ULTIMATA GUIDEN

Vad är Bitcoin?

En komplett guide om den första digitala valutan

Vad är Bitcoin? Hur fungerar Bitcoin? Varför använda Bitcoin? Vad är en Bitcoin värd? Vad är denna digitala valuta alla pratar om? I den här nybörjarguiden kommer vi besvara alla dina frågor! Bitcoin kan vara komplicerad men det behöver inte vara det. Vi hjälper dig att förstå vad Bitcoin är och hur det fungerar i detalj.

Bitcoin brukar kallas den första decentraliserade digitala valutan. Denna digitala valuta skulle kunna jämföras med kontanter eller guld som kan överföras på internet lika enkelt som att skicka ett mail. Det finns flera beskrivningar av Bitcoin såsom digitala kontanter, elektronisk valuta, virtuell valuta eller kryptovaluta.

Det som är revolutionerande med Bitcoin-teknologin är att den består av ett peer-to-peer nätverk där ingen tredje part kontrollerar valutan, därför kallas den decentraliserad. Vi kan kortfattat beskriva Bitcoin som följande: Bitcoin är ett oberoende, globalt och offentligt register som används för att överföra och lagra värde.

 • Det är oberoende eftersom det består av ett nätverk där ingen stat, bank eller institution kan kontrollera eller manipulera Bitcoin. Med andra ord kan du skicka och ta emot Bitcoins utan att behöva lita på någon tredje part.
 • Det är globalt eftersom alla kan skicka pengar snabbt och billigt, när som helst och till vem som helst, jorden runt. Ingen kan införa restriktioner på vem som får delta och inte.
 • Det är offentligt eftersom alla kan se transaktionerna i registret, samtidigt är det anonymt eftersom det går inte att koppla transaktioner till personer. Vem som helst kan delta och hjälpa till att säkra nätverket genom att ladda ner och lagra en kopia av det gemensamma registret som kallas huvudboken.

Denna guide kommer besvara följande frågor: Vad är Bitcoin? Var kommer Bitcoin från? Vad är pengar? Hur skiljer sig Bitcoin från normala valutor? Varför använda Bitcoin? Hur fungerar Bitcoin? Vem kontrollerar Bitcoin? Vad är en Bitcoin värd? Vad är nackdelarna med Bitcoin? Hur kan du få Bitcoin? Vilken plats är bäst att köpa Bitcoin?

Är du redo? Bra! Dags att komma igång med Bitcoin →

Topp 3 Bitcoin Handelsplatser - August 2020

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Var kommer Bitcoin från?


Bitcoin skapades 2009 av en anonym utvecklare vid namn Satoshi Nakamoto (är troligtvis en pseudonym). Flera personer har påståtts vara Satoshi men vi kan inte med säkerhet veta vem personen eller gruppen är och kommer förmodligen aldrig kunna säkerställa det. Kryptovalutan skapades efter finanskrisen då man såg hur instabil den globala finansmarknaden är.

Bitcoin skapades för att vara oberoende och decentraliserad så att ingen person eller grupp ska kunna bestämma över Bitcoin-nätverket. Satoshi Nakamoto publicerade sin ”white paper” av Bitcoin i oktober 2008 där han beskrev sitt elektroniska cash system baserat på peer-to-peer utan inblandning av tredje part. (Dokumentet finns tillgängligt att läsa här: bitcoin.org/bitcoin.pdf.)

Du kan inte lita på tredje parter

Men hur skapas Bitcoins? För att förklara vart Bitcoins kommer ifrån kan vi fundera över vart pengarna på ditt bankkonto kommer ifrån. Om man inte har guld eller någon fysisk valuta behöver det finnas en huvudbok eller ett register över hur mycket pengar alla personer har. Summan på ditt bankkonto är bara en siffra i en databas. När du köper något med ditt bankkort behöver man kontrollera mot bankens register om du har pengar för att betala motparten. Detta är ett centraliserat system där ett företag har kontroll över registret där du är med. Med facit i hand, kan vi konstatera att vi inte kan lita på tredje part när det gäller lagring av pengar.

Bitcoin-nätverket består istället av en stor gemensam huvudbok av alla transaktioner som har genomförts. Skillnaden mot vårt nuvarande system är att ingen stat, bank eller företag kan kontrollera registret. Pengarna på ditt bankkonto är egentligen inte dina pengar utan banken är skyldig dig den summan.

Med Bitcoin är det dina pengar som du själv kontrollerar, likadant som om det skulle finnas digitalt guld. Du behöver alltså inte lita på någon tredje part för att kunna skicka och ta emot pengar. Mer om detta framöver, först behöver vi reda ut vad pengar egentligen är för att förstå Bitcoin.

Vad är pengar?

Vad är egentligen pengar? Är Bitcoin pengar? Detta är något som är omdiskuterat och vi behöver förstå vad pengar är och hur det fungerar för att förstå varför Bitcoins är värdefulla. Pengar är enkelt förklarat ett medel för utbyte av varor och tjänster. Det började med att vi bytte varor mot varor: Jag ger dig 2 fiskar mot 1 kyckling. Dock var det svårt att beräkna värdet av något då alla använde olika betalningsmedel. Till slut enades personer om ett gemensamt betalningsmedel eftersom det ansågs ha ett värde.

För att något ska vara värdebevarande behöver det finnas ett begränsat utbud. Därmed fungerade det bra med ädelmetaller som guld, silver och brons. Att kunna betala och utbyta varor med guldmynt gjorde det enklare att handla med varandra, men det fanns vissa brister. Det var opraktiskt att bära runt på denna tunga metall och svårt att dela upp den i olika räkneenheter. Vår civilisation fortsatte att utvecklas och vi löste dessa problem med något vi kallar valuta.

Fiat valutor har inget underliggande värde

Banken förvarade då ditt guld åt dig och du kunde med hjälp av sedlar bevisa att du hade en viss mängd guld hos banken. Du kunde även när som helst byta in din sedel för motsvarande guld hos banken. I dag fungerar det inte på samma sätt, den största valutan dollar, lämnade vad som kallades guldstandard redan år 1933. Därefter kontrolleras valutan helt och hållet av deras centralbank och det finns ingen begränsning på hur många sedlar som kan tryckas. Det innebär även att du inte kan lämna in dina sedlar mot guld. En valuta som inte har något underliggande värde kallas en fiat valuta. Hur kan en dollar ha värde om det inte existerar något underliggande värde och utbudet inte är begränsat? Bra fråga.

Detta system ger även centralbanker obegränsad makt att manipulera sin valuta genom exempelvis inflation för att minska värdet. De flesta centralbankerna har som mål att det ska finnas en inflationsnivå på 2% varje år. Det kanske inte låter mycket men det innebär att du har förlorat 50% av dina pengar om 35 år. Vart tog mina pengar vägen? Bra fråga.

Vi besvara dessa frågor och förklarar hur Bitcoin löser dessa problem nedan.

Hur skiljer sig Bitcoin från normala valutor?

Vad är Bitcoin? Vad är svenska kronor? Vad är en normal valuta? Gemene man vet inte svaret på dessa frågor. En ”normal” valuta såsom svenska kronor, euro eller dollar är ”fiat valutor”.

Fiat valutor har endast värde eftersom vi gemensamt tror det. En butiksägare tar emot din valuta eftersom personen tror att valutan fortfarande kommer ha ett värde dagen efter och kunna användas som betalmedel. Samtidigt finns den en centraliserad auktoritet som kontrollerar värdet av denna valuta. Konsekvenserna blir att centralbanker får obegränsad makt som de använder för att omfördela pengar från samhället till banker som sedan lånar ut pengarna till företag. Staten och bankerna menar att denna ”omfördelning” är rättfärdigad för att öka tillväxten och pressa folk att konsumera mera. Om detta är rätt eller fel låter vi dig avgöra.

Bitcoin fungerar däremot inte på samma sätt då den är decentraliserad istället för centraliserad. Med andra ord finns det ingen auktoritet som bestämmer över den digitala valutan. Det är användarna av Bitcoin-nätverket som gemensamt bestämmer hur protokollet ska fungera vilket resulterar i att systemet är rättvist. Vi inser nog alla att det nuvarande systemet har brister likväl som tidigare betalningsmedel. Dock finns det alltid personer som är emot förändring och arbetar för att förhindra utvecklingen av ny teknologi. Men introduktionen av kryptovalutor i vårt samhälle är oundviklig då virtuella valutor såsom Bitcoin löser problemen som finns med nuvarande fiat valutor.

Hur är Bitcoin en valuta?

Bland dem som motarbetar kryptovalutor kan man höra påståenden som att Bitcoin inte är en valuta. Om vi ska gå in på detalj om definitionen av en valuta finns det tre stycken kännetecken:

 1. Det ska fungera som betalmedel. Att Bitcoin fungerar som betalmedel är bevisat då man kan överföra Bitcoins mellan varandras digitala plånböcker på bara några minuter jorden runt. Exempelvis kan det ta flera dagar eller inte fungera överhuvudtaget att överföra pengar mellan olika länder med vanliga valutor.
 2. Det ska fungera som räkneenhet. Till skillnad från vanliga valutor som maximalt kan delas upp i cent (0.01) kan Bitcoin delas upp i vad som kallas satoshi som i dagsläget är en hundradel av en miljon (0.00000001). Bitcoin-protokollet kan även uppdateras i framtiden för mindre uppdelning.
 3. Det ska vara värdebevarande. Som vi har sagt kan centralbankerna manipulera sin fiat valuta genom att ändra mängden och därmed också värdet. Detta fungerar inte med Bitcoin då utbudet är begränsat med ett bestämt antal Bitcoins (21 miljoner) som kommer skapas fram tills ungefär år 2140.

Men förutom att fungera som en valuta kan Bitcoin användas till mycket mer eftersom man använder så kallade smarta kontrakt. Att överföra pengar från en till en annan råkar bara vara den vanligaste typen av kontrakt.

KAPITEL 2

Varför använda Bitcoin?


Som vi har gått igenom finns det en mängd brister med det nuvarande finansiella systemet. Bitcoin löser många av problemen och är en förbättring ur alla aspekter. Först och främst kontrollerar du själv dina Bitcoins, det inte finns inte någon centraliserad tredje part som kan bestämma över dina pengar. Detta är finansiell frihet med flera fördelar;

 • Man kan överföra Bitcoins när som helst. Det finns inga banktider eller dagar som det är stängt, du kan överföra Bitcoins när du vill 24 timmar om dagen 7 dagar i veckan.
 • Du behöver inte lita på någon tredje part. Eftersom Bitcoin är en decentraliserad valuta behövs det ingen mellanhand för att kunna överföra pengar.
 • Man kan överföra Bitcoins till vem som helst. Alla kan skapa en Bitcoin-plånbok på en minut för att skicka och ta emot Bitcoins till vem som helst på jorden. Det finns inga geografiska begränsningar eller någon som kan neka din transaktion.
 • Bitcoin är både anonymt och transparent. Du har en privat nyckel som du använder för att verifiera ägande av Bitcoins i huvudboken. Det är anonymt eftersom det inte går att koppla ägande av Bitcoin till personer. Det är transparent eftersom huvudboken med alla transaktioner är offentlig.
 • Det är säkrare än det nuvarande finansiella systemet. Eftersom Bitcoin använder kryptografi och matematiska problem för att säkra transaktioner går inte inte att lura systemet. Däremot uppstår det kontinuerligt tvister om vanliga banköverföringar som ska lösas med hjälp av statens lagar där det alltid kommer finnas kryphål.
 • Snabbare överföring. Du kan överföra Bitcoins på några minuter oavsett plats. Om du har gjort en banköverföring mellan olika banker eller länder vet du att det kan ta flera dagar.
 • Transaktionsavgifter är mycket lägre än vanliga avgifter samtidigt är det valfritt med avgifter i Bitcoin-närverket.

Om du vill lära dig mer om fördelarna med Bitcoin kan du läsa den här guiden.

KAPITEL 3

Hur fungerar Bitcoin?


Du ska nu kunna svara på frågan: Vad är Bitcoin? Men hur Bitcoin fungerar är svårare att svara på. Som vi nämnde tidigare har Bitcoin-nätverket en stor huvudbok där alla Bitcoins förvaras. Alla Bitcoins är kopplade till en publik nyckel och ägaren av dessa Bitcoins har en privat nyckel. Med den publika nyckeln generar du en ny rad kod som fungerar som ditt kontonummer eller adress. Medan din privata nyckel är lösenordet för att du ska få tillgång till dina Bitcoins. Din Bitcoin-adress kan se ut som följande:

31Uw6L6RiIcdQgPqBkvIofH6CQ7wnMjxC

En Bitcoin-plånbok (Bitcoin Wallet) används för att förvara din privata nyckel. Detta innebär att dina Bitcoins egentligen inte är i din Bitcoin-plånbok utan alltid finns i den publika huvudboken. Därmed fungerar det som en nyckelring trots att det kallas en plånbok.

Olika typer av Bitcoin plånböcker

Det finns 4 olika typer av en Bitcoin-plånbok;

 • Hårdvaru-plånböcker, den är inte kopplad till internet utan är offline.
 • Online-plånböcker, du låter någon annan förvara din privata nyckel åt dig.
 • Programvaru-plånböcker, det skulle kunna vara en app till din smartphone.
 • Fysiska plånböcker, detta innebär att din nyckel är förvarad på något fysiskt såsom papper eller metall.

Det finns ingen gräns på hur många Bitcoins du kan skicka per transaktion och när transaktionen är bekräftad går det inte att ändra den publika huvudboken. Alla transaktioner verifieras av Bitcoin Miners genom att lösa ett kryptografiskt och matematiskt problem. Problemet utvecklas ständigt från tidigare transaktioner vilket gör Bitcoin-nätverket väldigt säkert.

Varje gång en Miner löser att av problemen samlas alla transaktioner de senaste 10 minuterna ihop till ett block. Detta block kopplas sedan till det föregående blocket och på det viset skapas en kedja av block. Därför kallas teknologin för Blockchain. I nästa sektion går vi in mer på detalj hur Bitcoin-nätverket fungerar och vem som kontrollerar det.

Om ni vill lära er mer om hur Bitcoin fungerar rekommenderar vi denna guide: Hur fungerar Bitcoin?

Vem kontrollerar Bitcoin-nätverket?

Bitcoin är baserat på Blockchain-teknologi där systemet använder sig av matematik och kryptografi, inte lagar och lagstiftning som inkluderar misstag och brister från människor. Eftersom man använder kryptografi brukar man kalla den digitala valutan Bitcoin för en kryptovaluta. Bitcoin var den första kryptovalutan men idag finns det hundratals andra kryptovalutor på marknaden.

Anledningen till att kryptovalutor inte fungerade innan Bitcoin presenterades var problemet med dubbelspendering. Bitcoin löste detta problem genom att vara baserat på ett decentraliserat nätverk där alla kan lagra den gemensamma offentliga huvudboken. Detta gör att du inte kan spendera dina pengar två gånger.

Bitcoin är självreglerande och säkert

På det här sättet kräver systemet inget underhåll eftersom det är självreglerande och alla hjälps åt att säkra Bitcoin-nätverket. Eftersom huvudboken är lagrad och utspridd på flera datorer som använder sin datorkapacitet för att lösa matematik och kryptografi problem är Bitcoin-nätverket väldigt säkert.

Med andra ord, om du ska attackera ett enkilt block i nätverket behöver du en enorm mängd datorkraft som kräver både resurser och höga elkostnader. Samtidigt blir det matematiska problemet svårare och svårare att lösa desto fler datorer som är delaktiga. Detta gör att ingen användare kan överta Bitcoin-nätverket.

Det finns inte någon enskild person eller grupp som kan kontrollera nätverket. För att uppdatera Bitcoin-protokollet krävs konsensus. Detta gör Bitcoin-nätverket både decentraliserat och demokratiskt.

KAPITEL 4

Vad är nackdelarna med Bitcoin?


Bitcoin är en relativt ny teknologi och det finns alltid saker som förbättras i protokollet. Om någonting är en bugg eller feature kan användare ha olika åsikter om. Detta är anledningen till att det finns flera hundra andra kryptovalutor där de flesta är baserade på Bitcoin-protokollet. Dessa kallas för Altcoins där en grupp har skapat sin egna kryptovaluta med sina egna regler.

En nackdel med kryptovalutor är att det inte finns något skydd. Din Bitcoin-plånbok fungerar på samma sätt som en vanlig plånbok i fickan. Om någon stjäl din plånbok kommer du troligtvis aldrig se den igen. Med Bitcoin får du mer frihet men också mer ansvar. Samtidigt har du möjligheten att låta ett företag skydda din plånbok på samma sätt som en bank förvarar dina pengar idag.

Alla butiker accepterar inte Bitcoin

I dagsläget kan vi nog vara överens om att den största nackdelen är att alla butiker inte tar emot Bitcoin-betalningar. Men trenden är positiv med fler butiker som accepterar Bitcoins och nya Bitcoin ATMs som öppnar varje år. (Här är en lista över alla Bitcoin ATMs: coinatmradar.com.) I och med att fler börjar använda Bitcoin kommer marknaden själv att anpassa sig och möta kundernas krav. Vi tror det kommer ta några år innan alla butiker accepterar Bitcoin. Om du har upptäckt denna revolutionerande teknologin redan idag borde du ta vara på tillfället för att lära dig mer om framtidens pengar.

Det finns också personer som tycker Bitcoin har för hög volatilitet, vilket innebär att priset varierar mycket. Detta sker med all ny teknologi men brukar sedan sakta men säkert avta. Vi kan redan senaste året se att volatiliteten har minskat samtidigt fortsätter Bitcoin-priset att stiga.

Att priset kan variera mycket kan vara en nackdel men det skapar även många möjligheter om man vill tjäna pengar.

KAPITEL 5

Vad är en Bitcoin värd?


Det finns många saker som ger Bitcoin sitt värde. Men vad är en Bitcoin värd? Det enkla svaret är att kolla det nuvarande priset på Bitcoin. Men varför är Bitcoin värd så mycket?

Först och främst finns det ett begränsat utbud på samma sätt som att guld är sällsynt. Detta är uppenbart värde eftersom det handlar om utbud och efterfrågan. Sedan kan ingen stat, bank eller institution bestämma över nätverket eftersom Bitcoin är decentraliserat. Bitcoin och Blockchain-tekniken är nästa steg i utvecklingen mot ett mer rättvist och effektivare system i samhället.

Om vi kollar på fördelarna med Bitcoin jämfört med nuvarande betalningsmetoder är det enkelt att förstå varför Bitcoin växer så snabbt. Det är enkelt att överföra Bitcoins person till person vilket fungerar på liknande sätt som torrents. Samtidigt är det extremt låga avgifter eftersom det inte finns någon tredje part. Det är anonymt men ändå transparent eftersom det är open source. Det går inte att koppla Bitcoin-transaktioner till personer.

Bitcoin växer fort och har under flera år presterat bättre än alla andra valutor. Om vi kollar på guld och dollar som båda har ett marknadsvärde på flera tusen miljarder är uppsidan i Bitcoin-priset enormt. Men som sagt är risken stor och priset kommer variera som alla andra valutor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

De huvudsakliga anledningarna till att Bitcoin har värde är följande;

 • Det finns ingen stat som kan kontrollera eller manipulera valutan.
 • Du är skyddad mot inflation eftersom utbudet är begränsat.
 • Alla har möjligheten att vara anonym.
 • Det är bevisat att Bitcoin-protokollet är säkert.

KAPITEL 6

Hur kan du få Bitcoin?


Bra! Nu vet du vad Bitcoin är och hur det fungerar. Det är dags att skaffa din första Bitcoin. Du kan få Bitcoin på tre olika sätt. Det enklaste är att köpa Bitcoins från en person eller marknadsplats. När du ska köpa Bitcoins på internet är det viktigt att marknadsplatsen är säker och tillförlitlig. Nedanför har vi listat några av de populäraste platserna som är säkra att köpa Bitcoins på. Om ni tänker köpa Bitcoins på någon annan plats rekommenderar vi att ni läser på om marknadsplatsen innan ni använder den. Det finns även platser som LocalBitcoins där ni kan möta personen istället för att köpa online.

Det andra sättet att få Bitcoin är genom att sälja någon produkt eller tjänst i utbyte mot Bitcoins. Som sagt kan Bitcoin med hjälp av Blockchain-teknologin inte bara användas till att överföra pengar. Med Bitcoin kan du göra en mängd av saker och det finns stora möjligheter för dem som vill starta företag. Det börjar dyka upp företag inom smarta kontrakt, moln lagring, privat meddelande service, bokföring, onlinekasinon, spelföretag och mycket mer.

Avslutningsvis kan du tjäna Bitcoins genom att så kallad Mining. Det innebär att du kör en programvara på din dator där du i utbyte mot din datorkapacitet får Bitcoins. Det är viktigt att påpeka att konkurrensen inom Bitcoin Mining har blivit stor och eftersom elkostnaden blir dyr är det svårt att tjäna pengar på.

Ett alternativ är att bli medlem i någon Bitcoin Mining Pool vilket är en grupp personer som använder sin gemensamma datorkraft för Mining av Bitcoins. Men även dessa har svårt att konkurrera eftersom det finns stora Bitcoin-anläggningar som är utplacerade på specifika områden såsom i Kina där elpriset är lägre. Samtidigt kan det vara roligt att lära sig hur Bitcoin Mining fungerar.

Köp Bitcoin nedan →

Vi kan konstatera att det enklaste sättet är att köpa Bitcoins på någon marknadsplats. Nedan hittar du den bästa platsen att köpa Bitcoin.

Delta i Diskussionen!

2 comments

 • Vilken plånbok är bäst, hårdvaru eller programvaru ?

  Svara
  • Hej Mustafa,

   En hårdvaruplånbok rekommenderas eftersom den hårdvaran är avsedd för att säkra dina kryptovalutor. En app på din mobil är inte lika säkert. Lär dig mer och välj bäst plånbok här.

   / CryptoRunner Team

   Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Handla med eToro nu!

Bäst Kryptovaluta Mäklare. Öppna Konto på 3 minuter. 24/7 Trading. Lägst Avgifter.

Handla med eToro nu!

Bäst Kryptovaluta Mäklare. Öppna Konto på 3 minuter. 24/7 Trading. Lägst Avgifter.

Risk Disclaimer: Cryptoassets are highly volatile unregulated investment product. No EU investor protection. Your capital is at risk.