DEN ULTIMATA GUIDEN

VAD ÄR UNISWAP (UNI)?

Uniswap är en decentraliserad börs och UNI dess kryptovaluta. På en decentraliserad börs kan växling (swap) ske mellan kryptovalutor via en anluten kryptoplånbok, exempelvis MetaMask. Kryptovalutan UNI har en governancefunktion vilket innebär att de som äger UNI kan vara med och påverka framtiden för denna börs. Lär dig allt om Uniswap och UNI i denna kompletta guide på över 4500 ord, 3 videor och förklarande grafik. Vi visar även steg-för-steg hur UNI kan köpas.

  • Allt om kryptovalutan UNI, Uniswap, börsens olika funktioner samt hur investering sker i UNI.
  • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp UNI på 5 minuter.
  • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3+ Krypto Handelsplatser - December 2023

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är UNISWAP och UNI?


What is Uniswap? – A beginner’s guide:

Uniswap är världens första decentraliserade börs utan orderbok. Den lanserades 2018 och har sedan dess vuxit i både funktion och daglig handelsvolym. UNI är börsens egen kryptovaluta.

Denna guide beskriver bland annat hur Uniswap används för att växla kryptovaluta samt hur du kan tillföra likviditet till börsen. Dessutom finns ett kapitel som beskriver kryptovalutan UNI och dess funktion.

1.1

Vad är Uniswap?

Uniswap är en decentraliserad kryptobörs. Den är uppbyggd av smarta kontrakt och är publicerad på blockkedjan Ethereum. Vem som helst kan interagera med börsen via kompatibla kryptoplånböcker såsom Metamask, Coinbase Wallet och Uniswap Wallet. Det krävs alltså inte någon registrering, KYC (Know Your Customer), eller liknande för att använda börsens funktioner.

För de som vill växla mellan två olika kryptovalutor, på samma blockkedja, är Uniswap ett enkelt och säkert alternativ. För investerare finns även möjlighet till avkastning genom att bidra med likviditet till börsen.

Läs mer om hur växling sker i kapitel 3.

Läs mer om hur du tillför likviditet i kapitel 4.

1.2

Vad är UNI?

UNI är Uniswaps egen token. Den lanserades 2020 via en mycket uppmärksammad airdrop. Med airdrop menas att alla blockkedjeadresser, som uppfyller vissa specifika villkor, får del av en kryptovaluta som automatiskt skickas till dessa adresser. I detta fall innebar det att alla som var berättigad till denna airdrop fick UNI till ett värde av cirka 1 400 USD.

UNI har enbart en funktion inom Uniswaps ekonomiska ekosystem. Det är att vara en så kallad governancetoken. I praktiken innebär det att de som äger UNI kan vara med och påverka utvecklingen av börsen. Det ger rösträtt som kan användas för att avgöra vilka förslag som ska röstas igenom och därmed implementeras på Uniswap. Ju mer UNI en person har desto starkare rösträtt kan användas när röstning sker på de olika förslag som kommer in.

Läs mer om UNI i kapitel 5

1.3

Varför investera i UNI?

Uniswap är en av världens största decentraliserade börser både utifrån antalet användare, handelsvolym samt flexibla funktioner för användarna. En investering i UNI är indirekt en tro på att börsen kommer att fortsätta växa och bibehålla sin ställning.

Än så länge har UNI bara en enda funktion, det vill säga att styra utvecklingen av börsen. Många tror däremot att UNI kan få fler funktioner i framtiden och därmed även få ett större ekonomiskt värde. Det har förekommit förslag som skulle gett UNI-ägarna provision på all handel på Uniswap. Ett sådant förslag röstades ner så sent som i juni 2023.

KAPITEL 2

Köp UNI på 5 minuter


För att börja handla UNI behöver du först öppna ett konto hos en kryptomäklare. Den populäraste på vår webbplats är Coinbase. Deras handelsplattform mycket användarvänlig och den går att ladda ner som app till mobilen. Det tar endast 3 minuter att skapa ett konto.

1. Skapa konto

För att skapa ett konto på Coinbase krävs att du besöker deras hemsida. Följ den här länken, klicka på knappen ”Get started” och fyll i informationen →

2. Registrera och verifiera e-postadress

Nästa steg är att fylla i din e-postadress för att kunna logga in på Coinbase. Fyll i ditt namn, efternamn, e-postadress och välj ett lösenord →

3. Verifiera din identitet

Coinbase kräver en verifikation av personuppgifter och dokument för alla kunder. Det görs direkt i registreringsprocessen för alla kunder som måste fylla i personuppgifter och ladda upp en kopia på sitt ID-kort. Vanligtvis godkänns verifieringen på ett dygn varpå handel kan ske →

 

4. Sätt in pengar

Gå till “Settings” och därefter till “Payment Methods”. Där kan flera olika betalningsalternativ väljas. Kortbetalning är det snabbaste alternativet då pengarna kan användas för handel inom 1-2 minuter. Klicka på “Add Card” →

5. Köp UNI

För att köpa UNI trycker du på “Trade” i navigeringsmenyn. Därefter kommer en detaljerad lista på tillgängliga kryptovalutor att visas med deras aktuella pris och kursförändring. Välj UNI genom att klicka på “Buy”. Välj hur stor summa du vill köpa för och sedan är det bara att genomföra köpet →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 3

Växla på Uniswap


Uniswap V3 Review & Tutorial: Beginners guide how to Uniswap DEX:

I detta kapitel presenteras, i text, bild och video, hur en växling sker mellan olika två kryptovalutor (en så kallad swap) på Uniswap. Dessutom visas hur växlingskursen beräknas.

En transaktion där en kryptovaluta växlas mot en annan kryptovaluta kallas för swap. Det sker på följande sätt:

1. Anslut kryptoplånbok

Första steget är att gå till app.uniswap.org och ansluta en kompatibel kryptoplånbok. En av de vanligaste att använda är Metamask. Av den anledningen kommer denna guide utgå från att växling önskas ske av kryptovaluta som finns på Metamask. Exempel på andra plånböcker som kan användas är Uniswap Wallet, WalletConnect och Coinbase Wallet.

2. Välj blockkedja

Välj på vilken blockkedja som en swap önskas ske. Byte av blockkedja sker via dropdown menyn högst upp till höger på sidan (se bild nedan). Detta byte kommer även behöva bekräftas i ansluten kryptoplånbok.

3. Välj kryptovalutor

Nästa steg är att klicka på ”Swap” i menyn för att nå denna funktion. Välj därefter vilken växling som önskas ske. I detta exempel sker en swap av 0,006 Ether vilket skulle ge 10,3287 USDC.

4. Ev. Approve Swap

Har du inte tidigare genomfört en transaktion med just denna valuta behövs först ett godkännande till kryptoplånboken att valutan får växlas. I stället för att det står ”Swap” står det i detta fall ”Approve use of xxx” (se bild nedan). Klicka på rutan och bekräfta detta i din kryptoplånbok.

5. Confirm Swap

När du klickat på ”Swap” kommer Uniswap visa en sammanfattning på den swap som önskas genomföras. På bilden nedan visas följande rubriker:

  • Exchange Rate – Växlingskurs mellan de två valutorna
  • Network Fee – Beräknad kostnad för transaktionen på aktuell blockkedja. Betalas utifrån den blockkedja du agerar på. På Ethereum betalas ETH, på Polygon betalas MATIC osv.
  • Price Impact – Hur mycket Exchange Rate kommer att ändras på grund av växlingen
    Minimum Recieved – Förväntad summa som nås via växlingen.

6. Bekräfta i kryptoplånbok

Ansluten kryptoplånbok kommer nu automatiskt att aktiveras varpå en bekräftelse behöver ske för att växlingen till sist ska genomföras. Tryck på “confirm” i kryptoplånboken om du önskar bekräfta. Därefter tar det allt från några sekunder till ett par minuter innan växlingen genomförts varpå nytt saldo kan ses i kryptoplånboken.

OBS: Kom ihåg att du måste ha aktuell blockkedjas nativetoken i plånboken för att en växling ska kunna ske. Sker exempelvis växling på Ethereum betalas därmed nätverksavgiften i Ether medan växling på Binance Chain betalas med BNB.

På bilden nedan används kryptoplånboken Metamask för växlingen mellan Eth och USDC. Nätverksavgiften (gasfee) är på motsvarande 7,68 USD och ska betalas i Eth.

Eftersom det inte finns så mycket Ether i plånboken, utöver det som ska växlas, går det inte att klicka på bekräfta. Lösningen blir därmed att skicka ether till plånboken så att ett större saldo uppnås.

Klart! Bra jobbat – nu har du genomfört din första swap på Uniswap!

KAPITEL 4

Kurs och avgift


Det är framförallt två punkter som skiljer Uniswap mot traditionella centraliserade kryptobörser. För det första är protokollet decentraliserat och för det andra finns ingen orderbok. I stället för orderbok används en Automated Market Maker – som förklaras tydligare nedan.

4.1

Så beräknas kursen

Värdet på de växlingar som sker på Uniswap beräknas automatiskt utifrån formeln “X x Y = K“. Nedan förklaras hur kursen beräknas både utifrån ett användarperspektiv och matematiskt.

Användaren växlar i pooler

Tänk dig att Ether önskas växlas till BAT. Det sker via likviditetspoolen ETH/BAT som för i detta exempel består av 100 ETH och 100 000 BAT. Förhållandet är alltså 1:1000.

Om personen har 0,001 Ether kommer en växling att ge 1 BAT. Detta alltså utifrån förhållandet i poolen. Efter växlingen kommer det att vara 100,001 Ether och 99 999 BAT vilket alltså påverkar ”kursen” för nästa person som växlar. I detta fall kommer förändringen vara minimal vilket beror på att det är mycket stor likviditet i poolen.

OBS: Det bör även tilläggas att en växlingsavgift betalas på 0,3% vilket innebär att personen snarare får 0,997 BAT.

Matematiskt

Den exakta beräkningen gällande hur många BAT som nås via denna växling sker genom formeln X x Y = K. I detta fall ska alltid “K” vara konstant varpå värdet på “X” och “Y” beräknas utifrån förändringar i poolen. K beräknas alltså när poolen startas upp och är antalet av den ena kryptovalutan gånger antalet av den andra.

Exempel: Med utgångspunkt från växlingen ovan är X på 100 (antal ETH) och Y på 100 000 (antal BAT). Därmed är K på 10 000 000 (X x Y)

100 x 100 000 = 10 000 000

I detta fall växlas 0,001 Ether in vilket gör att X ökar till 100,001. Eftersom K ska vara konstant kommer Y att bli 99 999,00001 (avrundat till fem decimaler).

100,001 x 99 999,00001 = 10 000 000

Skillnaden i Y anger hur många BAT som personen får vid växling. I detta fall 0,99999 stycken, vilket stämmer mot uträkningen ovan. Detta är alltså före eventuell växlingsavgift är borträknad.

4.2

Avgiften

Vid varje växling betalar den som utför växlingen en avgift till Uniswap. Från början var den på 0,3 % oavsett växlingspar. Det är fortfarande vanligast men det förekommer par där avgiften är lägre.

Växlas exempelvis 100 Ether kommer alltså 0,3 Ether betalas som avgift. Denna avgift går direkt till likviditetspoolen som därmed ökar i totalt marknadsvärde.

4.3

Även via DEX Aggregator

En DEX-aggregator kan jämföras med en prisjämförelsetjänst. I detta fall jämförs växlingskurser från flera olika decentraliserade börser och växling kan därefter ske till bästa möjliga växlingskurs.

Då Uniswap är en av världens största decentraliserade börser är det mycket vanligt att aggregatorer interagerar med denna börs. Ett exempel på en DEX-aggregator är 1Inch. Via app.1inch.io går det därmed att ange vilken växling som önskas genomföras och förutsatt att Uniswap erbjuder bäst växlingskurs kommer växlingen gå via den tjänsten.

På bilden nedan önskas växling ske mellan ETH och DAI. Dex-aggregatorn har jämfört flera börser och visar att bästa alternativet är att genomföra växlingen på Uniswap 2.0. Även om Uniswap 3.0 har lanserats finns nämligen versionen 2.0 fortfarande kvar med mycket stor likviditet. Successivt förväntas däremot användarna att gå över till Uniswap 3.0.

(Bildkälla: app.1inch.io)

(Bildkälla: Uniswap.org)

KAPITEL 5

Liquidity Provider


Att vara liquidity provider innebär att kapital överförs till de växlingspooler som används på Uniswap. För detta får du ta del av de avgifter som användarna betalar när de växlar mellan olika kryptovalutor.

Dessutom finns möjlighet till ytterligare avkastning via exempelvis “farming”. Med farming menas i korthet att avkastningen maximeras via olika inkomstkällor. I detta kapitel visas hur du tillför likviditet samt vilka fördelar det medför.

1. Gå till pooler

Klicka på ”Pools” längst upp till vänster på app.uniswap.org eller gå direkt till app.uniswap.org/#/pools. Klicka sedan på ”New Position”.

2. Välj kryptovaluta

När likviditet ska tillföras till en pool behöver det alltid ske i bägge valutorna som poolen består av. Dessutom av lika stort värde av de bägge. På bilden nedan önskas likviditet tillföras till poolen ETH/FOX vilket alltså är kryptovalutorna Ether och Fox.

Först väljs valutor vid ”Select Pairs” och därefter hur mycket likviditet som önskas tillföras. I detta fall väljs 250 FOX. Det gör att motsvarande värde automatiskt visas i Ether.

Till höger väljs inom vilket prisintervall som likviditeten ska användas. Detta kallas för kapitaleffektivisering och kan läsas mer om i kapitel 6.3. Kortfattat så kommer du tjäna avgifter så länge som växling sker inom detta prisintervall. Det vanligaste är att välja förinställda nivåer vilket har marginaler på att kursen både kan gå upp och ner utan att kursen kommer utanför intervallet.

På bilden ovan står det ”Approve FOX” på knappen. Det innebär att ett godkännande först måste ske i ansluten kryptoplånbok. Detta godkännande godkänner att transaktioner av FOX får göras från plånboken. Har detta redan skett kommer det att stå ”Approve Liquidity”. Genom att klicka på den kommer likviditet tillföras och du får automatiskt en LP-token till den adress varifrån likviditeten tillfördes.

En LP-token är ett bevis på tillförd likviditet. När Ether och FOX önskas dras tillbaka från poolen kommer LP-token automatiskt att ”växlas tillbaka”.

5.1

Tjäna avgifter

Som redan nämnts betalas en växlingsavgift på Uniswap av den som genomför växlingen. Detta dras direkt av växlat kapital. På de flesta valutapar gäller 0,30 % men det finns pooler som har avgift ner mot 0,05 %.

Dessa avgifter tillförs direkt till totalt tillförd likviditet. Eftersom poolens värde går upp kommer även alla LP-token (som representerar andel av innehavet) öka i värde. Ett förenklat exempel förklarar detta nedan:

Exempel: Till poolen ETH/USDC har 100 personer tillfört exakt lika mycket likviditet. Alla har därmed en LP-token som för tillfället motsvarar 1 % av poolens totala värde. Samtliga Ether och USDC i poolen är tillsammans värda 100 000 USD. Därmed är varje LP-token värd 1000 USD.

En person väljer att växla USDC för ett värde av 1000 USDC vilket innebär att 3 USD betalas i avgift. Totalt kommer poolens värde nu vara 100 003 USD vilket gör att varje LP-token är värd 1000,03 USD.

Det kan tyckas som en liten förtjänst men med mycket stor handelsvolym är förtjänsten ofta kring 5 – 150 % per år för att agera liquidity provider. Nedan visas en bild över handelsvolymen inom de största poolerna på Uniswap. Som ett exempel var handelsvolymen på 1,2 miljarder USD på ETH/USDC mellan 2 och 9 juni 2023.

Handelsvolym på Uniswap 19 juni 2023:

(Bildkälla: info.uniswap.org)

Hur stor förtjänsten blir för att agera liquidity provider beror därmed både på hur mycket likviditet som tillförs, poolens totala storlek samt handelsvolym. Vid väldigt stor volatilitet på marknaden brukar handeln öka och därmed är det extra fördelaktigt att ha tillfört likviditet.

5.2

Farming

När UNI lanserades avsattes en del av dessa tokens till ”farming-belöningar”. Alla som tillförde likviditet till specifika valutapooler fick, utöver vanlig avkastning, även UNI som belöning. Det var därmed ett sätt för börsen att ge investerarna incitament till att sätta sitt kapital i just dessa pooler. Därmed kunde de mest populära poolerna snabbt få mycket stor likviditet.

Det pågick däremot bara under en viss tid men kan, om dess community röstar fram ett sånt förslag, återigen startas upp.

KAPITEL 6

Vad är UNI?


UNI är Uniswaps egen kryptovaluta. Den lanserades i september 2020 och ger rättigheten att rösta på förändringar och förbättringar i protokollet. Här presenteras först hur UNI initialt distribuerades och därefter dess funktion.

6.1

Airdrop 60 %

År 2020 skapades exakt en miljard UNI. Av dessa distribuerades 60 % via en mycket uppmärksammad airdrop. Informationen om denna airdrop publicerades i september 2020 och innebar att alla Ethereumadresser, som hade interagerat med Uniswap före 1 september, var berättigad till 400 UNI.

Med dåvarande kurs på valutan motsvarade det cirka 1 400 USD. För att få tillgång till UNI var man tvungen att ansluta sin kryptoplånbok till app.uniswap.org. På någon sekund lästes adressens historik av och om den interagerat med Uniswap innan 1 september presenterades en ruta (se bilden nedan). Genom att klicka på “Claim your UNI tokens”, samt godkänna detta i ansluten kryptoplånbok, betalades 400 UNI ut.

Utöver dessa 400 fick vissa adresser ytterligare UNI beroende på om specifika interaktioner skett på Uniswap. Att ge en airdrop ”retroaktivt” för att belöna tidiga användare var ett relativt nytt koncept men många andra börser tog efter och valde att genomföra liknande airdrops till sina användare. Men ingen har hittills fått lika stor uppmärksamhet som den airdrop som genomfördes av UNI.

6.2

Framtida utveckling 40 %

Utöver de 60 % UNI som distribuerades via airdrop, avsattes 40 % för framtida utveckling av Uniswap. Detta genom att dessa UNI, mellan 2020 och 2024, fördelades till investerare, rådgivare, utvecklare osv.

Eftersom totala utbudet är en miljard UNI innebär det alltså att 400 000 UNI är avsatta för detta ändamål. Dessutom avsätts en liten del av varje transaktionsavgift till framtida utveckling. Förutsatt att UNI inte faller till att bara vara värd någon krona finns alltså ett stort kapital för att utveckla Uniswap till att bibehålla sin plats som en av världens största decentraliserade börser.

På bilden nedan visas hur UNI initialt fördelades. Med “community” menas den airdrop som beskrivs utförligare ovan.

(Bildkälla: Shrimpy.Acadamy)

6.3

Inflation

När samtliga UNI har distribuerats, enligt planerna ovan, kommer valutan ha en fast inflation på 2%. Utbudet kommer alltså att öka exakt 2 % årligen. Exakt hur inflationen kommer att distribueras framgår inte men det skulle kunna vara genom farming (se kapitel 4.2).

6.4

Funktion för UNI

Till skillnad mot många andra kryptovalutor och tokens har UNI enbart en enda funktion. Det är att ge personer som håller UNI rösträtt och därmed möjlighet att påverka utvecklingen av den decentraliserade börsen.

I korthet innebär det att antalet UNI, som finns på en Etheruemadress, avgör röstens värde från den adressen. Ju fler UNI du äger desto större blir din rösträtt. Det är även möjligt att delegera sina UNI till en annan adress vilket därmed ger den adressen större röststyrka. Detta utan att man själv behöver förlora äganderätten över sina UNI.

Nedan visas en del av de förslag som var presenterade på Uniswaps hemsida i juni 2023. Det är även via samma sida som röstning kan ske. Detta genom att ansluta en kryptoplånbok som har UNI och låsa dessa för röstning under denna röstningsperioden.

(Bildkälla: App.uniswap.org)

För att ett förslag ska gå igenom, och därmed implementeras, krävs att förslaget klarar sig igenom tre olika ”faser”.

1. Temperatur Check

Efter att ett förslag har diskuterats i Governance Forum kan det lyftas upp till omröstning i tre steg, varav Tempeture Check är det första. Då presenteras förslaget varpå röstning sker under två dagar. Förutsatt att förslaget har majoritet, samt fått minst röster motsvarande 25 000 UNI, tas det vidare till nästa steg. Går det inte igenom kommer förslaget att stängas ner.

Detta ska däremot enbart ses som en värdemätare och innebär inte att det nödvändigtvis kommer att röstas igenom samt implementeras via kommande steg.

2. Consenus Check

Nästa steg är Consensus Check. Nu kan förslaget ha ändrats något utifrån feedback som kan ha föreslagits efter temperatur check. Röstningsförfarandet är fem dagar och det krävs återigen över hälften av rösterna för att förslaget ska gå vidare. Dessutom måste vinnande sida ha minst röster motsvarande 50 000 UNI.

3. Governance Check

Governance Check är sista steget och därmed då användarna röstar om förslaget ska implementeras eller inte. Eftersom det bearbetats via flera olika steg är det mycket stor sannolikhet att det kommer att röstas igenom. Den som vill lyfta ett förslag till denna nivå behöver även ha 2 miljoner UNI.

För att förslaget ska gå igenom krävs majoritet samt att förslaget får röster motsvarande minst 40 miljoner UNI. Det är alltså en mycket stor skillnad på vad som krävs för att förslaget ska röstas igenom mot vad som krävs för att ett förslag ska gå från steg 1 till 2. I annat fall läggs förslaget ner.

(Bildkälla: docs.uniswap.org)

6.5

Avkastning genom att hålla UNI?

Än så länge finns enbart en funktion för UNI. Det är att användas för att rösta fram förändringar i protokollet (se ovan). Men det kan självklart röstas fram nya funktioner och fördelar.

Ett exempel är att flera decentraliserade börser låter en viss del av växlingsavgiften tillfalla de som håller börsens egen kryptovaluta. Det gäller exempelvis för den största börsen på Polygon, QuickSwap. Åsikterna om Uniswap ska införa en liknande funktion delar däremot dess community. Detta visade sig inte minst vid en omröstning, i just denna fråga, i juni 2023. Frågan var då om en femtedel av de 0,3% som betalas i transaktionsavgift skulle tillfalla de med UNI.

De som röstade nej vann omröstningen med enbart 45,32 % mot 42,34%. Utöver dessa röstade 12,3 % samt 0,04 % att funktionen skulle införas men till en lägre nivå än gällande förslag. Förslaget röstades ner redan i fas 1, dvs. Temperatur Check.

De som röstade emot förslaget menade att en sådan utveckling skulle skapa skattemässiga och regulatoriska problem för de som håller UNI. Detta inte minst i länder där kryptovalutan då skulle kunna klassas som ett tillgång/värdepapper och därmed regleras utifrån detta. De som inte vill utsätta sig för denna risk hade därmed blivit tvungna att sälja av sitt innehav.

KAPITEL 7

Uniswaps historia – Från 1.0 till 4.0


Uniswap började som ett litet hobbyprojekt men växte snabbt till att bli den dominerande decentraliserade börsen. Det som framförallt har ändrats, sedan lanseringen av Uniswap 1.0 år 2018, är mer flexibla funktioner för användarna.

7.1

Uniswap 1.0

Uniswapprotokollet publicerades 2018 och var då världens första decentraliserade börs som använde Automated Market Marker (AMM) för att avgöra kursen vid en växling. Läs mer om AMM i kapitel 3.2.

Allt började med att Hayden Adams blev arbetslös och inspirerades av sin vän, Karl Floersch, att börja programmera på blockkedjan Ethereum. Adams hittade inspiration till Uniswaps tekniska uppbyggnad i bloggposter skrivna av Ethereums grundare Vitalik Buterin.

Vitalik hade bloggat om AMM både på Reddit och i sin egen blogg. Det var däremot inte Vitalik som tog det allra första steget utan Alan Lu of Gnosis. Detta utifrån att det var Alan som lanserade idén om att utnyttja formeln X * Y = K, vilket sedan Vitalik såg potentialen i och började blogga om. Mer om formeln går att läsa i kapitel 3.2.2.

Från början såg växlingstjänsten ut som på bilden nedan. Lägg speciellt märke till att det enbart går att växla mellan UNI och ETH. Det är något som kommer att förbättras i följande uppdateringar av börsen.

Uniswap som Proof of Concept:

(Bildkälla: haydenadams.github.io)

Karl valde senare att lyfta fram Uniswap på föreläsningar om krypto-ekonomi, som ett tydligt exempel på vad som kan åstadkommas med smarta kontrakt inom decentraliserad finans. En av de som lyssnade, Pascal Van Hecke, såg utvecklingen som mycket intressant och kontaktade Hayden för ett fortsatt samarbete.

Med både mer kapital och kunskap kunde nästa steg tas till en bättre decentraliserad börs. I mars 2018 lanserades till slut första versionen av Uniswap. Denna version brukar kallas Uniswap V.1 och visas på bilden nedan.

(Bildkälla: https://haydenadams.github.io/uniswap-prealpha/)

Grundarna var tidigt överens om de två största problemen med börsens tekniska struktur. Problem som gjorde att få valde att använda den.

  1. Det gick bara att växla till och från Ether.
  2. Det gick bara att ha en enda LP (Liqudity Provider).

Vill du läsa mer om Uniswaps historia? En rekommendation är att läsa det blogginlägg, på Uniswaps hemsida, som börsens grundare Hayden Adams har skrivit. Blogginlägget sträcker sig från att Hayden blivit rekommenderad av hans vän Karl att börja programmera till att 1.0 är lanserad.

7.2

Uniswap 2.0

Ett problem med Uniswap 1.0 var att alla valutapar var med Ether. Om en person önskade växla BAT till REV behövde alltså först BAT växlas till Ether och därefter dessa Ether till BAT. Detta löstes med V2 och är därmed den största skillnaden mellan dessa versioner.

Det underlättade inte bara för växlingen utan skapade förutsättningen för en tydligare växlingskurs. Detta på grund av att en enda växling bara behövde genomföras, istället för två.

Nu infördes även en ”protocol fee” vilket innebär av växlingsavgiftens 0,3% avsattes 0,05 % till en fond. Denna fond förväntas användas för framtida finansiering av Uniswaps utveckling.

7.3

Uniswap 3.0

Uniswap V3 – New era of AMMs? Architecture explained:

Uniswap 3.0 lanserades i maj 2021 och ändrade framförallt på förutsättningarna för de som tillför likviditet till börsen. Detta genom att likviditeten kan utnyttjas inom vissa valda intervaller. Det förklaras via ett exempel nedan:

Exempel: I poolen USDC/ETH är förhållandet 1500:1. Med andra ord kostar 1 Ether 1500 USDC. En person väljer att tillföra likviditet och ange att denna likviditet enbart ska användas om växling sker på en kurs mellan 1450 – 1550 USDC.

Det innebär i praktiken att personen enbart får ta del av de växlingsavgifter som uppstår när handel sker inom detta prisspann. Det kommer däremot ge betydligt högre avkastning då kapitalet fokuseras mot ett specifikt intervall. Detta utifrån att personen ”äger” en större del av det kapital som används för växling inom detta intervall.

Utöver detta infördes även en mer flexibel avgiftsstruktur. Valutapar bestående av två olika stablecoins, exempelvis DAI/USDC, har sedan dess en avgift på enbart 0,05%.

7.4

Uniswap 4.0

I juni 2023 publicerades koden för Uniswap 4.0. Det var alltså inte någon lansering av ny plattform utan ett sätt att få respons på koden innan uppgraderingen skulle kunna genomföras.

Det som primärt skiljer mot 3.0 är funktionen ”hooks”. Det innebär i korthet att utvecklare får möjligheten att skapa egna likviditetspooler utifrån egna preferenser. Exempel på funktioner som eventuellt kan implementeras är limit-orders och automatisk överföring till utlåningsprotokoll.

Det skulle exempelvis kunna innebära att ett kapital automatiskt deponeras i en utlåningsprotokoll när kapitalet inte förväntas användas på Uniswap. På så sätt nås alltid en viss avkastning.

Exakt vilka funktioner som Uniswap 4.0 kommer att ha är däremot inte klart när denna text publicerades i juni 2023.

KAPITEL 8

Framtiden för Uniswap


Nedan förklaras några av de faktorer som påverkar framtiden för Uniswap, och dess kryptovaluta UNI. En del av dessa faktorer påverkar hela sektorn av decentraliserade börser medan andra är mer specifik för just Uniswap.

8.1

UNI – valutans funktion

När UNI lanserades hade den en governancefunktion. Det innebär att de som håller UNI kan vara med och rösta på förslag gällande uppdateringar av Uniswap. Detta på ett liknande sätt som aktieägare kan vara med och påverka beslut på en årsstämma.

Men antalet funktioner som kryptovalutan har kan ändras över tid. Detta just utifrån att det kan röstas fram förslag som ger ägarna specifika fördelar – vilket skulle gynna prisutvecklingen. Läs mer om funktionen med UNI i kapitel 5.4.

8.2

Konkurrenter och funktioner

I augusti 2020 lanserades vad som skulle bli Uniswaps största konkurrent, Sushi Swap. Eftersom Uniswap är programmerad med öppen källkod kunde koden kopieras, ändras lite, och sedan en ny decentraliserad börs lanseras.

Ett flertal ytterligare decentraliserade börser har sedan lanserats, med interaktion mot Etheruem. Det har skapat konkurrens om både likviditet och användare. Ofta har nya börser lockat med airdrops eller belöning i börsens egen kryptovaluta för att få till sig mer likviditet.

En faktor som därmed påverkar Uniswaps framtid är dess tekniska utveckling i förhållande till dess ”konkurrenter”. Ett exempel är hur många olika blockkedjor som börsen kan interagera med samt ytterligare funktioner.

8.3

Utveckling av centraliserade börser

Motsatsen till decentraliserade börser (DEX), som exempelvis Uniswap, är centraliserade börser (CEX) som drivs av företag. Om användarna primärt väljer att växla på en DEX eller CEX handlar mycket om tilltron till de olika alternativen. Upplevs det säkert, enkelt och användarvänligt att växla på en CEX kommer stora kapital att finnas på kundernas konton hos dem.

Men i tider av oro, och ifrågasättande kring säkerheten hos dessa börser, kommer växling att ske allt mer decentraliserat. Exempelvis vid kollapsen av Celsius och FTX var utflödena från centraliserade börser stort. Detsamma gällde när SEC stämde den amerikanska börsen Coinbase, se nästa rubrik.

8.4

Staters påverkan på centraliserade börser

Under våren, och sommaren, 2023 stämde amerikanska myndigheten SEC (motsvarande Finansinspektionen i Sverige) den amerikanska kryptobörsen Coinbase. Detta utifrån att de ansåg att Coinbase agerat som ”an Unregistred Securities Exchange, Broker, and Clearing Agency”.

Det var inte första gången som SEC stämde en centraliserad börs då de exempelvis även stämt kryptobörsen Kraken. Dessa blev tvungna att stänga ner sin stakingverksamhet för amerikanska kunder och betala 30 miljoner USD i böter.

Vid dessa tillfällen brukar utflödet från centraliserade börser vara stort och därmed ökar handelsvolymen på de decentraliserade alternativen.

8.5

The Unbanked

För personer utan ID-handling och bankkonto är det mycket svårt att öppna ett konto hos en centraliserad börs. Detta utifrån att dessa börser har krav på sig att identifiera sina kunder (KYC). För de cirka 1,4 miljarder vuxna utan bankkonto är alltså decentraliserad finans en möjlighet att nå det finansiella systemet.

För dem kommer decentraliserade börser vara det självklara valet att växla mellan olika kryptovalutor. Kunskapen om, och adoptionen av, kryptovalutor i dessa delar av världen kan därmed kraftigt påverka antalet användare av decentraliserade börser överlag.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *