MATIC POLYGON KURS

matic-network
Polygon
kr5.781.93% 24H
matic-network
Polygon
kr 5.78
Supply 9,282,943,566.20 MATIC
Volume kr2,207,977,698.16
Market Cap kr53,611,867,207.78
Change 1.93%

Matic Polygon kurs diagram i dollar. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Erbjuder även CFD-handel. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Matic Polygon kurs (MATIC/SEK) realtid prisdiagram

I prisdiagrammet ovan visas kursen på kryptovalutan MATIC i realtid. Kursen presenteras i SEK och uppdateras i realtid utifrån ett genomsnitt från ett stort antal kryptobörser i världen.

Vad påverkar kursen?

Kursen på MATIC påverkas bland annat av dess inbyggda inflation, antalet användare på blockkedjan Polygon samt allmän spekulation i kryptovalutor. Långsiktigt är främst utvecklingen av nya funktioner och dAppar som påverkar antalet användare och därmed efterfrågan på MATIC.

Matic Polygon historik och kursutveckling

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar kursutvecklingen för MATIC mellan 2019 och 2024. I början av perioden handlades MATIC till en kurs på 0.0107 USD. I början av år 2024 uppgick kursen till 1.046. Det är lika med en värdestegring på ca 9 675 %.

Matic Polygon statistik och analys

(Bildkälla: portfolioslab.com)

Historiskt har MATIC visat på en högre volatilitet än S&P 500, vilket är ett index som representerar de 500 största företagen i USA. Ovan visas ett volatilitetsdiagram som sträcker sig från mitten av 2020 till början av 2024. I början av år 2024 uppgick volatiliteten för MATIC och S&P 500 till 27.04 % respektive 2.55 %.

Matic Polygon värdering och avkastning

(Bildkälla: TradingView)

I början av 2024 rankades Polygon Matic som den 18:e mest värdefulla kryptovalutan, som illustreras i bilden ovan. Dess marknadsvärde uppgick då till lite mer än 10 miljarder USD.

Hur används Polygon och Matic?

Polygon är en blockkedja som används för att billigt och snabbt kunna interagera med Ethereum. Det är därmed en så kallad 2-layer-solution på denna blockkedja. Kryptovalutan på Polygon heter MATIC och används för transaktionsavgifter samt Proof of Stake.

Varför köpa MATIC?

En investering i MATIC är en indirekt, och långsiktig, investering i Ethereum och det ekosystem som byggs kring denna blockkedja. Ett flertal företag har redan valt att använda Polygon för att lansera allt från NFT- kollektioner till betalningslösningar, däribland Stripe, Adobe och Starbucks.

Topp 3 Krypto Plattformar - July 2024

Översikt

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

MATIC- Aktuell och historisk kurs


What is Polygon? MATIC explained with animations:

I följande kapitel presenteras, kortfattat, olika faktorer som påverkar kursen på MATIC samt funktionen för blockkedjan Polygon och kryptovalutan MATIC.

Därefter följer kapitel som bland annat visar på historisk kursutveckling samt företag som valt att använda Polygon inom sin verksamhet. Faktorer som delvis kan användas för att bilda sig en egen uppfattning om hur kursen förväntas utvecklas framöver.

1.1

Vad påverkar kursen?

I likhet med alla kryptovalutor påverkas kursen på MATIC av ett flertal faktorer. Kortsiktigt drivs kursen främst av spekulation. Att MATIC har kraftig volatilitet är ett tecken på att många köper och säljer kortsiktigt.

Långsiktigt påverkas kursen primärt av den utveckling som sker av blockkedjan Polygon och hur många som väljer att använda denna blockkedja. Detta utifrån att MATIC är den kryptovaluta som används på Polygon.

Hur många som använder blockkedjan påverkas främst av hur många framgångsrika projekt som väljer att lanseras där. Det kan vara allt från spel och NFT-kollektioner till finansiella lösningar.
Läs mer om vad som påverkar priset på MATIC i kapitel 2 och 3.

1.2

Vad är Polygon & Matic?

Polygon – Blockkedjan

Polygon är en second-layer-solution på blockkedjan Ethereum. Det innebär i korthet att Polygon interagerar med Ethereum och att samtliga transaktioner registreras och säkras på blockkedjan. Polygon skapar däremot en skalbarhet som innebär att transaktioner går snabbare och är billigare.

Exempel: Ett exempel på en liknande lösning är Swish. En banköverförig till en annan bank tar en dag, via denna ”andra lager lösning” kan det ske på någon sekund.

Polygon utvecklas även till att skapa större interoperabilitet med Ethereum och olika blockkedjor. Med interoperabilitet menas att olika system sömlöst ska kunna interagera med varandra.

Kryptovalutan – Matic

Matic är huvudvalutan som används på blockkedjan Polygon. Den används både inom Proof of Stake och till att betala transaktionsavgifter.

1.3

Varför köpa MATIC?

Ethereum är den överlägset största blockkedjan för smarta kontrakt. Även om flera andra blockkedjor försökt att konkurrera, som exempelvis Solana, EOS och Algorand, så har Ethereum ett betydligt större ekosystem.

Polygon hjälper till att bygga detta ekosystem genom att vara en second-layer-solution. Via Polygon kan alltså fler funktioner, tjänster och användare få tillgång till Ethereum. En investering i MATIC innebär därmed en investering i en framtida decentraliserad digital ekonomi.

Något som pekar på att Polygon kommer att växa är att allt fler företag väljer att lansera projekt på denna blockkedja. Längre ner i guiden går det exempelvis att läsa om projekt från internationella företag såsom Adidas, Starbucks och Adobe.

Nedan presenteras den historiska utvecklingen av MATIC kursen, faktorer som påverkar kursen samt exempel på samarbeten som kan påvisa valutans framtida utveckling.

KAPITEL 2

Matic kurs - historisk utveckling


Nedan presenteras den historiska kursutvecklingen för MATIC. Detta både utifrån dess kurs samt totalt marknadsvärde i förhållande till övriga kryptovalutor. Det kan nämligen vara viktigt att jämföra en kryptovalutas kursförändring i en kontext av hela kryptomarknaden. Nedan visas hur utvecklingen varit sedan 2019. Detta utifrån:

 • Plats: Kryptovalutans totala marknadsvärde i förhållande till andra kryptovalutor. Detta utifrån dess plats på Coinmarketcap.
 • Pris: Priset per coin.
 • Marknadsvärde: Totala värdet av alla utestående coin.

Matic Polygon kurs 2019 – 2024:

(Bildkälla: TradingView)

2.1

1:a Augusti 2019

 • Plats: 187
 • Pris: 0,0107USD
 • Marknadsvärde: 23 243 355 USD

Matic Polygon kurs 2019:

(Bildkälla: TradingView)

Redan efter ICO gick det att köpa och sälja kryptovalutan. Att investerarna trodde på denna tekniska lösning var uppenbart då värdet på samtliga utestående coin var över 33 miljoner USD. Lägg märke till priset på en coin och jämför utvecklingen vid kommande rubriker.

2.2

1:a Augusti 2020

 • Plats: 121
 • Pris: 0,02099 USD
 • Marknadsvärde: 78 647 565 USD

Matic Polygon kurs 2020:

(Bildkälla: TradingView)

Blockkedjan MATIC lanserades i juni 2020 och kursen gick snabbt starkt uppåt. Två månader efter lansering hade kursen gått upp cirka 100 % mot samma datum föregående år. Det är inte ovanligt med kursrusningar efter en lansering. Detta utifrån att investerarna ser att den produkt de investerat i verkligen blir av och fungerar.

2.3

1:a Augusti 2021

 • Plats: 17
 • Pris: 1,0525 USD
 • Marknadsvärde: 6 761 867 778 USD

Matic Polygon kurs 2021:

(Bildkälla: TradingView)

År 2021 var ett mycket starkt år för kryptovalutor. De flesta kryptovalutor hade en stark utveckling i dess kurs och kapital flödade in i branschen. Detta återspeglade sig även i kursutvecklingen av MATIC.

Dessutom utvecklades MATIC betydligt bättre än många andra kryptovalutor vilket innebar att valutan fick en bättre position på Coinmarketcap. Den som hade investerat ett år tidigare hade nu fått cirka x50 investerat kapital.

En stor orsak till den starka kursutvecklingen, i förhållande till andra valutor, är att transaktionskostnaderna på Ethereum blev mycket höga under sommaren 2021. Det var inte ovanligt att det kostade 20 – 50 USD för en enda transaktion. Många sökte efter billigare alternativ och användarbasen växte mycket snabbt på Polygon.

2.4

1:a Augusti 2022

 • Plats: 13
 • Pris: 0,8944 USD
 • Marknadsvärde: 7 186 377 449 USD

Matic Polygon kurs 2022:

(Bildkälla: TradingView)

År 2022 var ett tufft år för både aktier och krypto. Men MATIC utvecklades bättre än flera av de större valutorna. Kryptovalutan förbättrade ytterligare sin position på listan över de största kryptovalutorna genom att gå från 17:e plats året innan till att nu vara på en 13:e plats.

Den gröna linjen, i grafen nedan, visar kursen för MATIC och påvisar ett fall på cirka 60 % från början av året till juni samma år. Den gula linjen visar värdet på MATIC i förhållande till Bitcoin. Fallet var alltså ungefär lika stort, i procent, men sedan utvecklades kursen på MATIC betydligt bättre än Bitcoin.

MATIC vs Bitcoin:

2.5

1:a maj 2023

 • Plats: 9
 • Pris: 0,9601 USD
 • Marknadsvärde: 8 880 760 925 USD

Matic Polygon kurs 2023:

(Bildkälla: TradingView)

MATIC har nu nått upp på listan över de tio största kryptovalutorna i totalt marknadsvärde. Lägg märke till att kursen ökat med mindre än 10 % samtidigt som marknadsvärdet ökat mer än 20 %. En orsak är den inbyggda inflationen. Det skapas årligen nya MATIC vilket därmed påverkar utbudet och därmed totala marknadsvärdet.

Historiskt har alltså MATIC haft en mycket stark kursutveckling. Detta genom att på tre år gå från lansering och ett pris på 0,0107USD i augusti 2019 till 0,96 USD i maj 2023. Under denna tid var toppen på cirka 2,8 USD.

KAPITEL 3

Vad påverkar MATIC kurs - Utbud


Det totala utbudet av MATIC påverkas av valutans inbyggda inflation samt maximalt programmerat utbud. Det går även att se på utbud utifrån likvid kryptovaluta, dvs. den summa som finns tillgänglig för handel på den öppna marknaden.

3.1

Inflation

Blockkedjan MATIC, samt kryptovalutan med samma namn, lanserades år 2020. Blockkedjan bytte sedan namn, år 2021, till Polygon. Vid lanseringen bestämdes det att 12 % av utbudet skulle avsättas till framtida stakingrewards. Detta fram till 2025.

Under våren 2020 innebar det att de som låste MATIC, i staking, kunde få cirka 15 % i årlig avkastning vilket lockade till sig en hel del investerare. Därefter minskade visserligen den årliga avkastningen men utbudet av antalet MATIC i omlopp har fortsatt att öka. Detta alltså via stakingrewards. Det är detta ökade utbud som kallas för kryptovalutans inbyggda inflation.

3.2

Max Supply

MATIC har en övre gräns som innebär att utbudet aldrig kan bli mer än 10 miljarder. I början av 2024 var det cirka 9,28 miljarder i omlopp och utbudstaket förväntades nås i april 2025.

Att det fram till 2025 skapas mer MATIC innebär att kryptovalutan har inflation (ökad penningmängd). Men därefter kommer alltså valutan att ha deflatation, det vill säga minskad penningmängd.

Utbudet kommer sakta minska utifrån EIP 1559 uppgraderingen. I korthet kommer en mycket liten del av transaktionskostnaden att brännas (tas ur bruk). Uträkningar visar att valutan kommer ha en deflation på 0,27 % per år från och med 2025.

3.3

Hur agerar Polygon Foundation

När MATIC lanserades distribuerades kryptovalutan enligt förutbestämda regler. Bland annat avsattes 4 % till framtida rådgivare, 12 % till stakingreward samt 21,9 % till Polygon Foundation.

(Bildkälla: Coingecko.com)

Polygon Foundation är en icke-vinstdrivande organisation som driver utvecklingen av Polygon. Genom att vara den största enskilda ägaren av MATIC kan de påverka kursen om större försäljningar sker för att finansiera projekt.

En av de större investeringarna, som Polygon Foundation gjort, är uppköpet av blockkedjan Mir för 250 miljoner MATIC. Stora investeringar från Polygon Foundation kan alltså öka utbudet av MATIC på marknaden och därmed pressa ner kursen.

3.4

Låst via staking

Polygon använder Proof of Stake (PoS) och de som har MATIC kan därmed låsa dessa inom staking för att nå två fördelar, avkastning och governance. Det innebär även att ju mer fördelaktigt staking upplevs desto mindre utbud kommer det finnas på den öppna marknaden.

Staking av MATIC är mycket populärt. I maj 2023 var det cirka 30 % av alla MATIC som var låsta inom staking. Totala utbudet i omlopp kan ses högst upp på denna sida och total mängd inom staking på staking.polygon.network. Bilden nedan är från maj 2023 och visar antalet MATIC som är låsta inom staking.

(Bildkälla: Coinbase)

KAPITEL 4

Vad påverkar MATIC kurs – Efterfrågan


Efterfrågan på MATIC drivs av flera olika faktorer. Detta med allt från spekulation till att kryptovalutan används inom projekt på blockkedjan. Här presenteras fyra av de större faktorerna som har påverkat, eller påverkar, kursen.

4.1

Transaktionskostnad på Ethereum

En av de största fördelarna med Polygon är att blockkedjan ”skalar upp” Ethereum. Detta genom att erbjuda snabbare och billigare transaktioner. Det innebär att fler kommer att välja Polygon om avgiften att använda på Ethereum är hög. Det var även just denna orsak som fick användarbasen att öka drastiskt under sommaren 2021.

Under den sommaren ökade antalet användare, och transaktioner, på Ethereum mycket kraftigt. Eftersom den som betalar bäst får sin transaktion genomförd först pressades transaktionsavgiften ”upp i taket”. En så enkel transaktion som att skicka kryptovaluta kunde kosta 20 – 50 USD.

Många valde att söka sig till blockkedjor med lägre transaktionsavgift, vilket Polygon är. Som bilden nedan visar ökade antalet adresser med nästan 100 miljoner bara på ett halvår!

Antal unika plånboksadresser på Polygon 2020 – 2024:

(Bildkälla: https://polygonscan.com/charts)

4.2

dAppar på Polygon

Det som långsiktigt påverkar efterfrågan på MATIC är hur mycket som blockkedjan Polygon används. För även om efterfrågan kan drivas av exempelvis spekulation, eller önskemål att kunna få stakingrewards, så är det inte långsiktiga drivkrafter för kursen. Det måste finnas en bred bas av användare som regelbundet använder blockkedjan till dess primära funktion.

Program på blockkedjor brukar kallas för dAppar (decentraliserade appar) och utbudet av dessa ökar hela tiden på Polygon. Exempel är NFT:er, spel, kryptobörser och finansiella plattformar. Om det lanseras många populära dAppar kommer det dra till sig användare till Polygon. Dessa behöver MATIC för att kunna använda tjänsterna på blockkedjan.

4.3

Investeringsvilja

Den allmänna investeringsviljan, i kryptovalutor, speglas tydligt i efterfrågan på MATIC. Under tider då mycket kapital investeras inom denna bransch kommer de flesta kryptovalutor att gå upp i pris. Därmed sker även det omvända. Det visas tydligt i de två graferna nedan.

Matic Polygon kurs – januari 2022 och december 2023:

Den första visar prisutvecklingen av MATIC mellan januari 2022 och december 2023. Det var alltså ett kraftigt ras i priset fram till i början av juli. Från toppen till botten (juni) föll MATIC med cirka 80 %.

(Polygon Matic kurs)

Bitcoin kurs – januari 2022 och december 2023:

Den andra grafen visar Bitcoin under samma tidsperiod. Mellan januari och juni föll kursen med cirka 60 %. Det är alltså inte en slump att valutorna faller mycket kraftigt under samma period. En liknande utveckling, men ofta ännu kraftigare, kan ses hos de flesta kryptovalutorna.

Den negativa kursutvecklingen på MATIC har i detta fall ingen, eller ytterst liten, orsak i utvecklingen av blockkedjan. I stället är det marknadssentimentet som påverkar.

(Polygon Matic kurs)

4.4

Interoperabilitet med andra blockkedjor

Polygon strävar efter att uppnå stor interoperabilitet mellan olika projekt och blockkedjor. Med det menas att lösningar skapas som gör det enklare för exempelvis olika second-layer-solutions att interagera med varandra. Polygon har även köpt upp vissa blockkedjor samt skapat ”digitala broar” mellan projekt, dAppar och kedjor.

Denna utveckling kan liknas med att Polygon är motorvägen som knyter samman allt från städer till industriområden. Med större interoperabilitet kommer även efterfrågan på MATIC att öka.

KAPITEL 5

Samarbeten som pekar på framtiden


Ett sätt att avgöra en blockkedjas framtidsutveckling är att se på vilka företag som valt att lansera projekt på just den blockkedjan. Om företag använder blockkedjor kommer även antalet privatpersoner, som använder samma kedja, att öka mycket snabbt.

Nedan presenteras fem av de mest kända företagen, och dess projekt på Polygon. Listan uppdaterades i början av 2024.

5.1

Stripe

Stripe är ett amerikanskt börsnoterat fintechbolag med fokus på betalningslösningar. Bland de större kunderna i Sverige finns exempelvis Volvo och H&M.

Företaget var tidig med att implementera kryptovalutor i dess verksamet och år 2022 publicerades nyheten att de skulle expandera deras betalningsnätverk till blockkedjan Polygon. I korthet innebär det att butiker och kreatörer kan få kryptovaluta i betalning via en enkel, snabb och trygg lösning.

5.2

Adobe

Adobe är ett amerikanskt programvaruföretag inom grafik, text och bild. År 2005 lanserade de en ”hub”, vid namn Behance, där kreativa användare kan visa upp sina verk. Denna plattform kopplades samman med Polygon år 2022. Det innebär att kreatörer kan skapa och sälja NFT:er på blockkedjan.

För kreatörerna innebär detta att de kan sälja sina digitala verk över hela världen samtidigt som det tydligt framgår vem som är upphovsman. Med NFT-tekniken går det även att skapa en ytterligare inkomstkälla tack vare att en viss procent av försäljningssumman, på andrahandsmarknaden, automatiskt kan gå till kreatören.

5.3

Liverpools NFT-kollektion

Liverpool är ett av de mest framgångsrika lagen i Premiere League. De har, i likhet med flera andra fotbollsklubbar, valt att lansera en NFT-kollektion. Det kan liknas med klassiska samlarkort men med skillnaden att dessa är digitala och därmed finns tillgängliga på en blockkedja.

NFT-kollektionen, som lanserades 2022, heter ”LFC Heroes Club” och nås via Polygon. På grund av stor spekulation i NFT:er har Liverpool information, på hemsidan, om att dessa NFT:er enbart ska ses som samlarobjekt och inte som en investering.

5.4

Starbucks

Den amerikanska cafékedjan Starbucks har, i likhet med många andra cafékedjor, ett lojalitetsprogram. Den stora skillnaden är att Starbucks börjat bygga detta på Polygon. Kunder kan därmed tjäna, köpa och sälja NFT:er som exempelvis ger dem tillgång till ”immersive coffee experience”.

Prisutvecklingen på de allra första NFT:erna var mycket stark. Några av de personer som fick en gratis NFT valde att sälja dem för över 2000 USD inom ett år efter lansering.

5.5

Aave

Aave är en decentraliserad låneplattform. Via smarta kontrakt går det att låna ut, samt belåna, sin kryptovaluta. Plattformen interagerar med ett flertal olika blockkedjor varav Polygon är en av dessa.

Det finns ett flertal liknande låneplattformar, men det som gör Aave unikt är Aave Arc. Det är en tjänst som möjliggör för institutionella investerare att investera sitt kapital via blockkedjeprojekt. Därmed kan även bland annat finansinstitut investera via Aave.

5.6

Övriga projekt

Se ytterligare kända samarbeten och projekt i vår kompletta guide om Polygon och Matic. Bland annat har följande företag projekt på Polygon:

 • Disney
 • Reddit
 • Adidas
 • Nothing Phone

Investera i Polygon Matic!

 • Bäst handelsplats för CFD kryptovalutor i Sverige
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter

Annonspolicy

Investera i Polygon Matic!

 • Snabbt och enkelt med BankID
 • Erbjuder krypto och aktier*
 • Inga avgifter på insättning/uttag

Annonspolicy

* Riskvarning: 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Kursen på MATIC påverkas långsiktigt främst av antalet projekt som lanseras på blockkedjan. Detta utifrån att MATIC krävs för att interagera och genomföra transaktioner på denna blockkedja.

MATIC kan köpas på svenska kryptobörsen Trijo och växlaren Safello. Det är även möjligt att köpa på utländska börser som exempelvis Coinbase eller Binance.

Fram till 2025 har MATIC inflation. Detta genom att nya coin fördelas via stakingreward. Därefter kommer kryptovalutan ha deflation, dvs. utbudet kommer att minska varje år.

Vid ICO såldes en MATIC för 0,00263 USD. Vid ett pris på 1,3 USD har priset gått upp cirka x500.

Syftet med blockkedjan Polygon är att ”skala upp” blockkedjan Ethereum. Detta via snabbare och billigare transaktionsavgifter samt interaktion med andra blockkedjor som interagerar med Ethereum.

Läs mer om Polygon Matic här

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *