DEN ULTIMATA GUIDEN

VAD ÄR USDC?

USDC är en stablecoin vars värde förväntas vara en amerikansk dollar (USD). Det är en av de största kryptovalutorna inom kategorin stablecoins och finns tillgänglig på 15 olika blockkedjor. Lär dig allt om USDC i denna kompletta guide på över 3,500 ord, 6 videor och beskrivande bilder. Vi visar även hur du enkelt kan köpa USDC.

 • Allt om USDC, hur värdet bibehålls, fördelar/nackdelar samt hur det går att köpa USDC.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp USDC coin på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - July 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är USDC?


What is USDC stablecoin? Easy explanation:

USDC är en stablecoin som förväntas ha ett värde av en USD. Värdet upprätthålls genom att företaget Circle håller likvida medel, eller obligationer, till ett värde av alla utgivna USDC. Det är därför alltid möjligt att växla en USDC till en USD hos Circle samt hos Coinbase.

Kryptovalutan lanserades på Ethereum 2018 och har sedan dess expanderat till ytterligare blockkedjor. I början av 2024 fanns kryptovalutan på 15 olika blockkedjor och planer fanns på ytterligare expansion. Oavsett blockkedjan har USDC exakt samma funktion – att vara en kryptovaluta med stabilt värde.

Läs mer om USDC och hur värdet bibehålls i kapitel 4.

1.1

När krypto möter traditionell finans…

Till skillnad mot flera andra stablecoins drivs utvecklingen av USDC för att följa juridiska krav från amerikanska staten. Det kan även vara en av bidragande orsak till att flera finansiella institut och betalningsförmedlare har valt att integrera USDC i deras system. Några av de största företagen som valt denna inriktning är:

 • Mastercard
 • VISA
 • MoneyGram

Läs mer om stora samarbeten i kapitel 6.

1.2

Varför köpa USDC?

Till skillnad mot att köpa andra kryptovalutor kan inte köp av USDC ses som en investering. Detta utifrån att dess funktion är att ha ett stabilt värde som motsvarar en USD. Det är därmed denna stabiliserande funktion som primärt efterfrågas av personer som köper valutan. USDC används exempelvis vid följande tillfällen:

 • Betalningsmedel – När en fast summa önskas betalas till motparten.
 • Vid trading – Som en stabil kryptovaluta på en volatil marknad
 • Tillgång till USD – Ger tillgång till USD för personer utan bankkonto

KAPITEL 2

Köp USD på 5 minuter


För att börja handla USDC behöver du först öppna ett konto hos en kryptomäklare. Den populäraste på vår webbplats är Coinbase. Deras handelsplattform mycket användarvänlig och den går att ladda ner som app till mobilen. Det tar endast 3 minuter att skapa ett konto.

1. Skapa konto

För att skapa ett konto på Coinbase krävs att du besöker deras hemsida. Följ den här länken, klicka på knappen ”Get started” och fyll i informationen →

2. Registrera och verifiera e-postadress

Nästa steg är att fylla i din e-postadress för att kunna logga in på Coinbase. Fyll i ditt namn, efternamn, e-postadress och välj ett lösenord →

3. Verifiera din identitet

Coinbase kräver en verifikation av personuppgifter och dokument för alla kunder. Det görs direkt i registreringsprocessen för alla kunder som måste fylla i personuppgifter och ladda upp en kopia på sitt ID-kort. Vanligtvis godkänns verifieringen på ett dygn varpå handel kan ske →

 

4. Sätt in pengar

Gå till “Settings” och därefter till “Payment Methods”. Där kan flera olika betalningsalternativ väljas. Kortbetalning är det snabbaste alternativet då pengarna kan användas för handel inom 1-2 minuter. Klicka på “Add Card” →

5. Köp USDC

För att köpa USDC trycker du på “Trade” i navigeringsmenyn. Därefter kommer en detaljerad lista på tillgängliga kryptovalutor att visas med deras aktuella pris och kursförändring. Välj USDC genom att klicka på “Buy”. Välj hur stor summa du vill köpa för och sedan är det bara att genomföra köpet →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 3

Vad är Centre och Circle?


Kryptovalutan USDC lanserades 2018 och hanteras av av ett konsortium som heter Centre. Ett konsortium är ett avtalsstyrt samarbete mellan olika företag och i detta fall sker samarbetet mellan bland annat Coinbase och Bitmain. Företagen har gemensamt investerat i Circle vilket är utfärdaren av USDC.

Circle är ett amerikanskt fintech-företag som erbjuder flera betalningslösningar till företag som vill utnyttja fördelarna med transaktioner via en blockkedja. För privatpersoner är Circle främst känd för att tillhandahålla kryptovalutan USDC samt andra stablecoins. Men de erbjuder alltså flera olika tjänster med fokus på blockkedjetekniken.

Circle publicerade nyheten om USDC i maj 2018 och i september samma år lanserades kryptovalutan på blockkedjan Ethereum. Ungefär fyra år senare fanns det USDC till ett värde av närmare 55 miljarder USD i omlopp.

Totalt värde av USDC:

 • Juni 2020 – 732 miljoner USD
 • Juni 2021 – 21 miljarder USD
 • Juni 2022 – 53 miljarder USD
 • Juni 2023 – 29 miljarder USD

3.1

Har tillgångar som backar upp

Det är därmed Circle som har de tillgångar som ”backar upp” värdet av alla USDC. Från början gick det att läsa på hemsidan att USDC var ”backed by US dollars” men detta ändrades senare till ”backed by fully reserved assets”.

Ändringen genomfördes 2021 och speglar tydligare hur kapitalet förvaltas. Den största delen av kapitalet investeras nämligen i kortfristiga obligationer och liknande värdepapper. Det är därmed även detta investerade kapital som ger Circle avkastning. Se mer om detta vid kommande rubrik.

Tillgångar som backade upp USDC i början av 2024:

(Bildkälla: circle.com)

3.2

Så tjänar Circle pengar

Om Circle enbart skulle erbjuda växling mellan USD och USDC skulle de inte göra någon förtjänst. Detta utifrån att de erbjuder växlingskurs 1:1. Skulle de hålla alla USD som likvida medel, på flera olika bankkonton, skulle de visserligen få en liten bankränta men fortfarande mycket låg.

Avkastningen nås i stället via investeringar i kortfristiga amerikanska statsobligationer och återköpsavtal för statsobligationer.

Exempel: Om Circle har tillgångar för 50 miljarder USD och 80 % är inom Circle Reserve Fund innebär det 40 miljarder i fonden. Om detta kapital i genomsnitt ger 1,5 % i avkastning får Circle 600 miljoner USD i avkastning. Beräkningar visar att Circle fick 85 miljoner USD år 2021 via avkastning på dessa investeringar.

KAPITEL 4

Hur fungerar USDC?


USD coin (USDC) stablecoin explained – what is it and how it works:

USDC är en stablecoin vars värde förväntas vara en amerikansk dollar. Kryptovalutan ges ut av Circle vilka även säkerställer kryptovalutans värde. Den hanteras på flera olika blockkedjor som en token. Utöver dessa hanteras den även på ytterligare blockkedjor via bridge-funktion. (Mer om vilka blockkedjor samt bridge går att läsa om i kap 5.4)

4.1

Kapital som backar upp värdet

USDC är en så kallad ”fiat-backad” stablecoin. Det innebär i korthet att den som ger ut denna kryptovaluta, Circle, förväntas ha minst lika mycket i tillgångar som utestående kryptovaluta.

Med andra ord blir kryptovalutan ”uppbackad” av faktiska tillgångar. Därmed kan de som håller USDC alltid vara säkra på att de kan växla dessa mot USD hos Circle. En liknelse visar hur denna uppbackning fungerar:

Värdet på en marker i casinot

Exempel: Du går in på ett casino med 1000 kronor i plånboken. Vid entrén växlar du dessa, i växlingskassan, till 1000 stycken marker som vardera har ett värde av 1 krona. Dessa marker kan enbart användas inom ett begränsat område (inom casinot) och kan när som helst växlas tillbaka till kronor.

Eftersom du är säkrad att kunna växla tillbaka dina marker får dessa ett fast värde. Detsamma gäller de marker som du vinner under kvällen på casinot.

Värdet på en USDC på blockkedjan

Exempel: På ett liknande sätt fungerar USDC. I detta fall är casinot den blockkedja som USDC används på och växlingskassan Circle.

Det är möjligt att exempelvis växla in 1 000 USD hos Circles och få 1 000 USDC. Dessa har ett värde av 1 USD tack vare att Circle lovar en 1:1 växlingskurs. Detta tack vare att de har tillgångar att växla mot.

4.2

Om värdet går upp eller ner

Det kan tyckas att en USDC bör ha ett värde av exakt en USD. Men så är inte fallet. Grafen nedan visar kursen under 14 dagar i slutet av maj 2023. Under denna period var kursen som högst på cirka 1,008 USD och som lägst 0,997 USD. Det är alltså mycket små procentuella förändringar men som grafen visar är inte kursen helt konstant.

USDC-kur 24 maj – 5 juni 2023:

(Bikdkälla: CoinGecko)

Orsaken till detta är att utbud och efterfrågan på kryptovalutan förändras över tid samtidigt som den mekanism som stabiliserar värdet inte skapar denna stabilisering på ett par sekunder. Se mer hur det fungerar under kommande rubriker.


1. När kursen går upp

Primärt vid kraftigt negativ utveckling på kryptomarknaden ”flyr” investerare till stabilitet och säkerhet. Det kan exempelvis innebära att många säljer bitcoin och ether till antingen fiat eller stablecoins. Då USDC är ett av de största, och säkraste, alternativen på stablecoin kommer många investerare att växla till sig denna valuta.

Exempel: Efterfrågan ökar och kursen på USDC, på flera kryptobörser, kan gå exempelvis gå upp till 1,01 – 1,03 USD. I detta fall uppstår möjlighet till arbitrage. Det går att köpa USDC från Circle, för en fast växlingskurs 1:1.

I detta fall skapas alltså nya USDC via smarta kontrakt. Dessa kan sedan skickas till börsen för att sälja dem med 1 – 3 % förtjänst. Det större utbudet, och arbritagemöjligheten, pressar ner kursen mot 1,00 igen.


2. När kursen går ner

Att USDC faller under 1,00 USDC beror på att efterfrågan är låg. Det kan exempelvis bero på att investerare, som håller likvida medel i en stabil kryptovaluta, återigen vill exponera sitt kapital mot mer volatila tillgångar.

Exempel: Efterfrågan faller och kursen kan exempelvis gå ner till 0,98 USD. Investerarna är helt enkelt villiga att sälja kryptovalutan för en kurs under dess målkurs för att snabbt kunna investera i andra tillgångar.

Även i detta fall uppstår en arbritagemöjlighet tack vare att Circle erbjuder en fast växlingskurs. De som köper USDC på kryptobörserna kan växla in dessa till en vinst hos Circle. I detta fall med 2%.


3. Arbitrage utan växling

Eftersom marknaden vet att växlingskursen är stabil hos Circle uppstår i vissa fall en möjlighet till arbitrage utan att växling behöver ske hos Circle.

Exempel: Vid en kurs på 0,98 USD kan investerare köpa och därefter hålla USDC fram till att kursen återigen har stabiliserats på 1 USD. Skulle flera investerare genomföra dessa köp skulle efterfrågan öka och kursen pressas närmare 1,00 USD.

Detta förutsätter däremot att investerarna litar på Circle och att USDC med stor säkerhet kan växlas in. Under vissa perioder har oro funnits på marknaden att detta inte varit möjligt. Vid dessa tillfällen har kursen fallit betydligt mer än cirka 1%. Läs mer om risker i kapitel 7.

KAPITEL 5

Användning och blockkedjor


Den fundamentala funktionen med stablecoins är att bibehålla ett specifikt värde över tid. Detta till skillnad mot andra kryptovalutor där kursen kan gå upp eller ner ett par procent bara på några timmar. Denna stabilitet innebär att USDC bland annat används inom de områden som presenteras nedan. I detta kapitel presenteras även vilka blockkedjor som kryptovalutan kan användas på.

5.1

Betalningsmedel / Finansiell frihet

Många använder USDC som ett betalningsmedel med stabil valutakurs. Det tar exempelvis bara några sekunder att överföra USDC via Solana, Polygon eller Avalanche till en annan blockkedjeadress. Dessutom kostar det bara några ören eller ett fåtal kronor. För personer som skickar hem pengar till släkt i andra länder blir det alltså både snabbare och billigare än banköverföringar.

Dessutom är det möjligt att skicka till vem som helst som har en mobil eller dator då något bankkonto inte krävs. Det möjliggör, i likhet med andra kryptovalutor, en finansiell frihet för de cirka 1,5 miljarder människor som är ”unbanked”, dvs inte har tillgång till bankkonto.

5.2

Stabilitet inom trading

Även om det blivit enklare att köpa, och sälja, kryptovaluta mot fiat så är det oftast lättast att hålla handeln enbart inom olika kryptovalutor.

För många traders är alltså USDC det självklara valet när man, under en period, vill stå utanför marknaden. Genom att placera kryptovalutan på låneplattformar såsom Aave eller Compound kan även avkastning uppnås på stablecoins. Detta i väntan på att en ny investeringsmöjlighet ska uppstå.

5.3

Stabilitet på decentraliserade börser

På decentraliserade börser (DEX) kan enbart kryptovalutor hanteras. Det är alltså inte möjligt att köpa kryptovaluta mot fiat på en DEX. Samtidigt erbjuds det betydligt fler kryptovalutor på dessa börser än på centraliserade börser.

Investerare som vill ta hem vinst, eller av annan anledning söker stabilt värde, på en DEX kommer alltså att växla till stablecoins, varav USDC är en av de största.

5.4

Används på flera blockkedjor

År 2023 hanterades kryptovalutan USDC på 15 olika blockkedjor vilka nämns nedan. På dessa är alltså 1 USDC uppbackad av en USD hos Circle. Nedan visas några av de populäraste blockkedjorna där USDC hanteras.

Målet är däremot att bredda det ekonomiska ekosystemet och erbjuda kryptovalutan på fler blockkedjor i framtiden.

Även via bridge

Utöver de ovan nämnda blockkedjorna kan handel ske i USDC på ett flertal andra blockkedjor. Detta via en så kallad ”bridge”. Ett exempel är att USDC kan användas på Polygon via denna tekniska lösning.

Via en bridge går det att överföra kryptovalutor mellan två olika blockkedjor. Önskas exempelvis 100 USDC föras över från Ethereum till Polygon kommer dessa att låsas i ett smart kontrakt varpå USDC skapas på den andra kedjan. På detta sätt ökar inte det totala utbudet.

Utöver att använda en bridge mellan blockkedjorna kan Circle användas för denna tjänst. Detta då det är möjligt att både köpa och sälja USDC från olika blockkedjor via konto hos dem. Circle har dessutom påbörjat utveckling av en Cross-Chain-Transfer Protocol vilket skulle göra det betydligt enklare att göra transaktioner, med USDC, mellan blockkedjor som inte är kompatibla med varandra.

(Bildkälla: Circle.com)

KAPITEL 6

Samarbeten – När digital finans möter traditionell finans


Circle gets $400 million funding from BlackRock, Fidelity:

Till skillnad mot flera andra stablecoins har USDC utvecklats för att möta krav och behov från traditionell finans och juridik. Det är en utveckling som delvis skapar en delad syn på USDC från kryptovärlden.

En del gillar denna utveckling då man anser att kryptovärlden behöver ta steg mot den traditionella finansvärlden. Detta för att exempelvis kunna möta lagar och regleringar.

Andra anser att det är helt fel utveckling. Detta utifrån att USDC kan anses vara en centraliserad kryptovaluta. Det går därmed stick i stäv med grundidén med kryptovalutor, dvs, en valuta helt utan centralisering. Läs mer om centraliseringen i kapitel 7.3.

”USDC is an open source project that works within US money transmission laws, uses established banks and auditors and runs on blockchain technology via smart contracts. This is true financial and operational transparency” / Centre.io

Nedan beskrivs ett par större finansiella samarbeten som påvisar att traditionell finans till stor del accepterar USDC och ser kryptovalutan som en del i framtidens digitala ekonomi.

6.1

BlackRock, Fin Capital m.fl

Ett tydligt exempel på att Circle jobbar mot samarbeten med traditionell finanssektor är den investering, på 400 miljoner USD, som skett i USDC av bland annat BlackRock, Fidelity, Fin Capital och Marshall Wace LLP. BlackRock är även ”Primary asset manager” för de tillgångar som Circle hanterar.

I videon, i början av detta kapitel, intervjuas Jeremy Allaire (CEO på Circle) om denna stora investering och hur kapitalet förväntas användas för att skapa tillväxt i USDC. Bland annat nämner Allaire att han ser en framtid där allt fler företag väljer att hantera stora delar av sin ekonomi i denna kryptovaluta. Detta utifrån den snabbhet, säkerhet och de låga kostnader som det medför.

6.2

VISA

I mars 2020 publicerade VISA ett pressmeddelande om att de, som första företag inom dess bransch, skulle integrera USDC inom deras betalningssystem. Transaktionerna förväntades ske med hjälp av VISA,men på Ethereum, vilket är den blockkedja som primärt används för hantering av kryptovalutan.

Det var däremot inte första gången som VISA intresserade sig för kryptovalutor. Som ett exempel erbjuder kryptobörsen Coinbase ett kryptokort via VISA.

”Support for digital currencies as a new type of settlement currency marks an important step forward for Visa’s network of networks strategy, which is designed to enhance all forms of money movement, whether on the Visa network, or beyond”/ Visa.com

6.3

Mastercard

Även VISA´s största konkurrent, Mastercard, har valt att börja integrera kryptovalutor i allt större utsträckning inom deras betalningsnätverk. Ett exempel på detta nämns i en artikel i Cointelegraph som publicerades under våren 2023. Där nämns att ett samarbete mellan Mastercard och betalningsprotokollet Immersve kan öppna upp betalningsmöjlighet med USDC ”on digital, physical and the metaverse worlds”.

I likhet med VISA har Mastercard, redan tidigare, skapat kortlösningar tillsammans med olika samarbetspartners. Bland annat har de samarbete med kryptobörsen Binance vilka gett ut prepaid-kort i flera världsdelar.

6.4

MoneyGram

Ytterligare ett företag, som valt att integrera USDC, är betalningsförmedlaren MoneyGram. Företaget erbjuder enkla och säkra betalningslösningar som främst används mellan olika länder.

De som skapar konto hos MoneyGram får tillgång till en digital plånbok varifrån transaktioner sedan kan ske till eller från. Utöver att överföra fiat till/från kontot är det även möjligt att överföra USDC. Det går sedan att växla dessa till fiat via MoneyGram. På detta sätt kan alltså USDC skickas till plånboken och sedan vidare till mottagaren som kan välja att ta ut pengarna i fiat.

KAPITEL 7

Risker


USD coin – Can you really trust USDC:

Stablecoins används framförallt som en stabil och säker investering. Men som med alla kryptovalutor finns risker. Även om värdet förväntas vara på 1 USD så finns risker som man bör vara medveten om. Detta inte minst eftersom kryptovalutor inte omfattas av statlig insättningsgaranti eller traditionella försäkringar.

7.1

Har Circle tillgångarna?

Värdet på USDC kommer från att Circle förväntas inneha tillgångar till minst samma värde som de kryptovalutor som är i omlopp. Den femte juni 2023 fanns det 31,8 miljarder USDC i omlopp vilket alltså betyder att Circle förväntas ha minst den summan i tillgångar. Detta för att kunna erbjuda en växelkurs på 1:1.

”USDC is always redeemable 1:1 for U.S. dollars, and Euro Coin is always redeemable 1:1 for euros. Always” / Circle.com

Circle.com/en/transparency presenterar Circle uppdaterad information kring antalet USDC i cirkulation samt likvida medel samt värdet i ”Circle Reserve Fund”. Denna fond består av ”short-dated US Treasuries, overnight US Treasury repurchase agreements, and cash”

Tillgångar hos Circle 5 juni 2023:

(Bildkälla: Circle)

Det finns även externa säkerhetsfunktioner som används för att bevisa att Circle har de angivna tillgångarna. Det finns däremot två risker:

 1. Tillgångarna finns inte – Circle anger att de har mer tillgångar än vad som är fallet. Det skulle exempelvis kunna innebära att det finns 35 miljarder USDC i omlopp men att de bara har tillgångar för ett värde av 25 miljarder USDC.
 2. Bank Run – Om tillräckligt många vill växla in USDC samtidigt uppstår en så kallad Bank Run. De likvida medel som Circle har tillgång till räcker i detta fall inte till alla som vill ta ut sina pengar. Det är däremot ett problem som även finns hos traditionella banker och risken att det ska ske är mycket liten.

7.2

Vad händer om banken går i konkurs?

USDC depeg – What happened? Safe or can it happen again:

Även om det till 100 % säkerhet skulle gå att säkerställa att Circle har de tillgångar som krävs finns ännu en risk kring dessa tillgångar. Detta utifrån att Circle har mycket stort kapital placerat hos flera olika banker. Om en av dessa banker skulle gå i konkurs skulle Circle kunna förlora ett mycket stort belopp. Detta till den grad att de inte längre skulle ha lika stort kapital som värdet på alla USDC. Oron för detta påverkade kursen på kryptovalutan mycket negativt i början av mars 2023.

En av de banker som Circle använde vid den perioden var Silicon Valley Bank. Enligt Circle hade de cirka 3,3 miljarder USD på banken. När banken började få likviditetsproblem skapades en stor marknadsoro över att banken skulle kunna gå i konkurs. Det i sig skapade en “Bank Run” och kunderna på banken gjorde allt i sin makt för att få ut sitt kapital. Inte minst de som hade mer än motsvarande 2,7 miljoner kronor i USD då statliga insättningsgarantin i USA är på den nivån.

Circle var ett av de bolag som valde att ta ut sina tillgångar. Ett uttag påbörjades torsdagen den 9 mars men överföringen skulle inte kunna bekräftas förrän någon bankdag senare. De kunde alltså inte veta, innan helgen, om kapitalet var säkrat.

Detta skapade en oro över att Circle skulle kunna förlora 3,3 miljarder USD vilket påverkade kursen på USDC mycket negativt. Under helgen var kursen ner till som lägst 0,88 USD på ett par enstaka kryptobörser.

Grafen nedan visar den genomsnittliga kursen under dessa dagar. Orsaken att inte kursen visas lägre än 0,965 USD är att stabiliteten på USDC var mycket varierande hos olika kryptobörser. Detta är alltså ett genomsnitt medan flera kryptotidningar rapporterade lägstanivåer kring 0,88 USD.

(Bildkälla: CoinGecko)

7.3

Kan USDC regleras?

Crypto, stablecoins, payment systems, and regulation – Circle CEO weighs in from Davos:

USDC är centraliserat utifrån att Circle både kan påverka utbud och kurs. De USDC som är i omlopp hanteras på decentraliserade blockkedjor. Men utifrån den makt som Circle har över valutan anser många att den är centraliserad.

Med centralisering kommer flera risker. Detta åtminstone utifrån synen på decentralisering inom kryptobranschen. Nedan kan du läsa om 3 risker som följer med centraliseringen.

 • Värdet – Värdet består enbart om användarna litar på en central part. Vad händer om användarna börjar misstänka att Circle missköter sig och inte kan hålla kursen 1:1?
 • Utbud – Hur kan användarna vara säkra på att Circle inte skapar fler mynt? Det är svårt att säkerställa att inte ny valuta skapas för att ge Circle fördelar. Än så länge finns inte heller något regelverk kring utgivning av stablecoins.
 • Blockering av adresser – Enligt användarvillkoren för USDC har Circle rätten att blockera specifika adresser om dessa anses vara involverade i kriminell verksamhet. Detta utifrån att de juridiskt måste agera utifrån amerikansk lag. Om en adress hamnar på denna lista kan den inte längre ta emot USDC.

”Circle reserves the right to “block” certain USDC addresses and, if such addresses are Circle custodied addresses, freeze associated USDC (temporarily or permanently) that it determines, in its sole discretion, may be associated with illegal activity or activity that otherwise violates these Terms (“Blocked Addresses”) In the event that you send USDC to a Blocked Address, or receive USDC from a Blocked Address, Circle may freeze such USDC and take steps to terminate your USDC Account” / USDC Terms

Ett exempel på detta var när U.S Treasure Department införde sanktioner mot Tornado Cash. Circle blev därmed juridiskt tvungna att följa dessa sanktioner och agera föra att stoppa transaktioner till adresser som tillhörde Tornado Cash. Att den amerikanska staten kan kräva att Circle ska agera mot specifika adresser innebär självklart en risk som kommer med en centraliserad kryptovaluta.

Köp kryptovalutor här

 • Bäst handelsplats för CFD kryptovalutor i Sverige
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter

Annonspolicy

Köp kryptovalutor här

 • Snabbt och enkelt med BankID
 • Erbjuder krypto och aktier*
 • Inga avgifter på insättning/uttag

Annonspolicy

* Riskvarning: 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

USDC finns bland annat på Ethereum, Solana, Avalanche, TRON, Algorand, Stellar, Flow och Hedera. Totalt finns USDC på 15 blockkedjor. Dessutom kan kryptovalutan användas på ett flertal blockkedjor genom bridge-funktion.

Nej. USDC har ingen stakingfunktion. Däremot ger flera kryptobörser ränta på insatt kapital, likt ett sparkonto, utan insättningsgaranti.

Läs mer om staking här

USDC kan exempelvis köpas på svenska kryptoväxlaren Safello samt utländska börser såsom Coinbase och Binance. Det är även möjligt genom att skapa ett konto direkt hos Circle.

Kontraktsadressen är 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48. Det är denna adress som används för att exempelvis lägga till valutan i Metamask.

Vilken stablecoin som är bäst beror delvis på vad som prioriteras. Gällande transparens kring de tillgångar som används som uppbackning av värdet är USDC betydligt bättre.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *