ULTIMATA GUIDEN

Hur fungerar Bitcoin?

Allt du behöver veta om kryptovalutan Bitcoin

I denna guide går vi igenom allt du behöver veta om Bitcoin. Vi kommer beskriva hur allt i Bitcoin-nätverket fungerar och förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Innan ni läser om hur Bitcoin fungerar bör ni ha en god förståelse om vad Bitcoin är. Vi rekommenderar att ni börjar med att läsa denna guide om ni inte redan har gjort det: Vad är Bitcoin?

Bitcoin är helt enkelt en digital fil där alla transaktioner finns samlade i en huvudbok. Personer överför pengar till varandra genom att uppdatera den offentliga huvudboken. Eftersom huvudboken finns lagrad på en mängd datorer i Bitcoin-nätverket är det ett decentraliserat system. Ingen central auktoritet kan kontrollera Bitcoin eftersom det bygger på ett peer-to-peer nätverk.

Kortfattat fungerar Bitcoin-nätverket genom att Bitcoin Miners tävlar om att lösa ett kryptografiskt och matematiskt problem och hitta nästa hash i något som kallas Blockchain. I denna guide kommer vi i detalj förklara hur detta fungerar.

Men för att använda Bitcoin behöver du inte veta hur all teknologi fungerar. Vet alla som använder internet hur det fungerar? Nya användare behöver inte oroa sig över Bitcoin-systemet eftersom det är bevisat tryggt och säkert. Bitcoin har flera år på nacken nu efter Satoshi Nakamoto presenterade peer-to-peer nätverket år 2009. Sedan dess har ett nytt block av transaktioner skapats varje 10 minut.

Det är hjärtat som slår i Bitcoin-nätverket och ingen kan kontrollera eller stänga av nätverket.

Topp 3 Bitcoin Handelsplatser - August 2020

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Hur fungerar Bitcoin-nätverket?


Om vi ska förstå hur Bitcoin fungerar borde vi börja med att förklara Bitcoin-nätverket. Det är ett globalt nätverk där flera använder en gemensam huvudbok. Nätverket bygger på Blockchain-teknologi genom denna gemensamma distribuerade huvudbok.

Den publika huvudboken uppdateras varje gång någon löser ett kryptografiskt och matematiskt problem. Detta kallas Bitcoin Mining och om du löser problemet får du skapa nästa block av transaktioner i kedjan. Du belönas samtidigt med Bitcoins och transaktionsavgifter.

Alla Bitcoins är kopplade till en publik nyckel och ägaren av den har en privat nyckel. Den publika nyckeln består av en alfanumerisk kod mellan 27-34 karaktärer. För extra säkerhet använder man en hashfunktion för ett generera en ny rad kod som fungerar som ditt kontonummer eller adress. Den privata nyckeln fungerar som ditt lösenord genom att du bevisar att du är ägaren av den publika nyckeln.

Det är vanligt att man använder sig av en QR-kod som genereras med sin Bitcoin-adress (här kan du generera egna QR-koder: www.bitaddress.org). Annars kan din Bitcoin-adress se ut såhär: 31Uw6L6RiIcdQgPqBkvIofH6CQ7wnMjxC

Ingen äger Bitcoin-nätverket på samma sätt som att ingen äger internet. Det finns ingen stat, bank eller företag som kan kontrollera den digitala valutan Bitcoin.

Vad är en distribuerad huvudbok?

Bitcoin-nätverket bygger på Blockchain medan den distribuerade huvudboken är Blockchain-teknologi. Eftersom huvudboken är distribuerad på flera datorer behöver du inte lita på någon tredje part.

Alla i Bitcoin-nätverket delar en gemensam huvudbok med varandra. I denna distribuerade huvudbok finns alla Bitcoin-transaktioner som någonsin har genomförts. Detta innebär att Bitcoin-nätverket är transparent men samtidigt är det anonymt. Det går inte att koppla någon person till ägande av Bitcoins.

Datorerna i nätverket kommunicerar med varandra för att säkerställa att samma version av huvudboken används. Genom det här decentraliserade systemet löste Bitcoin problemet med dubbelspendering. Något tidigare kryptovalutor hade problem med.

Eftersom huvudboken är offentlig kan vem som helst ladda ner den och verifiera transaktioner. Den första Bitcoin-plånboken som skapades kallas för ”the core wallet” och den innehåller hela huvudboken.

Idag kräver den ungefär 100 gb lagringsutrymme vilket gör att den inte passar för alla enheter. Men du behöver inte ladda ner huvudboken för att kunna använda Bitcoin eftersom den finns utspridd globalt.

KAPITEL 2

Hur fungerar Bitcoin och Blockchain?


Blockchain använder en kryptografisk hashfunktion som ständigt utvecklas utifrån föregående block i kedjan. Bitcoin som bygger på Blockchain använder en hashfunktion som kallas SHA-256. Vilket betyder ”Secure Hash Algorithm” och utvecklades av NSA-myndigheten i USA. Med andra ord, den är säker.

För att skapa ett nytt block med transaktioner behöver man lösa denna kryptografiska hashfunktion. Det är inte lika komplicerat som det låter. Funktionen har ingångsdata som konverteras till utgångsdata. Efter att utgångsdata är genererad är det svårt att återskapa vilken som var ingångsdatan. Därmed behövs en stor mängd datorkraft för att lösa den matematiska hashfunktionen.

Det finns ingen enkel lösning på detta matematiska problem. Datorer genererar slumpmässiga siffror tills resultatet uppfyller vissa kriterier. Exempelvis vet vi att 1+2+3+4 = 10. Vi kan enkelt se att 1+2+3+4 genererar siffran 10. Men det finns en mängd andra kombinationer som också kan generera talet 10.

Man behöver helt enkelt testa input för input för att se om datan genererar rätt resultat. Nätverket är även självreglerande då svårighetsgraden uppdateras automatiskt varannan vecka utifrån antalet datorer som är delaktiga.

Alla regler som gäller i nätverket finns i Bitcoin-protokollet och det behövs konsensus för att uppdatera protokollet.

Hur fungerar Bitcoin Mining?

Bitcoin Mining är att man försöker lösa det kryptografiska och matematiska problemet som vi beskrev. När en Bitcoin Miner löser det matematiska problemet får den skapa nästa block av transaktioner i kedjan. Därför kallas teknologin för Blockchain.

Bitcoin Miners belönas med Bitcoins och transaktionsavgifterna från användarna om de får skapa ett nytt block. När blocket är skapat meddelas alla i nätverket om att uppdatera sin version av huvudboken.

Eftersom det tar tid att lösa problemet fungerar det som ett proof-of-work system. Detta skapar ett rättvist nätverk eftersom det behöver finnas en konsensus i nätverket. Som sagt ökar också svårighetsgraden utifrån antalet datorer vilket gör att ingen kan överta Bitcoin-nätverket.

Om Bitcoin Miners skapar ett block av transaktioner samtidigt, kommer det att uppstå två versioner av blockkedjan i nätverket. Ifall detta inträffar kommer Bitcoin-nätverket att välja den längsta blockkedjan och transaktionerna i den kortare kedjan inkluderas då i nästa block.

Trots att Bitcoin är anonymt går det att spåra alla transaktioner som har skett med en Bitcoin sedan den kom från blockkedjan. Alla Bitcoins kommer nämligen från blockkedjan. Om du följer historiken av en transaktion kommer du förr eller senare komma till blockkedjan där en Bitcoin Miner har tjänat denna Bitcoin. Det går inte att skapa Bitcoins på något annat sätt än genom Bitcoin Mining.

Det får inte skapas fler än 21 miljoner Bitcoins, vilket innebär att en sista Bitcoin kommer skapas ungefär år 2140.

KAPITEL 3

Är Bitcoin säkert?


Övergripande finns det två saker som gör Bitcoin-nätverket säkert. Det första är att personer laddar ner ”the core wallet” vilket gör att huvudboken är utspridd på flera datorer. Denna plånbok kallas för QT klienter och innehåller hela huvudboken.

Förutom att innehålla alla transaktioner fungerar den också som en Full Node vilket innebär att den kommunicerar reglerna till alla andra klienter och Bitcoin Miners. Bitcoin Core plånboken funkar på Windows, Linux och Mac.

Det andra som säkrar nätverket är alla Bitcoin Miners som verifierar transaktioner genom att lösa matematiska problem. Bitcoin Mining gör att alla transaktionerna verifieras och sorteras i rätt ordning. Om vi inte vet vilken ordning transaktionerna skedde kan personer spendera sina pengar flera gånger.

För att kunna sortera transaktionerna i en ordning behöver vi något som kallas tid. Det är anledningen till att man använder ett kryptografiskt och matematiskt problem. Att lösa problemet tar tid. Bitcoin-nätverket innehåller på det viset ett proof-of-work som skapar en tidstämpel på alla transaktioner.

Bitcoin är alltså säkert eftersom det finns tusentals och tusentals Bitcoin Miners och Noder jorden runt.

Hur kan Bitcoin användas?

Bitcoin används idag huvudsakligen som en betalningsmetod. Det behövs ingen mellanhand eller tredje part för att kunna överföra pengar. Du är din egen bank. Men att använda Bitcoin som pengar är bara en av flera applikationer i nätverket.

Eftersom Bitcoin-protokollet innehåller smarta kontrakt finns det en mängd användningsområden för Bitcoin. Företag har börjat bygga applikationer inom privata meddelanden, lagring av data, finansiering, smarta betalningslösningar och mycket mer.

Exempel på ett område där Bitcoin har blivit populärt är crowdfunding. Inte bara för att det är enkelt, snabbt och billigt att betala med kryptovalutor utan för att man kan skriva smarta kontrakt. Förutom att det blir enkelt att samla in pengar till ett projekt, kan du föreställa dig möjligheterna?

Du kan skriva ett kontrakt där det finns specifika kriterier som projektet behöver uppfylla i samband med betalningen. Med andra ord, personen kan inte springa iväg med dina pengar.

Ett annat exempel är Bitcoin-tjänster som eliminerar spam. Applikationer som kräver en liten summa pengar för varje mail som skickas. Det behöver inte bli dyrare än 1 öre. För dig kostar det nära ingenting men om någon ska skicka 100,000 spam email kostar det pengar.

Möjligheterna är stora och det finns mängder av kryptovalutor som är bra på olika saker.

KAPITEL 4

Vilka problem och begränsningar finns med Bitcoin?


Bitcoin är inte felfritt utan har problem och begränsningar som alla andra valutor. Det positiva är att alla problem och begränsningar kan lösas genom att uppdatera Bitcoin-protokollet. Dock behöver användarna i Bitcoin-nätverket komma överens.

Vi ska kolla på vilka tekniska begränsningar som finns och vad det innebär. Det första och mest uppenbara är att det behövs en bredbandsanslutning för att använda Bitcoin-nätverket. Man behöver kunna kommunicera med varandra för att kontinuerligt uppdatera huvudboken.

Därför är det svårt att använda Bitcoin i geografiska områden där internet fortfarande saknas på jorden. Men detta är något som kommer ordna sig med tiden. En annan nackdel är att den totala huvudboken kräver runt 100 gb lagringsutrymme i nuläget. Samtidigt finns Moore’s Law som betyder att processorkraften fördubblas ungefär varannat år.

Sedan finns det inte något skydd med Bitcoin. Om något går fel finns det ingen kundsupport som du kan ringa. Dock brukar mer frihet innebära mer ansvar.

Andra saker som diskuteras i Bitcoin-världen är storleken per block, tiden det tar att verifiera en transaktion och hur användarvänligheten behöver förbättras.

KAPITEL 5

Hur fungerar en Bitcoin-transaktion?


När en transaktion genomförs delas den tillsammans med ett meddelande till alla i Bitcoin-nätverket. Men hur vet man att transaktionen är berättigad?

Du använder en digital signatur. Om du ska överföra Bitcoin från en adress till en annan använder du en så kallad digital signatur. Som en vanlig signatur verifierar du ägarskap av Bitcoins. Varje transaktion har en unik digital signatur, vilket gör att det inte går kan återskapa dem.

För att skapa en digital signatur används den privata nyckeln och meddelandet i transaktionen i en matematisk algoritm. På det sättet kan du bevisa att du är ägaren genom att inneha den privata nyckeln. Samtidigt behöver du inte visa din privata nyckel tack vare den matematiska algoritmen.

Din transaktion samlas i ett block som en Bitcoin Miner verifierar genom att koppla ihop den med resten av blockkedjan. Detta ger din transaktion en bekräftelse och för varje nytt block som skapas adderas en till bekräftelse.

Med mindre pengar är det inga problem men om du ska överföra en stor summa pengar bör du vänta på fler bekräftelser. Det rekommenderas åtminstone 6 st bekräftelser för att vara 99.9% säker på att din transaktion inte kommer avbrytas.

Detta tar ungefär 1 timme. Allting är relativt men jämfört med banktider är det ingenting.

I dagsläget kan en Bitcoin delas upp i en hundradel av en miljon (0.00000001), även kallat en satoshi.

KAPITEL 6

Bitcoin kommer förändra världen


Bitcoin håller på att revolutionera finansbranschen. Du kan överföra pengar snabbt, enkelt och billigt. Det finns varken geografiska begränsningar eller öppettider. Du kan överföra pengar 24/7 till vem som helst på jorden för extremt låga avgifter.

Hur framtiden kommer se ut om några decennier är omöjligt att förutspå. Men finans är bara den första branschen som Bitcoin och Blockchain kommer att förändra för all framtid.

Idag är vi 7,5 miljarder människor på jorden. Med 2-4 miljarder som är helt utestängda från finansvärlden. Nästan 5-6 miljarder får inte delta i internationell handel. Bitcoin tar bort barriärerna och öppnar finansvärlden för alla. Denna förändring kommer att ske snabbare än någon kan ana.

Om du vill lära dig mer om hur Bitcoin fungerar har vi flera guider tillgängliga. För den som är intresserad av detaljer finns det ursprungliga ”white paper” dokumentet från Satoshi Nakamoto. Det kan du läsa här: bitcoin.org/bitcoin.pdf.

Det enklaste sättet att komma igång med Bitcoin är att köpa Bitcoin. Men det är viktigt att vara medveten om att det finns många köpplatser som inte är säkra. Vi rekommenderar endast att köpa Bitcoin på välkända marknadsplatser.

Nedan hittar du den bästa platsen att köpa Bitcoin →

Delta i Diskussionen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Handla med eToro nu!

Bäst Kryptovaluta Mäklare. Öppna Konto på 3 minuter. 24/7 Trading. Lägst Avgifter.

Handla med eToro nu!

Bäst Kryptovaluta Mäklare. Öppna Konto på 3 minuter. 24/7 Trading. Lägst Avgifter.

Risk Disclaimer: Cryptoassets are highly volatile unregulated investment product. No EU investor protection. Your capital is at risk.