DEN ULTIMATA GUIDEN

VAD ÄR BITCOIN MINING?

Bitcoin mining innebär att specifik utrustning används för att göra matematiska beräkningar på Bitcoins nätverk. Detta för att validera transaktioner och skapa nya block. Fram till 2024 produceras 6,25 bitcoin, via mining, ungefär var tionde minut. Därefter halveras det till 3,125 bitcoin. Läs i detalj om hur Blockchain fungerar i denna guide på 4,500+ ord, 5 st videor. Uppskattad lästid är ungefär 20 minuter.

 • Allt om bitcoin mining, crypto mining, cryptoriggar och hur mycket man tjänar på bitcoin mining
 • Jämför handelsplatser i Sverige nedan, öppna konto och handla bitcoin
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Plattformar - May 2024

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är Bitcoin mining?


Bitcoin and crypto mining explained:

Från början kunde mining av bitcoin ske med en enkel laptop. Detta utifrån att det var ytterst få som hade upptäckt bitcoin och därmed var det få som minade.

När fler började intressera sig blev konkurrensen hårdare och idag är det ASICS-enheter som används. Med andra ord speciellt framtagna enheter vars enda uppgift är mining av bitcoin.

Detta sker primärt i stora anläggningar med ett stort antal enheter sammankopplade. Bilden nedan visar ett exempel på en anläggning vars enheter ägnar sig åt bitcoin mining.

(Bildkälla: Canva.com)

Den som först hittar rätt får skapa ett nytt block

Med mjukvara (software) sker uppkoppling mot nätverket och sedan kan mining påbörjas. Det innebär i praktiken att utrustningen gör matematiska beräkningar (gissar på korrekt hash) för kommande block på blockkedjan.

Den som först hittar rätt får skapa nya blocket och får även tilldelning av nya bitcoin från protokollet. Utöver dessa nya bitcoin ges även de transaktionsavgifter som betalats av de personer som skickat bitcoin och vars transaktioner finns i det specifika blocket. Ett block skapas ungefär vart tionde minut.

Hur en bitcoin-transaktion fungerar:

(Bildkälla: Bitpanda)

Mycket förenklat kan en jämförelse ske med en bank där datorer tar emot önskemål om transaktioner. Datorerna verifierar transaktionerna genom att exempelvis kontrollera saldo varpå uppdatering sker i databasen av de olika bankkonton som transaktionen gällde.

Istället för att en enda dator ska göra detta sker det inom bitcoin mining av många datorer. Den dator som först gör korrekt beräkningar får uppdatera databasen och bli belönad med bitcoin för detta.

1.1

Är det lönsamt?

Det är extremt svårt att beräkna eventuell vinst vid mining. Det beror på att det är flera faktorer som påverkar intäkter och utgifter. Detta med exempelvis marknadspris på bitcoin samt hur många andra som genomför mining vid samma tillfälle. Även kostnader för elförbrukning och hårdvara behöver beräknas – vilket i alla fall är något lättare än att beräkna intäkterna.

Att som privatperson genomföra mining av bitcoin innebär generellt inte någon vinst. Detta utifrån att kostnaderna är stora för att komma igång och chansen att lyckas med uträkningen är minimal. Istället väljer de flesta att gå med i en pool som därmed består av ett stort antal miners som tillsammans delar på eventuell intäkt. Detta i förhållande till tillförd datorkraft till poolen.

(Bildkälla: miningpools.com)

Ett enklare sätt att investera i mining är att köpa aktier i bolag som har mining som primär verksamhet. Dess kurs korrelerar delvis med kursen på bitcoin men påverkas självklart även av andra faktorer.

1.2

Syftet med mining

I ett centraliserat finansiellt system sker transaktioner via exempelvis en bank. Det är därmed banken som kontrollerar att det finns saldo på kontot, att transaktionen kan anses vara korrekt osv. De justerar saldo på de konton som pengarna överförs mellan samt uppdaterar alla register. Allt bygger på att de som använder banken litar på att alla dessa uppdateringar sker korrekt.

I ett decentraliserat finansiellt system finns inte en enskild part som sköter allt detta. Därmed behövs ett system som gör att alla parter kan göra säkra transaktioner – utan att behöva lita på varandra. Utifrån bitcoins protokoll går det att förlita sig på att transaktioner sker på ett korrekt sätt och att samma pengar inte kan dubbelspenderas. Det är denna roll som miners har. Mining innebär nämligen att:

 • Verifiering sker av transaktioner – Med verifiering menas att exempelvis dubbeltransaktioner eller transaktioner från en plånbok med för lågt saldo genomförs.
 • Nytt block skapas och som bibehåller kedjans säkerhet – Bitcoins blockkedja är uppbyggd av block med information. Varje block är låst och kan inte ändras i efterhand. Vid mining sammanställs alla transaktioer som genomförts och säkras därmed på blockkedjan.
 • Fördelning av nya coins – Som belöning för att säkra och uppdatera blockkedjan ges automatiskt miningbelöning ut till den som skapat det senaste blocket. Det skapas alltså nya bitcoin, via blockkedjans kod, vilket är kryptovalutans inbyggda inflation.

KAPITEL 2

Historien bakom bitcoin mining


Top 5 largest bitcoin mines on earth:

Idag sker överlägset mest crypto mining i stora anläggningar där riggar används för att optimera beräkningskapaciteten. De allra största anläggningarna kan jämföras med fabriker med anställda som enbart jobbar med att serva och underhålla miningriggarna. Se exempelvis videon ovan som beskriver de fem största mininganläggningarna.

Men från början kunde mining av bitcoin ske med en vanlig laptop. Här beskrivs den tekniska utveckling från bitcoins begynnelse fram till idag.

2.1

CPU – Laptop från början

Från början var det enbart ett fåtal personer som använde bitcoin vilket innebar att konkurrensen var mycket liten.

Genom att bara installera programvaran på en bärbar dator kunde processen starta och tilldelning av 50 bitcoin ske till den som lyckades lösa den uträkning som krävdes.

(Bildkälla: iStock – Laptop)

Under denna tid genomfördes CPU-mining. CPU står för ”Central Processing Unit” och innebär att datorns egen beräkningskraft används till uppgiften. Detta på samma sätt som processorkraften användes för att driva andra programvaror.

2.2

GPU – Speldatorernas intåg

Efter att det blev mer populärt med mining blev även efterfrågan större på kraftfullare datorer. Detta för att kunna konkurrera om den totala tillförda datorkraften (hash-rate).

Det självklara steget var att gå över till GPU-mining. GPU står för ”Graphics Processing Unit” vilket är en grafikprocessor som primärt används till att hantera avancerade grafiska element. Exempelvis används kraftiga grafikkort på speldatorer.

(Bildkälla: Quadro – GPU)

Eftersom GPU är producerade för att hantera komplexa uträkningar passade de utmärkt till de uträkningar som genomförs vid mining av bitcoin. Ju fler som gick över till GPU desto mindre procentuell hash rate hade de som fortfarande använde CPU. Kring 2011 var GPU-mining en självklar del av bitcoin mining. Det var även vad Satoshi Nakamoto uppmanade användarna av nätverket att göra redan 2009.

I detta läge kunde bitcoin mining ske på kraftfulla speldatorer eller arbetsdatorer för grafiska ändamål så som foto- och filmredigering.

2.3

FPGA – Extern men stel

Nästa steg, för att maximera effekten, var att använda FPGA mining. FPGA (field-programmable gate array)är en liten hårdvara som kan kopplas in till en dator vars enda syfte är att göra specifika beräkningar.

Det kan alltså liknas med en extern hårddisk. Med denna lösning kunde kapaciteten öka med upp till x100 mot GPU.

(Bildkälla: Mirfica Store – FPGA)

FPGA fick däremot inte lika stor genomslagskraft som GPU. Detta utifrån att GPU innebär stora möjligheter att konfigurera verksamheten medan FPGA var ett betydligt mer statiskt alternativ.

2.4

ASICS – Mining rigg

Kring 2013 introducerade ASICS. Förkortningen står för ”Application Specific Integrated Circuit” och är enheter som utvecklades för ett specifikt syfte – mining av bitcoin. På detta sätt kunde effekten maximeras och total datorkraft som kunde läggas på mining blev betydligt större än vid GPU.

Sedan dess är det ASICS-tekniken som används även om effektiviteten och en rad olika modeller har utvecklats under åren. Enheterna ser ut som stora skokartonger, med en fläkt på baksidan och är ofta staplade på varandra i så kallade miningriggar.

I början var utvecklingen extremt snabb inom ASICS och nya, mer effektiva, modeller lanserades löpande. Det innebar även att de enheter som var effektiva ena månaden gav betydligt sämre resultat bara ett halvår eller år senare. Den extremt snabba utvecklingen har däremot stagnerat vilket innebär att den utrustning som används idag förväntas kunna vara användbar under längre tid än de tidigaste ASICS enheterna.

(Källa: Statista.com)

KAPITEL 3

Hur fungerar Bitcoin mining?


What is Bitcoin Mining:

Ett fundamentalt begrepp inom mining är ”konsensus”. Detta oavsett blockkedja och miningprocess. Ordet konsensus betyder ”överenskommelse” eller ”enstämmighet” vilket det även handlar om.

Exempel: Du och fem kompisar träffas och vill gå på bio. Vilken konsensusmekanism kommer ni använda för att avgöra vilken film ni ska välja? Är det majoriteten som bestämmer där alla får lika stor röst eller får den som betalar allt trippla röster? Ska vissa filmer automatiskt väljas bort utifrån vännernas ålder?

Ni behöver helt enkelt bestämma er för hur konsensus ska uppnås. Om det bestäms i förväg, så att alla vet vad som gäller, kommer det även bli betydligt lättare att välja film på plats.

I exemplet ovan beskrivs hur ett kompisgäng snabbt och effektivt kan välja film. Detta via förutbestämda regler som påvisar hur de ska komma överens. På ett liknande sätt fungerar konsensus på en blockkedja.

Det finns förutbestämda regler som reglerar hur konsensus ska uppnås. Det är dessa regler som därmed avgör hur mining sker och hur nya block tillförs till blockkedjan. Detta på ett säkert sätt så att inte någon ska kunna missbruka sin roll och registrera felaktiga transaktioner.

På Bitcoin används “Proof of Work (PoW)” men det finns även andra konsensusmekanismer vilka används av andra blockkedjor. Läs mer om “Proof of Work” och “Proof of Stake” längre ner i denna guide.

3.1

Steg för Steg

Mining sker idag med hårdvara (ASICS) som kopplas upp på Bitcoins nätverk med software. Vem som helst kan ladda hem den mjukvaran som krävs och på detta sätt bidra till nätverket.

1. Transaktioner genomförs

När en person vill göra en transaktion med bitcoin skapas information som skickas till bitcoins noder. Första steget är att dessa kontrollerar informationen utifrån förprogrammerade faktorer som anges i Bitcoins protokoll. Detta för att säkerställa att exempelvis dubbelspendering inte ska kunna ske.

2. Verifierade transaktioner till pool

De verifierade transaktionerna skickas nu till en transaktionspool – vanligtvis kallad för mempool eller memory pool. Där ligger de samlade i väntan på att bli integrerade i ett block.

(Bildkälla: SwyftX Learn)

3. Miners skapar block

Miners har tillgång till information från föregående block och söker, via uträkningar, den blockhash som ska användas på kommande block.

Hash = Funktion som skapar en kod (output) av bokstäver och siffror utifrån olika informationskällor (input). I detta fall är den uträknad utifrån informationen som finns i tidigare blockheader. Hash är teknisk lösning som länge använts inom kryptografi för att hantera information på ett säkert sätt.

Den miner som först hittar rätt får skapa kommande block. Det som sker nu är att transaktionerna sorteras varpå en ”header” skapas på det nya blocket.

Det är information som bland annat består av en sammanställning av transaktionsdata i blocket, information om tidigare block (parent block) samt en tidsstämpel. All denna information skapas på ett standardiserat sätt som även identifierar de olika blocken.

4. Tilldelas bitcoin

Den miner som skapar blocket får mining reward automatiskt tilldelat till sig. Utöver ett förutbestämt antal bitcoin ges även de transaktionsavgifter som betalats av de som genomfört transaktioner.

Till viss del beror därmed antalet bitcoin, som tjänas, på hur hög transaktionskostnaden är för tillfället. Vid mycket hög kostnad (dvs. hård konkurrens om att snabbt få igenom sin transaktion) kommer ersättningen bli extra hög.

3.2

Datorkraft och hashpower

Vid mining av bitcoin används ofta begreppet ”hashpower”. I korthet innebär det datorns, eller miningriggens, styrka att kunna göra matematiska beräkningar. Det i sin tur avgör hur stor chansen är att först lyckas lösa det matematiska problemet. Med stor hashpower finns alltså större chans att lyckas.

(Bildkälla Bitcoinvisuals.com)

3.3

Halving – Bitcoinhalvering

Med halvering menas att mängden bitcoin som en miner får i belöning halveras ungefär vart fjärde år. Det började med 50 bitcoin år 2009 vilket halverades till 25 stycken år 2013 osv. Ovan visas antal bitcoin som delas ut i mining reward samt priset på bitcoin USD.

En teori är att priset på bitcoin ökar efter att en halvering har skett. Detta eftersom miners får hälften så många bitcoin i belöning men fortfarande har lika stora kostnader för el och hårdvara. De behöver därmed sälja dessa till ett högre marknadspris för att få samma lönsamhet.

Andra anser däremot att marknaden redan räknat in halveringen i priset. De ser istället antalet användare av bitcoin som ett tydligare riktmärke på ett högre pris.

Halveringshistorik för bitcoin:

I grafen nedan ser du halveringshistoriken för bitcoin.

(Bildkälla: Bitcoinwiki.com)

3.4

Mining difficulty

Med ”Mining difficulty” menas att svårighetsgraden att beräkna det matematiska problemet varierar mellan varje block. Detta beroende på hur stor beräkningskraft som används för beräkningar under föregående block. Ju mer kraft som tillförts – desto svårare blir det att göra rätt beräkning kommande block.

Skulle det tillkomma en stor mängd datorkraft kommer det alltså bli svårare och skulle många avsluta sin miningverksamhet blir det bli lättare.

Tack vare denna algoritm bibehålls inflationen på en stabil nivå. Statistiskt kommer det nämligen att ta 10 minuter att skapa ett nytt block vilket även innebär att det skapas nya bitcoin i samma tidsintervall. Hade denna funktion inte funnits hade inflationshastigheten blivit snabbare ju fler som genomförde mining.

(Bildkälla: Bitcoinwiki.com)

3.5

Pool mining

What is a Bitcoin Mining Pool:

 

Pool mining innebär att flera personer/företag går samman för att utföra mining. Fördelen blir därmed att poolen får större mängd datorkraft och chansen ökar att lyckas lösa uträkningen och få belöningen. En belöning som sedan fördelas ut på medlemmarna i poolen utifrån tillförd datorkraft.

Via poolmining blir det alltså möjligt, även för mindre aktörer, att genomföra mining på en blockkedja där annars stora anläggningar är de dominerande aktörerna.

3.6

Cloud mining

Cloud mining innebär att någon fysisk maskinvara inte behöver köpas in. Istället hyrs datorkraften ut till ett miningföretag. De får därmed mer datorkraft att använda och betalar hyra utifrån datorns kapacitet (hash rate).

Fördelen med cloudmining är att någon större investering inte behöver ske i hårdvaror. Dessutom krävs det relativt lite administration. Men nackdelen är att lönsamheten ofta är mycket låg. Det har även förekommit ett flertal scams inom detta segment.

(Bildkälla: Canva.com)

3.7

Mobilmining, Webmining

Det är även möjligt att göra de matematiska beräkningarna med en mobiltelefon eller en webbläsare.

Utifrån den konkurrens som finns, via ASICS-maskiner, är det dock ett lönlöst sätt att försöka tjäna bitcoin. Webmining används däremot för mining av vissa andra kryptovalutor.

KAPITEL 4

Tjäna pengar på bitcoin mining


Hur mycket tjänar man på bitcoin mining? Svaret på frågan är dessvärre, ”det beror på”. Nedan beskriver vi faktorerna som påverkar hur mycket du kan tjäna på bitcoin mining, tydligt och utförligt.

4.1

Kostnad för utrustning och drift

Miningutrustningen är dyr att köpa in och därutöver kommer löpande kostnad för el, försäkring, lokaler osv. För att beräkna hur mycket det går att tjäna behöver därmed totala kostnaden för utrustning och drift beräknas över ett visst antal år. Detta kan sedan ställas mot statistisk chans att få bitcoin tilldelad till sig och dess värde.

Tidigare blev även miningutrustningen snabbt föråldrad vilket innebar att den behövde bytas ut långt innan dess fysiska livslängd var över. Detta har däremot stabiliserats vilket gör det något lättare att beräkna eventuell vinst.

4.2

Din hash rate

Din hash rate visar på hur stor beräkningskapacitet din utrustning har. Detta, tillsammans med total hash rate, avgör hur stor procentuell chans det är att du får skapa blocket.

Hash rate visar på hur många gissningar datorn kan göra per sekund för att på detta sätt hitta rätt svar på uträkningen. På Blockchain.com går det att se total hash rate inom Bitcoin.

Total hash rate för bitcoin 2022:

(Bildkälla: Blockchain.com)

4.3

Total miningpower/konkurrens

I teorin skulle Bitcoinnätverket kunna upprätthållas av en, eller ett fåtal, miners. Vid ett sådan tillfälle skulle varje miner ha mycket stor chans att lösa ekvationen och få belöning.

Men det innebär även att ju större total miningpower som används inom nätverket desto mindre chans har en enskild person att få belöning. Konkurrensen avgör därmed den statistiska möjligheten att bli den som löser ekvationen.

Detta kan enkelt räknas ut genom att ta egen hashrate i förhållande till total hashrate, vilket kan ses på Blockchain.com/charts/hash-rate. Bilden nedan visar exempel från april 2023 till april 2024.

Total hash rate för bitcoin 2023 – 2024:

(Bildkälla: Blockchain.com)

Total hash rate 2009 – 2022:

Bilden nedan visar total hash rate från att bitcoin en gång skapades. En bild som tydligt visar hur intresset för bitcoin, och mining av kryptovalutan, ökat extremt kraftigt med åren.

(Bildkälla: Blockchain.com)

4.4

Avgift till mining pool

De allra flesta genomför mining via en mining pool. För att gå med i dessa kan det krävas en viss avgift vid de tillfällen som tilldelning av mining reward sker.

4.5

Tilldelning av bitcoin

När bitcoin skapades var tilldelning av bitcoin, för att skapa nytt block, på 50 bitcoin. Enligt protokollet ska denna belöning däremot halveras ungefär vart fjärde år. På hösten 2012 genomfördes därmed den första halveringen vilket innebär att belöningen minskades till 25.

Fram till 2024 är belöningen på 6,25 bitcoin. Efter halveringen i april 2024 kommer belningen att sjunka till 3,125 bitcoins, mellan 2024 och 2028.

4.6

Marknadsvärde på bitcoin

Vad tilldelad bitcoin är värd beror därmed både på storleken på mining reward samt marknadsvärdet på bitcoin. Mellan 2020 och 2024 är belöningen 6,25 bitcoin.

En miner kan självklart behålla sina bitcoin under flera år med målet att sälja dem på högre kursnivåer. Men större anläggningar förväntas finansiera verksamheten med försäljning av de bitcoin de får som belöning. Det bästa sättet att beräkna hur mycket det går att tjäna blir därmed att utgå från att tilldelade bitcoin direkt säljs till aktuellt marknadspris.

Enklaste sättet att beräkna lönsamheten är att använda en bitcoin mining calculator. Det är uträknare som finns tillgängliga online där bland annat kostnad för hårdvara och el samt storlek på block reward anges.

KAPITEL 5

Investera i crypto mining


Utöver att det är möjligt att investera i crypto mining via egen miningutrustning finns ett par vägar att exponera sitt kapital mot just denna marknad.

5.1

Onoterade aktier – i miningcontainer

Bland annat i Sverige finns företag som installerar miningutrustning i stora containrar och sedan skapar specifika aktiebolag för varje container. Via aktieförsäljning samlas kapital till dessa containrar varpå aktieägarna sedan delar på den vinst som de generar. Detta efter att kostnader för underhåll, el, försäkringar m.m. är betalda. Ett av dessa bolag är Blockfront vilka bland annat har crypto mining i Gävle.

Då en container inte är svår att flytta och placera kan de placeras på platser i Sverige där elen är extra billig eller där andra fördelar finns tillgängliga.

5.2

Noterade aktier – stora miningbolag

Det finns även börsnoterade bolag inom denna sektor, inte minst i Canada och USA. Omsättning och vinst hos dessa företag beror självklart på flera faktorer men en starkt avgörande faktor är aktuellt bitcoinpris. Detta utifrån att de kostnader som företaget har primärt betalas med försäljning av bitcoin.

Exempel på crypto miningbolag som finns noterade på börsen:

 

1. Hut 8 Mining

Hut 8 Mining bedriver crypto mining i Nordamerika samt erbjuder digitala programvaror som använd vid handel med kryptovalutor. Handla aktien här.

• VD: Jaime Leverton
• Grundades: 2011
• Huvudkontor: Toronto
• Ticker symbol: HUT

 

2. Marathon Digital Holdings

Marathon Digital Holdings är ett av de större och mer kända bolagen inom denna sektor. De bedriver både mining och har plattformar för handel med kryptovaluta. Handla aktien här.

• VD: Fred Thiel
• Grundades: 2010
• Huvudkontor: Nevada
• Ticker symbol: MARA

 

3. Hive Digital Technologies

Hive Digital Technologies genomför crypto mining av bland annat Ethereum, Ethereum Classic samt ZCash. De utvecklar även blockkedjebaserade tjänster som underlättar för traditionell finans att investera i kryptovalutor. Handla aktien här.

• VD: Frank Holmes
• Grundades: 1987
• Huvudkontor: Vancouver
• Ticker symbol: HIVE

Kursutveckling HUT, MARA & HIVE (2021 – 2022):

Som diagrammet nedan visar har aktiekurserna på dessa tre bolag följts åt relativt väl mellan åren 2021 och 2022. En utveckling som även tydligt kan speglas i kursen av bitcoin. Även om företagen har lite olika inriktning så är det alltså tydligt att priset på kryptovalutorna är den primära avgörande faktorn för företagens vinster.

(Bildkälla: Avanza)

KAPITEL 6

Hur beskattas mining i Sverige?


Om en privatperson bedriver mining i Sverige klassas detta generellt som hobbyverksamhet. Det ska därmed beskattas utifrån de allmänna reglerna kring denna inkomstform. Det finns däremot tillfällen då det kan klassas som näringsverksamhet.

6.1

Beskattning som hobbyverksamhet

De flesta som bedriver mining i Sverige gör detta för eget intresse. Visserligen kan en viss vinst uppnås men sällan i den omfattningen att det bör klassas som näringsverksamhet.

”Skatteverkets uppfattning är att mining av bitcoin vanligen bedrivs i sådan omfattning och med sådan utrustning att vinst normalt inte kan anses vara möjlig att nå.” / Skatteverket.se

Det är även utifrån detta som Skatteverket anger att mining generellt klassas som hobbyverksamhet. Skulle det uppstå en vinst ska den inkomsten deklareras som hobbyverksamhet på blankett T2.

I det fall som kostnaderna är större än intäkterna kan underskottet noteras på blanketten vilket gör det möjligt att kvitta befintligt underskott mot kommande års överskott. Det är alltså inte möjligt att kvitta underskott i hobbyverksamhet mot inkomst av tjänst.

I forum på internet har detta varit uppe för diskussion ett flertal gånger då det visat sig vara en “gråzon” och att Skatteverket kan tolka det olika beroende på omfattning, tidsaspekt m.m. Ibland nämns att mining i Sverige kan ske upp till en förtjänst på 50 000 kronor per år men det är inget som Skatteverket har sagt.

6.2

Då klassas det som näringsverksamhet

Enligt Skatteverket är näringsverksamhet en verksamhet som bedrivs ”yrkesmässigt och självständigt”. Det är framförallt tre punkter som avgör om mining bör klassas som näringsverksamhet.

 • Det bedrivs regelbundet, under längre tidsperiod, med ändamåls utrustning.
 • Det bedrivs med förväntad vinst under budgeterad tidsperiod.
 • Att utrustningen förväntas generera bitcoin till ett visst värde per år.

De tre punkterna ovan är från ett ställningstagande av Skatteverket från 2015. Det är även det ställningstagande som de fortfarande hänvisar till (år 2024) när det kommer till deklaration av kryptovalutor. År 2015 angavs att tredje punkten ovan gällde för 25 bitcoin per år. Utifrån den extrema värdeutveckling som skett sedan dess bör kravet vara betydligt lägre idag.

Om verksamheten klassas som näringsverksamhet rekommenderas kontakt med en auktoriserad bokföringsbyrå för hjälp med bokföringen.

6.3

Därför klassas mining inte som kapitalinvestering

Med kapitalinvestering menas att en privatperson, eller ett företag, investerar ett kapital varpå någon arbetsinsats inte behöver ske för att värdet ska förväntas öka.

Mining kräver både utrustning och arbetsinsats (service och underhåll) vilket gör att det inte klassas som kapitalinvestering. Det är därmed inte möjligt att bokföra som investering. Istället ska det beräknas som vinst inom näringsverksamhet eller hobbyverksamhet.

6.4

Inte alltid tydlig gräns

Gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet är inte alltid glasklar. Den som känner sig osäker bör alltid kontakta Skatteverket och beskriva sin verksamhet. Detta för att deklaration och skatteuträkning ska ske på ett korrekt sätt.

Det finns även exempel på tillfällen då Skatteverket ansett att personer bedrivit näringsverksamhet men där personerna själva ansett det handlat om trading eller hobbyverksamhet. Eftersom det innebär helt andra skattesatser har mycket stora skattekrav uppstått.

Ett exempel kan läsas i boken “De kallar honom Bitcoinmiljonären” som är en beskrivning av Sveriges mest kända rättsfall inom skatteberäkning av bitcoinvinster.

KAPITEL 7

Proof of Work vs Proof of Stake


Proof of Work vs. Proof of Stake:

Bitcoin använder en konsensusmekanism som heter POW (Proof of Work). Det innebär att mining sker genom att datorkraft används (arbete utförs) för att säkerställa blockkedjan. Säkerheten i nätverket bygger på att alla genomför ett arbete.

Fördelen med Proof of Work

Fördelen med POW anses vara dess säkerhet. Vem som helst kan ansluta sig och genomföra mining och detta helt anonymt. Att ta över nätverket, genom att ha kontroll över minst 50 % av dess datorkraft, är alltså extremt svårt – om inte omöjligt.

Nackdelen med Proof of Work

Nackdelen med POW är energiåtgången. Detta genom att alla riggar kräver stor mängd energi utan att de nödvändigtvis lyckas lösa de matematiska talen och därmed bli tilldelad bitcoin. Det är därför som bitcoin ofta får kritik utifrån ett miljöperspektiv.

7.1

Alternativet – Proof of Stake

Utöver Proof of Work finns ett flertal andra konsensusmekanismer. Av dessa är Proof of Stake vanligast och används exempelvis av Ether 2.0, Cardano och Tezos.

(Bildkälla: Wall Street Mojo)

Fördelen med Proof of Stake

Fördelen med POS är att energiåtgången blir betydligt mindre. Istället för att energiåtgången ska avgöra chansen att få skapa nästa block används staking för att avgöra detta. Med staking menas att kryptovalutan låses på blockkedjan och ger den som stakar möjligheten att skapa nya block. Hur länge staking behöver ske, samt med hur stora belopp som krävs, varierar däremot mellan olika blockkedjor.

Via automatiska algoritmer väljs sedan en av alla som utför staking för att skapa kommande block. Det är även den som får staking reward – dvs. belöning i kryptovaluta.

Nackdelen med Proof of Stake

Nackdelen med POS är att de med störst kapital får störst makt. Den som har ett mycket stort kapital kan köpa och staka kryptovalutan för att ha en stor chans att bli den utvalde att skapa blocket.

För att möta detta problem har blockkedjor som använder Proof of Stake ofta regler för att undvika en ”monopolsituation”. Det kan exempelvis vara att en och samma aktör inte får skapa block mer än vart femte block eller liknande.

7.2

Tabell på skillnader mellan POW och POS

KonsensusmekanismProof of Work (PoW)Proof of Stake (PoS)
Vem skapar nya blocket på blockkedjan?Den miner som först löser rätt hash får skapa blocket och får därmed belöning.Ägare av kryptovalutan kan låsa dessa (staking) och bland de som genomför staking väljer protokollet automatiskt ut en som får lägga till nytt block och får belöning.
EnergikrävandeKräver energikrävande utrustning. Chansen att bli utvald handlar om energiåtgång.Kräver inte energikrävande utrustning. Chansen att bli utvald handlar istället om tillfört kapital.
EffektivitetHar låg hastighet då datorkraft främst används till att beräkna hash till kommande block.Har hög hastighet då datorkraft primärt används till blockkedjan.
SäkerhetVem som helst kan ansluta sig.Har ofta hög gräns staking.

KAPITEL 8

Fördelar och nackdelar


Fördelar med bitcoin mining

 • Marknadsvärdet – Bitcoin är den överlägset största kryptovalutan gällande marknadsvärde. Oftast är det totala marknadsvärdet 40 – 60 % av hela kryptomarknaden. Det innebär en säkerhet i att minade bitcoin alltid går att sälja.
 • Säkerheten – “Proof of Work” brukar klassas som den säkraste konsensusmekanismen. Sedan år 2009 har inte blockkedjan blivit hackad eller legat nere. Detta till skillnad mot ett flertal andra blockkedjor.
 • Flera olika investeringsalternativ – Det finns flera sätt att investera inom bitcoin mining. Detta via exempelvis aktier, investering i större anläggningar samt egen miningutrustning. Få andra kryptovalutor erbjuder lika många investeringsalternativ.

Nackdelar bitcoin mining

 • Energiåtgången – En återkommande kritik mot Bitcoin är energiåtgången som uppstår vid “Proof of Work”. Detta utifrån ett miljöperspektiv. Den som genomför mining blir även tydligt ekonomiskt exponerad mot elpriset.
 • Kräver stor utrustning – Konkurrensen inom mining av bitcoin är mycket stor. Det innebär att stor och dyr utrustning krävs för att en ekonomisk lönsamhet ska uppnås.
 • Skattemässigt svårt – Det är olika skatteregler exempelvis beroende på omfattningen samt om egen mining sker, eller datorkraften hyrs ut. Enligt Skatteverket sker mining i regel som hobbyverksamhet om det genomförs, i liten skala, av privatpersoner.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *