Kryptovalutor fortsätter att bli alltmer accepterade i samhället. I investeringskretsar är de ett tillgångsslag med samma status som aktier och råvaror. För småsparare och investerare har Bitcoin, Ethereum och andra kryptovalutor blivit intressanta tillgångar. Detta beror delvis på att det finns mer information om de digitala valutorna. Det beror också på att det går att investera i dem på mer än ett sätt.

Digitala valutor är inte längre enbart tillgångar för teknikkunniga daytraders. Alla kan investera i dem på ett sätt som passar dem.

För aktiva traders med kortsiktiga mål

Kryptovalutor är populära tillgångar bland aktiva investerare med kortsiktiga mål, såsomdaytraders. De digitala valutorna har i regel hög volatilitet ochdaytraders försöker gå med vinst på varje marknadsrörelse.

Utmärkande fördaytrading är att det sällan köps några faktiska tillgångar. I stället spekuleras det på hur kryptokurserna kommer att röra sig de närmaste minuterna, timmarna eller dagarna.Tradersvill öppna köp- eller säljpositioner på stigande respektive fallande priser. Deras vinst blir mellanskillnaden från öppnandet till dess att positionen stängs.

Aktiva och kortsiktiga traders använder ofta teknisk analys för att förutspå marknadens rörelser. Detta involverar att följa live diagram med olika indikatorer. En populär indikator är MACD, som använder långa och korta glidande medelvärden. Syftet med just den här indikatorn är att upptäcka kommande trender, till exempel att Bitcoinkursen snart stiger eller faller. Beroende på hur medelvärdena rör sig runt kursen kan det indikera att det är dags att öppna en köp- eller säljposition.

För passiva traders med långsiktiga mål

Kryptovalutor passar även de som investerar långsiktigt och mer passivt. I det här fallet kan det passa bättre att köpa de faktiska kryptovalutorna och förvara dem i kryptoplånböcker. Det är lika viktigt att välja rätt kryptoplånbok som det är att välja kryptovaluta. Det finns externa kryptoplånböcker, mjukvaror och pappersplånböcker. Det går också att få en kryptoplånbok inbäddad i webbläsaren.

Den som köper kryptovalutor i investeringssyfte vill att de ska stiga i värde med tiden. Om man tittar historiskt har kryptopriset stigit med åren, även om de temporärt har kunnat utsättas för prisfall. Passiva investerare kan vänta ut vad de tror är temporära fall, men det är upp till dem att välja när de vill sälja.

Långsiktiga investerare är mer benägna att basera sin investering på fundamental analys. Det innebär att de tar del av expertutlåtanden och marknadsanalyser. Olika kryptovalutor har olika framtidsutsikter så det gäller att undersöka varje kryptovaluta för sig. Faktorer som kan påverka värdet är förbättringar i blockkedjan, nya användningsområden och marknadens uppfattning.

Risker oavsett strategi

Oavsett vilken strategi man använder finns det risker med alla typer av investering. Kryptovalutor är i regelvolatila tillgångar. Det innebär att de kan pendla snabbt och mycket i pris. Detta är både en fördel, och en risk.

Det är upp till varje trader och investerare att avgöra hur stor risk de är villiga att ta. Vissa är bekväma med en högre risk medan andra vill ha en lägre. Risken går inte att eliminera helt, men den går att minimera genom att sprida sina investeringar över flera tillgångar.

Kryptovalutor är inte bara till för risktagare och teknikentusiaster. Alla kan investera i kryptovalutor. De behöver bara hitta ett tillvägagångssätt som passar dem.