens mest miljövänliga blockkedja. Blockkedjans kryptovaluta heter ADA. Nedan kan du läsa om både blockkedjan (Cardano) och dess kryptovaluta (ADA).

3.1

Blockkedjan – Cardano

Charles Hoskinson lanserade, tillsammans med sina utvecklare, Cardano år 2017. Projektet hade han dock redan påbörjat två år tidigare år 2015, i samband med att han lämnade projektet Ethereum. Namnet “Cardano” kommer från den italienska polymaten, Gerolamo Cardano , som levde under 1700-talet.

Miljövänlig blockkedja

Enligt Hoskinson är Cardano en uppdaterad version av Ethereum. Detta då det är en mer effektiv blockkedja som inte kräver lika mycket energitillförsel. Det gör Cardano till en mer miljövänlig blockkedja.

Forskningsdriven blockkedja

Vidare utmärker sig Cardano för att vara en forskningsdriven blockkedja. Med forskningsdriven menas att beslut kring uppdateringar och förbättringar endast tas om det finns underliggande forskning och analys som bekräftar en förbättring.

Erbjuder ett finansiellt system för alla

Cardano möjliggör även för personer, som vanligtvis inte har möjlighet till att kunna öppna ett privat bankkonto (vanligtvis från U-länder), att kunna få öppna ett. På så sätt får de tillgång till ett finansiellt fungerande system, med skillnaden att det är helt decentraliserat.

“Cardano is an open platform that seeks to provide economic identity to the billions who lack it by providing decentralized applications to manage identity, value and governance” / Charles Honskinson, Twitter

3.2

Blockkedjans kryptovaluta – ADA

ADA är namnet på blockkedjans kryptovaluta. Den kan köpas och säljas som vilken annan vanlig kryptovaluta som helst, likt bitcoin och ether. Cardanos kryptovaluta har fått sitt namn från matematikern, Ada Lovelace.

ADA används på blockkedjan Cardano och har flera syften. ADA används för:

 • Transaktioner
 • Staking
 • Governance

Om du vill lära dig mer om hur Cardano och ADA fungerar kan du läsa vår stora guide om Cardano.

KAPITEL 4

Vad gör Cardano unikt?


Cardano whiteboard | overview with Charles Hoskinson:

Det finns flera funktioner som gör att Cardano utmärker sig från andra blockkedjor. Dess unikhet är vad som påverkar konkurrensen mot andra kryptovalutor och möjligheten att växa i antalet användare. Nedan kan du läsa om de mest unika egenskaperna med Cardano.

4.1

Miljövänlig blockkedja

Cardano var en av de första blockkedjorna att använda sig av konsensusmekanismen proof-of-stake (PoS). Till skillnad från Proof-of-Work (PoW), vilket Bitcoin använder, är inte PoS inte lika energikrävande.

I och med att PoS är betydligt mera energieffektivare än PoW gör det Cardano automatiskt till en mer miljövänlig blockkedja. Enligt grundaren, Hoskinson, är Cardano världens mest miljövänliga blockkedja.

Man hävdar exempelvis att Cardano är fyra gånger så energieffektivt som Bitcoin. Det långsiktiga målet är dock att göra det ännu mera miljövänligt genom tekniska innovationer och uppdateringar.

(Bildkälla: Medium)

4.2

Forskningsdriven blockkedja

Till skillnad från andra blockkedjor grundar sig Cardano på akademisk forskning. Dess anda bygger kring en vetenskaplig filosofi. Hoskinson och Cardanos utvecklare är måna om att beslut kring uppdateringar och olika utvecklingsfaser grundar sig i noggranna analyser och forskningsmaterial.

Som exempel så genomfördes en hard fork, som fick namnet Alonzo, år 2021. Uppdateringen bidrog till att Cardano plötsligt kunde stödja smarta kontrakt och dAppar. Beslutet grundade sig i forskning. Därav har ADA fått namnet “akademisk kryptovaluta”.

4.3

Unik “Hard fork”-funktion

En hard fork syftar till en uppdatering som sker på en blockkedja. Det resulterar vanligtvis i att blockkedjan delas upp i två olika delar. Den ena delen representerar blockkedjan med de nya reglerna och den andra med de äldre.

Exempel: För att visa på två exempel har det skett hard forks både inom Bitcoin (Bitcoin och Bitcoin Cash) samt Ethereum (Ethereum och Ethereum Classic).

Så är inte fallet för Cardano. Där uppdateras den nuvarande blockkedjan till en nyare version. Det sker ingen uppdelning av blockkedjan och protokollet kan hantera både de nya och gamla reglerna samtidigt.

(Bildkälla: Cardano)

KAPITEL 5

Handla Cardano på 5 minuter


Trijo är en svensk kryptomäklare och en av de populäraste handelsplatserna på vår webbplats. Trijo erbjuder handel med riktig kryptovaluta till låga avgifter och svensk kundsupport. Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och kan börja köpa ADA.

1. Skapa konto

Första steget är att öppna ett konto på Trijo. Besök deras webbplats eller följ den här länken och klicka på knappen ”Skapa ett konto” →

2. Registrera med Mobilt BankID

Hos Trijo kan du som svensk kund registrera dig med Mobilt BankID. På så sätt hämtas dina personuppgifter automatiskt. Du måste också skriva i dina mejladress och telefonnummer och sedan kryssa i rutan att du godkänner plattformens användarvillkor →

3. Svara på säkerhetsfrågor

Trijo är registrerade hos svenska Finansinspektionen. Därför kommer du att behöva besvara ett par säkerhetsfrågor. Detta för att Trijo ska få en bättre förståelse för hur du planerar att använda ditt konto →

4. Sätt in Pengar

Nästa steg är att sätta in pengar till ditt konto. Klicka på “Överför tillgångar” uppe till höger. Du kan välja mellan att göra en insättning genom en SEPA-överföring (banköverföring inom EU) eller via Trustly →

5. Köp ADA

När du överfört pengar till ditt konto är det dags att köpa ADA. Det gör du genom att klicka på “Köp/Sälj” uppe till höger i menyn. Välj att du vill köpa ADA och sedan hur mycket du vill handla för. Klicka sedan på “Granska köp” och “Bekräfta köp” →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 6

Framtiden för blockkedjan


Att kunna förutspå vad som kommer att ske med Cardano kursen i framtiden är i stort sett omöjligt. Dess historiska kursutveckling är ett bevis på dess höga volatilitet och känslighet för olika marknadshändelser på kort sikt.

Långsiktiga investerare bör dock försöka ignorera den höga volatiliteten. Istället bör de lägga stort fokus på Cardanos kommande uppdateringar och involvering i framtida projekt. det är detta som långsiktigt kommer påverka kursen.

6.1

Framtida uppdateringar

Vad som särskiljer Cardano från många andra blockkedjor är att man är mycket tydlig med vilket typ av problem som varje uppdatering ämnar ta itu med. Man har kartlagt de olika stegen i en “Roadmap”. Där beskrivs tydligt fem faser vilka adresserar olika problem och lösningar till dem:

 1. Byron – Representerar startskottet till Cardanos resa som ny blockkedja.
 2. Shelley – Bidrog till att Cardanos nätverk expanderade samtidigt som delegering infördes.
 3. Goguen – Gav Cardano dess funktionalitet att kunna stödja smarta kontrakt och dApps.
 4. Basho – Denna fas gav en ökad skalbarhet till Cardanos blockkedja.
 5. Voltaire – Denna fas kommer att införa ett röstnings- och finanssystem.

(Bildkälla Cardano.org)

Exempel: Hard-forken Alonzo gav Cardano sin egenskap att kunna stödja smarta kontrakt och krypotappar. Det bidrog till helt nya möjligheter inom DeFi, vilket Cardano inte tidigare haft. Liknande uppdateringar skulle kunna spela en stor roll för dess användning och framtida kursutveckling.

6.2

Framtida projekt

World Mobile & Cardano – connecting the unconnected, banking the unbanked:

En mycket viktig aspekt att ta hänsyn till som långsiktig investerare är att följa utvecklingen för vilka projekt som skapas på dess blockkedja. I slutändan har en blockkedja ingen primär funktion – om inte den har funktioner som används. Nedan kan du läsa om tre intressanta Cardano-projekt.

1. Book.io

Book.io är ett projekt på Cardanos blockkedja som tillåter människor att kunna äga rättigheterna till sina böcker i digitalt format. Man förvarar dem i sina virtuella plånböcker.

Detta till skillnad från dagens digitala böcker där du köper rättigheterna för att få ta del av deras innehåll. Mark Cuban, en känd investerare, har investerat i Book.io då han ser stor potential i projektet.

2. Djed

Djed är en stablecoin som är algoritmiskt uppbackad på Cardanos blockkedja. Denna stablecoin har en säkerhet på 400 %. Det betyder att om en Djed ska motsvara en dollar, så finns det minst fyra dollar i ADA i ett smart kontrakt för att säkerställa dess prisstabilitet.

3. World Mobile

Word Mobile är ett projekt på Cardanos blockkedja som planerar att ge människor, som inte har tillgång till vare sig internet eller dagens finansiella system, en lösning till problemen. Detta genom att ge dem tillgång till telekominfrastruktur och ett fungerande finansiellt system.

Idag har cirka hälften av världens befolkning inte tillgång till internet. Samtidigt finns det cirka 3 miljarder människor som inte har ett bankkonto. Dessa befinner sig främst i U-länder och framförallt i Afrika.

Traditionella mobila nätverk har valt att inte investera i infrastrukturen för att nå människor som bor på avlägsna platser. Företagen anser att det inte är tillräckligt lönsamt att investera i dessa regioner. Cardano ska med hjälp av så kallade “air nodes” ge dessa människor åtkomst till telekomtjänster och internet.

Air nodes liknar luftballonger som med hjälp av solceller kan ge dessa människor möjlighet att ansluta sig till internet. Vidare ska Cardano ge dessa människor möjligheten att kunna skapa sig en identitet via dess blockkedja och på så sätt få tillgång till finansiella tjänster.

(Bildkälla: CNN)

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *