DEN ULTIMATA GUIDEN

SOLANA

Solana är en blockkedja för exempelvis smarta kontrakt, dAppar, spel, DeFi och NFT:er. Kryptovalutan, SOL, används både för att betala transaktioner samt för staking då blockkedjan använder ”Proof of Stake”. Lär dig allt om Solana i denna kompletta guide på över 3,500+ ord, 3 videor och förklarande grafik. Vi visar även olika vägar att investera i kryptovalutan SOL.

 • Allt om Solana, kryptovalutan SOL, fördelar/nackdelar och hur investering sker i Solana.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp Solana / SOL på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - July 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är Solana?


What is Solana? SOL explained with animations:

Blockkedjan Solana lanserades i mars 2020 och har liknande funktioner som Ethereum. Solana används exempelvis för:

 1. NFT:er – Skapa, sälj, byt och använd NFT:er. En NFT är digital tillgång vars äganderätt bevisas på en blockkedja. Det kan exempelvis vara konst, saker inom spel, konsertbiljetter eller ett bevis på att personen genomfört en utbildning. Läs mer om NFT här
 2. DeFi – Decentraliserad finans med hög hastighet och låg kostnad. DeFi är finansiella tjänster som genomförs mellan privatpersoner utan någon mellanhand så som ett företag. Inom DeFi finns exempelvis växling av valutor, belåning och investeringar. Läs mer om DeFi här
 3. Gaming – Spel inom Web3. Spel inom “Web3” innebär interaktion på ett nytt sätt mellan spelarna. Detta genom att kombinera VR, blockkedjeteknik, digitala tillgångar och kryptovalutor. Spelen blir därmed egna ekonomiska ekosystem. På Solana kan dessa spel utvecklas med hastigh
 4. Payments – Betalning för varor, tjänster och transaktioner. Inom projekt som ligger på Solana kan användarna betala varandra med kryptovaluta. Snabba, enkla och billiga transaktioner oavsett var i världen som personen befinner sig.
 5. DAOS – Decentraliserade autonoma organisationer. En DAO är en decentraliserad organisation som agerar på en blockkedja. Användarna känner alltså inte till varandra (utöver eventuell alias på social media) och driver organisationen tillsammans utifrån förutbestämda regler.

Solana kan liknas med ett operativsystem eller ”grundlager” varpå olika funktioner och tjänster kan programmeras på blockkedjan. Funktionerna för användarna har därmed mycket stora likheter med Cardano, Ethereum, Tezos m.fl.

Den stora skillnaden ligger i den tekniska uppbyggnaden vilket resulterar i extrem skalbarhet och låg transaktionskostnad. Det är även dessa egenskaper som gjort att Solana vuxit snabbt till att bli en av de tio största kryptovalutorna år 2022. Redan 1,5 år efter lansering var Solana på plats 8 över världens största kryptovalutor.

Kryptovalutan SOL är huvudvaluta på blockkedjan och används för att betala transaktionsavgifter samt nodavgifter. Via staking av SOL ges en årlig avkastning på ca 5 – 6 %. Med staking menas att SOL låses och delegeras till en nod. Denna nod validerar transaktioner och få för detta en belöning som i sin tur delas ut till alla som delegerat SOL.

1.1

Unika egenskaper med Solana

Det unika med Solana är dess tekniska uppbyggnad. En av de största skillnaderna, mot andra blockkedjor, är användningen av ”Proof of History” (PoH). Det innebär att blocken får en automatisk tidsstämpel vilket gör det lättare, och snabbare, för noderna att hantera dem. Funktionen är en, av flera, som gör att Solana kan ha en blockhastighet på 0,4 sekunder och hantera över 700 000 transaktioner per sekund.

Proof of History är däremot inte en konsensusmekanism utan ett tillägg till ”Proof of Stake” som blockkedjan använder för att noderna ska nå konsensus.

1.2

Vad påverkar priset?

Bara på ett år blev Solana en av de tio största kryptovalutorna vilket även innebar att kursen mångdubblades under denna tid.

Exempel: I september 202 var totala värdet av alla SOL ca 126 miljoner. Bara ett år senare var det totala värdet över 55 miljarder. Det innebär en ökning med x440 på ett år!

Framgången kan delvis förklaras med att Solana ansågs lösa problem som andra blockkedjor hade. Men andra faktorer har även påverkat, och påverkar fortfarande, dess värdeutveckling. Exempelvis följande:

Stora investerare

Solana fick tidigt stora investeringar från ventureföretag inom kryptovärlden samt genomförde flera framgångsrika ICO:er. Projekt som får tillgång till mycket stora kapital har stor möjlighet att satsa på utveckling, marknadsföring och expansion.

Sedan kedjan lanserades har även stora belopp investerats i enskilda projekt. Detta både av företag och småsparare. Exempelvis var miljardären Sam Bankman-Fried tidig investerare i SOL samt stor finansiär i den decentraliserade börsen Serum.

Kryptomarknaden

Som nästan alla kryptovalutor styrs priset på SOL av den allmänna marknadsutvecklingen. I en så kallad bull market flödar kapital in vilket innebär att kurserna pressas uppåt. Under en bear market sker däremot det motsatta. Stora kapitalflöden lämnar kryptomarknaden vilket pressar priserna nedåt.

De största prisförändringarna i SOL kan knytas till bull- och bearmarknader inom kryptovärlden. I grafen nedan kan du se kursutvecklingen för Solana sedan början av år 2021.

(Bildkälla: Coinmarketcap)

Populära projekt och användare

Det som långsiktigt påverkar priset på en kryptovaluta är efterfrågan hos användarna. Ju fler som interagerar med Solana desto större efterfrågan uppstår på kryptovalutan. Detta i sin tur grundas på vilka funktioner och tjänster som publiceras på blockkedjan.

KAPITEL 2

Historien bakom Solana


Här beskrivs Solanas historia – från whitepaper till att bli en blockkedja som både företag och kända personer valt att använda.

2.1

Whitepaper

I november 2017 publicerade Anatoly Yakavenko ett whitepaper med information om hur blockkedjan Solana skulle fungera rent tekniskt och vilka funktioner den skulle ha för användarna.

Till skillnad mot många andra whitepaper, som publicerades under ICO-boomen 2017, hade Solanas whitepaper djupt tekniska begrepp och var svår att förstå om man inte redan var väl insatt i tekniken.

(Bildkälla: Solana.com)

2.2

Solana Labs & Solana Foundation

Blockkedjan byggdes av det amerikanska företaget Solana Labs varpå underhåll och uppdateringar tas hand av Solana Foundation. Likt många andra kryptoprojekt är Solana Foundation en icke-vinstdrivande organisation baserad i Schweiz.

2.3

Finansiering och ICO

Via flera ICO:er (2018, 2019 och 2020) samt privata investerare fick projektet in ca 25 miljoner USD. Utöver dessa tillfällen fick de även in över 340 miljoner USD via venture capital, bland annat från Multicoin Capital och Distributed Global.

Via deras ICO såldes 35 % av det totala utbudet av SOL. Efter detta gavs 13 % till grundarna, 10 % till Solana Foundation och resterande till framtida utveckling inom dess community.

Distribution av tokens på Solana:

(Bildkälla: Messari, Coinlist, Various Blogs)

Sett till hur dess tokens distribuerades i början finns stora skillnader mot övriga stora blockkedjor. Det visas exempelvis i grafiken nedan vilken påvisar att Solana är den blockkedja där ”Insiders” och ”Community Allocations” var allra största ägarna efter distribution.

Denna fördelning är en av de punkter som projektet fått kritik för då det anses minska dess decentralisering. Mer om detta under rubriken ”Kritik mot Solana” i slutet av denna guide.

Läs om vad en ICO är här

2.4

Första blocket och prisutveckling

Den 16:e mars 2020 skapades första blocket och snart fick blockkedjan en mycket stor uppmärksamhet vilket direkt återspeglades i kursen.

I diagrammet nedan ser det ut som att kursen inte började gå upp kraftigt förrän i början av 2021 men redan i september 2020 hade kursen femdubblats, från ca 1 USD till ca 5 USD. Den allra kraftigaste värdeökningen kom däremot under 2021. Detta med toppnoteringar på ca 250 USD. Det innebar att SOL gick upp över x250 på bara 1,5 år.

(Värdeutveckling av SOL mellan maj 202 och september 2022)

2.5

Kedjan har gått offline

Vid flera tillfällen har blockkedjan legat offline och därmed inte varit möjlig att interagera med. Det har delvis berott på överbelastningsattacker men även andra orsaker. Att kedjan legat nere anses av kritiker som en svaghet i dess kod. Grundaren har i intervjuer däremot angett att det tar ca 2 år efter lansering till att en blockkedja har stabiliserats tillräckligt gällande buggar och problem.

2.6

Framgångar och utveckling

Som med alla blockkedjor krävs inte bara tekniska fördelar och unika funktioner för att användarna ska välja den. Ofta krävs även stor medial uppmärksamhet och att företag, kända personer eller myndigheter ger legitimitet till kedjan genom att använda den.

Exempelvis har Solana fått stor uppmärksamhet av:

 • Melania Trump NFT – Melania Trump uppgav i december 2021 att hon skulle släppa en NFT-kollektion på blockkedjan Solana.
 • Serum – Serum är en decentraliserad kryptobörs som finansierats av superentreprenören, och grundaren av FTX, Sam Bankman-Fried. Han har även vid flera tillfällen angett att Solana är den mest undervärderade kryptovalutan.
 • Audius – Musiktjänsten Audius har valt att använda Solana. Bland annat har de som mål att lägga upp över 150 000 ljudfiler på blockkedjan.
 • Chainlink – Chainlink är en tjänst som tillhandahåller information till olika blockkedjor. Det kan vara allt från väderlek i olika delar av världen till handelspriset på olika tillgångar. Läs mer om Chainlink här
 • USDC – Solana är den officiella blockkedjan för stablecoin USDC. Läs mer om USDC här
 • Saga (egen mobil) – Solana har även utvecklat en egen mobil under namnet Saga. Mobilen ska använda sig av Solanas blockkedja samt ha flera utvecklingsverktyg tillgängliga i mobilen. Dessutom har 10 miljoner USD avsatts till en fond som ett incitament till programmerare att skapa appar som kan användas på mobilen.
 • Market Cap – Den punkt som allra tydligast visar framgångarna för Solana är dess position på listan över världens största kryptovalutor.

SOL lanserades 2020 och har haft följande positioner på Coinmarketcap genom åren:

Månad/ÅrPlats på CoinmarketcapMarketcap USD
9/9 2020100125 895 646
9/9 2021655 154 395 897
9/9 2022912 456 672 336
9/9 202397 984 777 956

KAPITEL 3

Vad påverkar värdet?


Could SOL hit $1,000? – Solana: 

Som med alla kryptovalutor avgörs värdet på SOL av dess utbud och efterfrågan. Eftersom det finns ett begränsat utbud, som däremot ändras över tid, kommer större efterfrågan skapa ett högre pris. En efterfrågan som bland annat styrs av följande faktorer.

3.1

Makroekonomi – Hela kryptomarknaden

Kryptomarknaden kan lite förenklat delas in i bull- och bearmarknader. Under en bull marknad investeras mycket stora kapital vilket innebär att kursen på nästan samtliga kryptovalutor går upp. Detta medan en bear marknad innebär att många säljer av eller till och med drar sig helt ur denna marknad.

Detta visar sig extra tydligt när förhållandet mellan värdet på bitcoin och SOL ställs mot varandra vilket visas i grafen nedan. Det är tydligt att procentuell värdeutveckling följs åt vilket alltså tyder på att utvecklingen primärt är kopplad till bull- & bear marknad. Detta alltså istället för att vara kopplad till unika händelser inom Solana.

(Förhållandet mellan BTC & SOL mellan maj 2020 och okt 2022)

3.2

Efterfrågan – Antalet användare

Ju fler som använder en blockkedja desto fler transaktioner förväntas ske varje månad. Det i sin tur skapar en större efterfrågan på den kryptovaluta som används för att betala transaktionskostnader vilket kan pressa kursen uppåt.

Hösten 2021 var Solana till och med den blockkedja med flest antal transaktioner. Detta med Binance Smart Chain på en andraplats. En anledning till ett kraftigt ökat antal användare är att Solana, under 2021, blev populär för NFT-handel.

(Bildkälla: Coinmarketcap – Totala transaktioner på blockkedjor november 2021)

3.3

Konkurrens – Utveckling av andra blockkedjor

Att Solana har kunnat växa så kraftigt beror delvis på de problem som exempelvis Ethereum har kämpat med så som skalbarhet, hastighet och kostnad. Det går att se en konkurrens mellan blockkedjor som har liknande funktion som Solana, exempelvis Binance Smart Chain, Polygon, Cardano Fantom och Ethereum.

Utvecklingen hos dessa kan därför delvis påverka priset på SOL.

3.4

Spekulation – Påverkar utbud på marknaden och priset

För många används kryptovalutor enbart som spekulation eller investering. Målet är att kortsiktigt, eller långsiktigt, få god avkastning på investerat kapital. Dessa personer använder därmed inte kryptovalutan till dess egentliga funktion utan spekulerar enbart i prisutvecklingen.

Plötsliga prisförändringar kan exempelvis bero på spekulation och behöver alltså inte vara kopplat till något som hänt på blockkedjan.

Tips! Se Solana kursen i realtid här.

KAPITEL 4

Funktion och kryptovaluta


Solana är en blockkedja vars funktion kan jämföras med en plattform eller ett operativsystem. På blockkedjan kan programmerare publicera smarta kontrakt, program, spel och andra funktioner som användarna kan ta del av.

Utifrån funktion för användarna finns alltså stora likheter med Ethereum och liknande blockkedjor. Här presenteras de unika egenskaperna och tekniska fördelarna med Solana.

5.1

Kryptovalutan

Den kryptovaluta som används på blockkedjan Solana heter SOL. Den används til:

 • Transaktionsavgift – Vid varje transaktion på blockkedjan betalas en mycket liten transaktionsavgift. På Solana.com anges att kostnaden för en transaktion alltid är lägre än 0,01 USD. Ofta är den betydligt lägre. Priset avgörs av hur många som genomför transaktioner samtidigt.
 • Nodavgift – De som kör noder på Solana betalar 1 SOL per dag.
  Huvudvaluta – På Solana kan olika tokens lanseras. Alla kan växlas mot huvudvalutan på blockkedjan, SOL.
 • Staking – Staking sker för att agera nod på blockkedjan. Det är även möjligt att delegera SOL vilket förklaras tydligare längre ner i guiden.

Inflatoriska och deflatoriska egenskaper

Den inflatoriska egenskapen ses i den stakingbelöning som automatiskt betalas ut till de som genomför staking med SOL. På årlig basis ger det ca 6 – 8 %. Denna avkastning minskas däremot med ca 15 % per år ner till att den är på 1,5 %. Till skillnad mot bitcoin finns alltså inte någon övre gräns gällande utbud.

Den deflatoriska egenskapen uppstår genom att 50 % av transaktionsavgiften blir ”burned”. Med andra ord att halva transaktionsavgiften tas bort från cirkulation vilket därmed minskar utbudet.

5.2

Staking & Noder

 • Nod = Aktör som validerar transaktioner och säkrar blockkedjans funktioner.
 • Staking = Låsa kryptovaluta i ett kontrakt. Den låsta kryptovalutan ger rätten att agera nod eller delegera till en nod. Läs mer om staking här

Teoretiskt sett kan vem som helst bli nod då det inte krävs någon specifik summa i staking för att agera nod. Däremot finns det andra ekonomiska faktorer som begränsar möjligheten.

Nodernas uppgift är att rösta på godkännande av olika block och för att rösta behöver 1 SOL betalas per dag. I september 2022 var priset för en SOL ca 35 USD vilket innebar en årskostnad, för att agera nod, på 12 775 USD. Med en högre kurs blir kostnaden ännu högre.

För det andra krävs avancerad teknisk utrustning för att kunna agera nod. Det brukar sägas att det behövs ett mindre datacenter då initial investeringskostnad uppgår till ca 50 – 75 000 kronor.

(Bildkälla: Solana – Rekommenderad hårdvara enligt Solana)

De som inte har denna möjlighet kan delegera sina SOL till en nod och på detta sätt ta del av den blockbelöning som delas ut för utfört arbete.

Det finns noder över hela världen men validering av transaktionerna sker i mindre grupper (solana clusters). Även detta är en av orsakerna till den mycket snabba blockhastigheten. Men det skapar också en viss centralisering som blockkedjan fått viss kritik för på både bloggar och diskussionsforum. Läs mer om detta längre ner i denna guide.

KAPITEL 5

Unika egenskaper


Målet med Solana var att lösa blockedjornas ”trilemma”. Med andra ord att hitta en teknisk lösning som har tillräcklig säkerhet, skalbarhet och decentralisering.

Exempelvis har både Bitcoin och Ethereum mycket god säkerhet och decentralisering men har problem med skalbarheten. Enligt grundarna av Solana har projektet en perfekt balans medan kritikerna menar att Solanas mycket goda skalbarhet nås genom lägre säkerhet och decentralisering.

Sett till tekniska funktioner skiljer sig Solana mot andra liknande blockkedjor på följande punkter.

5.1

Proof of History

Solanas använder Proof of History. I grunden är det egentligen Proof of Stake men med tillägget att en tidsaspekt läggs in. ”Timestamps” används för att markera olika tidsangivelser på blocken.

Det i sig innebär att blocken lättare och snabbare kan sorteras och hanteras inför att de läggs till blockkedjan. Det krävs därmed ingen specifik konsensus mellan blockkedjans noder, gällande ordningen på blocken, eftersom tidsangivelsen anger detta.

(Bildkälla: Medium)

Det kan tyckas som en ytterst liten detalj men utan dessa timestamps (vilket de flesta blockkedjor inte har) måste noderna invänta konsensus kring ordningen vilket tar mer energi och tid.

5.2

Blocktiden

På Solana skapas ett nytt block på blockkedjan varje 0,4 sekund. Det kan exempelvis jämföras med Bitcoin där ett nytt block skapas ungefär var tionde minut. Den extremt korta blocktiden skapar en mycket snabb blockkedja som även är skalbar och kan hantera stora mängder information utan problem.

5.3

Skalbarheten

Enligt dem själva kan blockkedjan hantera 710 000 transaktioner per sekund. Det kan jämföras med kortföretaget Visa som hanterar ca 25 000 transaktioner per sekund. Detta kan uppnås genom en kombination av flera tekniska lösningar som exempelvis PoH (Proof of History) och PoH generator.

En PoH-generator är en huvudnod som fördelar information till övriga noder. Hela transaktionsprocessen på Solana kan ses på bilden nedan. I korthet behöver de mindre noderna rösta om att godkänna blocken genom att skicka sina röster till PoH generatorn. Det är sedan den noden som förväntas följa röstningen och agera utifrån resultatet.

(Bildkälla: Cointelegraph.com – Transaktionsprocessen på Solana)

5.4

Transaktionskostnaden

När en transaktion genomförs på Solanas blockkedja används kryptovalutan SOL som betalningsmedel. Det kostar däremot under ett öre att göra transaktioner.

Ett problem som tidigare blockkedjor (exempelvis bitcoin och ethereum) haft är just att transaktionskostnaden varit så hög att många stängts ute från kedjan. År 2022 var genomsnittliga kostnaden för en transaktion på Solana $0,00025.

5.5

Programmeringsspråk

Solana använder Rust som programmeringsspråk. Fördelen är att Rust är extremt kraftfullt och öppnar upp stora möjligheter när olika smarta kontrakt skapas.

Nackdelen är däremot att programmeringen inte sker lika öppet som på exempelvis Ethereum. Det är därmed inte möjligt att använda copy-paste för att kopiera kod och därefter förbättra vissa funktioner. Varje kod måste byggas från start, vilket både har sina fördelar och nackdelar. Utöver Rust går det även att programmera i C och C++.

KAPITEL 6

Kritik mot Solana


Den kritik som framförts mot Solana handlar framförallt om brister i teknik och säkerhet. Detta utifrån att blockkedjan legat nere ett flertal tillfällen och visat sig ha säkerhetsbrister kring transparens och lagring. I september 2022 hade blockkedjan stundtals legat nere vid sju olika tillfällen.

6.1

Svagheter i tekniken

En helt decentraliserad blockkedja, med många noder, bör aldrig behöva ligga nere utan att det är planerat i förväg. Men oväntade stopp har skett på Solana och kritiker menar att det tyder på tekniska brister och att stoppen även kan återkomma i framtiden.

”Solana’s ambitious design aims to solve the blockchain trilemma; however, it still suffers from various drawbacks such as its vulnerability to centralization” / Cointelegraph mars 2022

6.2

Stämning för att sålt oregistrerade värdepapper

I juli 2022 lämnades en stämningsansökan in mot Solana Labs. I ansökan anklagades de för att ha sålt ”unregistered securities tokens”.

All försäljning av värdepapper måste ske inom reglerade former i USA och i ansökan angavs att SOL sålts som oregistrerade tillgångar från mars 2020 och framåt. Dessutom ansågs det att investerare hade fått felaktig information kring totalt antal tokens samt att information som ansågs kunna påverka kursen undanhållits för den öppna marknaden.

6.3

Osäker blockkedja

När den oberoende organisationen DeFi Safety kontrollerade över 240 olika DeFi-protokoll och 15 blockkedjor fick Solana ett mycket dåligt omdöme gällande dess säkerhet. Det var bara blockkedjan Ronin som fick sämre betyg.

Bland annat påpekades att Solana hade svag infrastruktur inom noderna, att blockkedjan legat nere vid ett flertal tillfällen och att det fanns osäker hantering av blockkedjans historik.

6.4

Brist på transparens från Solana Foundation

Solana Foundation fick från början 12,5 % av alla SOL och har även alltid haft ansvaret för ”Solana Community Reserve Fund”. Denna fond hade i början tillgång till ca 38 % av alla SOL. Det innebär att Solana Foundation haft makten över mer än 50 % av utbudet av SOL vilket knappast kan ses som decentraliserat.

Dessutom har organisationen inte varit transparent gällande om, när och i vilken omfattning som de sålt SOL. Fram till sommaren 2022 hade organisationen enbart publicerat information kring denna fråga en enda gång vilket fler kritiker påpekat.

KAPITEL 7

Plånbok för Solana


solana.com/ecosystem/explore går det att se samtliga dAppar och tjänster som finns tillgängliga på blockkedjan. Genom att filtrera på ”Wallet” ses kryptoplånböcker som kan hantera SOL. Längst till höger visas dess popularitet.

Det som avgör vilken wallet som bör användas är exempelvis behov av tillgänglighet av kryptovalutan, stakingmöjlighet samt säkerhet. Det säkraste är alltid att förvara sin kryptovaluta på en hardwallet. Om kryptovalutan hålls på en annan wallet, eller en kryptobörs, finns alltid en viss risk för förlust vid eventuell hackning.

Exempel på wallets är:

 • Ledger – En av världens mest använda hårdvaruplånböcker (hardwallet). Installera Solana appen på enheten och använd den sedan för att förvara kryptovalutan på allra säkraste sättet.
 • Phantom – Det mest populära alternativet år 2024. Plånboken kan användas för att hantera och växla kryptovaluta samt förvara NFT:er. Phantom är ett browsertillägg och kan därmed jämföras med Metamask för Ethereum, BNB osv.
 • TrustWallet – En mobilplånbok med stöd för ett stort antal kryptovalutor.
  Squads – Plånbok med multisig-lösningar.
 • Trustee Wallet – En mobilplånbok som kan hantera många olika kryptovalutor. Via appen går det även att genomföra staking av SOL.

Köp kryptovalutor här

 • Bäst handelsplats för CFD kryptovalutor i Sverige
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter

Annonspolicy

Köp kryptovalutor här

 • Snabbt och enkelt med BankID
 • Erbjuder krypto och aktier*
 • Inga avgifter på insättning/uttag

Annonspolicy

* Riskvarning: 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Solana är namnet på en blockkedja där kryptovalutan SOL används. Blockkedjan används för exempelvis smarta kontrakt, dAppar och DeFi.

Ja, ange din adress på solscan.io och samtliga transaktioner och innehav på den adressen visas. Funktionen kan alltså liknas med Etherscan.io för Ethereum.

Solana är namnet på en strand i Kalifornien som grundaren, Anatoly Yakavenko, personligen uppskattar mycket.

Det är tekniska buggar, spamattacker och överbelastning som legat bakom att blockkedjan stundtals legat nere.

Priset på SOL påverkas till stor del av hur många som använder blockkedjan. Skulle det exempelvis vara lika många användare på Solana som på Ethereum skulle efterfrågan, och därmed priset, på SOL troligtvis öka kraftigt.

Se Solana kursen live här

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *