VARNING BEDRÄGERI!

ONECOIN

Onecoin är ett av historiens största bedrägerier, som lurade 60 000 svenskar mellan 2015 – 2017. Det startades 2014 och marknadsfördes som en ”Bitcoin killer”. Det var däremot ett pyramidspel vars hemsida stängdes ner 2019.

I den här svenska guiden om Onecoin besvarar vi alla dina frågor. Läs våra riktlinjer (viktigt!) i slutet av guiden för att skydda dina pengar.

Jämför handelsplatser i vår tabell och investera i riktiga kryptovalutor. Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan.

Topp 3+ Krypto Handelsplatser - January 2023

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är Onecoin?


Onecoin är ett av historiens största kryptobedrägerier – utformat som ett gigantiskt pyramidspel. Verksamheten drevs primärt av företaget Onecoin Ltd, som var registrerat i Gibraltar och hade sitt säte i Bulgarien.

Med löfte om att vara framtidens kryptovaluta, och ett bättre alternativ än Bitcoin, lovades extrem avkastning till de som gick med i nätverket på ett tidigt stadie. Men någon valuta eller blockkedja fanns inte – däremot aggressiv marknadsföring med utgångspunkt i att medlemmarna tjänade pengar på att värva nya medlemmar.

Sedan 2017 står företaget på Finansinspektionens varningslista och ca 60 000 svenskar beräknas ha blivit lurade under 2015 – 2017.

Onecoin kan kortfattat beskrivas som ett klassiskt pyramidspel där det enda sättet att tjäna pengar var att värva flera medlemmar ”under” sin egen nivå.

 

‘Fake Bitcoin’ – How this Woman Scammed the World, then Vanished:

KAPITEL 2

Historien bakom Onecoin


Enligt myndigheter i USA investerades totalt 4 miljarder USD i detta pyramidspel. Det gör Onecoin till ett av historiens största bedrägerier.

Hur kunde de lyckas så väl utan att någon genomskådade bluffen?

Till stor del handlade det om en effektiv marknadsföring av en produkt/tjänst som få egentligen förstod. Detta kryddat med en explosionsartad, men påhittad, avkastning.

2014 – Onecoin startades av Ruja Ignatova och svensken Sebastian Greenwood

Onecoin grundades 2014 och var som störst under 2014 – 2016. Grundarna, Ruja Ignatova och Sebastian Greenwood (svensk) hade redan då en historia av liknande bedrägerier bakom sig. Detta med bland annat projekt som CRIT, Bigcoin, Brillilant Carbon och Unaico. Det fanns alltså redan i början tydliga varningstecken på att även Onecoin skulle vara ett bedrägeri.

Onecoin presenterades som en förbättring av Bitcoin och att de skulle bli världens största kryptovaluta. De som ville köpa Onecoin var tvungna att köpa ett utbildningsprogram för att lära sig tekniken och därefter kunde de föra över pengar till sitt ”konto” och köpa de coins som ännu inte hade lanserats på den öppna marknaden. Medlemmarna fick alltså en förhandsmöjlighet att investera i en valuta som redan från början ökade i värde explosionsartat.

Men någon kryptovaluta, blockkedja eller värde fanns inte. Den valuta som medlemmarna köpte kunde inte heller tas ut från dess konto. Luftslottet växte och som mest var det närmare 3 miljoner medlemmar över hela världen – som alla både köpt utbildningspaket och påhittad valuta.

2016 – Varningar kom från polis och inspektioner

Men som med alla pyramidspel vänder vinden till slut – under 2016 och 2017 började både polis och olika länders respektive Finansinspektioner att reagera.

Däremot var det många medlemmar som vägrade inse detta även när allt mer fakta presenteras i media. En del av organisationen jobbade nämligen med att förmedla information om att media är korrupt och att finansvärlden ville få Onecoin att falla eftersom valutan ifrågasatte det gällande ekonomiska systemet.

Under 2016 greps personer i Kina som var involverade i pyramidspelet och Ungerns centralbank varnade samma år för projektet.

2017 – Onecoin förbjuds i flera länder

Under 2017 förbjöds Onecoin i Italien, Kroatiens centralbank gick ut med en varning, indisk polis grep 18 personer som rekryterade nya medlemmar och Österrikes ”finansinspektion” gick ut med en varning.

Allt mer negativ publicitet ökade misstron till Onecoin men de samtidigt ”rullade tåget vidare”. I Sverige gick det exempelvis att se reklam för Onecoin på bandylaget Edsbyns tröjor när de spelade finalen mot Bollnäs 2017. Samma år som flera personer började häktas och ställas till svars i andra länder.

Sebastian Greenwood häktades 2017 och anklagades i USA och för bland annat stämpling till penningtvätt och bedrägeri. I början av 2021 hade inte ännu domstolsförhandlingarna genomförts men han riskerade ungefär 20 år i amerikanskt fängelse.

Ruja Ignatova försvann däremot spårlöst. Hon skulle ha uppträtt på ett möte men dök aldrig upp. Hennes yngsta bror tog över ansvaret men även han blev arresterad, i mars 2019, och anklagades för penningtvätt och bedrägeri. Det var även nu som amerikanska staten tydligt tog ställning mot Onecoin och kallade det för ett gigantiskt bedrägeri.

2019 – Onecoins hemsidan stängs ner

December 2019 stängdes dess hemsidor ner och ett av världshistoriens största digitala pyramidspel hade nått sitt slut. Med tusentals personer som förlorat stora summor pengar.

Hade det kunnat undvikas?

Genom att se på historien bakom Onecoin går det att se mängder av varningssignaler. Men det är lätt att blunda för dessa när avkastning lovas på tusentals procent och när flera vänner redan gått med. Ingen ville ju missa tåget?

 

OneCoin – Biggest Scam In Crypto (Impossible to shut down) – Bjorn Bjercke Interview:

KAPITEL 3

Så marknadsfördes Onecoin


“The Bitcoin Killer”

När Onecoin lanserades hade Bitcoin blivit allt mer accepterat och haft en extrem värdeutveckling. Onecoin skulle bli ”nästa Bitcoin”. De som blev medlemmar i den nya kryptovalutan lovades enorma förmögenheter eftersom de skulle investera långt innan Onecoin skulle bli ”massadopted” dvs. accepterad och använd över hela världen.

Onecoin jämfördes med Bitcoin men presenterades som bättre, snabbare och enklare att använda. Det skulle helt enkelt bli en ”Bitcoin-killer”. Allt eftersom fler och fler medlemmar anslöt sig kunde även ledarna påvisa styrkan i en mycket stor community – vilket skapade än mer trovärdighet i användarnas ögon.

Att de fick skarp kritik från communitys från riktiga kryptovalutor var uppenbarligen inget som berörde dem.

Nobody can compare to us, we have today the most users, we are the biggest cryptoreservcurrency out there and to everyone that tells me that I deviolate from the philosophy of cryptocurrency…Guys we are a bigger community, we decide what the philosophy of cryptocurrencies is.

Kryptovaluta – Lösningen på dagens finansiella instabilitet

Argumenten för att investera i Onecoin var därmed snarlika de argument som brukar föras fram för att investera i Bitcoin. Med andra ord att dagens monetära system inte är hållbart i längden och att transaktioner mellan människor måste kunna ske utan insyn och kontroll av banker och stater.

Den extremt stora skillnaden var bara att det varken fanns någon kryptovaluta, decentraliserat nätverk eller teknik bakom Onecoin. Bara tomma löften om en rik framtid. Men det räckte för de ca 3 miljoner som valde att gå med.

Argumenten var alltså korrekta – men lösningen var katastrofal. 

MLM med utbildningspaket

Medlemmarna var tvungna att köpa ett utbildningspaket och fick genom denna utbildning möjlighet att investera i Onecoin innan valutan skulle släppas öppen för försäljning på den öppna marknaden.

Ett startpaket gick att köpa för 100 Euro men det fanns även utbildningspaket på betydligt högre summor. Ett av de dyraste var Tyccon Trader och kostade 5 000 Euro!

De som gått utbildningen skulle sedan värva nya medlemmar och även få del av den värvades investering. Dessa kunde i sin tur värva nya medlemmar vars investering delvis skulle gå till de två tidigare i ledet. De högst upp i pyramiden skulle därmed tjäna betydligt mer än de längre ner. För medlemmarna blev det därför viktigt att snabbt gå med och lika snabbt rekrytera nya medlemmar.

Kraftig värdeökning lockade till sig fler

När en tillgång ökar kraftigt i värde kommer fler söka sig till den. Så även med en påhittad kryptovaluta – med ett påhittat värde.

I januari 2015 ansågs Onecoin vara värd 0,5 Euro och året efter 5 Euro. En tiodubbling av värdet bara på ett enda år. De gick även att se prisgrafer och hur utvecklingen förväntades ske i det material som användes ut till medlemmarna.

Men problemet var att medlemmarna fortfarande inte hade någon möjlighet att skicka eller sälja sina coins. Den var inte listad på någon kryptobörs och kunde inte skickas via klassiska metoder som används inom blockkedjor. Detta utifrån att det aldrig fanns några mynt att skicka – inte heller någon blockkedja att skicka dem på.

“Det man köpte var luft” – Josefin Aronsson, handläggare på Spelinspektionen / I intervju till Svd

Genom effektiv marknadsföring lyckades verksamheten få närmare 3 miljoner medlemmar där varje person betalade pengar för utbildning och ”framtida coins”.

Lyssna vidare – BBC har gjort en mycket bra skildring av ledaren, ”Kryptodrottningen”, och verksamheten kring Onecoin. Podden är på engelska och kan lyssnas på här.

På deras hemsida marknadsfördes Onecoin som “Powerful Blockchain”, “Global”, “Easy & Sale” och “Transparent”.

KAPITEL 4

60,000 svenskar blev lurade


Det finns beräkningar att ca 60 000 svenskar blev bedragna och lurade på pengar via Onecoin. Siffran är däremot mycket svår att räkna ut då många skäms för att ha blivit lurad och varken gör polisanmälan eller berättar för sina anhöriga.

Svenska Dagbladet anger att ”56 000 svenskar och 6 000 norrmän” lockades att satsa pengar i den omstridda kryptovalutan.

Det var främst under 2015 som Onecoin växte i Sverige. Samma år valde Spelinspektionen att påbörja en omfattande utredning som resulterade i en polisanmälan året efteråt. Polisutredningen med fokus på ”brott mot lotterilagen” lades först ned men polismyndigheten valde senare att återigen ta upp fallet.

Finansinspektionen varnar om Onecoin

I Sverige var det inte bara Spelinspektionen som höjde ett varningens finger. Både Finansinspektionen och flera ekonomer, som exempelvis Claes Hemberg (dåvarande sparekonom på Avanza) varnade för Onecoin. Hemberg kallade det för ”bluff och pyramidspel”.

Sedan 2017 är Onecoin på Finansinspektionens varningslista

De lovar banbrytande teknik men har inga som helst fakta eller bevis för att de annat än ett luftslott. /Svd

Även Skatteverket har gjort bedömningen att Onecoin inte är en kryptovaluta och i grunden istället är ett pyramidspel. Det innebär även att någon kapitalförlust inte kan noteras via deklarationen.

 

TV4 Nyheter – OneCoin är ett nytt pyramidspel:

KAPITEL 5

Vad är ett pyramidspel?


Pyramidspel innebär att nya medlemmar ger vinst till nuvarande medlemmar. Det kräver därmed hela tiden att de nya medlemmarna i sin tur rekryterar personer ”under sig” i pyramiden.

Det ”fungerar” i början när det enbart är några hundra medlemmar men ju större organisationen blir desto svårare blir det att värva så många medlemmar att ekonomin i pyramiden hålls uppe av de medel som betalas in av de nya.

De högst upp i pymariden tjänar stora summor

För att de ska dras in kapital till systemet finns alltid ett specifikt köptvång. Det kan vara produkter, utbildningar eller en inträdesavgift. Oavsett vad det kallas så används dessa pengar till att delas ut till personer som är högre upp i pyramiden. De högst upp i pyramiden tjänar därmed stora summor så länge som ytterligare medlemmar värvas.

Generellt drivs pyramidspel av företag eller organisationer som med olika medel döljer den ohållbara ekonomin. I fallet med Onecoin handlade det till stor del om övertygande massmöten där fakta blandades med fiction. Argumenten var snarlika de som användes för att lyfta fram Bitcoin – men till skillnad mot Bitcoin fanns ingen kryptovaluta, ingen decentralisering och ingen blockkedja.

Kan vara svårt att upptäcka

Just mixen av fakta och fiktion gör det svårt att upptäcka pyramidspelen som ofta ser mycket fördelaktiga ut på utsidan. De som gräver djupare och försöker förstå dess ekonomi ser däremot snart att det är ohållbart i längden.

OBS! Pyramidspel och MLM (multilevel marketing) är INTE samma sak. Det finns flera företag i Sverige som arbetar med MLM och detta är alltså inte klassat som pyramidspel av lotteriinspektionen. En primär skillnad är exempelvis att MLM har en gräns för hur många personer som får finnas ”under” en annan medlem. Dessutom skapas värde genom försäljning av saker eller tjänster – inte primärt av nya medlemmar.

 

How to spot a pyramid scheme – Stacie Bosley:

KAPITEL 6

Så skyddar du dig mot pyramidspel


1. Köp aldrig ”Startpaket” eller ”Utbildningar” för att få kryptovaluta

Ett klassiskt sätt att få medlemmar att betala in pengar är att erbjuda ett startpaket eller ett utbildningspaket. Detta måste köpas för att personen ska få tillgång till att kunna investera. Det är därmed ”dörren” till kryptovalutan. Kryptovalutor är decentraliserade och har aldrig detta krav.

Det finns däremot mycket bra utbildningar i Sverige om kryptovalutor. Anmäl dig om du är intresserad av ämnet – men inte för att få möjligheten att köpa. Det är en fundamental skillnad.

2. ”Låter det för bra…..”

Låter det för bra för att vara sant? Då är det nog inte sant. De allra flesta bedrägerier bygger på löften om hög avkastning med ingen, eller extremt låg, risk. Ett enkelt sätt att undvika pyramidspel, och andra bedrägerier, är därför att aldrig investera i något som ”låter för bra”.

3. Ingen kan garantera avkastning!

Historisk avkastning är inget bevis för framtida avkastning. Ingen kan heller garantera en specifik avkastning så länge det inte handlar om ett sparkonto på en svensk bank. Finns löfte om extrem avkastning bör det klassas som en mycket stark varningsklocka.

4. Förstå vad du investerar i

Hade de som investerade i Onecoin förstått blockkedjetekniken borde de tidigt insett att något inte stod rätt till. En blockkedja är transparent, möjlig att interagera mot och decentraliserad. Det var inte Onecoin. Som alltid – Investera enbart i det du förstår. Lyckas du inte förstå bör du inte heller investera.

5. Undvik investeringar som bygger på värvningar

Om en vän vill introducera dig till en fantastisk investeringsmöjlighet bör du fråga dig vad som ligger bakom denna inbjudan. Är investeringen uppbyggd som pyramidspel innebär det att din vän primärt vill värva dig eftersom vännen får pengar för det – inte för att tjänsten är speciellt bra eller att ens vännen förstår tjänsten fullt ut.

Om det primära sättet att tjäna pengar är att värva andra klassas det som ett pyramidspel – vilket är olagligt i stora delar av världen.

6. Går det att ta ut pengarna?

Om pengarna är låsta i systemet och inte går att ta ut är det en varningsklocka. Kan du inte när som helst ta ut dem till ditt vanliga bankkonto bör du bli misstänksam.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *