Kryptovalutor har en given plats hos ett urval av online casino. Samma kan skrivas för bankid. Men trots att de delar spelares popularitet gör dagens lagstiftning att de inte kan dela plattformar. Är denna möjlighet en framtidsvision eller blott en dröm? 

Större ändringar i och med spellagen

Den svenska lagen om spel genomgick en stor förändring vilken trädde i kraft den 1/1–19. Innan dess erbjöd en del online casino kryptovaluta samtidigt som spelare hade möjlighet att använda bankid.

Kryptovalutor kom att uteslutas

De nya svenska lagarna förbjöd all annan valuta än den svenska. Med ändringen blev krypto uteslutet från samtliga casinos med svensk licens. Mer information kring allt rörande online casino bankid finns här.

Existerande spellagar tillåter inte kryptovalutor

I dagens svenska spelmarknad online finns ingen möjlighet att spela med kryptovalutor. Vill man använda sin kryptovaluta till spel måste man först sälja den och omvandla den till SEK.

Trots att möjligheterna inte finns idag är det inte omöjligt att kryptovalutorna i framtiden kan bli en accepterad valuta på svenska online casinos återigen.

För att krypto ska bli en erkänd betalning på online casinos

Att endast svensk valuta erbjuds på svensklicensierade casinos grundas på lagarna den svenska regeringen, i samråd med Spelinspektionen, skapade. Ambitionen är att spelare ska ha stor säkerhet under hela casinoupplevelsen.

Chansen för att få betala med kryptovalutor på online casinos kan te sig små men inget är omöjligt. Här är ett urval av de utmaningar kryptovalutan står inför innan de kan bli en accepterad valuta:

  • Kontroll av en svensk, finansiell institution
  • Anonyma medel för spel ej tillåtet

Kontroll av en svensk, finansiell institution

Samtliga betalmedel har som krav att vara under Finansinspektionens kontroll. Myndigheten ska ha insyn för att säkerställa att valutan följer de svenska lagarna.

Om kryptovalutan någon gång ska bli en valuta på svensklicensierade casinos behövs någon slags kontroll av valutan. Om Finansinspektionen kan se att samtliga lagar följs kan även svenska online casino erbjuda kryptovaluta som betalningsmedel.

Anonyma medel för spel ej tillåtet

En stor del av kryptovalutors framgång ligger i den anonyma aspekten. Spelare kan köpa, sälja och spela utan att identifiera sig. Nackdelen med anonymiteten uppenbarar sig då svenska casinos måste kontrollera spelares medel i form av bevis på innehav likaså ursprung.

För att kryptovaluta ska bli erkänd av Spelinspektionen behövs någon form av identifiering. Om spelare kan uppvisa bevis på kryptovalutans ursprung liksom innehavet kan valutan möjligen bli en accepterad valuta.

Utmaningarna gör framtiden oviss för kryptovalutor på svenska casinos

Utmaningarna är omfattande där flertalet förändringar behövs innan kryptovaluta kan bli en erkänd valuta på svenska casinos. Med utmaningar följer ett behov av en drivande kraft vilken arbetar aktivt för att övervinna de utmaningar kryptovalutan står inför.

Någon aktiv debatt kring accepterande valutor på online casino förs inte, man hittar heller inga publikationer inom ämnet hos regeringen. Om kryptovaluta ska bli ett svenskt betalalternativ måste behovet belysas och spelares önskan uppmärksammas. Skulle debatten komma ut i ljuset kanske en framtid trots allt finns för kryptovalutor på svensklicensierade online casinos.