Kryptovalutor har blivit otroligt populära det senaste årtiondet. Utvecklingen har gått mycket snabbt och inte bara har det uppstått olika typer av kryptovalutor utan det har också spekulerats i dessa olika valutor på ett i det närmaste feberaktigt sätt. Många människor har vunnit väldigt mycket medan andra förlorat väldigt mycket. Överlag har dock kryptovalutorna ökat i värde på ett i det närmaste overkligt sätt.

Vi har all anledning att tro att värdeökningen för kryptovalutor kommer att fortsätta, även om utvecklingen under vissa tider kommer att vara ryckig.

Användningen av kryptovaluta var i början ett sätt att komma förbi diverse regleringar som myndigheter hade för transaktioner men kryptovalutan var också ett bra sätt att göra betalningar anonymt och till en mycket lägre kostnad än vad traditionella valutor kunde erbjuda.

Kryptovalutor är också ett effektivt sätt att föra över pengar mellan privatpersoner. Särskilt till länder som omfattas av olika valutarestriktioner.

Kryptovaluta – Ny möjlighet för online casinon i Sverige och internationellt

En bransch som är väldigt proaktiv när det gäller nya typer av betalningar är spelbranschen. När casinon började etablera sig online var betalningar en särskild utmaning som branschen tidigt lade ned mycket energi på att lösa. I Internets barndom var det många personer som kände en stor skepsis när det gällde att betala online. Det var därför mycket viktigt för de casinon som verkade online att snabbt utveckla nya betalningslösningar, som var både säkra och anonyma. Utmaningen med betalningslösningar ledde till att casinona blev ledande inom betalningar på internet och det blev till och med så att en hel bransch för säkra betalningar utvecklades som en följd av detta. Det är bakgrunden med betalningsutmaningar som gjort att casinobranschen varit särskilt mottaglig för att anamma nya betalningsmetoder, som till exempel kryptovaluta.

Under de senaste åren har det i Sverige skett en utveckling där svenska staten har drivit fram regleringar för casinon som verkar online. Många casinon har därför en svensk så kallad spellicens. Det är frivilligt att ha en licens och det finns därför fortfarande många casinon utan svensk licens. Denna uppdelning i två olika grupper casinon har lett till att casinona med svensk licens har blivit mer traditionella i sin verksamhet i Sverige medan de casinon som valt att inte ha en svensk licens har blivit mer nytänkande. Det är särskilt i den senare gruppen som vi hittar casinon som använder kryptovaluta som betalningsform.

Förbättrad säkerhet för kryptovalutor

Säkerheten avseende kryptovalutor är förstås också något som många har ifrågasatt. Vem eller vilka står bakom en viss valuta? Hur kan jag lita på att valutan går att använda? Är det inte stora risker att bli bedragen? Visst har det funnits, och finns, stora risker med kryptovalutor, och det finns många oseriösa aktörer därute men samtidigt har säkerheten och trovärdigheten när det gäller kryptovalutor förbättrats mycket med tiden. Det är också en teknik som förväntas växa snabbt de kommande åren.

Idag skulle man kunna säga att de största kryptovalutorna många gånger är säkrare och mer värdebeständiga än vad många fattigare länders valutor är. Denna utveckling kommer helt säkert att fortsätta så vi kan räkna med att kryptovalutan är här för att stanna, och fortsätta att bli viktigare och viktigare för handeln och det finansiella systemet.