DEN ULTIMATA GUIDEN

POLKADOT

Polkadot är en blockkedja med syftet att underlätta interaktioner mellan andra blockkedjor, såsom Solana, Ethereum, Cardano och Bitcoin. Dess funktion kan liknas med hur internet möjliggör för datorer, över hela världen, att kunna kommunicera med varandra. Polkadot kallas även för ”The internet of blockchains”. Lär dig allt om Polkadot, och dess kryptovaluta DOT, i denna kompletta guide på över 4500+ ord och två videor. Vi visar även hur du kan investera i DOT via olika alternativ.

 • Allt om Polkadot, kryptovalutan DOT, tokenomics, fördelar/nackdelar och hur investering sker.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp Polkadot / DOT på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3+ Krypto Handelsplatser - October 2023

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är Polkadot?


What is Polkadot? DOT Explained with animations:

Blockkedjan Polkadot fyller en viktig funktion för att blockkedjor ska kunna användas i större omfattning i samhället. Detta genom att Polkadat ökar interoperabiliteten mellan olika blockkedjor. Med interoperabilitet menas förmågan för olika system att interagera med varandra.

Ett enkelt sätt att förklara funktionen med Polkadot är att göra en jämförelse utifrån tiden före och efter internet. Före internet var varje dator en enskild enhet som inte kommunicerade med någon annan dator. Enda sättet var att manuellt föra över information via exempelvis en diskett. När internet växte fram skapades helt nya möjligheter för interaktion.

Polkadot kan därmed ses som ”The internet of blockchains”. En lösning som gör att olika blockkedjor kan kommunicera med varandra vilket medför en rad olika fördelar. Läs mer om blockkedjans funktioner i kapitel 7.

”The internet of Blockchains”

1.1

Vad är DOT?

Kryptovalutan som används på blockkedjan Polkadot heter DOT. Den har flera separata syften.

 • Transaktioner – Som på de flesta blockkedjor används DOT för att betala för transaktioner på blockkedjan. Mer om valutans ekosystem förklaras i kapitel 8.
 • Rösträtt – Polkadot utvecklas ständigt och de som låser DOT (kallas för staking) har rätten att rösta på framtida förändringar, uppdateringar samt andra projekt som gynnar blockkedjan. Ju fler DOT en person har desto tyngre väger rösträtten.
 • Säkra blockkedjan – Polkadot använder “Proof of Stake” som konsensusmekanism. De som vill agera validator (nod) behöver låsa över 1,5 miljoner DOT inom staking. Ett alternativ är att agera nominator. För detta krävs enbart cirka 200 – 300 DOT. Dessa nominerar vilka som ska vara validator. Detta förklaras utförligare i kapitel 7.
 • Låsa i parachains – En ytterligare funktion med DOT är att användas vid skapandet av parachains. Det är blockkedjor, på Polkadot, som interagerar med huvudkedjan, dvs. Relaychain. Läs mer om parachain i kapitel 7.

Läs mer om kryptovalutans funktioner i kapitel 8.

1.2

Varför investera i Polkadot?

Investering i Polkadot kan både ske kortsiktigt och långsiktigt. Eftersom det är en av de 15 största kryptovalutorna erbjuds handel både på svenska och internationella kryptobörser. Dessutom kan investering i priset ske via värdepapper som speglar prisutvecklingen.

Kortsiktig handel

Kortsiktig handel gynnas av den höga volatiliteten som kryptovalutor generellt kännetecknas av. Detta är däremot inget specifikt för just DOT utan de flesta kryptovalutor.

Volatilitet innebär stora procentuella kursändringar dagligen samtidigt som nyheter kan påverka kursen extra kraftigt under kortare perioder.

Bilden nedan visar kursen mellan januari och april 2023. Skillnaden mellan högsta och lägsta punkten är cirka 50 % och som visas sker det ofta kursförändringar på någon procent per dag.

(Bildkälla: CoinGecko)

Långsiktig investering

Polkadot bör ses som ett mycket långsiktigt projekt. De största investerarna förväntar sig få god avkastning efter en längre tidsperiod. Under 2019 och 2020 valde exempelvis flera riskkapitalbolag, inom blockkedjeindustrin, att investera i Polkadots utveckling. Sedan dess har även ytterligare riskkapitalbolag valt att investera i olika projekt på blockkedjan.

En stark faktor som påverkar värdeutvecklingen långsiktigt är det allmänna intresset för att investera i kryptovalutor. Det visas exempelvis i grafen nedan som tydligt påvisar de två ”pikar” i kryptomarknaden som uppstod i början av 2021 och slutet av 2022. Liknande rörelser kunde ses i bitcoin under samma tid.

Med tiden förväntas däremot priset på olika kryptovalutor tydligare bli knuten till dess praktiska funktion än kryptomarknaden i stort. Läs mer om lika investeringsalternativ i kapitel 3.

(Bildkälla: CoinGecko)

KAPITEL 2

Historia & Kända projekt


Utvecklingen av Polkadot påbörjades 2016 av Gavin Wood, Robert Habermeier och Peter Czaban. Gavin Wood var även med och grundade Ethereum ett par år tidigare och är ofta ”ansiktet utåt” för Polkadot.

2.1

ICO

I likhet med många andra kryptovalutor genomfördes en ICO för att finansiera dess utveckling. Detta genomfördes under 2017 och Polkadot fick på detta sätt in 144,3 miljoner USD.

ICO = ”Initial coin offering” innebär att investerare kan köpa kryptovalutan till ett förutbestämt pris innan projektet lanseras. Detta för att finansiera dess utveckling.

Under 2019 och 2020 genomfördes även ”private sale” vilket gav projektet ytterligare cirka 100 miljoner USD. Polkadots blockkedja lanserades i maj 2020.

Utvecklingen av Polkadot är uppdelad mellan ett företag och en organisation. Företaget Parity Technologies (Storbritannien) utvecklar själva blockkedjan och tekniken medan beslut om utveckling tas av den icke-vinstdrivande organisationen Web3 Foundation (Schweiz).

2.2

6 kända projekt på Polkadot

Sedan lanseringen 2020 har flera större blockkedjebaserade projekt valt att integreras med Polkadot. Det kan ses som ett tecken på att dessa tror på Polkadots vision och teknik.

1. Enjin

Enjin är en blockkedjebaserad spelplattform som underlättar för spelutvecklare att lansera och hantera sina spel på en blockkedja. Genom deltagande i en parachainauktion fick de tillgång till en kedja som förväntas användas till NFT:er och gaming.

2. Haun Ventures & Moonbeam

Katie Hauns VC-företag, Haun Ventures, investerar i företag och projekt som bygger upp web 3.0. Detta via två olika fonder med 500 miljoner, respektive 1 miljard USD. Av dessa har 10 miljoner USD investerats i ett Defi-protokoll på parachain Moonbeam.

3. Chainlink

Chainlink, som är den största orakeltjänsten inom blockkedjor, har integration med projekt på Polkadot. Detta genom att leverera off-chain data till projekt onchain. Med denna integration skapas även förutsättningar för andra projekt på Polkadot som har behov av externa informationsflöden.

4. Stablecoin

På parachain Acala har externa investeringar, via venture capital, skett på 250 miljoner USD. Detta för att utveckla en stablecoin med målet att bli standarden att använda över hela Polkadot. Denna stablecoin förväntas använda DOT som säkerhet.

5. USDT

På våren 2021 blev det offentligt att en av världens största stablecoins, USDt, skulle lanseras på Polkadot. Valutan fanns redan på ett flertal andra blockkedjor, såsom Ethereum, Polygon och BNB Chain.

6. T-Systems

T-Systems är ett tyskt IT-service och konsultföretag med bas i Dresden. Företaget har över 2000 anställda via kontor i främst europeiska storstäder. År 2021 valde företaget att börja agera nod på Polkadot vilket innebar att de även investerade ett större kapital i DOT.

“As Deutsche Telekom, we have always supported the collaboration of people and companies, now also with decentralized technologies.” / Andreas Dittrich, Telekom.com

I jämförelse med…

År 2023 var det tydligt att Polkadot, tre år efter lansering, fortfarande var i en tillväxtfas. Under dessa tre år hade flera stora investeringar skett och tekniska lösningar börjat att ta form. I jämförelse mot andra blockkedjor bör Polkadot däremot fortfarande vara i en ”uppstartsfas”.

Det kan exempelvis jämföras med blockkedjan Ethereum som lanserades 2015 och som flera internationella företag redan börjat, eller funderat på att börja använda.

KAPITEL 3

3 sätt att investera


Då Polkadot är en av de större kryptovalutorna finns det ett flertal sätt att investera. Den stora skillnaden är om investering sker direkt i kryptovalutan eller i värdepapper som speglar prisförändringen i kryptovalutan.

De tre enklaste sätten, att investera i Polkadot, är genom att köpa kryptovalutan, certifikat eller CFD. Dessa tre alternativ beskrivs nedan.

3.1

Kryptovaluta

Att köpa kryptovalutan, DOT, innebär att du äger tillgången. Det går att köpa DOT både på svenska och utländska börser. Därefter kan du välja mellan att ha kvar kryptovalutan på börsen eller skicka den till en egen kryptoplånbok eller ett projekt inom Polkadot.

Två fördelar:

 • Kan användas & ge ökad avkastning – Som presenteras i kapitel 8 kan DOT användas på flera olika sätt inom Polkadots ekonomiska ekosystem. Genom staking går det exempelvis att få en årlig avkastning i DOT. Historiskt har den nivån varit 10 – 15 %.
 • Säkrast – Om du köper DOT på en börs och skickar dessa sedan till en hardwallet, exempelvis Ledger, kommer de förvaras på absolut säkraste sätt. Du har själv total kontroll över dina tillgångar och kan inte förlora dem på grund av att en börs blir hackad eller går i konkurs.

Två nackdelar:

 • Teknisk kunskap om valutan ska användas – Den största fördelen med att köpa riktig kryptovaluta är att den kan användas till dess primära syfte, dvs. på dess blockkedja. Men då krävs även en del teknisk kunskap kring hur interaktion sker med blockkedjan på ett säkert sätt.
 • Skatt / Deklaration – All avyttring av kryptovalutor ska tas med i den uträkningen som ligger till grund för K4-blanketten på deklarationen. Med avyttring menas bland annat växling till fiat, annan kryptovaluta eller om kryptovalutan används för att köpa varor eller tjänster. Dessutom är det olika skatteregler för utlåning, staking och andra finansiella tjänster. Det är alltså krångligare att deklarera än vid köp av certifikat eller vid CFD-handel.

Investera hos:

Trijo är en svensk kryptobörs med över tio olika kryptovalutor i sitt utbud. Kostnaderna för att handla kryptovalutor är låg och de tar ingen avgift om valutan önskas skickas ut från börsen till en annan plånbok.

Coinbase är ett amerikanskt börsnoterat bolag som erbjuder flera kryptobaserade tjänster. De har en mycket användarvänlig hemsida och app. Dessutom är utbudet betydligt större än på svenska börser.

Binance är världens största kryptobörs. Användargränssnittet är sämre än hos Coinbase men fördelen är ett ännu bredare utbud av kryptovalutor samt investeringsalternativ.

3.2

Certifikat

Certifikat är värdepapper vars pris förväntas följa värdeutvecklingen av en underliggande tillgång. Detta genom att de som ger ut dessa värdepapper (emittent) exponerar sitt kapital mot denna tillgång.

Exempel: En emittent kan exempelvis köpa in 100 kg guld och sedan ge ut 10 000 certifikat som motsvarar 0,1 kg guld vardera. Certifikat kan handlas över Stockholmsbörsen och har generellt högre courtage än vid aktiehandel.

Nedan visas utbudet av certifikat mot Polkadot, hos Avanza, i början av 2023. Utbudet har ökat över tid och bestod från början enbart ett enda certifikat.

Två fördelar:

 • ISK / Kapitalförsäkring – Den primära fördelen med certifikat är skatteteknisk. Detta utifrån att certifikat kan handlas inom ISK eller kapitalförsäkring vilket innebär att enbart schablonskatt betalas. Dessutom behöver inte skatteuträkning ske då allt deklareras automatiskt.
 • Enkelt – Att köpa certifikat är mycket enkelt och liknar till stor del aktiehandel. Någon kunskap om blockkedjor, kryptovalutor eller kryptoplånböcker behövs inte.

Två nackdelar:

 • Avgifterna – Handel med certifikat hos Avanza och Nordnet kostar som lägst 19 kronor per handelstillfälle. Därtill kommer även förvaltningsavgift för certifikaten på oftast 1 – 2 % per år. Det kan därmed bli stora summor som försvinner i avgifter vid långsiktig investering.
 • Emittentrisken – Handel med certifikat innebär att du måste lita på att emittenten äger den tillgång som certifikaten ska spegla. Skulle de gå i konkurs finns även en risk att certifikaten helt, eller delvis, blir värdelösa.

Investera hos:

Avanza är Sveriges mest populära aktiemäklare. De har vunnit utmärkelsen ”Sveriges nöjdaste kunder” inom kategorin ”Sparande” tretton år och har en mycket användarvänlig webbplats.

Nordnet är Avanzas största konkurrent. Det som primärt skiljer sig mellan dessa två aktiemäklarna är utbudet. Detta inte minst inom alternativa investeringar. Som ett exempel erbjöd Avanza, i april 2023, fem olika Polkadot-certifikat samtidigt som Nordnet erbjöd elva stycken.

Exempel på certifikat

 • Valour Polkadot SEK – Ett certifikat som handlas i SEK och ges ut av emittenten Valour. Det är även det certifikat som, under lång tid, haft störst omsättning.
 • CoinShares Physical Staked Polkadot – Certifikat som speglar värdet på DOT som är låst inom staking. På detta sätt sker investering både i värdeförändringen på DOT samt den avkastning som staking ger.

3.3

CFD

CFD är kontrakt som handlas direkt mot en CFD-mäklare. Det är därmed CFD-mäklaren som sätter köp- och säljkurserna. Likt certifikat följer värdet på dessa kontrakt värdeförändringen på en underliggande tillgång, i detta fall DOT. CFD har ofta fler flexibla handelsmöjligheter än certifikat.

Två fördelar:

 • Flexibilitet – Det är vanligt att CFD-mäklare erbjuder både köp- och sälj-positioner. Det går därmed att spekulera i upp- eller nedgång i DOT. Dessutom erbjuder vissa mäklare hävstångsfunktioner. Det innebär att värdet på kontraktet går upp/ner x5 mer än värdet på DOT.
 • Enkelt – Det finns flera CFD-mäklare som erbjuder svenska plattformar och svensk kundsupport. Flera olika insättningsalternativ erbjuds och handel sker alltid direkt mot SEK eller EURO.

Två nackdelar:

 • Skatten – Handel hos CFD-mäklare behöver deklareras manuellt. Det finns däremot flera deklarationsföretag som kan hjälpa till med dessa uträkningar. Två exempel är Divly och Koinly.
 • Vissa svåra begrepp – CFD-handel innebär en del svårare begrepp att förstå. Detta som exempelvis säkerhetsmarginal, margin call och hävstång. Som med alla investeringar är det bra att börja med små belopp fram till att du förstått hur handeln går till.

Investera hos:

IG Market är en av de mest populära CFD-mäklarna och har bland annat svensk hemsida samt svensk support. På sidan finns utbildningsmaterial för både nybörjare och proffs. Utbudet är brett med bland annat ett flertal olika kryptovalutor.

Även Skilling har svensk plattform och svensk support. Utbudet består av över 900 tillgångar varav över 50 är olika kryptovalutor. Investera i antingen köp- eller säljpositioner samt se hur andra användare på plattformen valt att investera.

KAPITEL 4

Köp Polkadot på 5 minuter


En svensk kryptomäklare som erbjuder handel med kryptovalutor, sedan 2019, är Trijo. Det är en av de populäraste mäklarna på vår webbplats och i Svergie. Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och kan börja köpa bitcoin.

1. Skapa konto

Första steget är att öppna ett konto på Trijo. Besök deras webbplats eller följ den här länken och klicka på knappen ”Skapa ett konto” →

2. Registrera med Mobilt BankID

Hos Trijo kan du som svensk kund registrera dig med Mobilt BankID. På så sätt hämtas dina personuppgifter automatiskt. Du måste också skriva i dina mejladress och telefonnummer och sedan kryssa i rutan att du godkänner plattformens användarvillkor →

3. Svara på säkerhetsfrågor

Trijo är registrerade hos svenska Finansinspektionen. Därför kommer du att behöva besvara ett par säkerhetsfrågor. Detta för att Trijo ska få en bättre förståelse för hur du planerar att använda ditt konto →

4. Sätt in Pengar

Nästa steg är att sätta in pengar till ditt konto. Klicka på “Överför tillgångar” uppe till höger. Du kan välja mellan att göra en insättning genom en SEPA-överföring (banköverföring inom EU) eller via Trustly →

5. Köp Polkadot

När du överfört pengar till ditt konto är det dags att köpa Polkadot. Det gör du genom att klicka på “Köp/Sälj” uppe till höger i menyn. Välj att du vill köpa Polkadot och sedan hur mycket du vill handla för. Klicka sedan på “Granska köp” och “Bekräfta köp” →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 5

Plånbok för Polkadot


Det finns ett flertal kryptoplånböcker att välja på för att förvara dina DOT. Plånböckerna har olika hög grad av säkerhet, användarvänlighet och funktionalitet.

Samtliga plånböcker som presenteras nedan är rekommenderade på Polkadots officiella hemsida. Dessa plånböcker har även stakingmöjlighet vilket innebär att staking kan ske direkt från plånboken.

5.1

Mobil plånbok

En mobil plånbok har primär fördel i dess tillgänglighet. Kryptovalutan nås direkt via mobilen oavsett var du är. Det bör däremot liknas med att gå omkring med sin plånbok. Det vill säga, det bör inte ske med större belopp. Välj alltid en plånbok med inbyggd stakingfunktion eftersom det kan generera extra avkastning.

Exempel på mobila plånböcker:

 • SubWallet
 • Fearlesswallet

(Bildkälla: Subwallet.app)

5.2

Browserplånbok

En browserplånbok installeras i webbläsaren och kan därefter interagera med dAppar samt användas för staking och överföringar. De kan dessutom användas för inloggning till vissa funktioner på blockkedjorna. Som visas på bilden nedan är det vanligt att dessa kan interagera med flera olika blockkedjor.

Exempel på browserplånböcker:

 • Talisman
 • SubWallet

(Bildkälla: Talisman.xyz)

5.3

Hårdvaruplånbok

Oavsett kryptovaluta sker den säkraste förvaringen av dessa i en hårdvaruplånbok (hardwallet). De är i storleken av ett USB-minne eller bankdosa och kopplas in i dator via USB-sladd eller till mobil via Bluetooth.

De som har ett större belopp av kryptovalutor bör definitivt använda sig av en hårdvaruplånbok. Detta utifrån att övriga plånböcker alltid har en viss risk för hackerattacker, skadlig programvara eller liknande.

Exempel på hårdvaruplånböcker:

(Bildkälla: Ledger.com)

Viktigt: Det finns betydligt fler plånböcker, som hanterar DOT, än de som nämns ovan. Men dessa rekommenderas utifrån att den är non-custodial och har stakingfunktion. Med non-custodial menas att det enbart är den som använder plånboken som har tillgång till den privata nyckeln.

5.4

Kryptobörs

Det är självklart även möjligt att ha kvar sina DOT på en kryptobörs. Men i detta fall kan inte extra avkastning nås via staking och dessutom finns risken att börsen blir hackad eller går i konkurs. En allmän rekommendation är att enbart ha kryptovaluta på börser om handel förväntas ske.

Exempel på kryptobörser som har DOT:

(Bildkälla: Trijo.co)

KAPITEL 6

5 faktorer som påverkar värdet


Can DOT survive the bear market? Polkadot:

Som med alla kryptovalutor påverkas priset av tillgång och efterfrågan. Detta i sin tur kan kopplas till exempelvis inbyggd inflationsnivå, efterfrågan på funktioner på blockkedjan samt tillgång till investeringsalternativ. Nedan beskrivs några av dessa faktorer:

6.1

Användare – Interoperabilitet

Kortsiktigt påverkas kursen av allt från rykten till små tekniska innovationer. Långsiktigt avgörs priset däremot av efterfrågan på DOT vilket ökar om många använder blockkedjan och de tjänster som kräver DOT.

Eftersom Polkadots långsiktiga mål är att skapa interoperabilitet mellan olika blockkedjor bör priset på DOT, långsiktigt, kunna knytas till detta mål. Skulle interaktion enkelt kunna ske ”cross-chain”, det vill säga mellan blockkedjor, kan användarbasen öka kraftigt.

6.2

Efterfråga på parachains

För att kunna publicera och använda en parachain krävs att en större mängd DOT låses inom staking. De som kan låsa mest kapital får tillgång till kedjan. De som inte har tillräckligt med eget kapital kan finansiera via så kallade crowdloans.

Hur stor efterfrågan är på dessa parachains avgör därmed även efterfrågan på DOT. På Parachains.info går det bland annat att se antal projekt, aktiva parachains och crowdloans. Dessutom visas hur många DOT som är låsta i dessa parachains och dess andel av totala utbudet. Som visas ovan var 10 % av totala utbudet av DOT låsta inom dessa funktioner under våren 2023.

(Bildkälla: Parachains.info)

6.3

Inflation av DOT

Polkadot har en inbyggd inflation på 10 % per år. Någon övre gräns för hur många DOT som kan finnas i cirkulation finns inte. Det innebär att utbudet ökar 10 % per år förutsatt att inte ett förslag kommer in, och röstas fram, om förändring av denna nivå.

Med inflation menas att utbudet av kryptovalutan ökar. Inflationen fördelas delvis på validators och nominators samt delvis till Polkadot Treasury. Det sistnämnda är en slags ”fond” som förväntas användas till projekt och utveckling av Polkadot. Det innebär även att disponibelt utbud ökar om DOT behöver säljas från Polkadot Treasury för att finansiera projekt där betalning inte kan ske i DOT.

En inflation på 10 % innebär att efterfrågan på DOT måste öka med 10 % årligen för att priset ska kvarstå på samma nivå. I annat fall kommer priset att sjunka på grund av det ökade utbudet.

6.4

Certifikat och ETF:er

Flera värdepappersbolag erbjuder certifikat eller ETF:er med Polkadot som underliggande tillgång. Det innebär att dessa företag behöver exponera lika stort kapital mot denna kryptovaluta. Att exempelvis WisdomTree, CoinShares och Valour erbjuder certifikathandel ökar efterfrågan på kryptovalutan.

Med ett ökat utbud av värdepapper, med Polkadot som tillgång, blir även tillgängligheten större för investerare. Detta inte minst stora investerare som enbart kan investera i värdepapper och inte direkt i kryptovalutor. Läs mer om certifikat i kapitel 3.2.

6.5

Spekulation

Som med alla kryptovalutor påverkas kursen till stor del av spekulation. Polkadot är en relativt ny blockkedja då den lanserades 2020. Även om flera projekt har lanserats så byggs kedjan för betydligt större användningsområde än vad som idag utnyttjas. De som investerar i DOT bör alltså se investeringen som långsiktig.

Utöver spekulation i just DOT bör priset sättas i en kontext av investeringar i kryptovalutor överlag. Lite generellt kan sägas att när Bitcoin går upp så följer många andra kryptovalutor med uppåt – och tvärtom. Jämför exempelvis kursutvecklingen för DOT med kursutvecklingen för bitcoin under samma tidsperiod (se bilder nedan).

(Bildkälla: CoinGecko – Polkadot)

(Bildkälla: CoinGecko – Bitcoin)

KAPITEL 7

Blockkedja


Huvudfunktionen med Polkadot är att ”knyta samman” ett så stort antal blockkedjor som möjligt. Detta via deras egen blockkedja. Denna funktion skulle lösa ett stort tekniskt problem som nuvarande blockkedjeteknik har.

7.1

Blockkedjor är separata…

Bitcoin, Ethereum, Solana och EOS är fyra separata blockkedjor. De är konstruerade med delvis olika funktion och målsättning och används separat. De kan därmed ses som fyra olika operativsystem, såsom exempelvis iOS, Android och Linux. De kan inte kommunicera med varandra och gör det svårt för användare att utnyttja styrkorna hos flera operativsystem samtidigt.

Polkadot illusterar detta med grafik bestående av flera ”dots” som visserligen kan vara nära varandra men som inte kan kommunicera med varandra.

En del mindre tekniska lösningar har skapats med exempelvis bridgar (broar mellan blockkedjor) och Atomic Swaps (växling mellan två blockkedjor). Men det är enbart mindre och enskilda lösningar.

Det kan även jämföras med före och efter internet. Före internet var varje dator en enskild enhet och informationen behövde manuellt (via diskett) föras över till nästa dator. Det fanns ingen interoperabilitet mellan dem.

… men Polkadot skapar Interoperabilitet

Det är problemet som kortfattat förklaras ovan som Polkadot har som mål att lösa. Detta genom att skapa en blockkedja som skapar interoperabilitet mellan övriga blockkedjor. Med interoperabilitet menas att olika system klarar av att kommunicera med varandra vilket därmed är vad Polkadot vill uppnå.

7.2

Två olika slags kedjor

Polkadots nätverk är uppbyggt av två olika slags kedjor. En huvudkedja, Relay Chain, samt flera kedjor som är anslutna till Relay Chain, Parachains.

1. Relay Chain

Relay Chain kan beskrivas som kärnan i Polkadot och huvudkedjan. I ett nätverk av datorer skulle det jämföras med navet eller en central nod. Dess primära funktion är att knyta samman resterande datorer och låta dem kommunicera.

På denna kedja sker staking, governance och standardtransaktioner av DOT. Funktionerna förklaras utförligare i kapitel 8. De flesta funktioner nås däremot på parachains, som förklaras nedan.

2. Parachains

Parachain är kedjor som drivs separat från Relay Chain men som regelbundet uppdaterar sin information mot Relay Chain. Det kan exempelvis jämföras med att uträkningar sker på en dator och när detta är klart skickas resultatet in till en central databas.

Dessa mindre blockkedjor skapas med unika primära syften. Det kan exempelvis vara en kedja som enbart skapas för att hantera en viss kategori av spel eller DeFi-tjänster. Därmed kan en hel blockkedja anpassas utifrån dess primära mål. Detta kan ställas mot Ethereum, Solana och Cardano som är skapade för en mycket bred användarfunktion och som därmed ställer högre krav på de som utvecklar dAppar på dessa kedjor.

De som utvecklar en parachain kan själva välja om DOT ska användas som valuta inom den kedjan eller om en egen valuta ska användas. Ett alternativ är även att inte ha någon valuta alls. Parachains delas in i ett par kategorier.

(Bildkälla: Enjin.io)

Common Good

Common Good används som broar för att interagera med externa blockkedjor såsom bitcoin eller ethereum. Det är därmed via dessa ”broar” som huvudmålet med Polkadot förväntas uppnås. Detta med ökad interoperabilitet mellan blockkedjorna.

I praktiken skulle ett smart kontrakt på Ethereum kunna ange att bitcon ska betalas till en viss adress förutsatt att priset på SOL når en viss nivå. I detta fall finns kontraktet på en blockkedja, värdet som ska överföras på en annan samt informationen som triggar detta på en tredje. Via Polkadot kan de kommunicera.

Parathreads

Parathreads har liknande funktion som en parachain men där funktionen kan utnyttjas av en större grupp användare, exempelvis en institution.

Standard parachains

Standard parachains är en blockkedja som är utvecklad för ett specifikt syfte, exempelvis gaming, gambling, DeFi eller kontrakt. Detta för att underlätta för dAppar som lanseras på den kedjan.
Detta på samma sätt som ett operativsystem till en dator kan vara utvecklad för att primärt möta kraven för bankers behov eller spelutvecklares krav.

3. Rust, Substrate & Kusama

Polkadot är programmerad i prommeringsspråket Rust. Detta i likhet med exempelvis blockkedjorna Solana, Near Protocol och Hyperledger.

För att förenkla för programmerare att skapa funktioner finns mjukvarulösningen Substrate installerad. Tack vare denna lösning kan dAppar och tjänster integreras med blockkedjan på ett enklare sätt än om Rust skulle behövt användas.

Dessutom finns det ett ”Testnet” på Polkadot som heter Kusama. Här kan nya dAppar och funktioner lanseras för att dess funktion ska kunna testas i en korrekt digital miljö. När funktioner och säkerhet har kontrollerats kan de sedan lanseras på ”Mainnet”.

(Bildkälla: Polkadot.network)

7.3

Proof of Stake

Polkadot använder sig av Nominated Proof of Stake (NPoS). I grunden är det en liknande lösning som Proof of Stake men med vissa tillägg. Den tekniska lösningen omfattar både validators och nominators.

(Bildkälla: Wiki.Polkadot.Network)

1. Validators

Det är validators som kontrollerar transaktioner och uppdaterar blockkedjan. För detta får de DOT som ersättning. Men de får inte behålla hela beloppet då avkastningen även ges till de nominators som ”nominerat” dessa validators. Skulle en validator föreslå en felaktig transaktion kommer den att utsättas för slashing. Det innebär i korthet att en del av den låsta kryptovalutan förloras.

Polkadot kan ha som mest 1 000 validators. För att bli detta krävs att en större mängd DOT låses inom staking. Exakt belopp kan variera över tid och var i början av 2023 minst 1 730 993 DOT. Priset i början av året var på 6 USD vilket innebar att en validator behövde ha ett kapital låst motsvarande över 10 miljoner USD. Men tack vare lösningen med nominators behöver inte en validator ha hela beloppet själv.

2. Nominators

Nominators har som uppgift att nominera vilka som ska vara validator. Detta genom att ”rösta” på validatorns via delegering av egna DOT.

Hur många DOT som krävs för att agera nominator varierar över tid. I början av 2023 var kravet på 326,9 stycken. Det innebar då ett värde av cirka 1956 USD.

Det finns däremot en lösning även för de som har ett mindre antal DOT. Detta genom att gå med i en ”Nomination pool”. I korthet innebär det att poolen agerar nominator och att de som bidrar till poolen får avkastning i förhållande till mängd DOT som delegeras.

Det är däremot viktigt att komma ihåg att risken för ”slashing” även finns för nominators. Man tar därmed både del av risk och belöning. Skulle vald validator missköta sig, och därmed bli utsatt för slashing, kommer även nominators DOT förloras.

På Polkadots hemsida finns aktuella siffror kring exempelvis antalet validators och nominators. Dessutom går det att se hur stor andel av alla DOT som är låsta inom staking och därmed kan användas för denna valideringsfunktion.

(Bildkälla: Polkadot)

 

KAPITEL 8

Kryptovalutan – DOT


Kryptovalutan som används på blockkedjan Polkadot heter DOT. Kryptovalutan har flera funktioner vilka beskrivs nedan.

8.1

Governance

De som äger DOT kan vara med och rösta på förslag gällande förändringar på blockkedjan. Ju fler DOT som personen har desto större blir rösträtten. De flesta småsparare bryr sig sällan om vilka förändringar som sker och utnyttjar alltså inte sin rösträtt. Detta på samma sätt som småsparare av aktier inte speciellt ofta röstar på årsstämmor.

8.2

Safety

Staking används primärt för att upprätthålla säkerheten på blockkedjan. Polkadot använder Nominated Proof of Stake vilket förklaras utförligare i kapitel 7.3. Det innebär i korthet att både validators och nominators låser DOT varpå validators sedan validerar och kontrollerar alla transaktioner.

Sker detta korrekt ges DOT i belöning men gör en validator ett fel kommer delar av den låsta valutan att tas bort (slashing).

8.3

Bonding

När en ny parachain ska publiceras sker detta via en auktion där den som låser mest DOT får tillgång till denna ”plats” på blockkedjan. Bonding är ett begrepp som syftar på de DOT som är låsta i denna parachain.

Denna finansiering kan ske med eget kapital eller via ”Parachain Loan Offering” vilket är en slags crowdfunding för projekt som önskar använda en parachain på Polkadot.
DOT som samlas in via crowdfunding blir enbart låst via staking. Den kan inte användas som finansiering av utveckling av själva projektet

8.4

Betala transaktioner

Som med de flesta kryptovalutor betalas en transaktionsavgift för varje transaktion som genomförs. Dessa betalas i DOT. Kostnaden kan variera över tid och är ofta kring 0,010 till 0,020 DOT. Under våren 2023 var priset för en DOT cirka 7 USD vilket innebar att en transaktion kostade 0,07 – 0,14 USD.

Avgiften fördelas till två syften. En del går som betalning till validators som upprätthåller blockkedjan. Därmed får både dessa samt nominators avkastning på låst kapital via staking. En annan del går till Polkadot Treasury. Dess tillgångar förväntas användas till framtida utveckling och projekt på Polkadot.

KAPITEL 9

Fördelar & Nackdelar


3 Fördelar

 • Tydlig och unik funktion – Det finns ett flertal blockkedjor som skapats med målet att vara snabba, säkra och decentraliserade. Men detta utan att ha någon direkt ny funktion utan snarare som konkurrent mot tidigare kedjor. Polkadot utvecklas däremot med ett tydligt och funktionellt mål. Kedjan löser ett reellt problem och med deras lösning kan interoperabilitet öka mellan övriga blockkedjor.
 • Humankapital och finansiering – Polkadot utvecklas av flera kända och etablerade personer inom kryptovärlden. Bland annat har en av grundarna, Gavid Wood, varit med och utvecklat Ethereum. De är dessutom mycket transparenta gällande utveckling, målsättning och vilka som driver utvecklingen framåt. Polkadot har även mycket stora finansiärer i ryggen via ett flertal riskkapitalbolag med inriktning mot kryptovalutor.
 • Enkelt med Substrate – Med Substrate är det mycket enkelt för programmerare att skapa funktioner och tjänster på Polkadot. En användarvänlighet som kan vara nyckeln till snabbare och större adoption.

3 Nackdelar

 • Mycket stort projekt – Att skapa en blockkedja tar flera år och är mycket komplicerat. Polkadot skapar inte bara en blockkedja utan även interoperabilitet mellan andra blockkedjor. Det är att sikta riktigt högt och en del kritiker menar att siktet är så högt ställt att projektet inte kommer kunna nå sitt mål.
 • Konstant inflation – DOT har en konstant inflation på 10 %. Det innebär att utbudet ökar med en relativt hög procentsats varje år. Förutsatt att marknaden inte efterfrågar det större utbudet kommer priset att pressas nedåt. Det är i sig negativt för utvecklingen av Polkadot då utvecklingen till viss del finansieras av Polkadot Treasure som består av DOT.
 • Konkurrens från andra lösningar och behov – Polkadot utvecklas för problemet med bristen på interoperabilitet mellan olika blockkedjor. Vid en första anblick kan det ses som ett självklart steg inför en framtid där blockkedjor används i stor omfattning i samhället. Men det är svårt att idag veta vilka behov som finns i framtiden. Dessutom kan det eventuellt komma konkurrenter som tar efter, och förbättrar, funktionen som Polkadot har.

Köp kryptovalutor här

 • Bäst i Sverige på kryptovalutor
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter
 • 90 miljoner kunder globalt
 • Öppna konto på 3 minuter

Annonspolicy

Köp kryptovalutor här

 • Enkel handelsplats i Sverige
 • Logga in med Mobilt BankID
 • Kom igång snabbt

Annonspolicy

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Ja, både Safello och Trijo har Polkadot i sitt utbud.

DOT är den kryptovaluta som används på blockkedjan Polkadot. Valutan används bland annat för att betala transaktioner på blockkedjan samt för staking.

Högst avkastning nås om du genomför staking på egen hand. Lägst avkastning ges generellt av kryptobörser och andra tredjepartslösningar.

Om du har 100 DOT och får 10 % i avkastning kommer du, i slutet av året, att ha 110 DOT. Men kom ihåg att värdet på DOT kan ha ändrats kraftigt under detta år. Även om du har fler DOT behöver inte det totala innehavet ha ett högre värde än i början av året.

Polkadot syftar till ett stort antal prickar. Dessa prickar symboliserar blockkedjor som Polkadot förväntas sammankoppla via deras egen blockkedja.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *