INITIAL COIN OFFERING

VAD ÄR EN ICO?

ICO är förkortning för “Initial Coin Offering” och gör det möjligt att investera i kryptovalutor som ska lanseras. Kortfattat fungerar det som en börsintroduktion / IPO när ett företag kommer till börsen för finansiering. Men istället för aktier i företaget får du tokens i kryptovalutan. Detta är inte lika reglerat som börsen och mer riskfyllt, vilket kräver mer förkunskap av investerare. I den här guiden lär du dig allt du behöver veta om ICOs.

Topp 3 Krypto Plattformar - February 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad‌ ‌är‌ ‌en‌ ‌ICO?‌


ICO (Initial Coin Offering) är lansering av en ny kryptovaluta som finansieras via crowdfunding, dvs vem som helst får vara med och bidra med kapital. Investeringar i ICO sker främst med förhoppning om att den nya valutan ska öka i popularitet och därmed i värde.

Från ett investerarperspektiv kan det alltså liknas med en börsintroduktion (IPO) även om skillnaderna är enorma gällande säkerhet och tillsyn av myndigheter. Istället för aktier (som är ägandedel av företaget) så delas tokens ut. Dessa tokens kan ha en rad olika funktioner.

ICO = Kapitalanskaffning till ett projekt inom kryptovalutor där investerare får projektets token.

Gräsrotsfinansiering – utan kontroll

Att skapa en kryptovaluta är relativt enkelt. Det finns även flera ”ramper” som underlättar lanseringen via exempelvis nätverken Ethereum, Hive och Waves. Eftersom det inte krävs någon specialkompetens kan ”vem som helst” skapa en ICO för att driva in kapital till ett eget projekt och därefter lansera sin coin.

Det behöver inte ske via någon speciell plattform och de som investerar kan ofta vara helt anonyma. En så kallad gräsrotsfinansiering som innebär att människor över hela världen kan bidra till projekt över hela världen.

ICO är en kapitalanskaffning på gräsrotsnivå – helt utan regleringar eller insyn av myndigheter.

Förhoppning om framtida värde

En person som investerar i en ICO köper alltså de tokens som kommer användas inom ett specifikt projekt. Dessa projekt har nyligen påbörjats vilket innebär att dessa tolkens i början inte behöver ha någon specifik funktion eller värde. Det handlar därmed bara om spekulation i att projektet kommer att få framgång, att dess tokens får en viktig funktion och att dess värde därmed går upp.

2013 & 2017

Denna form av kapitalanskaffning började 2013. Det var däremot 2017 som ICO slog igenom ordentligt. Enligt vissa beräkningar drog samtliga ICO som genomfördes detta år in totalt 5,6 miljarder dollar. En del projekt blev framgångsrika och investerarna fick tokens som snabbt mångdubblades i värde. Den stora ”krypto-boomen” tog däremot tvärt slut 2018 då hela kryptomarknaden föll kraftigt. Ett stort antal projekt fick läggas ner och därmed blev dess tokens helt värdelösa.

Intresset var däremot fortfarande extremt stort för ICO och under 2018 drogs ett ännu större kapital (ca 7,8 miljarder dollar) in via ICO.

KAPITEL 2

ICO – Från Whitepaper till listning på börs


Hur en ICO ser ut varierar till viss del mellan olika projekt. Men de generella stegen kan beskriva som följande:

1. Idé och fördelning av tokens

Utvecklarna av projektet skapar en token (oftast på Ethereum) samt bestämmer utbud, hur eventuell mining ska gå till m.m. De skapar därmed förutsättningarna för dess interna ekonomi.

Beslut tas även hur fördelningen ska ske av de tokens som projektet omfattas av. Det kan exempelvis vara att 70 % ska säljas via ICO, 15 % ska gå till utvecklarna och 15 % för framtida marknadsföringsprojekt.

2. White Paper

Ett Whitepaper är en sammanfattning av projektets ”affärsidé” och vilken funktion som dess tokens kommer att ha. Detta publiceras exempelvis på projektets hemsida så att alla kan ta del av informationen. I detta ”paper” brukar det även framgå hur många tokens som ska finnas m.m.

3. Marknadsföring

För att nå investerare är det vanligt med olika slags marknadsföring. Detta via exempelvis social media, på kryptoplattformar och med referenssystem, dvs. bonus till de som bjuder in andra att investera.

All information om projektet bör finnas på en webbsida så att investerarna kan förstå projektets mål, finansiering och vilka som står bakom det.

Ett enkelt exempel på hur hemsidorna kan vara utformade är https://www.howeycoins.com. Denna sida skapades av U.S Securities and Exchange Commission för att påvisa hur lätt många privatpersoner lockas in i falska ICO-projekt. De som klickar på TOKEN SALE kommer till denna specifika sida hos U.S Securities.

4. ICO – drar in kapital till projektet

Med ett tydligt Whitepaper, kända projektledare samt marknadsföring är målet att få så många som möjligt att investera. De som vill investera skickar kryptovalutor till projektets adresser samt anger vilken adress som den nya valutan ska skickas ut till vid distribution. Vanligast är att en ICO genomförs på Ethereum vilket alltså innebär att investerarna anger sin Ethereum-adress.

Projektet kan dra in miljoner (främst i olika kryptovalutor) medan investerarna får tokens – som förväntas få tydlig funktion och högt värde i framtiden.

Trappstegsmodell

I vissa fall genomförs en ICO i en trappstegsmodell. Det kan innebära att de som går med under den första veckan får 30 % tokens i bonus, de som går med andra veckan får 20 % osv.

Softcap

Softcap är den summa som en ICO behöver få in för att fördelning av tokens ska ske. Det kan exempelvis finnas ett krav på att kapital på minst 1 miljon USD (softcap) måste komma in under de 4 veckor som en ICO är igång. I annat fall ska investerade kryptovalutor skickas tillbaka till investerarna och projektet kommer inte att genomföras.

Hardcap

Hardcap är den maximala summa som projektet kan dra in via sin ICO. Skulle denna nivå nås innan slutdatumet för försäljning av tokens kommer ändå försäljningen att stoppas.

5. Fördelning av tokens

Efter slutdatum, eller att hardcap uppnåtts, fördelas alla coins ut till investerarna. De får alltså generellt tillgång till dem vid samma tillfälle.

6. Handel och lansering på börs

När investerarna fått sina coin har dessa ett otydligt marknadsvärde. Visserligen kan de som gett ut dessa coin ange att värdet är X men det är alltid upp till köpare/säljare att värdera de coins som köps/säljs.

Till viss del kan växling ske på en DEX (decentraliserad exchange) men målet är nästan alltid att en ny coin ska listad på en börs. Detta för att underlätta växling till och från denna coin. Det är även nu som den får ett tydligare marknadsvärde.

KAPITEL 3

Skillnaden‌ ‌mellan‌ ‌IPO‌, ‌ICO och IEO?‌


IPO (Initial Public Offering)= Börsnotering. Investering sker i aktier (ägandeskap) i ett företag

ICO (Initial Coin Offering) = Lansering av en coin. Investering sker i nya coins. Dessa kan ha flera olika funktioner

IEO (Initial Exchange offering) = Lanseringen av en coin, direkt via en kryptobörs. Därmed skapar kryptobörsen en extra säkerhetsnivå och minimerar risken för scams.

1. Likheter

Likheten mellan IPO och ICO/IEO är alltså att allmänheten erbjuds köpa något nytt (aktie/coin) inför en lansering. Detta med förhoppningen på en god värdeutveckling. Men där slutar likheterna – det finns betydligt fler olikheter.

2. Olikheter

Den främsta skillnaden mellan IPO och ICO är att aktiemarknaden omfattas av ett stort antal regelverk och tillsynsmyndigheter medan kryptomarknaden inte omfattas av några regler alls. Det innebär i grunden att vem som helst, var som helst, kan genomföra en ICO. De som investerar måste därmed helt och hållit lita på projektledarna och att tokens delas ut och får en riktig funktion.

Detta kan ställas mot en börsnotering (IPO) där företaget behöver uppfylla en rad kriterier för att kunna genomföra en notering. Därefter krävs det att företaget följer börsens regler gällande exempelvis transparens, antal ägare osv.

3. IEO – Lite säkrare

IEO är en lansering av en coin direkt på en kryptobörs. Ett exempel är världens största kryptobörs, Binance, som varje år släpper in ett flertal nya lanseringar.

Fördelen är att kryptobörsen gör en egen analys av projektet och att risken för uppenbara scams minimeras rejält. Det är även via denna börs alla coins fördelas  – vilket gör det enklare för användaren. De har även mer kontroll på vilka som investerar genom att kräva KYC på sina kunder.

Nackdelen är att projekten behöver betala en viss summa för att få ta del av denna säkerhetskoll och listning. Denna väg har däremot blivit allt vanligare just på grund av enkelheten för alla parter.

 

ICO (coins)IEO (coins)IPO (aktier)
Oreglerad marknadKontrollerad av kryptobörsReglerad marknad
Coins med olika funktionerCoins med olika funktionerÄgandedel i företaget
Decentraliserad (oftast på Ethereum)Via en kryptobörsSker genom en aktiemäklare
Anonymitet som investerareKYCKYC

KAPITEL 4

Fördelar‌ ‌och‌ ‌nackdelar‌‌


Fördelar:

  • Tidiga investeringar kan ge extrem avkastning – ICO för Ethereum genomfördes år 2014 och priset per Ether var då ca 0,35 USD. I början av 2021 var priset ca 2000 USD.
  • Bidra till projekt du tror på – Att gå med i en ICO innebär att du bidrar med kapital till ett projekt så att det kan utvecklas.
  • Vem som helst kan få kapital/investera kapital – Vem som helst, var som helst i världen kan skapa en ICO. Kapitalanskaffningen demokratiseras.

Nackdelar:

  • Risken att bli lurad – En förhållandevis stor andel av alla ICO som genomförts har varit scam. Det är en totat oreglerad marknad.
  • Risken att tokens inte får något värde – De flesta av alla ICO-projekt innebär att de tokens som skapats sjunker i värde inom de fem kommande åren.
  • Risken att inte kunna sälja – Tokens som inte är listade på någon börs är mycket svåra att sälja.

KAPITEL 5

Exempel på lyckad ICO - Ether‌eum


Ethereum genomförde en ICO år 2014 och fick då in 18 miljoner USD under 42 dagar. Det var då ett mycket uppmärksammad ICO utifrån storleken på kapital. Denna ICO är en av de mest lyckade, utifrån avkastning, men långt ifrån den som dragit in mest kapital. Ett exempel är att EOS som under en ett års lång ICO drog in 4 miljarder USD!

Värdeutveckling av Ethereum

Ethereums ICO sträckte sig mellan slutet av juli och början av september 2014 och betalning genomfördes med BTC. Beroende på vid vilken tidpunkt som investering genomfördes kunde inköp ske till olika hög kostnad. Dessutom gavs det lägre pris för de som investerade under de första två veckorna.

Priset var därmed mellan 1337 – 2000 ETH per Bitcoin. Priset på Bitcoin låg då på 470 – 570 USD.

Flera investerare köpte därmed Ether för ungefär 0,3 USD/st. I början av 2021 var priset på en enda Ether ca 2000 USD! Med andra ord en extrem avkastning under dessa sju år.

KAPITEL 6

Risker med ICOs


Med alla investeringar finns risker – med ICO extra stora risker. Samtidigt finns exempel på när avkastningen blivit enormt hög. Svenska Finansinspektionen varnade, år 2017, för ICO och nämnde då bland annat de risker som nämns nedan.

  1. Handel på en oreglerad marknad – ICO sker nästan uteslutande på en oreglerad marknad. Det finns sällan lagar eller regleringar som anger vad du som investerare ska kunna förvänta dig. I vissa fall ges inte heller någon kundsupport om hjälp skulle önskas.
  2. Risk för bedrägerier (scam) – Framförallt under 2017 var många ICO rena bedrägerier. Allt för många granskade inte projekten tillräckligt noga och förlorade insatt kapital.
  3. Svårt med marknadsvärdering – Vid en lansering anges hur många coins som fördelas och till vilket pris. Exempelvis kan det vara att investerare får 1000 X-token för 0,1 Bitcoin. I detta läge är det alltså de som driver projektet som själv kan värdera och prissätta.
  4. Inte alltid någon andrahandsmarknad – Efter lanseringen distribueras alla coins till investerarna. Men om den inte är listad på någon börs finns ingen enkel andrahandsmarknad. Istället behöver köpare/säljare kontakta varandra för att göra upp en affär. När det inte finns någon enkel andrahandsmarknad kan det vara mycket svårt att genomföra handel.

KAPITEL 7

4 tips på vägen


1. Lär dig grunderna med kryptovalutor

Om du inte har en grundläggande kunskap inom kryptovalutor bör du överväga att lära dig mer innan investeringar sker i en ICO. Hos oss finns flera guider om kryptovalutor, klicka på guider i menyn ovan.

2. Läs på ordentligt!

Läs projektets whitepaper och sätt dig in i vad de vill skapa för nya funktioner på kryptomarknaden. Vilka andra liknande projekt finns det? Hur har dessa lyckats? Läs även på hemsidan, diskussionsforum och googla för att få fram information. Låter det för bra för att vara sant…

3. Kontrollera vilka som står bakom projektet

Gör bakgrundskontroll på vilka som driver projektet. Vilka är de och vad har de gjort förut? Går det att hitta dem på social media? Kom ihåg att vissa scams utnyttjar bilder och namn på kända utvecklare. En ytterligare kontroll behöver alltså ske att det verkligen är de utvecklare inom projektet som anges.

4. Förstå riskerna

Kryptovalutor klassas generellt som högriskinvesteringar. En ICO är i sin tur betydligt mer riskfylld än att investera i redan befintlig valuta. Med scams, förhållandevis få projekt som lyckas och risk för statliga regleringar bör enbart mindre belopp investeras.

KAPITEL 8

Sammanfattning och slutsats


ICO innebär att en ny kryptovaluta ska lanseras och att kapitalanskaffning sker för att finansiera projektets utveckling. De som går med i ICO betalar med redan etablerade kryptovalutor och får då den nya valutan.

I vissa fall har dessa coins en funktion redan vid lansering och i vissa fall kommer funktionen vid ett senare stadie inom utvecklingen.

Att investera i en ICO innebär alltså att investeringar sker i ett nytt projekt som förväntas växa och bli populärt vilket därmed skulle öka värdet på dessa coins. Eftersom ICO innebär ett flertal risker krävs det att investeraren är insatt i hur kryptovalutor fungerar och att en grundlig analys sker av projektet. Ett sätt att minska risken är att köpa nylanserade valutor som lanseras på kryptobörser (IEO).

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *