DEN ULTIMATA GUIDEN

SKAPA NFT

Det går att skapa en NFT, eller NFT-konst, via flera olika NFT-plattformar. En av de allra största är OpenSea. På plattformen går det sedan att lägga ut dessa till försäljning eller skicka dem till en extern plånbok. Lär dig allt om att skapa NFT i denna kompletta guide på +3500 ord och 3 videor. Vi visar i steg-för-steg hur du kan skapa din allra första NFT.

 • Allt om att skapa NFT, NFT-konst, försäljning, risker, och mycket mer.
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp kryptovaluta på 5 minuter.
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - July 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Skapa NFT – Hur, var och varför?


NFT´s are fueling a boom in digital art. Here´s how they work:

Under 2021 exploderade intresset för, och därmed handeln med, NFT:er. Detta både som konstverk, digitala samlingsobjekt och inom gaming. Denna guide förklarar vad NFT-konst är för något samt hur du enkelt kan skapa en egen NFT via plattformen OpenSea.

Du kan även följa guiden om du bara vill lära dig att skapa din första NFT, även om det inte är inom ett konstprojekt. Processen är nämligen mycket lika.

1.1

Vad är NFT-konst?

NFT-konst är digital konst där ägandeskapet registreras på en blockkedja. I och med denna registrering minimeras exempelvis möjligheten att skapa, och sälja, kopior på originalet.

Det kan liknas med att en kreatör skapar 100 tavlor, gömmer en digital ”tag” i tavlan och sedan upprättar ett register över samtliga tavlor. Den som är osäker på äktheten på en tavla kan ta med den till kreatören. Där matchas taggens information mot vad som anges i kreatörens databas. Sker ingen matchning är det en kopia.

I detta fall sker däremot registrering på en blockkedja. Det innebär att den digitala konsten kan överföras mellan olika personer, köpas och säljas, varpå ägandeskapet automatiskt uppdateras på blockkedjan. Detta utifrån att en blockkedja är en decentraliserad databas.

Växer i popularitet

Att NFT-konst allt mer blir populärt i Sverige är tydligt. Bland annat har Konstnärernas Riksorganisation publicerat en artikel kring saker att tänka på vid försäljning av konst via NFT. Internationellt har digital konst även fått mycket stor uppmärksamhet och flera objekt har sålts för över flera miljoner kronor.

Nedan visas en bild på det digitala konstverket ”Everydays: The first 5000 days” som såldes, år 2021, för drygt 69 miljoner USD.

(Bildkälla: Christies.com)

Digital konst vs Fysisk konst

Digital konst har flera fördelar i jämförelse mot fysisk konst. Detta bland annat genom att kreatör, ägare och transaktionshistorik är lättare att säkerställa. Dessutom kan digital konst bestå av kombinationer av exempelvis bilder, ljud, video och unika förmåner för den som äger konstverket.

Läs mer om ägandeskap och bevis av NFT-kreatörer i kapitel 4.

1.2

Skapa NFT via…

Det finns idag ett flertal NFT-plattformar som kan användas för att skapa, sälja och köpa NFT:er. Det är generellt enkelt att skapa en NFT och sedan antingen lägga upp den för försäljning eller skicka den till en extern kryptoplånbok.

I korthet går det till enligt följande:

 1. Anslut kryptoplånbok till NFT-plattform – Den vanligaste plånboken är MetaMask
 2. Välj mediafil – Det kan exempelvis vara en bild eller video
 3. Ange egenskaper – Ange (valfritt) egenskaper som exempelvis kan få en ”level” mellan 1 – 10 .
 4. Antal och kollektion – Välj hur många NFT:er du vill skapa utifrån angiven information samt om de ska ingå i någon egen kollektion.
 5. Skapa – Att skapa en NFT kallas för att ”minta” dem. När den sedan registreras på en blockkedja (kallas för freeze) kan förändringar inte längre ske av dess digitala innehåll.

En komplett steg-för-steg guide kring hur du skapar en NFT finns i kapitel 2.

Tips! Lär dig mer om NFT här.

KAPITEL 2

Skapa NFT på OpenSea


How to create an NFT – OpenSea:

OpenSea är världens största NFT-plattform. På denna plattform är det både möjligt att skapa, sälja och köpa NFT:er. Dessutom är OpenSea kompatibel med ett flertal olika blockkedjor vilket skapar en bred användarbas.

Guiden nedan visar hur du skapar en NFT på OpenSea samt lägger ut den för försäljning. Självklart går det att skapa betydligt mer tekniskt avancerade NFT:er än vad som beskrivs nedan. Detta är däremot en mycket bra start för dig som vill lära dig att komma igång.

1. Installera kryptoplånbok

För att kunna skapa en NFT på OpenSea krävs att du har en kompatibel kryptoplånbok installerad. Vi rekommenderar MetaMask. Det är är världens mest använda kryptoplånbok som är integrerad i webbläsaren.

En rekommendation är att skapa NFT på en separat adress än den du använder för dagliga kryptotransaktioner. Du behöver därmed inte exponera hur mycket kryptovaluta du äger när du skickar dessa NFT:er till andra. Dessutom riskerar du inte din valuta när du experimenterar på olika plattformar. År 2024 var följande plånböcker kompatibla med OpenSea.

2. Anslut plånbok

Gå till opensea.io. Klicka på ”Connect Wallet” högst upp till höger. Du får i detta läge välja vilken plånbok (av de som visas ovan) som önskas anslutas.

3. Välja blockkedja

OpenSea interagerar med flera olika blockkedjor och du behöver därmed välja på vilken kedja som din NFT ska skapas. Väljer du exempelvis att publicera den på Ethereum kommer enbart de personer som använder Ethereum att kunna köpa din NFT. I detta exempel kommer en NFT att skapas på blockkedjan Polygon.

Klicka på din plånbok uppe i höger hörn (Vänster om ”Connect Wallet”). Klicka därefter på rullistan där blockkedjorna nämns. På bilden nedan står det Polygon men det kan även stå namnet på andra kedjor. Sista steget är att klicka på ”Switch again” och välja vilken blockkedja du vill interagera med.

4. Skapa NFT

Nu är det dags att skapa din NFT. Håll musen på din profilikon (BLÅ PUNKT) och välj ”Create”.

Bilden nedan visar en del av den information som ska anges. Under bilden förklaras varje punkt utförligt.

Image, Video, Audio, or 3D Model

Börja med att ladda upp den fil som ska bli en NFT. Det kan exempelvis vara bild, video, ljud eller en GIF-bild. De filformat som stöds är JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB, GLTF. Som mest får den vara 100 MB stor.

I detta exempel skapas den allra första NFT-kollektionen från CryptoRunner! Detta med följande bild nedan.

Name

Välj vilket namn din NFT ska ha. Tänk att ett svenskt namn begränsar den till att användas av främst personer i Sverige.

I detta exempel: First CryptoRunner NFT

External link

Skriv en länk till en hemsida, eller social media, där mer information finns att läsa om denna NFT kollektion. Är det en NFT som tillhör ett spel används en länk som pekar till spelet.

Description

Skriv en beskrivande text om denna NFT.

I detta exempel: CryptoRunner.com collects everything you need to know about cryptocurrency, the future of money. Our mission is to help people to save and make money with cryptocurrencies. This is the first NFT in this projects history.

Collections

Om en hel kollektion ska skapas bör först information om denna kollektion registreras på OpenSea. Så här gör du om du inte har någon kollektion sedan tidigare.

Håll musen på profilbilden uppe till höger och välj “My Collections” – “Create a collection” – “Use the OpenSea contract”. I menyn går det nu att lägga till allmän information (Details), logo och utvald bild (graphics) samt länkar till social media (Links). Under earnings kommer det att presenteras hur mycket du tjänat på kollektionen sedan den lanserades.

När detta är gjort kan du gå tillbaka och fortsätta skapa din NFT. Vid valet ”Collections” kan du nu välja inom vilken kollektion som denna NFT ska publiceras. I vissa fall kan sidan behöva uppdateras och därmed informationen läggas till på nytt.

Add properties

Ange egenskaper som ska vara filtreringsbara inom kollektionen. Det kan vara allt från ålder och färg till grafiktyp. Planera hela kollektionen i förväg då detta är information som inte kan ändras i efterhand.

I detta exempel: Vi väljer Type = Logo, Edition = 1 samt Colour = Orange.

Add levels

Med Levels menas mätbara egenskaper eller funktioner som just denna NFT ska ha. Det kan exempelvis vara styrka, snabbhet, glädje eller rikedom. I likhet med övriga val går det även att hoppa över denna punkt.

I detta exempel: Som visas på bilden nedan ger vi vår NFT egenskaper som speed, knowledge, contentwriting, graphic och moneymaker.

Add stats

Stats har en liknande funktion som ”Levels”. Det går att ange olika egenskaper, styrkor eller funktioner och sedan ge dessa ett valfritt nummer.

I detta exempel: Vi väljer att inte ha med någon stats.

Unlockable Content

I denna ruta kan koder, länkar eller annan information anges. Det är information som enbart den som äger denna NFT kan se.

I detta exempel: Ja, dessa NFT:er har ett hemligt budskap. Men det nämner vi inte här 😊

Explicit & Sensetive Content

Markera detta om innehållet i din NFT exempelvis är inom kategorin sexualitet. Detta för att skydda de som söker på OpenSea från känsligt innehåll.

I detta exempel: Eftersom det inte är känsligt innehåll markeras inte detta.

Supply

Hur många NFT:er önskas skapas med exakt dessa inställningar?

I detta exempel: Vi väljer 3 st.

Blockchain

Välj vilken blockkedja din NFT ska publiceras på.

Freeze Metadata

Genom att välja ”Freeze Metadata” kommer din NFT att sparas i en decentraliserad tjänst, vilket innebär att förändringar på filen inte kan ske. Detta sker däremot efter att NFT:en är skapad. I detta läge behöver alltså ingen inställning ske vid denna punkt.

4. Skapa din NFT

Klicka på ”Create” för att skapa din NFT. Grattis! Nu är du klar vilken även kommer bekräftas med ett meddelande som bilden visar nedan:

5. Freeze

Din NFT kan nu användas inom OpenSea. Men eftersom den inte är ”Freezed” ännu kan ändringar fortfarande genomföras. För att ”låsa” denna funktion – klicka på ”Edit item” som bilden nedan visas.

Välj därefter ”Freeze Metadata” vilket alltså innebär att all information blir låst. Välj detta val och klicka därefter på ”Freeze”.

En bekräftelse behöver ske i den kopplade kryptoplånboken, vilket i detta fall är Metamask. Det är alltså inte förrän nu som din bild registreras på en blockkedja. Innan var det enbart en bild på en digital plattform, OpenSea.

När detta är klart har du både skapat en NFT och valt att lagra information om den på en blockkedja. Då är det kanske dags att lägga ut den för försäljning? Se nästa kapitel.

OBS: Varje gång MetaMask används för att godkänna en transaktion betalas kryptovaluta i avgift. Med transaktion menas en förändring som sker på blockkedjan, vilket funktionen ”Freeze” är. Vilken valuta som betalningen sker i beror på vilken blockkedja som transaktionen sker på.

I detta exempel skapades en NFT på Polygon vilket innebär att betalning sker i kryptovalutan MATIC. Inför att ”Freeze” godkänns i MetaMask krävs alltså att MATIC finns i plånboken. I vårt exempel betalade vi 0,1 USD, i MATIC, i avgift.

Läs mer om Matic och vilka börser som säljer denna kryptovaluta här.

KAPITEL 3

Sälja NFT


How to sell an NFT:

Har du skapat NFT:er som du vill sälja? Det är enkelt att lägga ut dem till försäljning oavsett vilken plattform som används. I följande kapitel visas hur vår nyskapade NFT läggs ut till försäljning på OpenSea.

1. Välj kollektion

Gå till OpenSea och anslut din kryptoplånbok. Håll därefter musen på din profilbild uppe till höger (blå boll på denna bild) och välj ”My Collection”. Samtliga kollektioner som finns i plånboken kommer nu att visas. Välj den kollektion där den NFT finns som du vill sälja.

2. Välj NFT

Inne på en kollektion kommer du att se en presentation av kollektionen. Genom att scrolla ner lite ser du samtliga NFT:er som ingår i kollektionen. Dessa kan filtreras för att enklare hitta önskad NFT.

På bilden nedan visas kollektionen ”First Collection of Cryptorunners NFT” vilket bara består av en enda NFT (som det finns tre kopior av). Vi klickar på den för att lägga ut den till försäljning.

3. Välj pris och valuta

Inne på en enskild NFT ser du all information om den. Klicka på ”List Item”. Nu kan ett par olika val ske kring försäljningen. Dessa beskrivs här nedan och visas på bilden lite längre ner.

 • # of Items – Hur många NFT:er vill du sälja? Vi skapade 3 så det finns max 3 att sälja.
 • Price – Hur mycket vill du sälja din NFT för och i vilken kryptovaluta vill du få betalt? Eftersom vi skapade denna NFT på Polygon kan vi välja mellan att få betalt i Ether eller MATIC. Vi väljer att vi vill ha 100 MATIC vilket i skrivandets stund motsvarar 95,97 USD
 • Duration – Hur länge ska försäljningen pågå? Som mest går det att välja 6 månader. Blir den såld under denna tid kommer en serviceavgift på 2,5 % gå till OpenSea, vilket presenteras längst ner.

4. Publicera försäljningen

Klicka på ”Complete Listing” för att lägga upp den till försäljning. Din anslutna kryptoplånbok kommer automatiskt att aktiveras varpå en bekräftelse krävs för att din NFT ska kunna läggas ut till försäljning. Med “bekräftelse” menas att godkännande för transaktionen måste ske i den plånbok du kopplat till OpenSea. Det kan alltså även uppstå en transaktionsavgift vid detta tillfälle.

Grattis! Nu är det bara att hoppas på att någon köper den…

Andra bud

På OpenSea är det möjligt att lägga bud på en NFT även om den inte är till salu. Det är dessutom möjligt att ge ett bud som är lägre än listat försäljningspris.

Dessa bud kan ses vid varje enskild NFT. Det är även möjligt att se samtliga aktuella bud via din profil på OpenSea. Håll musen på din profilbild högst upp till höger, välj ”Profile”.

Klicka på scrollistan längst till höger där det står ”Recently received”. Välj ”Best offer”. Då kommer samtliga NFT:er presenteras som för tillfället har ett bud.

Vill du acceptera budet är det bara att klicka på det och godkänna det. Din anslutna kryptoplånbok kommer aktiveras varpå du behöver bekräfta denna transaktion.

Din NFT, och köparens kryptovaluta, kommer nu automatiskt att byta plånböcker. Detta sker via smarta kontrakt vilket innebär säker överföring mellan er utan att köpare och säljare behöver lita på varandra.

KAPITEL 4

Att bevisa ägandeskapet


Den unika funktionen som NFT har, i jämförelse mot en digital fil, är att ägandeskapet registreras på en blockkedja. Det går därmed digitalt att kontrollera en NFT:s historia gällande exempelvis när den skapades, på vilken adress den skapades och för vilka summor den sålts. Det är även möjligt att bevisa dess äkthet, vilket är förutsättningen för att den ska få ett värde.

Det kan jämföras med att äktheten måste kunna bevisas på en tavla för att den ska få ett värde. En kopia på Mona Lisa går att köpa för några tior – men tavlan som bevisligen är originalet är betydligt dyrare. Detta förutsätter att det går att bevisa att det verkligen är originalet.

Är målet att skapa och sälja NFT-konst är det alltså mycket viktigt att kunna bevisa vem som är kreatör och vad som är originalet. Kopplingen mellan kreatör, NFT-kollektion och NFT-plattform är viktig och skapas enligt kommande rubriker.

4.1

Skapa profil

På de allra flesta NFT-plattformar går det att skapa en användarprofil. På bilden nedan visas en presentation av profilen TheMystic.

Till stor del liknar det alltså användarprofiler som skapas på social media som exempelvis Instagram eller Facebook. Det går exempelvis att vara helt anonym eller vara helt offentlig med namn och andra uppgifter.

Är målet att skapa, och sälja, NFT:er är det viktigt att skapa en proffsig presentation av både konstnären och dess projekt. Bland annat går det att länka till personens webbplats, Twitter, Instagram eller andra konton på sociala medier.

Om du skapar NFT på OpenSea kan du hålla musen på profilbilden och välja ”Profile” för att administrera din kontoinformation.

Men…

Vem som helst kan skapa en profilsida på en NFT-plattform. Det finns därmed bedragare som utger sig för att vara kända konstnärer och försöker få personer att köpa deras NFT:er i stället. De kan även kopiera originalverken och lägga ut dessa kopior till försäljning. Att enbart skapa en tydlig profilpresentation räcker alltså inte.

Det kan liknas med att vem som helst kan öppna ett galleri och sälja kopior på kända konstnärers verk. Även på detta sätt kan köparen bli lurad. Det viktigaste är att ”skapa en koppling mellan verk och konstnär” vilket beskrivs under kommande rubrik.

4.2

Skapa koppling till kontot

Det är även mycket viktigt, om inte viktigast, att skapa en tydlig digital koppling mellan profilen på NFT-plattformen, din NFT och dig som kreatör. Att inte göra denna koppling är som att måla en tavla utan att signera den. Det blir helt enkelt omöjligt att veta vem som målat den…

Hemsida

Har kreatören en hemsida kan information publiceras på hemsidan kring de digitala tillgångar som skapats.

Länkar

Kreatören kan exempelvis publicera bilder och länkar, på hemsidan, till de olika objekt som skapats. De som vill vara säker på att de köper originalet går därmed via kreatörens hemsida och klickar sig vidare.

Exempel: Ett exempel visas nedan från projektet Boredapeyachtclub där de digitala aporna presenteras på hemsidan. Bilderna länkar till NFT-plattformen OpenSea och den unika NFT som bilden visar.

Adresser

Det går även att ange blockkedjeadress som NFT-kollektionen skapades på från början. Från och med att en NFT skapas får den en digital spårbarhet och historia. Det går exempelvis att se vilka plånboksadresser som ägt en specifik NFT och vilken adress som den skapades på från början.

Exempel: I vårt exempel ovan skapades 3 st NFT på adressen ”0x3D276c35efF7b64F54bcE2535a90d668b09B758e”.

Social media

Det är även en säkerhetsåtgärd att publicera information om kollektionen på sociala medier. Därmed kan information bekräftas från flera olika källor. Dessutom bör dessa vara sammanlänkade, dvs. det bör finnas länkar till hemsida både på Facebook och Twitter osv.

4.3

Koppling till och från

Som visas ovan skapas alltså en koppling mellan NFT, NFT-plattform och kreatörens egen hemsida samt social media. Det kan exempelvis se ut som följande:

 • NFT – När en NFT skapas anges information om vem som skapat den. Detta som innehåll i denna NFT. Detta exempelvis via länkar till kollektionen, kreatörens hemsida eller liknande. Det går även att skapa ”dold information” som enbart syns för den person som äger denna NFT. Även denna information kan knytas till kreatören.
 • NFT-plattform – Bilder, länkar och information publiceras på de NFT-plattformar som används. Denna information förväntas peka åt samma håll som informationen som ingår i varje NFT.
 • Kreatörens sida – På kreatörens hemsida, Discordkanal, Facebook och Instagram finns länkar till, samt information om, kollektionen. Där kan det även publiceras tydliga guider kring hur köparna kan verifiera att det verkligen är en specifik kreatör som skapat en NFT.

Detta kan alltså liknas med hur en konstnär behöver bevisa att en tavla är målad av just den personen. Tavlan signeras visserligen men räcker det? Det kan även finnas register, hemsidor som visar upp objekten m.m.

KAPITEL 5

4 funktioner med NFT


Många förknippar NFT enbart med NFT-konst, dvs. digital konst som registreras på en blockkedja. Det är även hur NFT-konst skapas som visas längre ner i denna guide. Men konst är enbart en mycket liten del av alla de funktioner som dessa digitala tillgångar kan användas till.

I teorin kan allt som hanteras digitalt idag lika gärna hanteras i form av en NFT. Några exempel visas nedan.

5.1

Biljetter

Det finns flera fördelar att skapa NFT-biljetter. Det handlar bland annat om att användarna kan säkerställa äktheten på dem samt skapa en tryggare andrahandsmarknad.

Flera aktörer har även redan börjat erbjuda detta så som TicketMaster och GUTS Tickets. Ett företag som börjat sälja NFT biljetter är flygbolaget FlyBondi (Argentina).

5.2

Digitalt medlemskap

De som äger en specifik NFT kan bli medlem i ett digitalt community. Det kan därmed ses som ett medlemskap som kan överföras, säljas eller till och med belånas.

Ett exempel på detta är NFT:er inom Bored Ape Yacht Club som gett tillgång till unika event. Det är framför allt kändisar som handlat dessa NFT:er, som exempelvis Eminem, Paris Hilton och Snoop Dog.

5.3

Avtal

NFT:er kan även skapas som avtal mellan olika personer. Genom decentraliserad lagring, och ingen möjlighet att ändra på information på blockkedjan, skapas mycket säker hantering av avtalen mellan parterna.

5.4

Gaming

Blockkedjebaserade spel använder NFT:er som objekt inom spelen. Det kan vara allt från digitala avatarer till en helig yxa. Att skapa gaming-NFT:er är lite mer komplicerat än att skapa konst. Det är däremot samma funktion, det vill säga att ägandeskapet registreras på en blockkedja.

Genom att själv skapa och äga objekt i spel har aldrig tidigare varit möjligt. De kan dessutom säljas till andra spel på den öppna marknaden, vilket ger spel en helt annan dimension vad gäller ägandeskap.

KAPITEL 6

Risker att tänka på


Som inom allt, där det finns pengar att tjäna, finns det risker. Nedan beskrivs tre olika risker med att skapa och sälja NFT:er.

6.1

Bedrägeriförsök NFT konst

Ett stort antal grafiker och konstnärer har blivit utsatta för bedrägerier, eller bedrägeriförsök. Ett vanligt exempel presenteras nedan.

Exempel: En ”samlare” kontaktar konstnären och önskar få köpa dess konst via NFT. Konstnären uppmanas att gå in och publicera sina verk på en specifik handelsplats då samlaren enbart handlar från just denna.

Konstnären kommer däremot få betala ett flertal avgifter för registrering, när NFT:en skapas och så vidare. Det kan även innebära att kortuppgifter eller personuppgifter ska anges vilket sedan kan användas inom kommande bedrägeri.

Så minskas risken

 • Skapa alltid NFT:er på plattformar utan avgifter.
 • Skapa alltid NFT:er i lugn och ro och på plattformar där du känner dig trygg.
 • Hantera din digitala konst lika säkert som du hanterar din fysiska konst.
 • Lämna ALDRIG ut din 12-ords seedphrase som skapas när exempelvis MetaMask installeras och börjar användas.

Tips! Läs mer om kryptovaluta bedrägerier här.

6.2

Skatt – vad gäller?

I början av år 2024 hade Skatteverket inte en enda artikel om NFT:er på sin webbplats. Så länge det inte finns en tydlig mall för hur försäljning av NFT:er ska beskattas behöver användarna själva dra slutsatser.

Flera deklarationsföretag, som specialiserat sig på kryptovalutor, beräknar försäljning av NFT:er på samma sätt som försäljning av kryptovalutor. Men detta sker alltså utifrån en egen tolkning.

Förutsatt att NFT:er köps och säljs, med syftet med att tjäna pengar, finns mycket som tyder på att deklaration ska ske i likhet med handel av kryptovalutor. Men det kan även klassas som hobbyverksamhet eller näringsverksamhet.

 • Notera alla köp och försäljningar i ett Excellark
 • Använd deklarationstjänster för automatisk avläsning av blockkedjan
 • Kontakta alltid Skatteverket om du är osäker!

Tips! Läs vår kompletta guide om skatt på kryptovaluta.

6.3

Hype

Handeln i NFT:er påverkas starkt av trender i kryptomarknaden. I tider av så kallad ”hype” pressas priserna upp mycket kraftigt då marknaden nästan uteslutande drivs av spekulation.

Detta visas tydligt i grafiken nedan som visar statistik från världens största handelsplats för NFT:er, OpenSea. Den ljusblå linjen visar antal transaktioner medan de blåa staplarna visar total omsättning. Grafen sträcker sig från januari 2018 till och med april 2024.

Omsättning och antal transaktioner på OpenSea 2018 – 2024:

(Bildkälla: Dappradar.com)

Fram till maj 2021 var det relativt få transaktioner och mycket liten omsättning på OpenSea. Detta speglar även hela NFT-marknaden i stort. Därefter ökade handeln mycket kraftigt. Vissa dagar var handelsvolymen på över 250 miljoner USD.

Från april 2022 minskade omsättningen mycket kraftigt samtidigt som antalet transaktioner inte minskade lika mycket. Det tyder på att det var lika många som använde OpenSea men att totala värdet på denna handel minskade. Med andra ord att värdet på de NFT:er som byter ägare är betydligt lägre.. Hypen var över…

Det finns alltså en risk att dras med i hypen och därmed köpa objekt som någon vecka senare faller med över 90% i värde.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *