DEN ULTIMATA GUIDEN

KRYPTOFOND

En kryptofond (kryptovaluta fond) är ett bra alternativ för dig som vill investera i flera olika kryptovalutor på samma gång. Det blir därmed ett sätt att minska risken och skapa en bredare kryptoportfölj. Investering kan ske i exempelvis kryptocertifikat eller riktig kryptovaluta. I denna kompletta guide, på 3,500+ ord och 4 videor, beskrivs hur kryptovaluta fonder fungerar samt olika investeringsalternativ.

  • Allt om krypto fonder, kryptovaluta fonder via certifikat eller riktig krypto, hur investering sker och mycket mer.
  • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp kryptofonder på 5 minuter.
  • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3+ Krypto Handelsplatser - December 2023

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är en kryptofond?


Crypto Funds Explained: 

OBS: I Sverige finns det inte några fonder som enbart investerar i kryptovalutor. Detta beroende på de regleringar som styr vilka innehav som förvaltarna får investera i. Men genom att investera i certifikat och andra värdepapper nås ändå liknande lösning.

I denna guide kommer därför begreppet ”kryptovaluta fond” användas på samtliga värdepapper och tjänster som har en liknande funktion som en fond – dvs. en automatisk riskspridning mot kryptovalutor som tillgångar. I första kapitlet kommer begreppet förklaras enkelt och därefter följer en fördjupande guide inom området.

1.1

Definition av kryptofond

En kryptofond är en fond, ett certifikat eller kryptotjänst som innebär att investering sker i flera olika kryptovalutor vid varje köp. Detta på samma sätt som att investeringar sker i flera olika aktier när köp sker i en aktiefond.

I stället för köpa enbart en, eller ett par, kryptovalutor kan investering ske i en fond varpå exponering kan nås mot exempelvis 10 – 20 olika kryptovalutor. Bilden nedan visar ett exempel på en kryptofond bestående av 5 kryptovalutor.

(Bildkälla: Osprey)

1.2

Fördelar med kryptofonder

Den primära fördelen med att investera i kryptofonder är den riskspridning som uppnås. Kryptovalutor är extremt volatila och det har hänt, vid flera tillfällen, att en kryptovaluta som varit en av de tio största kraschat till att bli nästan värdelös.

Att investera i kryptovalutor via fondlösningar skapar en riskspridning, något som kan behövas på en oreglerad och instabil marknad. Detta illustreras tydligt i grafiken nedan.

Den mörkgröna linjen är kursutveckling av 21Shares Crypto Basket medan den ljusgröna linjen är kursutvecklingen för kryptovalutan Solana under samma period. Fonden får en “jämnare” utveckling än vad enstaka kryptovalutor får.

(Bildkälla: Avanza)

KAPITEL 2

9 bästa kryptovaluta fonder


Nedan presenteras de 9 bästa kryptovaluta fonderna utifrån flera olika perspektiv. Det kan exempelvis vara börshandlade fonder, certifikat med flera innehav eller en investeringsportfölj bestående av flera olika kryptovalutor. Alla alternativ har samma funktion, dvs. automatisk riskspridning med förutbestämd investeringsinriktning.

1. 21Shares Crypto Basket Index ETP

21Shares Crypto Basket Index ETP är ett börshandlat värdepapper som speglar innehavet av en korg av de fem största kryptovalutorna utifrån marknadsvärde. Med denna skapas exponering mot ca 75 % av det totala värdet på kryptomarknaden. Detta utifrån att de största valutorna dominerar totala börsvärdet för samtliga kryptovalutor.

Produktens mål är att följa de starkaste trenderna inom kryptomarknaden. Ombalansering sker en gång i månaden och 21Shares håller tillgångarna 1:1 i förhållande till de värdepapper som ges ut. Köp denna kryptofond hos Nordnet.

• Utgivare: 21Shares
• Innehav: De 5 största kryptovalutorna
• Årsavgift: 2,5 %
• Ticker: HODL

2. 21Shares Staking Basket Index ETP

21Shares Staking Basket Index ETP är en börshandlad produkt vars värde speglar de största kryptovalutorna som har staking som en del av dess konsensusmekansim. Utöver värdeökning på den underliggande tillgången ökar även värdet genom att kryptovalutorna låses via staking.

Med denna produkt skapas därmed exponering mot ett flertal av de större kryptovalutorna samtidigt som passiv inkomst skapas via staking. I början av 2023 bestod innehavet bland annat av Binance coin, Polkadot, Cardano, Tezos och Cosmos. Köp denna kryptofond hos Nordnet.

• Utgivare: 21Shares
• Innehav: Kryptovalutor som har staking
• Årsavgift: 2,5 %
• Ticker: STAKE

3. VanEck Vectors Crypto Leaders ETH

VanEck Vectors Crypto Leaders köps och säljs direkt över börsen och replikerar ett innehav bestående av några av de tio största kryptovalutorna utifrån marknadsvärde. Eftersom stablecoins inte ökar i värde är dessa borträknade bland de tio största valutorna.

Med produkten skapas en diversifierad portfölj med exponering mot upp till tio olika kryptovalutor. Eftersom bitcoin och ether är de två största kryptovalutorna väger de även tyngst i denna produkt. I början av 2023 var de underliggande tillgångarna Bitcoin, Ether, Cardano, Polygon, Tron, Polkadot och Solana. Köp denna kryptofond hos Nordnet.

• Utgivare: VanEck
• Innehav: Några av de tio största kryptovalutorna
•  Årsavgift: 1,5 %
• Ticker: VTOP

4. WisdomTree Crypto Mega CAP ETP

WisdomTree Crypto Mega CAP ETP handlas direkt över börsen och ska spegla en investeringskorg bestående av de kryptovalutor som har ett värde på över 200 miljarder USD, dvs. mega cap. Investeringar sker i lika stor andel i de valutor som fonden består av. I början av 2023 var det enbart Bitcoin och Ether som hade den värderingen vilket innebar att den bestod till 50 % vardera av dessa kryptovalutor.

Med produkten skapas en tydlig exponering mot de allra största kryptovalutorna. Historiskt är Bitcoin och Ether som varit störst medan platserna 3 – 10 varierat kraftigt. Därmed skapar denna investering en större stabilitet än om mindre valutor även väljs. Köp denna kryptofond hos Avanza.

• Utgivare: WisdomTree
• Innehav: Bitcoin & Ether
• Årsavgift: 0,95 %
• Ticker: WTCFMEGA

5. WisdomTree Crypto Altcoins ETP

WisdomTree Crypto Altcoins ETP är en börshandlad produkt som representerar en korg av de större kryptovalutorna men exkluderat de två allra största, Bitcoin och Ether. På detta sätt kan investeringar ske i mindre valutor som har större möjlighet till kraftigare värdeutveckling.

Produkten skapar en exponering med högre risk än indexprodukter, där Bitcoin och Ether väger tungt. Med högre risk kommer även möjligheten till högre avkastning. Generellt brukar altcoins följa värdeutvecklingen av Bitcoin men med starkare utveckling. Går Bitcoin upp ökar ofta altcoins ännu mer – och tvärtom. I början av 2023 var de största innehaven Solana, Cardano, Polygon och Litecoin. Köp denna kryptofond hos Avanza.

• Utgivare: WisdomTree
• Innehav: Kryptovalutor bland de 30 största, exkluderat bitcoin och ether
• Årsavgift: 1,45 %
• Ticker: ALTC

6. Cryptos by Market Cap

Cryptos by Market Cap är en portfölj som viktas utifrån värdet på de 20 största kryptovalutorna. Om Bitcoin är värd 50 % av hela kryptomarknaden kommer därmed portföljen ha 50 % Bitcoin. I likhet med andra fondalternativ utesluts stablecoins.

Med denna produkt skapas automatiskt en bred diversifiering då exponering alltid sker mot 20 kryptovalutor. Därmed finns möjligheten att både få stabilitet via de största valutorna samt ”kursraketer” via de mindre. Köp denna kryptofond här.

• Innehav: De 20 största kryptovalutorna utifrån marketcap
• Årsavgift: Enbart spread
• Namn: Cryptos by Market Cap

7. Crypto Equal

Crypto Equal är en portfölj bestående av kryptovalutor som ”kan bli den moderna ekonomins framtid”. En övervikt finns därmed mot valutor inom DeFi, virtuella plånböcker, NFT och ”finansiella tjänster i banklösa länder”. Innehavet förväntas därmed spegla hur kryptovalutor kan användas när de är en självklar del i världsekonomin. Alla investeringar är lika viktade, dvs. lika stor del av portföljens totala värde.

Produkten ger en bred diversifiering mot kryptovalutor utan att övervikta mot en enskild valuta. Innehavet har även fokus på att valutorna har en specifik funktion som därmed kan användas i en digital ekonomi. I början av 2023 bestod portföljen bland annat av Bitcoin, Ether, Matic, Tron, Avax, Quantom, Uniswap och Atom. Köp denna kryptofond hos här.

• Innehav: Kryptovalutor inom DeFi
• Årsavgift: Enbart spread
• Namn: Cryptos Equal

KAPITEL 3

2 olika sätt att investera


Vad är ETP:

Det går att investera i kryptofonder på flera olika sätt, vilka alla har sina fördelar och nackdelar.

3.1

Kryptovalutor via kryptobörs/tjänst

Kryptobörsen Bitpanda och tjänsten Iconomi är två exempel där investeringar kan ske i kryptofonder med riktig kryptovaluta.

1. Bitpanda

Bitpanda är en österrikisk mäklare som erbjuder i handel i både aktier, ETF:er, kryptovalutor och ädelmetaller. En av de tjänster som erbjuds är att handel kan ske med kryptoindex.

I detta fall sker köp av exempelvis de fem, tio eller femton största kryptovalutorna för tillfället. Ett enkelt sätt att investera i de största och mest etablerade kryptovalutorna.

2. Iconomi

Iconomy är en kryptoplattform där handel kan ske med enskilda kryptovalutor samt i fondlösningar. Privatpersoner som har stora investeringar på plattformen kan sätta ihop egna fonder, beskriva dem och låta andra kopiera dem.

På detta sätt är det möjligt att få en riskspridd kryptoportfölj med en speciell inriktning. Det finns exempelvis fonder inriktade mot ”The big five” eller ”DeFi”. Utbudet av kryptovaluta fonder kan variera över tid och insättning/uttag kan ske i riktig krypto.

Avgifter och innehav varierar mellan de olika fonderna.

3.2

Värdepapper som följer värdet

Ett alternativ är att köpa värdepapper som har kryptovalutor som underliggande tillgång. I korthet innebär det att ett företag ger ut värdepapper som ska vara uppbackade med lika stor mängd kryptovaluta. Dessa handlas enkelt via svenska mäklare så som Nordnet och Avanza.

1. Avanza

Avanza är Sveriges största nätmäklare och erbjuder ett mycket brett utbud av finansiella tillgångar att investera i. I likhet med övriga mäklare i Sverige erbjuds handel inom bland annat ISK och kapitalförsäkring.

Hos Avanza kan olika ETP:er köpas med kryptovalutor som underliggande tillgång. Genom att köpa dessa kan exponering ske, inom ISK, mot delar av kryptomarknaden.

2. Nordnet

Nordnet är den största utmanaren till Avanza. Mäklarna har stora likheteter gällande priser och finansiella tillgångar. Utbudet skiljer sig däremot något, speciellt inom mer ovanliga investeringar.

Hos Nordnet kan fler ETP:er, med kryptovalutor som underliggande tillgång, handlas än hos Avanza. I utbudet finns exempelvis Crypto Asset Select Index samt 21Shares Basket index.

KAPITEL 4

Hur fungerar en kryptofond?


21Shares Bitcoin ETP (ABTC) Explainer:

Nedan beskrivs hur en kryptofond fungerar utifrån ett användarperspektiv. Som visas finns stora likheter med en aktiefond utifrån riskspridning. Däremot finns det en mycket stor skillnad – aktier är reglerade medan kryptovalutor är oreglerade. Därmed innebär kryptovalutor även betydligt högre risk.

4.1

Andelar i korg

En kryptovalutafond består av innehav i flera olika kryptovalutor. Vilka kryptovalutor som investering sker i, samt dess vikt av innehavet, styrs av de regler som finns för fonden/värdepappret. Det kan exempelvis anges att exponering ska ske till 50/50 mot Bitcoin och Ether eller att exponering ska ske i de tio största kryptovalutorna med lika stor andel.

Den som investerar får därmed exponering mot flera olika kryptovalutor genom att investera i andelar av fonden eller värdepappret.

Exempel: 21Shares Crypto Basket Index ETP investerar i de fem största kryptovalutorna, viktat efter dess marknadsvärde. Genom att köpa detta certifikat skapas därmed en exponering mot dessa kryptovalutor. Bilden nedan är från slutet av januari 2023 och visar att köp av ett enda certifikat skulle motsvara en investering på 3.25 USD i Bitcoin, 1,83 USD i Ethereum osv.

 

(Bildkälla: 21Shares.com)

4.2

Riktig kryptovaluta – eller värdepapper

Kryptovalutafonder kan antingen vara uppbyggda av riktig kryptovaluta eller värdepapper som speglar värdeförändringen på ett specifikt innehav. De två alternativen har både fördelar och nackdelar.

Riktig kryptovaluta

Via flera olika börser och mäklare går det att investera i kryptovaluta fonder vars innehav består av riktig kryptovaluta. Vid varje köp ökar personen sitt innehav av de kryptovalutor som fonden består av. Ett exempel är Bitpanda som erbjuder investeringar i index som är komponerade av exempelvis de fem, tio eller femton största kryptovalutorna gällande dess marknadsvärde.

Fördelen är att utbudet av kryptovalutor, som fonden kan bestå av, är mycket brett. Det är även möjligt att sälja av vissa innehav om enskilda kryptovalutor inte önskas behållas av de som köpts via fondlösningen. Nackdelen är att handel inte kan ske via ISK eller kapitalförsäkring. Investera exempelvis via:

Värdepapper som följer värdet

Det andra alternativet är att köpa certifikat och andra börshandlade produkter med kryptovalutor som underliggande tillgång. Utgivaren av dessa certifikat förväntas hålla den mängd kryptovaluta som certifikaten representerar.

Det går exempelvis att köpa certifikat hos de svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet. Certifikat som är utgivna av bland annat 21Shares, WisdomTree och VanEck. Eftersom handel sker med certifikat, och inte kryptovalutor, går det inte att påverka innehavet själv.

Fördelen med certifikat är att de kan handlas inom ett ISK eller en kapitalförsäkring och därmed ge skattemässiga fördelar. Nackdelen är den mindre flexibiliteten som uppstår då innehavet varken kan ändras eller skickas till någon annan. Investera exempelvis via:

KAPITEL 5

Varför investera i kryptofond?


Den primära fördelen med att investera i en kryptofond är den riskspridning som uppnås. Detta i förhållande mot att investera i enbart en, eller ett par, kryptovalutor. En riskspridning som är extra fördelaktig att använda sig av på en marknad som har en mycket hög risk.

5.1

Riskspridning

Att investera i fonder innebär en automatisk riskspridning. Detta oavsett om fonden består av aktier, räntebärande papper eller kryptovalutor. Riskspridning blir extra viktig i tillgångar som har väldigt hög risk – vilket kryptovalutor har.

Genom att exponera sitt kapital mot exempelvis 10 kryptovalutor riskeras inte hela kapitalet förloras om en enskild valuta kollapsar.

Exempel: Under våren 2022 var Terra Luna en av världens tio största kryptovalutor. Som grafen nedan visar hade prisutvecklingen varit extrem från lanseringen bara ca 2,5 år tidigare. Men kursen kollapsade totalt när det visade sig att dess algoritm inte kunde hantera vissa kraftiga marknadshändelser. Den som investerat i Luna förlorade nästan hela sitt investerade kapital på ett par timmar.

(Bildkälla: CoinGecko)

En investering i kryptovalutor kan alltså öka väldigt mycket i värde men även falla kraftigt. Genom riskspridning minskas i alla fall risken något och kollapser av en enda valuta behöver inte innebära att hela portföljen går till noll.

5.2

Automatisk omviktning

De flesta kryptofonder har automatisk omviktning av innehavet för att på detta sätt följa dess investeringsregler. Denna omfördelning av innehavet kan exempelvis ske varje månad, kvartal eller årsvis.

Exempel: 21Shares Crypto Basket Index ETP har exponering mot de fem största kryptovalutorna viktat utifrån dess totala marknadsvärde. Innehavet viktas om en gång per månad vilket innebär två saker. För det första kan det bli större/mindre innehav i de olika kryptovalutorna beroende på dess värdeutveckling senaste månaden. För det andra kan de mindre kryptovalutorna, i detta fall Solana och Binance Coin, bytas ut mot andra.

(Bildkälla: 21Shares.com – Innehav i 21Shares Crypto Basket i jan 2023)

5.3

Nå bredare utbud inom ISK

Sker investeringar i riktiga kryptovalutor finns ett extremt stort utbud att välja på. Nackdelen med dessa investeringar är däremot att de inte kan ske inom ett ISK. Önskas investeringar ske inom denna kontoform behöver istället certifikat och andra börshandlade värdepapper väljas.

Utbudet av certifikat mot enskilda kryptovalutor är däremot mycket begränsat. Främst erbjuds handel i Bitcoin, Ether och ett par av de större valutorna. Genom att investera i certifikat, som fungerar som kryptofonder, nås därmed en bredare exponering. Detta primärt om värdepapper väljs ut som inte omfattar Bitcoin och Ether. Se exempelvis WisdomTree Crypto Altcoins ETP, hos Avanza. Läs mer om produkten under kapitel 2.

(Bildkälla: Wisdomtree.eu – Innehav i WisdomTree Crypto Altcoins ETP jan 2023)

5.4

Lägre courtage än vid många köp

Om en investerare vill investera i både Bitcoin och Ether kan det vara ett smart alternativ att exempelvis köpa WisdomTree Crypto Mega. Detta värdepapper viktar innehavet till 50 % av bägge dessa kryptovalutor. Vid ett köp för 1000 kronor kommer ca 12 kronor betalas i courtage och valutaväxling, vilket visas på bilden nedan.

Alternativet hade varit att först köpa ett certifikat med Bitcoin och sedan ett med Ether, vilket hade skapat dubbla avgifter.

(Bildkälla: Avanza)

KAPITEL 6

Skillnader mellan olika kryptofonder


Genom att förstå hur olika investeringsalternativ är uppbyggda, samt vilka avgifter som uppstår, blir det lättare att välja det fondalternativ som passar bäst utifrån den egna investeringsstrategin. Bland annat skiljer de sig åt gällande historisk avkastning, risknivå och hur skatten räknas ut.

6.1

Via värdepapper eller kryptovaluta

Som visas i kapitel 2 finns flera finansiella lösningar för att nå funktionen av en kryptovaluta fond. Det är därmed en av de punkter som skiljer investeringsalternativen åt:

  • Börshandlade värdepapper – Via certifikat och ETP (börshandlade produkter) kan finansbolag erbjuda handel i kryptovalutor. Finansbolagen förväntas hålla lika mycket kryptovaluta som dessa värdepapper motsvarar. Fördelen är att handel kan ske över svenska börsen och därmed även inom ett ISK eller en kapitalförsäkring.
  • Riktig kryptovaluta – Det andra alternativet är att investering sker direkt i kryptovalutan. Därmed kommer personen att äga kryptovaluta som sedan kan skickas, växlas eller användas på annat sätt. Fördelen är därmed en större flexibilitet. Handel kan däremot inte ske inom ISK eller kapitalförsäkring.

6.2

Innehav

Den tydligaste skillnaden är i vilka kryptovalutor som investering sker. Det finns exempelvis värdepapper som speglar värdet på Bitcoin och Ether med lika stor vikt. Detta medan andra alternativ följer de 30 största kryptovalutorna eller enbart ett par inom DeFi och ”framtidens finans”.

Välj ett fondalternativ som exponerar kapitalet mot de kryptovalutor i vilka du önskar få exponering mot.

6.3

Risk

Generellt gäller att ju fler innehav en portfölj har desto lägre risk. Detta stämmer däremot inte lika tydligt inom kryptovalutor. Nedan visas de tio största kryptovalutorna, utifrån totalt värde, första januari 2018 (vänster) samt fem år senare dvs. första januari 2023 (höger).

Lägg märke till att bara Bitcoin och Ether legat i topp under fem år. Stora delar av topp tio har sedan ändrats kraftigt. Att investera i mindre coins innebär alltså en större risk – men även större möjlighet till kraftig värdeökning.

6.4

Lägsta köpbelopp

All handel med värdepapper eller kryptovalutor har ett lägsta köpbelopp. Beloppet varierar och ligger vanligtvis kring 500 USD. Sker handel via certifikat kan dessa exempelvis bara köpas i hela antal.

Vanligtvis är priset på certifikat, och andra börshandlade produkter lågt, ofta kring 1 – 5 Euro. Detta för att göra dem så tillgängliga som möjligt för investerare på olika nivåer.

6.5

Courtage & valutaväxlingsavgift

Courtage är den avgift som betalas vid varje köp- eller säljtillfälle. En vanlig nivå är 0 – 19 kr och är speciellt viktigt att kontrollera om mindre belopp önskas investeras vid många olika tillfällen. Många väljer exempelvis att månadsspara för att sprida risken över en längre period.

Som visas på bilden nedan betalas 1,07 Euro vid köp av ett specifikt värdepapper med kryptovalutor som underliggande tillgång. Investeringen önskas genomföras varje månad för ca 300 kronor. Det innebär att över 3% försvinner i avgift varje månad. Utöver courtage kan även valutaväxlingsavgift tillkomma. Detta på exempelvis 0,2 – 0,5 %. Mer om detta kan läsas i kapitel 7.1.

(Bildkälla: Avanza.se)

6.6

Aktiv eller Passivt förvaltade

En kryptovalutafond kan vara aktiv eller passivt förvaltad. Med aktiv förvaltning menas att en förvaltare ser över innehavet regelbundet och tar beslut om vad som ska säljas/köpas. Värdeutvecklingen påverkas därmed till stor del av förvaltarens kompetens. Dessa har i regel högre avgift eftersom det kräver manuellt arbete av förvaltaren.

Det vanligaste är däremot att de är passivt förvaltade och därmed strikt följer förutbestämda regler. Om regeln anger att fonden ska bestå till 20 % av de fem största kryptovalutorna kommer balansering ske regelbundet för att uppnå detta. Det finns därmed ingen person som aktivt tar beslut om investeringar. En fördel med passivt förvaltade fonder är att avgiften kan vara lägre.

KAPITEL 7

Avgifter och skatt


Vilket konto passar bäst för dig? – Nordnet:

Vilka avgifter, samt skatt, som behöver betalas beror primärt på vilka värdepapper som handlas. Det skiljer sig även mellan olika mäklare, utgivare av certifikat med mera. Nedan beskrivs först de vanligaste avgifterna som uppkommer och därefter hur skatten beräknas.

7.1

Avgifter

Den största avgiften är generellt courtaget. Men utöver det kan det tillkomma ett flertal andra avgifter.

1. Courtage

Courtage är en fast, eller procentuell, avgift som betalas vid varje köp- eller säljtillfälle. Vid exempelvis handel med certifikat och ETP hos Avanza betalas som lägst 10 – 19 kronor per handelstillfälle. Önskas lägre belopp investeras är courtaget extra viktigt att kontrollera.

2. Spread

Spread är skillnaden mellan köp- och säljkursen på en specifik tillgång. Det är egentligen ingen avgift men påverkar vilken avkastning som nås. Är det en skillnad på köp- och säljnivån på 1% behöver tillgången öka 1% i värde för att investeraren ska få tillbaka beloppet vid försäljning.

På bilden nedan visas köp- och säljordrar för certifikatet WisdomTree Crypto Market ETP. Detta med en spread på 0,65 %.

(Bildkälla: Avanza)

3. Årlig förvaltningsavgift

På flera börshandlade produkter, med kryptovalutor som underliggande tillgång, betalas en årlig förvaltningsavgift. Detta på samma sätt som att en sådan avgift betalas på aktiefonder och andra fonder. Årsavgiften brukar vara på 1 – 2 % och är inräknad i kursen. Generellt gäller att passivt förvaltade fonder har lägre avgift.

4. Valutaväxlingsavgift

Om värdepappret handlas i annan valuta än SEK tillkommer en valutaväxlingsavgift. Hur stor den är bör framgå inför att ordern läggs. En vanlig nivå är 0,25 % – 0,50%.

Exempel: Nedan önskas 36 st andelar i WisdomTree Crypto Market ETP köpas. Detta till ett belopp av 1110,02 kronor. Den årliga förvaltningsavgiften är 1,52 % och ett fast courtage betalas på 1 Euro. Utöver det tillkommer valutaväxlingspåslaget på 0,25 %. I detta fall betalas 1,25 Euro (ca 12,50 kronor) för en investering på 1110,02 kronor. Samma avgift tillkommer den dag som tillgången säljs.

(Bildkälla: Avanza)

7.2

Skatt

Hur stor skatt som ska betalas beror på inom vilken kontoform som tillgångarna hålls. Vilka kontoalternativ som går att välja beror primärt på om det är i riktig kryptovaluta eller värdepapper som handel sker.

1. Kryptovaluta eller CFD – Kapitalvinstskatt

Sker investering i riktig kryptovaluta eller CFD ska eventuella vinster beskattas via kapitalvinstbeskattning på 30%. Vid förluster får 70 % användas för avdrag. Samtliga avyttringar ska tas med i beräkningen som sammanställs på en K4-blankett.

Läs vår kompletta guide över att deklarera kryptovalutor

2. Värdepapper – ISK / Kapitalförsäkring

Sker investeringar i värdepapper, med kryptovalutor som underliggande tillgång, kan dessa handlas inom en ISK eller kapitalförsäkring. I detta fall behöver någon deklaration inte genomföras då skatten automatiskt beräknas och dras från kontot.

ISK och kapitalförsäkring schablonbeskattas med en fast procentuell andel av hela innehavet. År 2023 var skatten på 0,882 %.

KAPITEL 8

3 risker att hålla koll på


Alla investeringar innebär risker. Det är därför viktigt att förstå de olika riskerna samt aldrig investera större belopp än vad som kan förloras. Detta gäller visserligen alla investeringar men bör iakttas extra vid investeringar i kryptovalutor.

8.1

Marknadsrisken

Kryptovalutor har extrem volatilitet och det är inte ovanligt med upp- och nedgångar på 20 – 30 % på någon vecka. Ju lägre totalt marknadsvärde kryptovalutan har desto större prisförändringar kan förväntas. Oavsett vilka tillgångar som investeringar sker i finns alltid en marknadsrisk men kryptovalutor har betydligt större risk än de flesta andra tillgångar.

Riskhantering via: Marknadsrisken kan minskas genom att investeringar sker i flera olika kryptovalutor, vid flera olika tillfällen. Detta antingen individuellt eller via en kryptovaluta fond, vilka beskrivs i denna guide.

Det är däremot viktigt att veta att kryptomarknaden är relativt homogen. Faller Bitcoin i värde så faller generellt resterande kryptovalutor och vice versa.

8.2

Emittent- & börsrisk

Så länge du inte håller dina kryptovalutor helt själv, exempelvis i en Ledger hardwallet, kommer en emittent- och börsrisk uppstå.

En emittent är ett företag som ger ut värdepapper, exempelvis ett certifikat som förväntas vara uppbackat av kryptovaluta. De förväntas därmed hålla den mängd kryptovaluta som certifikaten motsvarar. Går dessa i konkurs kan certifikaten bli värdelösa. Det ska däremot tilläggas att detta hänt extremt sällan då dessa emittenter agerar under hårda finansiella regleringar.

En börs är en plats där handel med värdepapper kan ske. Kryptovalutor som hålls på en börs kan förloras om börsen går i konkurs. Ett exempel på det är när kryptobörsen FTX gick i konkurs under 2022 och kunderna förlorade tillgångar för flera miljarder.

Riskhantering via: Sker investeringar i certifikat, exempelvis hos Avanza, kan emittentrisken minskas genom att investeringar fördelas på värdepapper från flera olika emittenter. Exempel på emittenter som erbjuder kryptocertfikat är WisdomTree, 21Shares och VanEck.

Sker investeringar direkt i kryptovalutor, via börser och mäklare, är en rekommendation att enbart välja stora, kända och etablerade aktörer som regleras av finansiella regelverk.

8.3

Valutarisk

Sker investeringar i tillgångar som värderas i annan valuta än SEK uppstår alltid en valutarisk. Om handeln sker i EUR kommer investeringen både påverkas av underliggande tillgång, i detta fall kryptolvaluta, samt kursen mellan EUR och SEK. Förändras valutakursen 10 % kommer innehavet att öka/minska 10 % i värde.

Riskhantering via: Enda sättet att undvika valutarisken är att enbart investera i värdepapper som handlas i SEK. Det finns ett par kryptocertifikat som handlas i SEK men dessa följer enbart en enda kryptovaluta. Önskas fondalternativet, med en bredare exponering, behöver valutarisken accepteras. I jämförelse mot marknadsrisken är däremot valutarisken betydligt mindre.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *