DEN ULTIMATA GUIDEN

TEZOS

Tezos (ibland även felstavat Tezoz) är namnet på den kryptovaluta som används på blockkedjan med samma namn. En blockkedja som bland annat används för smarta kontrakt, dAppar, spel och DeFi. Denna ultimata guide innehåller 3,500+ ord, 5 videor och tar ungefär 15 minuter att läsa. Vi har också instruktioner för att investera i Tezos på 5 minuter.

 • Lär dig allt om Tezos (XTZ), blockkedjans och kryptovalutans fördelar/nackdelar
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp Tezos / XTZ
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - June 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är Tezos?


What is Tezos? – Coinbase Earn: 

Tezos (XTZ) är både namnet på en blockkedja samt blockkedjans kryptovaluta. Blockkedjan har flera liknande funktioner som Ethereum men skiljer sig på ett flertal punkter gällande teknisk uppbyggnad och design.

Kryptovalutan används för att betala transaktionsavgifter på blockkedjan. Utöver att användas som betalningsmedel sker staking av kryptovalutan för att upprätthålla blockkedjans säkerhet samt för att kunna rösta på eventuella uppdateringar.

Med staking menas att kryptovaluta låses i kontrakt varpå värdet kan delegeras till en nod. Det är sedan noden som validerar transaktioner och får belöning för detta. Denna belöning fördelas sedan till de som delegerat sitt värde.

1.1

Funktioner

Likt Ethereum, Cardano och andra nätverksblockkedjor används Tezos blockkedja som en utvecklingsplattform. På den kan programmerare exempelvis publicera:

 • DeFi-projekt – Finansiella lösningar baserat på smarta kontrakt. Läs mer om DeFi här
 • dAppar – Decentraliserade appar med olika funktioner. Detta med allt från spel till NFT-försäljning.
 • Tokens – Möjlighet finns att skapa tokens på blockkedjan. Detta på samma sätt som ERC-20 token används på Ethereum.

Utifrån ett användarperspektiv finns alltså stora likheter mellan Ethereum och Tezos. De som är kritiska mot blockkedjan brukar just peka på att den inte skiljer sig nämnvärt mot Ethereum. Därmed anser de även att Tezos inte möter något ytterligare behov.

Ser man på de unika egenskaperna, samt teknisk uppbyggnad, finns däremot skillnader. Enligt utvecklarna är det just dessa egenskaper som gör Tezos bättre än exempelvis Ethereum.

1.2

Unika egenskaper med blockkedjan

Det som kännetecknar blockkedjan Tezos är:

 • Konsensusmekanism med Delegated Proof of Stake.
 • Programmeringsspråket Michelson.
 • Funktionen som gör att kedjan kan uppdateras utan att en fork behöver genomföras. En fork är en delning på blockkedjan till två nya projekt.

Av dessa punkter är det primärt den sista som skiljer sig mot andra blockkedjor. Grundarna av Tezos har utgått från blockkedjorna Bitcoin och Ethereum och sedan skapat en blockkedja som, enligt dem, har lösningar på de tekniska problem som de äldre blockkedjorna har. Detta bland annat problematik kring forkar, energiåtgången med proof of work samt höga transaktionskostnader.

Läs mer om Tezos blockkedja, dess fördelar och nackdelar längre ner i guiden.

1.3

Vad påverkar priset?

I likhet med andra kryptovalutor påverkas priset av flera olika faktorer. Exempel är:

1. Makroekonomiska faktorer – Ökad efterfrågan

I perioder av stora investeringar i kryptovalutor (så kallad Bull Run) ökar värdet på flesta större kryptovalutorna. Både stora investerare och småsparare väljer att investera i hopp om framtida högre priser. Bland annat var det orsaken bakom de två kraftiga prisökningar under 2021.

Tezos prisutveckling mellan november 2019 till september 2022:

2. Användning av Tezos – Ökad efterfrågan

Det som långsiktigt påverkar värdet på Tezos är användningen av blockkedjan. Ju fler som använder den desto större efterfrågan blir det på kryptovalutan. Detta utifrån att varje transaktion, och användning av tjänst, kräver betalning i Tezos.

3. Antalet företag som använder blockkedjan

Som presenteras nedan har flera företag redan börjat använda Tezos för att erbjuda blockkedjebaserade tjänster. Exempelvis har fotbollslaget Manchester United samt gamingbolaget Ubisoft börjat använda denna blockkedja.

KAPITEL 2

Historien bakom Tezos


Idén till Tezos växte fram redan år 2014 hos Arthur och Kathleen Breitman. Samma år grundades Tezos Foundation av deras samarbetspartner Johan Gevers. Vid det tillfället arbetade Arthur på Morgan Stanley och publikationerna om hur Tezos skulle byggas publicerades under pseudonym ”L.M Goodman”.

År 2015 registrerades företagsnamnet Dynamic Ledger Solutions Inc i USA och utvecklingen av blockkedjan påbörjades med hjälp av det franska bolaget OCamIPro.

För att ha råd att utveckla projektet sökte företaget primärt finansiering via banklån, men utan resultat. Lösningen blev istället privata investerare. Samtidigt började ”ICO-boomen” att växa under 2017 vilket gav paret de perfekta förutsättningarna att resa ett större kapital.

2.1

ICO 2017

År 2017 var det en ”ICO-boom” inom kryptovärlden. Mängder av kryptovalutor lanserades via ICO och vissa större projekt drog in mycket stora kapital.

Med ICO (Initial Coin Offering) menas att investerare får köpa en ny kryptovaluta innan den fått en praktisk funktion. Detta på ett stadie då det enbart finns ett ”Whitepaper” dvs ett dokument som visar hur valutan förväntas användas i framtiden. På detta sätt får projektet in pengar som sedan kan användas till dess utveckling.

Läs mer om ICO i vår kompletta ICO-guide

(Bildkälla: Corporate Finance Institute)

Tezos genomförde sin ICO i juli 2017 och fick då in 232 miljoner USD vilket då innebar ett investeringsrekord för ICO. Betalning genomfördes däremot inte i USD utan i bitcoin och ether.

För att säkerställa att deras ICO inte skulle klassas som investering benämndes betalningarna som ”non-refundable donation”. Det skulle däremot senare visa sig att denna benämning inte räckte för att undvika de amerikanska lagarna gällande att erbjuda investeringar.

Bara något år senare blev nämligen Tezos Organisation stämd utifrån att de ansågs ha sålt oregistrerade värdepapper.

2.2

Testnet och Mainnet 2018

Sommaren 2018 lanserades Tezos på ett ”Testnet” av Tezos Foundation. Med andra ord lanserades blockkedjan på ett testnät för att dess funktioner skulle kunna provas i en autentisk digital miljö. Därefter kunde de lansera ”Mainnet” i september 2018.

Med mainnet menas alltså att blockkedjan öppnades upp för att användas av vem som helst. Det kan därmed liknas med alpha och betastadie. Därmed var Tezos en offentlig blockkedja och dess kryptovaluta blev tillgänglig för alla att använda.

2.3

Används av företag och myndigheter

Allt fler företag börjar intressera sig för blockkedjetekniken. Bland annat har flera företag inom gamingindustrin sett potentialen och i april 2021 valde Ubisoft att agera nod på Tezos blockkedja. Detta för att primärt undersöka hur blockkedjor kan implementeras inom gaming.

Ett annat företag som valt att använda denna blockkedja är Red Bull. Detta genom att sälja NFT:er till sina kunder via Tezos.

”Ännu ett stort steg för blockkedjan togs när Manchester United valde att använda Tezos för att ”introduce Manchester United fans to Web3 technology…” / Manutd.com

(Bildkälla: Tezos.com)

Utöver företag har även myndigheter visat sitt intresse. Ett exempel är att röstning i den franska staden Verneuil-sur-Seine genomfördes med hjälp av Tezos blockkedja.

KAPITEL 3

Vad påverkar värdet?


I grund och botten är det utbud och efterfrågan som styr priset på en kryptovaluta. Nedan presenteras två av de större faktorerna som historiskt påverkat priset på Tezos.

3.1

Bull Run

Efterfrågan på att investera i Tezos ökar kraftigt i samband med så kallade ”Bull Runs”. Det är tillfällen då hela kryptomarknaden utvecklas starkt. De allra flesta stora kryptovalutor ökar då i värde då stora kapitalflöden uppstår mot denna marknad. Nedan visas utvecklingen av priset på Tezos från 2018 (när valutan grundades) till början av 2024.

Tezos kursutveckling 2018 – 2024:

(Prisutveckling av Tezos mellan november 2018 och augusti 2024)

Rusningen i kursen i början av, och slutet av, 2021 kan ses som tydliga exempel på ökat kapital till hela kryptomarknaden. Vid dessa två tillfällen ökade värdet x3 vilket var nästan exakt lika mycket som värdeökning på bitcoin vid samma tillfälle. Denna värdeökning ska alltså primärt ses som ett ökat kryptointresse bland investerare.

3.2

Användningen av Tezos

En annan faktor som avgör efterfrågan på Tezos är den totala användningen av blockkedjan. I teorin skulle priset gå till noll om ingen skulle skapa smarta kontrakt och bygga användarfunktioner på denna kedja.

Nedan visas antalet ”Contract Call” på kedjan under ett par månader under 2022. En ”Contract Call” innebär att ett smart kontrakt används på kedjan.

Antalet Contract call på Tezos mellan oktober och augusti 2022:

(Bildkälla: Tezos.com)

Dessa staplar bör tolkas långsiktigt. Skulle marknaden falla kraftigt kan det innebära extra många contract calls skapas under en kortare period. Generellt gäller däremot att ju större intresse det är för en blockkedja desto mer kommer dess smarta kontrakt att användas. Ovan visas en negativ trend från januari till augusti 2022, vilket även återspeglas i kursen.

Detta kan exempelvis jämföras mot antalet Contract calls på Ethereum som under september 2022 hade ca 4 miljoner calls per dag.

Antalet Contract call på Ethereum mellan 19:sep och 26:e sep 2022:

Liknande utveckling kan ses från början av 2021 då kursutvecklingen var extremt stark. Då ökade även användningen av blockkedjan Tezos mycket kraftigt.

Antalet Contract call på Tezos mellan jan 2021 – aug 2021:

3.3

Framtiden?

Ser framtiden god ut för Tezos? Kan blockkedjan på allvar börja konkurrera med Ethereum?
Både ja och nej…

Delvis går det att se framgången för en blockkedja utifrån totala värdet på dess kryptovaluta. Detta i förhållande till andra kryptovalutor. På Coinmarketcap har Tezos haft följande positioner de senaste åren. Position speglar 1 september respektive år:

 • 2018 – 19:e
 • 2019 – 18:e
 • 2020 – 17:e
 • 2021 – 31:e
 • 2022 – 39:e
 • 2023 – 49:e

Från att ha varit en av de 20 största kryptovalutorna har alltså Tezos tappat positioner. Detta bland annat till blockkedjor med liknande funktioner.

Samtidigt bör inte blockkedjor alltid ses som konkurrenter till varandra. På samma sätt som flera olika operativsystem finns för mobiler, datorer, larmsystem och andra elektrisk utrustning fyller blockkedjor olika behov.

KAPITEL 4

Teknik - Blockkedja och noder


What is Tezos – XTZ self-amending explained with animations:

4.1

Funktion

Tezos är en blockkedja som används för smarta kontrakt, dAppar och tokens. Utifrån funktion för användaren finns alltså stora likheter med Ethereum, Cardano, EOS och liknande plattformsblockkedjor.

Blockkedjan kan därmed liknas med ett operativsystem på en dator. Något som finns i bakgrunden och som sedan olika program, appar och funktioner kan programmeras.

4.2

Kryptovaluta

Kryptovalutan som används på blockkedjan Tezos har samma namn, dvs. Tezos. Förkortningen är XTZ men ibland används även TEZ. På blockkedjan har kryptovalutan tre funktioner:

 1. Gasfee – Vid varje transaktion på blockkedjan betalas en ”gasfee” i Tezos. Detta på samma sätt som vid användning av andra blockkedjor inom samma kategori.
 2. Säkerhet till blockkedjan – Vid staking av minst 8000 Tezos kan man agera nod (baker) på blockkedjan och därmed upprätthålla dess säkerhet. Via Liquidity Proof of Stake kan alla som håller Tezos genomföra staking och delegera dessa till bakers, dvs. noderna. Alla som delegerar till en nod som får blockbelöning får ta del av denna belöning. Läs mer om staking längre ner i denna guide.
 3. Rösträtt – Staking krävs även för att vara med och rösta på förslag som förbättrar och utvecklar blockkedjan. Även denna funktion förklaras utförligare längre ner i denna guide.

4.3

Noder & nya block

Noderna på blockkedjan kallas för ”bakers” och för att bli en nod krävs minst 8000 XTZ. Dessutom måste denna summa låsas i minst 14 dagar.

I likhet med andra blockkedjor som använder denna konsensusmekanism väljs blockskapande nod ut slumpmässigt. Det sker proportionerligt utifrån mängden kryptovaluta som används inom staking. Den som blir utvald att skapa blocket får XTZ i belöning.

Eftersom alla kan låsa och delegera Tezos innebär det att vem som helst kan delegera till en nod. På detta sätt kan alla ta del av den belöning som noden får vid blockproduktion.

What is Tezos baking? – Coinbase Earn:

4.4

Staking

De som agerar noder, bakers, har rätt att rösta på olika förslag. Alla som genomför staking med Tezos har däremot möjlighet att delegera dessa till en baker och på detta sätt stödja de som röstar enligt personens önskemål. Det kan därmed liknas med ett representativt demokratiskt röstförfarande.

Staking sker med funktionen ”Liquid Proof of Stake” vilket innebär att kryptovalutan inte behöver låsas under en specifik period. De går att sätta in och ta ut utan låsningseffekt. Det är bara bakers som har inlåsningskrav.

De som genomför staking får även del av den inbyggda inflationen i valutan. De får därmed ett par procent i avkastning vilket blir ett ytterligare incitament till att genomföra staking. Det innebär även att de som enbart håller sina Tezos på en kryptobörs ”förlorar” enkel passiv inkomst genom dess inflatoriska funktion.

KAPITEL 5

Unika egenskaper


I grunden liknar Tezos den betydligt större blockkedjan Ethereum. Grundarna identifierade däremot vissa svagheter med Ethereum och har implementerat funktioner för att möta dessa problem. Det är framförallt dessa funktioner som skiljer Tezos från andra blockkedjor.

5.1

Transaktionskostnader

När Tezos började utvecklas var transaktionskostnaden inte speciell hög på Ethereum. Men en nackdel med Ethereum var skalbarheten och när allt fler började använda blokkedjan ökade kostnaden snabbt. I slutet av 2020 kunde en enda transaktion kosta flera hundra kronor. En av lösningarna på detta problem är att Tezos använder sig av Proof of Stake istället för Proof of Work. En annan orsak är att blocken skapas var 30:e sekund.

Det finns däremot ett flertal andra blockkedjor med lösningar för att uppnå billiga transaktioner. Det är därmed inte den största unika egenskapen hos Tezos. Den största skillnaden bör istället vara hur förändringar i blockkedjan genomförs (se kommande rubrik).

5.2

Förändringar i blockkedjan

How does Tezos upgrade itself? – Coinbase Earn: 

Tezos har en funktion som ofta benämns med ”Self-Amendment Process”. En funktion som gör att förändringar enkelt och smidigt kan implementeras på blockkedjan. Detta istället för den traditionella vägen med en hardfork. I korthet innebär en hardfork att en blockkedja delas upp i två separata. Det blir därmed två unika blockkedjor och projekt som utvecklas utan påverkan av varandra.

Även denna funktion utvecklades utifrån problem med andra blockkedjor. Exempelvis pekar utvecklarna på att bitcoin förändrats extremt lite, och långsamt, efter att den blockkedjan lanserades. Dessutom har flera forkar (delning av blockkedjan) skett som ett resultat av olika åsikter inom dess community.

Genom att ha en demokratisk, och automatisk, uppdatering av kedjan undviks dessa splittringar med Tezos. Vägen från förslag till uppgradering av blockkedjan ser ut som följande:

 1. Proposal – Under detta stadie kan alla bakers komma in med upp till 20 förslag var på förändringar. Här sker sedan röstning där varje baker har en röst per 8000 Tezos inom staking. Varje förslag som fått minst 5 % av alla röster går vidare till nästa stadie.
 2. Exploration – Vid röstning inom detta stadie krävs att förslaget med mest röster får minst 80 %. I annat fall går man inte vidare i processen.
 3. Testing – I detta stadie skapas ett testnet för att testa hur uppdateringen skulle fungera på blockkedjan.
 4. Promotion – En sista röstning sker nu gällande om förslaget ska implementeras i Mainnet eller inte. I detta fall krävs att förslaget får 81,39 % av rösterna. Det ojämna numret beror på att gränsen räknas ut utifrån ett förhållande mellan antalet röster, antalet möjliga röster samt fastställt kvorum (antalet som måste rösta för att röstningen ska ses som giltig)
 5. Adoption – Nu införs de nya förändringar på blockkedjan.

5.3

Programspråk

Det programmeringsspråk som används på Tezos är Michelson. Det som primärt skiljer Michelson mot andra programmeringsspråk, till just blockkedjor, är verifieringsmekanismen. En mekanism som kontrollerar och säkrar att koden verkligen ger den funktion som önskas.

Ett relativt vanligt problem på många blockkedjor är nämligen att smarta kontrakt skapas med intentionen att de ska fungera på ett specifikt sätt men där det snabbt visar sig finnas säkerhetsfel eller funktionsfel. Tezos försöker därmed möta detta problem med ett självkontrollerande programmeringsspråk.

KAPITEL 6

Kritik mot Tezos


Som med alla blockkedjor, och kryptovalutor, har kritik framförts mot Tezos. Nedan kan du läsa om den mest väsentliga kritiken som Tezos fått möta.

6.1

Tidig kritik – Interna strider

En av grundidéerna med Tezos var att skapa en blockkedja där interna strider inte skulle slita sönder projektet i flera mindre projekt. Detta genom Tezos automatiska uppdatering, utan behov av forkar, samt demokratiska väg till beslut om vilka uppdateringar som ska ske.

Men månaderna innan lansering, år 2018, var långt ifrån konfliktfria. Efter att ICO hade genomförts uppstod en stor tvist mellan de två grundarna och grundaren av Tezos Organisation, Johan Gevers.

Den eskalerade till tre stämningsansökningar och att Johan tvingades bort från sin post. Projektet som byggdes för att undvika interna strider började med en mycket stor strid vilket knappast gav större förtroende hos investerarna.

6.2

Allmän kritik – Ännu ett Ethereum

En allmän kritik mot Tezos är att blockkedjan kan ses som ”ännu ett Ethereum”. Visserligen finns vissa tekniska skillnader men samtidigt finns stora likheter. Detta inte minst efter 2022 då även Ethereum gick över till Proof of Stake.

Eftersom Ethereum alltid haft betydligt fler projekt, utvecklare, dAppar och användare ser kritikerna inte att Tezos på allvar kan konkurrera.

Det som är unikt med Tezos är dess konsensusmekanism kring uppdateringar av blockkedjan.

Men för de allra flesta användare är detta inte något som är avgörande. De väljer snarare blockkedja utifrån transaktionskostnader, NFT-projekt och vilka DeFi-lösningar som erbjuds.

6.3

Lägre värde och intresse

I början av 2024 var Tezos den 49:e största kryptovalutan utifrån totalt marknadsvärde. Detta efter att ha varit på plats 18 – 20 under åren 2018 – 2020. Det går alltså att kritisera blockkedjan för en långsam utveckling som återspeglas i ett mindre intresse hos investerare och användare.

Generellt är det de 10 eller 20 största kryptovalutorna som får medial uppmärksamhet och stora investeringar. Samtidigt som Tezos låg på 49:e plats fanns det flera kryptovalutor, med liknande funktion, på högre placeringar. Detta exempelvis Ethereum (2), BNB (4), Solana (5) och Cardano (10).

En låg placering kan alltså tyda på att investerare har större tilltro till andra blockkedjor och dess kryptovalutor. Samtidigt ska det tilläggas att vilka det tio största kryptovalutorna är varierar snabbt. Det är enbart bitcoin och ether som legat i topp i över 7 år i rad.

KAPITEL 7

Välja wallet till Tezos


Delegation in tezos blue:

Tezos officiella hemsida presenteras användarvänliga kryptoplånböcker som kan användas för att förvara, staka, skicka och ta emot Tezos. Dessa plånböcker har genomgått minst en säkerhetskontroll av oberoende säkerhetsföretag.

Kom ihåg att det alltid är bättre att hålla kryptovalutan i en plånbok som tillåter staking än att ha dem på en börs. Detta utifrån att staking ger 4 – 6 % i årlig avkastning utan att valutan behöver låsas över en viss tid.

7.1

Hårdvaruplånböcker

Hårdvaruplånbok är det säkraste sättet att förvara kryptovalutor. Detta eftersom enheterna aldrig är uppkopplade mot internet och därmed inte kan utsättas för hackerattacker. Exempel:

7.2

Mjukvaruplånböcker Online

Med webbaserad mjukvaruplånbok är det mycket enkelt att interagera med olika dAppar och tjänster på Tezos blockkedja. Med Kukai kan även Ledger användas vilket kombinerar säkerheten i Ledger med användarvänligheten hos en onlinewallet. Exempel:

 • Kukai
 • Temple
 • Spire

7.3

Mjukvaruplånbok Windows/Mac

Önskas en mjukvaruplånbok som laddas ner till datorn kan någon av plånböckerna nedan väljas. Eftersom det är programvara kan de upplevas något användarvänligare än onlineplånböckerna. Dessutom kan inte plånboken nås från vilken dator som helst. Exempel:

 • Galleon Wallet
 • Guarda
 • Unami

7.4

Mjukvaruplånböcker Mobil

Med en mjukvaruplånbok i mobilen har du alltid dina Tezos tillgängliga. Det finns även mobila plånböcker där staking enkelt kan utföras. Se exempelvis videon ovan. Exempel:

 • AirGap
 • Atomex
 • Trust Wallet

Läs mer i vår guide till olika kryptoplånböcker här

Köp kryptovalutor här

 • Bäst handelsplats för CFD kryptovalutor i Sverige
 • 30 miljoner kunder globalt
 • Snabbt, säkert & lägst avgifter

Annonspolicy

Köp kryptovalutor här

 • Snabbt och enkelt med BankID
 • Erbjuder krypto och aktier*
 • Inga avgifter på insättning/uttag

Annonspolicy

* Riskvarning: 51% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.

Vanliga frågor och svar

Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!

Blockkedjan Tezos är utvecklad för att hantera smarta kontrakt, dAppar och tokens. Valutan som används på blockkedjan heter Tezos (XTZ).

Olika blockkedjor har olika fördelar. Tezos är utvecklad utifrån att lösa svagheterna hos Ethereum men Ethereum har betydligt fler användare samt utvecklare. Blockkedjorna bör inte ses som konkurrenter utan snarare som komplement till varandra då de kan fylla olika syften.

Tezos är en bra investering förutsatt att blockkedjan får allt fler användare vilket innebär att efterfrågan på Tezos ökar och därmed även dess pris. Då det dessutom spekuleras mycket i kryptovalutor påverkas även priset av det allmänna intresset av kryptovalutor hos investerare.

Ordet Tezos har ingen betydelse. Det är ett ord som grundarna av blockkedjan har hittat på med målet att vara lätt att uttala på flera olika språk.

Det finns flera kryptoplånböcker som är kompatibla för Tezos. Bland hårdvaruplånböcker kan exempelvis Ledger och Trezor användas. Som mobilplånbok är Airgap mycket populär. Dessa rekommenderas även på Tezos officiella hemsida.

Enligt deras policy är inte Tezos Foundation, som är största ägaren av Tezos, med och röstar på förslag under första rundan, dvs Proposal. De är däremot med i de senare faserna. På detta sätt blir röstningen för centraliserad.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *