MONERO KURS

monero
Monero
kr1,502.700.310% 24H
monero
Monero
kr 1,502.70
Supply 18,147,820.38 XMR
Volume kr657,122,314.43
Market Cap kr27,269,211,915.60
Change 0.310%

Monero kurs diagram i dollar. Prisinformation från TradingView.

* Riskvarning: Erbjuder även CFD-handel. 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Monero kurs (XMR to SEK) realtid prisdiagram

Ovan ser du aktuell monerokurs i realtid. Priset är uttryckt i svenska kronor (Monero to SEK). Förutom priset kan du även se 24 timmars handelsvolym i kryptovalutan samt dess totala marknadsvärde. Grafen ovan visar, till skillnad från prisinformation i tabellen, monerokursen uttryckt i amerikanska dollar (USD).

Vad påverkar kursen?

Kursen på XMR har mestadels drivits av det allmänna sentimentet för kryptovalutor och framförallt bitcoinkursen. Vidare har även omfattningen av kriminell användning av Monero, inom exempelvis Darknet, bidragit till att dess pris vid flera tillfällen stigit kraftigt.

Monero historik och kursutveckling

(Bildkälla: TradingView)

Grafen ovan visar Moneros historiska kursutveckling. Fram till början av 2024 har kursen som lägst varit på 0.216177 USD. Det skedde den 13:e januari 2015. Fram till början av 2024 har kursen som högst varit på 542.33 USD. Det skedde den 8:e mars 2018.

Monero statistik och analys

(Bildkälla: portfolioslab.com)

Grafen ovan visar den historiska volatiliteten, mellan 2018 och 2024, för Monero (grön färg) i jämförelse mot S&P 500 (orange färg). Det går tydligt att se hur Monero uppvisat en mycket högre volatilitet över tid. I början av 2024 uppgick Moneros volatilitet till 15.85 % och S&P 500:s till 2.86 %.

Monero värdering och avkastning

(Bildkälla: TradingView)

I början av år 2024 var Monero den 48:e mest värderade kryptovalutan. Den marknadsvärde uppgick då till 2,2 miljarder USD. Det går att jämföra med två av dess största konkurrenter, Dash och Zcash, vars totala sammanlagda marknadsvärde uppgick till 0,52 miljarder USD samma tidsperiod.

Hur används Monero?

De flesta rubrikerna handlar om hur Monero främst används för illegala ändamål. På grund av dess anonyma egenskaper ger handel med Monero brottslingar sekretess. Men Monero är även en kryptovaluta för vanliga medborgare som värderar anonymitet högt. Det är speciellt värdefullt i länder med korrupta stater, som Ryssland och Venezuela.

Tips! Läs vår kompletta guide om Monero.

Hur köper man Monero?

På grund av all kritik som Monero fått utstå för att användas inom organiserad brottslighet har flera börser valt att avlista kryptovalutan för handel. Det finns endast ett fåtal handelsplatser som tillåter handel med XMR, såsom Binance och Kraken. Steg för steg för hur man köper Monero (XMR) hos Binance finns att läsa om i kapitel 2.

Topp 3 Krypto Plattformar - May 2024

Översikt

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad påverkar Monero kursen?


Det är svårt att säga med säkerhet vad som kommer att påverka kursen på Monero i framtiden. Vi kan endast titta tillbaka på vad som historiskt haft stor påverkan på dess kursrörelser. Nedan ges exempel på 5 händelser som hittills haft stor påverkan.

1.1

Boom-and-bust cyklar

På kort sikt påverkas Monero av det allmänna sentimentet för kryptovalutor. Dess pris följer så kallade boom-and-bust cykler. Det är ett mönster där allmän optimism kring kryptovalutor leder till plötsliga prisuppgångar, innan tvivel och pessimism tar över vilket leder till prisnedgångar.

Detta var ett faktum mellan 2020 och 2022. I samband med Covid-19 blev det allmänna intresset för kryptovalutor större. Efterfrågan ökade och ledde till att Monerokursen pressades uppåt. Under 2022 kom dock pessismismen att ta över, vilket ledde till ett plötsligt kursfall.

Monerokurs 2020 – 2022:

(Bildkälla: InvestoRunner – XMR kurs)

1.2

Bitcoin kursen

Rörelser i bitcoinkursen har stor påverkan på resterande kryptovalutor. En av de största ökningarna i Monero kom i slutet av 2017. Det var inte unikt för endast Monero då även bitcoinkursen ökade kraftigt under samma period.

En av de bidragande orsakerna till att Monerokursen steg kan alltså ha varit att bitcoinkursen steg markant. Vi ser även att när bitcoinkursen föll så gjorde även Monero det.

Bitcoin kursutveckling 2014 – 2023:

Monero kursutveckling 2014 – 2023:

Tips! Läs mer i vår guide om bitcoinkursen.

1.3

Utspädningseffekt

En långsiktig faktor som kan ha en negativ effekt på Moneros kurs är dess ständigt ökade tillgångar i omlopp. Till skillnad från bitcoin kommer Moneros inflation (ökad penningmängd) ske i oändlighet. Se bild nedan.

BTC vs XMR inflationstakt:

(Bildkälla: Reddit)

Monero har alltså inget maxtak. På så sätt drivs dess pris inte av samma sällsynthet som bitcoin. I början av 2024 fanns det cirka 18,15 miljoner XMR i omlopp. Inflationen kan på sikt komma att trycka ner Moneros kurs om efterfrågan inte möter den ökande tillgången.

1.4

Samhällets acceptans

Vad som har den absolut största påverkan på Moneros kurs är dess acceptans från allmänheten. När fler personer väljer att använda Monero ökar myntets efterfrågan. Det pressar upp priset, vilket var fallet när Monero började användas inom darkweb hemsidan AlphaBay år 2016.

Monero använder sig nämligen av avancerad krypteringsteknik som möjliggör helt oidentifierbara transaktioner. Det går inte att se varken avsändare eller mottagare. Det går heller inte att se hur mycket som skickades från en plånbok till en annan i en monerotransaktion.

Det gör Monero till en lukrativ valuta att använda för illegala ändamål. Det kan också ses som ett användbart hjälpmedel för vanliga invånare bosatta i ett land med en korrupt stat där man vill förhindra myndigheter från att kunna se ens tillgångar.

1.5

Regleringar

På grund av Moneros kopplingar till organiserad brottslighet har kryptovalutan fått utstå hård kritik från diverse finansiella institutioner och säkerhetsbolag. Den menar att Monero underlättar penningtvätt och andra olagliga aktiviteter.

 

Internal Revenue Service

IRS (Internal Revenue Service), den amerikanska motsvarigheten till Skatteverket, har till och med erbjudit 625 000 USD till den som lyckas knäcka koden till Monero och andra kryptovalutor som ger anonymitet.

“Currently, there are limited investigative resources for tracing transactions involving privacy cryptocurrency coins such as Monero or other off-chain transactions that provide privacy to illicit actors” / IRS

Vidare anser flera finansiella institutioner att regleringar bör införas för att förhindra människor från att handla med Monero. Flera börser har redan valt att inte erbjuda handel i Monero. Bland dem ingår exempelvis Coinbase.

Fler och hårdare restriktioner kring Monero kan bidra till att det blir allt svårare att handla kryptovalutan. Om IRS dessutom lyckas anlita någon som kan spåra Monerotransaktioner, kan det på sikt leda till en minskad efterfrågan. Det skulle få en negativ effekt på dess kurs.

KAPITEL 2

Monero - Historisk kursutveckling


Monero: XMR potential in 2022? This you need to know:

När Monero lanserades började den handlas till en kurs på cirka 1.65 USD per coin. Så sent som början av 2024 har Monero som högst uppnått en kurs på 542.33 USD och som lägst 0.216177 USD. I grafen nedan kan du se hur krypavalutans kurs utvecklats mellan 2014 och 2023.

XMR kurs, 2017 – 2023:

(Monero kurs, 2014 till 2023)

I följande delkapitel presenterar vi olika historiska kurstillfällen samt faktorer som kan ha påverkat kursen vid detta tillfälle.

2.1

XMR kurs år 2014

 • Position: 21
 • XMR kurs: 0.3835 USD
 • Marknadsvärde: 1,94 miljoner USD

(Monero kurs 2014)

När Monero lanserades fick kryptovalutan se små och snabba prisuppgångar och prisnedgångar. Som högst nådde XMR en kurs på 5.39 USD i juni 2014. Trenden var dock långsiktigt negativ. Under större delen av 2014 sjönk kryptovalutans kurs och hamnade tillslut på en nivå under 1 USD.

Vad som kan ha lett till den negativa utvecklingen det första året är konkursen av den japanska bitcoinbörsen, Mt. Gox. Börsen hade fram till 2014 hanterat 70 % av alla bitcointransaktioner i världen.

Konkursen kom som en chock och slog hårt mot den allmänna kryptomarknaden. Händelsen lade sig som en skugga över kryptovalutor.

2.2

XMR kurs år 2016

 • Position: 5
 • XMR kurs: 13.39 USD
 • Marknadsvärde: 171,66 miljoner USD

(Monero kurs 2016)

År 2016 blev året då Monero för första gången visade på större kursrörelser. Mellan augusti och september femdubblades Moneros kurs. Under en tvåveckorsperiod steg priset från cirka 2.50 USD till 13 USD.

Vad som troligtvis låg bakom den plötsliga kursutvecklingen var användandet av Monero inom olagliga aktiviteter på Darknet. Monero användes i stor omfattning till att köpa och sälja olagliga varor och tjänster. Detta på grund av den anonymitet som dess teknologi bidrar till.

Exempelvis anses darknet-hemsidan, AlphaBay, införande av Monero som betalningsmetod ha orsakat en ökad efterfrågan på kryptovalutan och därmed bidragit till dess positiva kursutveckling.

2.3

XMR kurs år 2017

 • Position: 11
 • XMR kurs: 483.55 USD
 • Marknadsvärde: 7,27 miljarder USD

(Monero kurs 2017)

År 2017 blev också ett positivt år Monero. Dess kurs kom att öka kraftigt vid 4 tillfällen. I augusti 2017 steg Moneros kurs så högt att dess marknadsvärde hamnade över miljardgränsen. Kryptovalutan fortsatte att stiga i värde och nådde som högst en kurs på lite över 483 USD i november samma år. Två bakomliggande faktorer anses ha bidragit till den positiva utvecklingen under året.

 1. Förbättrade funktioner – I början av 2017 införde Monero en funktion som bidrog till förbättrad anonymitet. Man införde en så kallad ”ring confidential transactions”, vilket är en krypteringsalgoritm som bidrar till att dölja hur mycket som överförs vid en transaktion. Det gjorde Monero mer attraktiv för användning och påverkade sannolikt till dess positiva kursutveckling.
 2. Bitcoinkursen – Den andra bakomliggande faktorn till den positiva kursutvecklingen var bitcoinkursen. Bitcoin rusade i pris under 2017 och skapade ett positivt sentiment över hela kryptomarknaden. Nästan alla kryptovalutor steg i värde.

2.4

XMR kurs år 2018

 • Position: 12
 • XMR kurs: 50 USD
 • Marknadsvärde: 858 miljoner USD

(Monero kurs 2018)

Monero nådde i början av 2018 sin högsta kurs någonsin på 542.33 USD. Vid detta tillfälle uppgick Moneros marknadsvärde till lite över 8 miljarder USD. Dess pris sjönk dock snabbt efter denna toppnotering. I slutet av 2018 var en monero värd lite mindre än 50 USD.

Vad som kan ha bidragit till den negativa utvecklingen var en rapport som funnit brister i Moneros blockkedja. Bristerna påvisade viss spårbarhet av transaktioner på Moneros blockkedja, därav begränsande av användarnas anonymitet. Rapporten anses ha minskat efterfrågan på Monero och därmed fått dess kurs att sjunka.

2.5

XMR kurs år 2020

 • Position: 15
 • XMR kurs: 156 USD
 • Marknadsvärde: 2,83 miljarder USD

(Monero kurs 2020)

År 2020 kom Moneros kurs att återigen stiga. Kursen landade på 156 USD i slutet av året. Det var en ökning med cirka 240 % sedan årets början. En av anledningarna till varför Moneros kurs ökade var ökad optimism kring kryptovalutor, i samband med Covid-19 pandemin.

Det positiva sentimentet skulle fortsätta in i 2021 då Monero, tillsammans med övriga kryptovalutor, tog rygg på kursutvecklingen av bitcoin.

KAPITEL 3

Köp XMR på 5 minuter


Binance är världens största handelsplattform för kryptovalutor. Detta mätt i total handelsvolym och antal användare. År 2024 uppgick deras användare till lite över 128 miljoner. Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och sedan kan köpa Monero.

1. Skapa konto

Första steget är att öppna ett konto hos Binance. Klicka på den här länken och sedan “Sign up with Email or Phone”.

2. Registrera dig

Nästa steg är att registrera dig med din email och skapa ett lösenord. Gå sedan vidare genom att klicka på “Create Personal Account”.

3. Verifiera din identitet

Innan du kan börja köpa Monero och andra kryptovalutor måste du verifiera din identitet. Detta gör du genom att ta ett foto på ditt pass, körkort eller annan ID-handling som bevisar din identitet. Detta laddas sedan upp i registreringsprocessen. Klicka på “Continue” för att gå vidare.

4. Köp monero

För att köpa monero snabbt och enkelt kan du på startsidan klicka på “Buy Crypto” uppe till vänster i menyn. Välj en önskad betalmetod. I detta exempel väljer vi att köpa kryptovaluta med debitkort.

5. Genomför köp

Välj vilken kryptovaluta du vill köpa och för hur stort belopp. Vi väljer för detta exempel att handla Monero. Klicka sedan på “Continue”. Lägg till uppgifter för ditt debit- eller kreditkort genom att klicka på “Add new card” och “Continue”. Genomför sedan din order genom att klicka på ”Confirm order”.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 4

Vad gör Monero unikt?


What is Monero? XMR explained with animations:

“Monero is the king of privacy in the cryptoworld” / Whiteboard Crypto

Vad som avgör en kryptovalutas framtid och kursutveckling är dess unika egenskaper. Monero skapades med syftet att erbjuda både decentralisering och skalbarhet, men framförallt anonymitet. Detta till skillnad från exempelvis bitcoin och ethereum där användare inte är helt anonyma, utan pseudonyma.

4.1

Pseudonymitet

I kryptosammanhang syftar begreppet “pseudonym” till att transaktioner mellan två parter inte är helt anonyma. Parterna som deltagit i en transaktion framgår inte med sitt riktiga namn. Det går dock att se hur mycket kryptovaluta som skickades samt mellan vilka kryptoadresser som en transaktion skedde.

Detta är fallet för transaktioner på både bitcoins och ethereums blockkedja. Som användare av deras blockkedjor är man inte anonym, utan pseudonym. Bilden nedan är tagen från etherscan.io och visar en transaktion av cirka 0.16155 ethereum mellan två adresser.

Du måste alltid ge ut din privata adress för att kunna få betalning skickad till dig. Dock betyder det att personen kommer att kunna se allt på din adress.

(Bildkälla: etherscan.io)

4.2

Anonymitet

Men anonymitet menas att både avsändare, mottagare och transaktionsinformation är anonyma. Det är precis vad transaktioner på Monero blockkedja erbjuder – 100 % anonymitet. Detta är vad som gjort Monero till att kallas för ett ”privacy coin”.

Hur 100 % anonymitet är möjligt är tack vare den teknik som Moneros blockkedja bygger på. Mer om dess teknik går att läsa i kapitel 4.

(Bildkälla: YouTube)

KAPITEL 5

Teknologin bakom Monero


Monero (XMR): How privacy coins work:

För att möjliggöra helt anonyma transaktioner använder sig Monero av avancerad krypteringsteknik. Två funktioner som ger både avsändare och mottagare av Monero anonymitet är ”Ring signatures” och “Stealth addresses”.

5.1

Ring signatures

“Ring signatures” möjliggör för en avsändare att dölja sin riktiga avsändaradress. Enkelt förklarat är “ring signatures” digitala signaturer som är helt anonyma. De är avsiktligt utformade att dölja vem som skickar Monero till en annan person.

Transaktionen blandas ihop med så många som 100 andra transaktioner. Avsändaradressen blandas alltså ihop med slumpmässiga transaktioner vilket gör det omöjligt att kunna spåra transaktionen.

Det som är offentligt är därmed bara att en grupp kryptoplånböcker. Det går dock inte att identifiera exakt vem av plånböckerna som undertecknade transaktionen.

(Bildkälla: Crypto exchange)

5.2

Stealth addresses

“Stealth addresses” är till för att dölja mottagarens riktiga plånboksadress. Detta genom att skapa unika engångsadresser för mottagarens räkning. Avsändaren använder stealth-adressen i transaktionen istället för mottagarens offentliga adress.

Detta gömmer mottagarens verkliga adress, vilket gör det svårt att koppla transaktionen till dem. Mottagaren kan låsa upp XMR som skickats till dessa engångsadresser med hjälp av en hemlig nyckel som bara den personen känner till.

KAPITEL 6

Kritik mot Monero


“The more savvy criminals are using Monero” / Rick Holland, intervju med CNBC

Monero har genom åren fått utstå hård kritik från diverse finansiella institutioner, myndigheter och stater. Kryptovalutan har vid ett flertal tillfällen blivit anklagad för att användas inom penningtvätt och annan organiserad brottslighet.

6.1

Används inom Darknet

Monero is replacing bitcoin on darkweb – Here’s why:

Ett av de områdena för illegalt användande av Monero har förekommit inom Darknet. Begreppet Darknet är motsatsen till det öppna internet som vi känner till och som annars brukar beskrivas som toppen av ett isberg. Se bild nedan.

Öppna nätet, Deep web och darknet:

(Bildkälla: Tulane University)

Darknet används främst av personer som är involverade inom illegal handel med bland annat droger, sex och våld. Det är även en digital plats för dissidenter som gömmer sig undan statsmakter.

“With Monero, they’re obfuscating the wallet address, the amount of the transactions, who the counter-party was, which is pretty much exactly what the bad actors want” / Fred Thiel, VD för Marathon Digital Holdings

Exempel: AlphaBay var tidigare en av världens största hemsidor på darknet för handel med illegala varor och tjänster. Där skedde handel med bland annat Monero för att dölja transaktionsinformation och på så sätt göra det svåråtkomligt för myndigheter. Bilden nedan visar hur användarna bland annat kunde köpa kokain från Bolivia med hjälp av Monero.

År 2017 stängdes AlphaBay ned av amerikanska myndigheter efter att FBI tillfångatagit hemsidans grundare, Alexandre Cazes. Hemsidan har dock återigen öppnats upp av en person som går under alias “DeSnake”. Monero fortsätter där att användas som valuta.

(Bildkälla: darkowl.com)

6.2

Används som lösensumma inom IT-angrepp

Argentina Telecom – victim to $7.5M Sodinokibi attack:

Monero har också använts som lösensumma vid ransomware-attacker. Ransomware är när någon krypterar hela eller delar av en verksamhets IT-system varpå det inte längre blir tillgängligt för personalen. För att komma åt systemet igen krävs en dekrypteringsnyckel.

“Though Bitcoin is still the cryptocurrency standard in ransomware payment demands, Monero has gained prominence due to its more private, less traceable technology” / Alexander Culafi, nyhetsskribent för TeckTarget

Brottslingar som utfört dessa typer av attacker har krävt en lösensumma i Monero. Detta för att Monero ger bättre sekretess. År 2020 blev Argentinas största telekombolag utsatt för en ransomware-attack. Brottslingarna krävde en lösensumma på 7,5 miljoner USD i Monero.

(Bildkälla: Twitter)

6.3

Används av Nordkorea

Monero (XMR) | Why North Korea’s obsessed with it:

“Cryptocurrencies could provide a financial lifeline to a country hit hard by sanctions. Therefore, it’s not surprising that universities in North Korea have shown a clear interest in cryptocurrencies” / Säkerhetsfirma i Kalifornien

Nordkorea har sedan länge omfattats av internationella sanktioner. Detta på grund av deras kärnvapenprogram och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Enligt källor ska Nordkorea använda Monero för att komma runt internationella sanktioner samtidigt som man använder kryptovalutan för andra illegala ändamål. Nedan ges exempel på hur Nordkorea anses ha använt kryptovalutan.

 1. Penningtvätt – Transaktioner på Moneros blockkedja går inte att identifiera. Kryptovalutan kan därför ha använts av Nordkorea för att tvätta pengar som erhållits genom cyberbrottslighet och övriga olagliga aktiviteter.
 2. Gränsöverskridande handel – Ett sätt att komma runt internationella sanktioner är att handla med Monero. Dessa anonymitet skyddar Nordkorea från att bli upptäckt av myndigheter.
 3. Cyberattacker – Nordkorea har vid flera tillfällen misstänkts för att ha legat bakom flera stora hackerattacker. Exempelvis har hackergruppen Lazarus Group, från Nordkorea, genomfört hackerattacker där bland annat bitcoin stulits. De stulna kryptovalutorna kan konverteras till Monero för att ”gömma” flödet av pengar.
 4. Mining – Rapporter tyder på att Nordkorea genomför mining av Monero för att generera intäkter. Det kan göras till relativt låg kostnad samtidigt som Moneros sekretessfunktioner hjälper till att dölja källan till minade mynt.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *