DEN ULTIMATA GUIDEN

VAD ÄR SUSHISWAP (SUSHI)?

SushiSwap är en decentraliserad börs som erbjuder växling mellan olika kryptovalutor på över 20 blockkedjor. Dess kryptovaluta, SUSHI, är en governancetoken och används därmed till att rösta på förändringar inom börsen. Lär dig allt om SushiSwap, och kryptovalutan SUSHI, i denna kompletta guide på över 4500 ord, 3 videor och beskrivande grafik. I guiden visas även hur du köper SUSHI.

  • Allt om SushiSwap och kryptovalutan SUSHI, dess historia samt hur investering sker i SUSHI.
  • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp SUSHI på 5 minuter
  • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - May 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är SushiSwap och SUSHI?


SushiSwap är en decentraliserad kryptobörs (DEX) som lanserades i augusti 2020. Från början gick det enbart att växla kryptovalutor på blockkedjan Ethereum men sedan dess har antalet funktioner ökat mycket kraftigt. Dess egen kryptovaluta är SUSHI.

Denna guide presenterar hur du kan använda SushiSwap för att genomföra en växling (swap) samt tillföra likviditet. Det finns även ett kapitel om kryptovalutan SUSHI samt kryptobörsens kontroversiella historia och faktorer som kan påverka dess framtid.

1.1

Vad är SushiSwap?

Att SushiSwap är en decentraliserad börs innebär att den är uppbyggd av smarta kontrakt på en blockkedja, i detta fall Ethereum. Det är därmed två punkter som primärt skiljer SushiSwap mot centraliserade börser såsom Coinbase och Binance.

Decentralisering

En decentraliserad börs ägs inte av ett företag utan är enbart kod, på en blockkedja, som vem som helst kan interagera med. Det enda som krävs för att använda dess tjänster är en kompatibel kryptoplånbok, exempelvis MetaMask.

Någon registrering behöver inte ske och några ID-handlingar behöver inte skickas in för att kunna använda börsen. Till skillnad mot centraliserade börser kan därmed personer under 18 år handla på en decentraliserad börs. Detsamma gäller personer utan ID-handlingar eller bankkonto.

Orderbok

Som de flesta decentraliserade börserna använder SushiSwap en Automated Market Marker (AMM) för att avgöra kursen på de kryptovalutor som växlas. Det finns därmed ingen orderbok som på centraliserade börser. Hur AMM fungerar beskrivs i kapitel 3.2.

Läs mer om hur SushiSwap används i kapitel 2, 3 och 4.

1.2

Vad är SUSHI?

SUSHI är börsens egen kryptovaluta. När SushiSwap lanserades skapades 1000 SUSHI per block vilka sedan distribuerades till de som tillförde likviditet till börsen. Efter ett par veckor minskades det till 100 SUSHI per block och nivån har sedan dess succesivt minskat.

I början av 2024 fanns det ungefär 192 miljoner SUSHI i omlopp. Det totala utbudet kommer att uppgå till max 250 miljoner. SUSHI har primärt en governancefunktion. Det innebär att de som har valutan kan rösta på förslag gällande förändringar inom SushiSwaps ekosystem.

Läs mer om SUSHI i kapitel 5

1.3

Varför investera i SUSHI?

En investering i SUSHI kan ske av flera olika orsaker. Volatiliteten är hög och en del väljer därför att investera kortsiktigt för att utnyttja dessa kraftiga kursrörelser.

En långsiktig investering bör däremot ses utifrån den funktioner som SUSHI har, samt kan få i framtiden. I grunden har valutan en governancefunktion vilket innebär att den ger rösträtt på de förslag som lämnas in till dess community. Med en stor mängd SUSHI finns alltså möjligheten att tydligt påverka utvecklingen av börsens framtid.

Fram till januari 2023 fanns även en möjlighet att få avkastning på investerat kapital. Detta genom att växla till sig xSUSHI. Alla som höll xSUSHI fick nämligen dela på 1/6 av de 0,30 % som betalades i transaktionsavgifter på börsen. Denna funktion röstades däremot bort, om än tillfälligt, i januari 2023. Mer om detta går det att läsa om i kapitel 5.2.

Läs mer om hur du kan investera i SUSHI i kapitel 2.

KAPITEL 2

Köp SUSHI på 5 minuter


För att börja handla SUSHI behöver du först öppna ett konto hos en kryptomäklare. Den populäraste på vår webbplats är Coinbase. Deras handelsplattform mycket användarvänlig och den går att ladda ner som app till mobilen. Det tar endast 3 minuter att skapa ett konto.

1. Skapa konto

För att skapa ett konto på Coinbase krävs att du besöker deras hemsida. Följ den här länken, klicka på knappen ”Get started” och fyll i informationen →

2. Registrera och verifiera e-postadress

Nästa steg är att fylla i din e-postadress för att kunna logga in på Coinbase. Fyll i ditt namn, efternamn, e-postadress och välj ett lösenord →

3. Verifiera din identitet

Coinbase kräver en verifikation av personuppgifter och dokument för alla kunder. Det görs direkt i registreringsprocessen för alla kunder som måste fylla i personuppgifter och ladda upp en kopia på sitt ID-kort. Vanligtvis godkänns verifieringen på ett dygn varpå handel kan ske →

 

4. Sätt in pengar

Gå till “Settings” och därefter till “Payment Methods”. Där kan flera olika betalningsalternativ väljas. Kortbetalning är det snabbaste alternativet då pengarna kan användas för handel inom 1-2 minuter. Klicka på “Add Card” →

5. Köp SUSHI

För att köpa SUSHI trycker du på “Trade” i navigeringsmenyn. Därefter kommer en detaljerad lista på tillgängliga kryptovalutor att visas med deras aktuella pris och kursförändring. Välj SUSHI genom att klicka på “Buy”. Välj hur stor summa du vill köpa för och sedan är det bara att genomföra köpet →

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 3

Swap på SushiSwap


Sushiswap tutorial – How to buy and sell crypto:

I detta kapitel visas först hur en swap genomförs på SushiSwap. Därefter presenteras hur en Automated Market Maker (AMM) fungerar och därmed hur kursen fastställs vid växling.

3.1

Swap

Grundfunktionen på SushiSwap är att genomföra en växling mellan två olika kryptovalutor, en swap. För att kunna genomföra det krävs en kompatibel kryptoplånbok som kan interagera med SushiSwap. I denna guide kommer MetaMask att användas.

1. Anslut plånbok

Gå till https://www.sushi.com/swap och klicka på ”Connect Wallet” högst upp till höger. I början av 2024 var det möjligt att interagera med SushiSwap via de plånböcker som visas på bilden nedan. Förutsatt att du har en av dessa plånböcker installerade på datorn kommer den aktiveras vid val av plånbok. Kom ihåg att anslutningen behöver godkännas i plånboken.

2. Välj blockkedja

Vänster om ”Connect Wallet” väljs vilken blockkedja som önskas användas. I detta fall väljs Ethereum vilket innebär att kryptovaluta på Ethereum kommer att användas vid växlingen. Därmed kommer Ether att betalas i transaktionsavgift (gasfee).

Hade Binance Smart Chain valts hade BNB använts för denna avgift. Det är alltså blockkedjans nativevaluta som används för betalning av transaktionsavgiften.

3. Välj valuta

Välj vilken valuta du vill växla samt vilken valuta du vill växla till. På bilden nedan önskas 0,007 ETH växlas till SUSHI. När antalet ETH anges kommer en uträkning automatiskt att ske som visar hur många SUSHI som du kommer att få.

Orsaken att det inte är exakt samma värde i USD (13,22 mot 13,15 USD) är att en avgift betalas på 0,3% för växlingen.

Under knappen ”Swap” visas bland annat transaktionsavgiften som i detta fall beräknas till 2,993 USD. Denna avgift betalas alltså i ETH. För att denna swap ska kunna gå igenom krävs alltså att du har 2,993 USD i ETH utöver det som önskas växlas. Detta för att täcka transaktionskostnaden på Ethereums blockkedja.

4. Swap & Bekräfta Swap

Genom att klicka på ”Swap” kommer en sammanfattning av ”swappen” att visas. För att fortsätta växlingen klickar man på ”Swap xxx for xxx” där xxx står för de olika kryptovalutorna. I detta fall alltså Swap ETH for SUSHI.

Ansluten kryptoplånbok kommer nu att öppnas varpå information om växlingen återigen visas i en sammanfattning. Förutsatt att det är MetaMask som används scrollar du längst ner och klickar på ”Confirm” eller ”Bekräfta” beroende på om engelska eller svenska versionen används.

5. Transaktionen

Transaktionen kommer nu att skickas och när den verifierats på Ethereum kommer en pop-up ruta från MetaMask att ange att transitionen är slutförd. Hur lång tid detta tar beror på hur upptagen nätverket är. Vanligtvis sker det inom 1 – 10 minuter. På andra blockkedjor, exempelvis Polygon och Binance Chain, är transaktionstiden generellt snabbare och avgiften lägre.

Det går även att se, via en blockexplorer, om transaktionen gått igenom eller inte. På bilden nedan används Etherscan.io för att kontrollera detta. I sökrutan anges den Ethereumadress som växlingen skett från och genom att scrolla ner på sidan går det att se samtliga transaktioner som skett från/till denna adress.

När transaktionen gått igenom kommer du kunna se ett nytt saldo i din plånbok. I detta fall har antalet SUSHI ökat med cirka 19 st medan Ether minskat med 0,007.

3.2

AMM

En AMM justerar priset automatiskt på de två kryptovalutorna som finns i en växlingspool. Detta sker helt utifrån tillgång och efterfrågan på de olika valutorna. Nedan förklaras detta i ett förenklat exempel.

Exempel: En likviditetspool skapas med 100 000 USDC och 20 000 AAVE. I detta fall är alltså förhållandet 5:1 dvs. det kostar 5 USDC för att köpa en AAVE.

Den första personen som genomför en växling kommer därmed göra detta till exakt detta förhållande. Personen växlar in 10 000 USDC och får ut 2 000 AAVE. Nu kommer däremot poolen bestå av 110 000 USDC samt 18 000 AAVE. Det skapar ett förhållande som är 6,11:1.

Därmed kommer nästa person att växla till en betydligt sämre kurs, förutsatt att USDC vill växlas in. Önskas däremot AAVE växlas in kommer kursen vara mer fördelaktig.

OBS: Exemplet ovan är enbart en förenkling för att beskriva hur en AMM fungerar. Matematiskt sker det via formeln “X * Y = K” vilken förklaras utförligare i vår guide om Uniswap.

Vid avvikande kurs

Orsaken att kursen ändrades så mycket, i exemplet ovan, var att poolen hade låg likviditet. Hade det exempelvis varit en miljon USDC och 200 000 AAVE hade det påverkats betydligt mindre. Dessutom kommer kursen att påverkas av den arbitragemöjlighet som kan uppstå.

I exemplet ovan var 1 AAVE först värd 5 USDC i denna pool. Vid detta tillfälle kostade även en AAVE på exempelvis Coinbase samma summa. Därefter blev en AAVE värd 6,11 USDC i poolen. Därmed uppstår en möjlighet till arbitrage.

Du kan köpa 10 AAVE, hos Coinbase, för 5 USDC styck, skicka till SushiSwap, och växla till cirka 61,1 USDC. Därmed kommer även kurserna att ”stabiliseras” hos SushiSwap. Detta utifrån marknadskurser på andra börser.

Även om så här stora kursförändringar sällan uppstår så påvisar exemplet att kurserna i poolerna på SushiSwap anpassas till marknaden så fort som arbitragemöjlighet uppstår.

KAPITEL 4

Liquidity pools


I likhet med de flesta decentraliserade börser sker växling via likviditetspooler bestående av två kryptovalutor. Om växling exempelvis önskas ske mellan ETH och DAI sker detta i poolen ETH/DAI. Generellt nämns den största valutan först när dessa pooler presenteras. Nedan beskrivs först hur likviditet tillförs till dessa pooler och hur detta ger avkastning.

4.1

Tillföra likviditet

I denna steg-för-steg guide visas hur du tillför kapital till en likviditetspool på SushiSwap.

1. Välj pool

Gå till https://www.sushi.com/pools och klicka på ”Create Position”. Därefter väljs på vilken blockkedja som likviditet ska tillföras och önskat valutapar samt avgiftsnivå.

På bilden nedan sker detta på Ethereum och med kryptovalutorna ETH och USDC. En rekommendation är att bibehålla avgiftsnivån på den nivå som är förvald.

2. Välj prisintervall

Nästa steg är att välja inom vilket prisintervall som likviditeten ska tillföras. Det innebär i korthet att transaktionsavgifter tjänas så länge som kursen är inom det intervallet. På bilden väljs ett brett intervall som täcker en nedgång på Ether, i förhållande till USDC, på 50% och uppgång på 100 %.

Genom att välja ett smalare intervall kommer förtjänsten bli större. Men då är även risken att kursen går utanför intervallet vilket innebär att ingen förtjänst alls uppnås.

Exempel: Johan och Simon väljer bägge att investera kryptovalutor för 1000 USD i en pool. I detta läge är det enbart de två personerna i poolen och de väljer bägge att investera kapitalet över ett mycket brett intervall, exempelvis 100 – 500 USD.

Om kursen är mellan det intervallen kommer de bägge få lika stor del av den avgift som användarna betalar vid växling i poolen. Nu väljer Johan att ändra sitt intervall till 200-300. Om kursen är på 250 kommer bägge få del av avgifterna men Johan få mest. I praktiken har Simon valt att exponera sitt kapital över ett intervall på 400 USD och Johan på 100 USD. Fördelningen av avgifterna blir därmed 1:4 till Johans fördel.

3. Välj summa

Sista steget är att välja hur stor likviditet som önskas tillföras. På bilden nedan väljs 0,007 ETH vilket innebär att även 13,138 USDC måste tillföras. Detta utifrån att totala värdet på de två olika kryptovalutorna alltid måste vara lika när de tillförs till poolen.

På bilden nedan saknas det USDC i MetaMask vilket innebär att likviditeten inte kan tillföras. En lösning blir därmed att först föra över minst 13,1318 USDC till plånboken innan tillförsel av likviditet kan slutföras.

Klicka på “Supply” för att bekräfta överföringen. MetaMask kommer att öppnas varpå transaktionen även behöver godkännas där.

4. LP Token

När likviditet tillförts kommer automatiskt en så kallad LP-token (Liquidity Provider Token) tillföras till den adress varifrån kryptovalutorna skickades. En LP-token kan jämföras med ett kvitto som bevisar att likviditet har tillförts till en specifik pool. Värdet på den kommer därmed att öka ju mer transaktionsavgifter som betalas till poolen.

Läs mer: Läs vår detaljerade guide kring att vara Liquidity Provider i vår guide om Uniswap.

4.2

Tjäna avgifter

Alla som gör en växling på SushiSwap betalar en växlingsavgift på 0,3%. Denna avgift dras från den kryptovaluta som växlas in. Av dessa tillförs 0,25 % till likviditetspoolen. På detta sätt ökar poolens totala värde vid varje växling.

De som tillfört likviditet, och därmed fått en LP-token, kan när som helst dra tillbaka likviditeten. Det sker genom att gå till ”Pools” och därefter ”My Positions”. Där presenteras alla positioner och genom att välja ”Withdraw” vid en position dras likviditeten tillbaka och LP-token växlas automatiskt in.

I detta fall kommer personen få sin ”andel” av poolen. Med andra ord, den andel som LP-token representerar. Har det skett stor handel inom poolen, sedan likviditet tillfördes, kan totala värdet alltså ökat kraftigt.

4.3

Tjäna Rewards / Farm

Utöver att ta del av transaktionsavgifterna, som betalas till poolen, finns även möjlighet att tjäna kryptovaluta via farming. Den som tillför likviditet till en pool, som har farming, kommer få belöning i en förutbestämd kryptovaluta, oftast SUSHI.

Med denna belöning kommer investerare att få incitament att överföra kapital till specifika pooler. Detta i och med att den totala avkastningen förväntas bli högre än i pooler utan farming. Bilden nedan visar poolen USDC/ETH.

Vid exakt det tillfället var den totala avkastningen beräknad till 5,53 % APR (avkastning på ett år). Av dessa beräknas 2,42 % vara transaktionsavgifter samt 3,11 % farmingrewards. Som visas till höger på bilden ges farmingreward i SUSHI.

Denna belöning går även att ”claima” när som helst. Med andra ord går det att få tillgång till dessa SUSHI genom att klicka på ”claim” inne på poolen. Detta alltså utan att tillförd likviditet, dvs. USDC och ETH, behöver dras ut.

KAPITEL 5

Övriga funktioner


I början var det enbart möjligt att växla kryptovalutor på blockkedjan Ethereum och sedan dess har antalet blockkedjor som interagerar med börsen ökat kraftigt. Dessutom har ytterligare funktioner tillkommit. Ett par exempel nämns nedan:

5.1

NFT

Redan 2021 började planer växa fram om en NFT-plattform kopplad till SushiSwaps nätverk. En hemsida byggdes upp på domänadressen shoyunft.com och flera kryptotidningar publicerade nyheten om den kommande plattformen.

Men av olika anledningar blev projektet försenat och domänen har idag inte någon information om att det kommer att bli en NFT-plattform. En bidragande orsak kan vara den bearmarket som slog mot hela kryptomarknaden 2022.

Den negativa marknadsutvecklingen innebar att många projekt fick läggas på is. Att det funnits tankar på NFT-handel visar ändå på att det mycket väl kan bli något som kan implementeras vid ett senare tillfälle.

Tips! Läs vår kompletta guide om NFT.

5.2

Köpa krypto

Eftersom SushiSwap är decentraliserad, och uppbyggd av smarta kontrakt, finns det ingen möjlighet att använda fiat på blockkedjan. Däremot har ett samarbete byggts upp med Alchemypay.org vilket gör att det blir möjligt att köpa krypto via SushiSwaps hemsida. Det bör däremot förtydligas att köpet inte sker direkt av SushiSwap utan av via en andrapartslösning där Alchempay är motparten. Det går alltså att köpa kryptovaluta för fiat på SushiSwap, men inte av SushiSwap.

Genom att klicka på ”Buy Crypto” i menyn kommer en ruta upp med information om köpet. Betalning kan ske med kort, Apple Pay eller Samsung Pay. Då både kopia på ID-kort kan behöva skickas in, samt kortuppgifter lämnas ut, är det många som istället väljer att köpa på en centraliserad börs. Fördelen är även då att kundsupport och överblick över alla inköp finns tillgängliga.

(Bildkälla: Sushi.com)

Tips! Läs vår kompletta guide om att köpa kryptovaluta.

5.3

Cross Chain

Med Cross Chain menas att en växling sker mellan två blockkedjor. SushiSwap erbjuder därmed ett mycket enkelt sätt att få tillgångar till en ny blockkedja utan att behöva gå via en centraliserad kryptobörs.

På bilden nedan önskas 0,007 Ether på Ethereum växlas till Ether på Polygon. Eftersom det är två olika blockkedjor är det nämligen inte exakt samma Ether som används. Det som egentligen sker är att Ether på Ethereum växlas mot wrapped Ether på Polygon.

Att en kryptovaluta är “wrapped” innebär i korthet att den kan användas på en annan blockkedja än den blockkedja som den huvudsakligen är utvecklad för. En växling, som på bilden nedan, blir därmed ett sätt att ”överföra” kryptovaluta mellan två blockkedjor.

(Bildkälla: Sushi.com)

KAPITEL 6

Hur fungerar SUSHI?


SUSHI är SushiSwaps egen kryptovaluta vilken har flera olika funktioner. I detta kapitel beskrivs hur valutan initialt distribuerades, dess funktion och inneboende inflation.

6.1

Lansering och distribution

SushiSwap lanserades på blockkedjan Ethereum i augusti 2020. Dess kryptovaluta, SUSHI, kunde därmed i början enbart användas på denna blockkedja. Sedan dess har börsen vuxit kraftigt. Längre ner i artikeln visas att SushiSwap, år 2024, integrerar med över 20 olika blockkedjor.

Under de två första veckorna, efter lansering av SushiSwap, skapades 1 000 SUSHI per block vilka distribuerades till de som tillförde likviditet till börsen. Efter dessa två veckor minskades nivån successivt ner till ordinarie nivå på 100 SUSHI.

Därefter minskades nivån ytterligare och förväntas göra så fram tills samtliga 250 miljoner SUSHI är i omlopp. Därefter kommer det inte skapas fler SUSHI vilket gör att inflationen blir 0%. Mer om den initiala distributionen kan läsas i kapitel 7.

Bilderna nedan är från dev.sushi.com och visar både hur utbudet förändras fram till november 2023 samt historisk inflationsnivå via blockrewardens storlek.

(Bildkälla: Dev.sushi.com)

OBS: Kom ihåg att SushiSwaps utveckling styrs av dess medlemmar. Förändringar kan alltså röstas igenom som innebär att ovan nämnda siffror inte längre är helt aktuella.

6.2

Governance

Primärt har SUSHI en governance-funktion. Det innebär att de som har denna valuta har möjlighet att rösta på de förslag som läggs fram inom dess community. Det kan vara förslag om förändringar på börsen likväl som en ny ekonomisk struktur för kryptovalutan.

Röstens styrka avgörs av hur många SUSHIPOWAH som personen har tillgång till. SUSHIPOWAH beräknas enligt följande:

  • 1 SUSHI i likviditetspoolen SUSHI/ETH ger 2 SUSHIPOWAH
  • 1 xSUSHI ger 1 SUSHIPOWAH (Mer om xSushi i kap 6.4)

LP-token, från likviditetspoolen, och xSUSHI måste låsas inom staking innan röstningen påbörjas och sedan vara låsta under de dagar som röstningen pågår. På detta sätt är det inte möjligt att exempelvis öka sin rösträtt när väl röstningen påbörjats.

I januari 2023 röstades två separata förslag igenom. De bägge hade som mål att stärka börsens framtida utveckling. I korthet innebar förslagen följande:

1. Avkastning på xSUSHI tas bort

Som förklaras i kap 6.4 fick de som höll xSUSHI dela på 0,05% av alla tradingavgifter som betalades på SushiSwap. Av dessa gick 10 % till SushiSwap Treasure, dvs. framtida utvecklingsfonden.

Ett förslag, under namnet Kanpai, innebar däremot att xSUSHI inte längre skulle ha denna fördel och att dessa 0,05 % direkt skulle gå till Treasure. Eftersom förslaget röstades igenom fick därmed de som höll xSUSHI inte längre någon avkastning. Däremot bibehölls samma rösträtt som tidigare.

Förslaget gällde däremot enbart i cirka 6 månader varpå börsens community därefter förväntades utveckla en ny ekonomisk struktur för den valutan. Lösningen beskrev som ”temporary solution to a long-term problem”.

“Kanpai is a temporary solution toa long-term problem, and a new tokenomics proposal is on the horizon, which will help address the long-term value proposition of Sushi for it´s community and stakeholders.” / Snapshot.org

Resultat av förslaget “Kanpai”:

(Bildkälla: Snapshot.org)

2. Ta tillbaka ”unclaimed” SUSHI

När SushiSwap lanserades, i augusti 2020, fick de som tillförde likviditet SUSHI som belöning. Men det krävdes att personerna ”claimade” dessa. Med andra ord överfördes de inte automatiskt till personens plånbok. Via SushiSwaps hemsida gick de att få ut med ett par få musklick.

Men alla tog inte denna möjlighet och i januari 2023 var det SUSHI för cirka 11 miljoner USD som ännu inte hade ”claimats”. Via detta förslag beslutades att dessa skulle tillfalla Treasure om de inte hade ”claimats” ett par månader senare. Dessa tillföll därmed Treasure under våren 2023.

6.3

Buyback

När SushiSwap används för att genomföra en swap betalas en avgift på 0,3 % av det belopp som växlas. En växling av 1 000 USD i Ether kostar därmed 3 USD i avgift, vilket betalas i den valuta som växlas, i detta fall Ether.

Av dessa tillfaller 0,25 % till den likviditetspool där växlingen genomförs. Resterande, dvs. 0,05%, används automatiskt för att köpa SUSHI som ges till de som håller xSUSHI. På detta sätt skapas en indirekt påverkan på SUSHI-priset beroende på hur många som använder börsen.

Som beskrivs ovan går nu dessa 0,05 % däremot till SushiSwap Treasure. Detta fram till något annat beslut tas av dess community.

6.4

xSushi

Utöver SUSHI lanserades xSUSHI i september 2020. Dess loga är samma som för SUSHI men den är i stället i orange färg, se bild nedan.

Via staking (inlåsning i kontrakt) av SUSHI kunde användarna få xSUSHI. De som håller dessa fick sedan dela på 1/6 av de 0,30 % som betalas i handelsavgifter på plattformen. Det var därmed en av de punkter som tidigt skiljde sig åt mellan Uniswap och SushiSwap och som delvis lockade flera investerare till detta projekt.

Det kan därmed liknas med att vara aktieägare och få en andel av den vinst som ett företag genererar över ett år. Flera andra decentraliserade börser har tagit efter denna struktur. En av de som däremot inte valt denna väg är Uniswap. Detta mycket på grund av de regulatoriska problem som kan uppstå då dess token då kan klassas som värdepapper enligt amerikanska SEC.

I januari 2023 röstades däremot ett förslag igenom som i korthet innebar att xSUSHI inte längre gav någon avkastning.

KAPITEL 7

SushiSwaps historia


Tasting Sushi! Sushiswap still have potential:

I maj 2020 lanserades den decentraliserade börsen Uniswap. Det var då världens första decentraliserade börs där kursen fastställdes automatiskt via AMM. Det dröjde inte många månader förrän konkurrenter började växa fram – varav SushiSwap snabbt blev den största konkurrenten.

Till skillnad mot Uniswap valde däremot utvecklarna att vara anonyma och enbart kommunicera via Twitter under alias Chef Nomi, och OxMaki. Att projekt lanseras av anonyma personer är däremot inget ovanligt inom kryptovärlden även om transparens ofta gynnar projektets utveckling långsiktigt.

Utvecklarna hade gjort det mycket enkelt för sig genom att kopiera Uniswaps kod, ändra minimalt på den, ochdärefter lanserat en egen decentraliserad börs med näst intill identiska funktioner.

Orsaken att de kunde göra så är att Uniswap, i likhet med de flesta projekt på blockkedjor, är byggda i open source. Att utvecklarna bara kopierade koden och sedan kapitaliserade på detta fanns det minst sagt delade åsikter om. Men det var inte det enda som var kontroversiellt – de genomförde även en så kallad ”Vampire Attack” direkt riktad mot Uniswap (se nästa kapitel).

7.1

Vampire Attack

What is a Vampire Attack? SushiSwap saga explained:

SushiSwap lanserade något som i efterhand brukar kallas för ”Vampire Attack”. Det var tydligt att SushiSwap inte nöjde sig med att vara ett komplement till den då dominerande börsen Uniswap utan även ville ta över positionen som den ledande decentraliserade börsen.

Utöver att de tagit Uniswaps kod gav de investerarna ett flertal incitament till att flytta över sitt kapital till SushiSwap. Ett av dessa sätt var att ge SUSHI till alla som låste sin Uniswap LP-token på SushiSwaps plattform. Dessutom gav de ut SUSHI till alla som tillförde likviditet till börsen. Under de två första veckorna höjdes även nivån på belöningen med x10 varpå nivån successivt sedan minskades ner till ordinarie nivå.

På detta sätt erbjöd SushiSwap något som Uniswap inte hade – en ytterligare möjlighet att tjäna pengar för de som tillförde likviditet. Målet att attrahera över kapital till den nya plattformen lyckades mycket väl. Inom mindre än en månad var kryptovalutor för över 1,2 miljarder USD i SushiSwaps likviditetspooler.

Det innebar att ca 70 – 80 % av all likviditet flyttades över från Uniswap. Det var alltså tydligt att investerarna prioriterade avkastning före transparens gällande vilka som stod bakom börsen.

En mer detaljerad förklaring kring hur SushiSwap kunde få över extremt stora kapital från Uniswap förklaras i videon i början av detta kapitel.

7.2

Binance listar SUSHI

Redan den första september 2020 valde världens största kryptobörs, Binance, att lista SUSHI. Kryptovalutan kunde därmed handlas via börsen vilket gav ytterligare uppmärksamhet och kursuppgång.

Med tanke på att valutan bara hade lanserats några veckor tidigare var detta den överlägset snabbaste listningen som Binance då hade gjort. Det var däremot något som börsen skulle få skarp kritik för någon vecka när det såg ut som att SushiSwaps grundare, Chef Nomi, gjorde en ”Exitscam”…

7.3

Exitscam – eller?

Sushi Swaps exit scam – Tanks market:

Kort efter lanseringen beslutades att 10 % av alla nya SUSHI-token skulle tillfalla en framtida utvecklingsfond för SushiSwap. Exakt vad de skulle användas till, samt inom vilket tidsspann, nämndes däremot inte.

Chef Nomi var den som hade tillgång till dessa tillgångar och han kunde i princip göra vad han ville med dem – vilket han även gjorde. Den femte september valde han ta ut kryptovaluta till ett värde av närmare 18 000 Ether vilket då motsvarade närmare 13 miljoner USD!

Visserligen bedyrade han, via Twitter, att det fanns praktiska funktioner till detta och att det absolut inte handlade om en så kallad exitscam. Med andra ord ett bedrägeri där någon drar upp värdet på en ny token för att sedan sälja hela sitt innehav och försvinna. Men det var få som trodde honom och oron växte hos de som investerat i börsen.

Bara en vecka senare valde däremot Chef Nomi att föra tillbaka hela beloppet till börsen. I ett par Twitterinlägg, med bland annat länkar till Etherscan som bevis, förklarade han att det i stället skulle vara upp till SushiSwaps community att avgöra hur mycket han borde ha som grundare.

”I have returned all the $14M worth of ETH back to the treasury. And I will let the community decide how much I deserve as the original creator of Sushiswap. In any currency (ETH/SUSHI/etc). With any lockup schedule you wish” / Chef Nomi

Om han initialt hade tänkt att göra en exitscam, eller inte, är omöjligt att veta. I ett Twitterinlägg förklarade han sitt handlande som ”girigt”.

“To everyone. I fucked up. And I am sorry. I would like to apologize to everyone who I have caused troubles to. I was emotional, I was greedy, I was afraid. I made bad controversial decisions under pressure. And it hurt everyone. I failed your expectation and I am sorry” / Chef Nomi

Hans handlande togs emot mycket positivt av marknaden och värdet på SUSHI pekade rakt uppåt under ett par dagar.

Chef Nomi valde att ta ett steg tillbaka och Sam Bankman Fried, grundaren av FTX, tog över. Det första han gjorde var att införa en multi-signature på den plånbok som höll börsens tillgångar. Därmed krävdes flera personer för att ett uttag skulle bli möjligt. Han valde även att personligen tillföra 2 miljoner SUSHI som skulle distribueras till de som tillförde likviditet till börsen. Detta för att skapa ytterligare incitament för investerare att just välja denna börs.

Nedan visas det team som tog över efter Chef Nomi. Som visas valde man att ha kvar Sushi-temat vilket även bibehållits sedan dess.

(Bildkälla: PANews)

7.4

UniSwap slår tillbaka

Orsaken till att SushiSwap kunde ”stjäla” 70 – 80 % av all likviditet från Uniswap var att avkastningen var betydligt högre. Detta i och med att dess kryptovaluta, SUSHI, gavs till de som tillförde likviditet. För att locka tillbaka investerarna svarade Uniswap med samma mynt…

Den 17:e september publicerade Uniswap information om att de skulle lansera en egen kryptovaluta, UNI. Alla Ethereumadresser, som hade interagerat med börsen före den 1:a september samma år, var berättigade till 400 UNI. Vid detta tillfälle var dessa värda cirka 1400 USD. Dessutom fick de som tillförde likviditet UNI som extrabelöning. Detta alltså på exakt samma sätt som SUSHI distribuerades.

Uniswap fick på några veckor kapital på över 2 miljarder USD och visade att de fortfarande var världens största DEX. Även om det finns kvar rivalitet mellan de olika DEX:arna så har Uniswap minst sagt bibehållit sin ohotade förstaplacering.

SushiSwap fortsatte däremot att utvecklas och hade, år 2024, exempelvis integration med över 20 blockkedjor och en daglig omsättning på mellan 45 – 65 miljoner USD. Nedan visas handelsvolymen under en vecka i början av 2024.

Sushi handelsvolym, 21 – 26 mars 2024:

(Bildkälla: Sushi Analytics)

KAPITEL 8

Framtiden för SUSHI


I likhet med alla kryptovalutor påverkas framtiden för SUSHI både av interna och externa faktorer. Med interna menas exempelvis nya funktioner och utveckling av projektet. Med externa menas exempelvis det generella marknadsläget för kryptovalutor samt statliga regleringar.

Nedan presenteras ett par faktorer som kan påverka framtiden för SushiSwap. Det finns självklart fler faktorer än dessa så de ska enbart ses som exempel.

8.1

Regleringar – SEC

På våren 2023 fick SushiSwaps ”Head Chef”, Jared Grey, en stämning från amerikanska SEC (motsvarande svenska finansinspektionen). Han förmedlade att han fått detta till SushiSwaps community, men utan att förklara vad som stod i stämningen eller hur det förväntades påverka börsens framtid.

Han försvarade det beslutet med att han fått juridisk rådgivning om att inte visa informationen offentligt utan i stället förbereda eventuell överklagan.

”We’re cooperating with the SEC. We do not intend to comment publicly on ongoing investigations or other legal matters” / Coindesk.com

I stället föreslog han att en fond, Sushi DAO Legal Defense Fund, skulle upprättas med upp till 3 miljoner USDT och ytterligare 3 miljoner USDT om så skulle behövas. Fondens tillgångar skulle användas för att juridiskt försvara SushiSwap i en juridisk ”kamp” mot SEC.

Bara på ett par dagar föll kursen med 30% och under följande månader var utvecklingen ytterligare negativ. Självklart kan även andra faktorer spelat roll för den negativa kursutvecklingen men en långdragen process mot SEC är knappast något som ett community uppskattar.

8.2

Säkerhet och hacks

Likt andra stora börser utsätts SushiSwap för hackerattacker. Om dessa attacker lyckas påverkas börsens trovärdighet. Investerare som känner sig osäker på att kapitalet kan förloras kommer sannolikt välja en annan börs.

Ett exempel på ett ”mindre” hack var när börsen förlorade tillgångar för 3,3 miljoner USD under våren 2023. Just i detta fall kunde börsen däremot kompensera de förlorade tillgångarna till de personer som förlorat kapital.

Det ska däremot tilläggas att SushiSwap anses vara en säker decentraliserad börs. Bilden nedan är en sammanställning av börsen genomförd av säkerhetsföretaget Certik. En komplett, och dagsaktuell, säkerhetssammanställning går att se på skynet.certik.com.

(Bildkälla: Skynet.certik.com)

8.3

Funktioner

Som beskrivs i kapitel 6.2 kan SushiSwaps community rösta fram förändringar som implementeras i koden för SushiSwap. I grunden har alltså SUSHI en governancefunktion och utifrån vilka förslag som röstas fram kan ytterligare funktioner tillkomma.

De som röstar på de olika förslagen behöver ha ett långsiktigt perspektiv gällande vilka funktioner som implementeras. Det är funktioner som både kan öka, och minska, intresset för den decentraliserade börsen.

8.4

Utveckling av krypto & DeFi

En extern faktor, som påverkar framtiden för SushiSwap, är utvecklingen av kryptomarknaden i stort och i synnerhet DeFi. Bilderna nedan visar kursutvecklingen för SUSHI samt Bitcoin under samma tidsperiod, dvs. september 2020 till början av 2024.

SUSHI kurs i USD, 2020 – 2024:

Bitcoin kurs i USD, september 2020 – 2024:

Tips! Se bitcoinkursen live här.

Även om graferna inte följs åt exakt så är det tydligt att kryptomarknaden gick in i en så kallad ”Bear market” i början av 2022. Nästan samtliga kryptovalutor föll i värde under det året. Detta oavsett vilka egna tekniska framgångar som skett inom de projekt som var kopplade till kryptovalutan.

Det bör tilläggas att Bitcoin ökade i värde i 2023/2024 vilket inte SUSHI gjorde i samma utsträckning. Orsaken till det kan eventuellt kopplas till hackerattacken och SEC-stämningen som nämns ovan samt godkännande av Bitcoin ETF:erna.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *