Ett begrepp som dyker upp allt oftare är kryptolån – ett lån för att investera i Bitcoin, Ethereum, Litecoin och andra kryptovalutor. Med kryptolån kan både avses ett lån där kryptovaluta används som säkerhet för lånet och ett lån med syftet är att investera i kryptovaluta.

I den här artikeln går vi igenom hur ett kryptolån fungerar och svarar på frågan om det ens finns kryptolån.

Låna med kryptovaluta som säkerhet

Det är fullt möjligt att låna med kryptovaluta som säkerhet för lånet. Det finns inga svenska lånetjänster som har denna möjlighet men på handelsplatserna Crypto.com och Binance finns möjligheten att belåna kryptovalutor.

På Crypto.com finns en låneprodukt som heter Crypto Credit där det är möjligt att belåna belåna upp till 50 % av värdet på ens kryptotillgångar i depån. Den årliga räntan ligger på 8 %, vilket får betraktas som högt med tanke på att det inte rör sig om ett blancolån. Ingen kreditupplysning behöver göras i samband med lånet.

Handelsplatsen Binance erbjuder även de kryptovalutalån där det går att belåna med upp till 65 % av värdet på din kryptovaluta. Lånet är att betrakta som ett kort lån med löptider på från 7 dagar upp till som mest 180 dagar. Räntans sätts individuellt och du behöver vara inloggad för att få se vilken ränta du kan bli erbjudanden.

Du kan låna många olika kryptovalutor inklusive BUSD och USDT, totalt finns runt 60-70 olika kryptovalutor att välja mellan som lånet blir “utbetalt” i och det finns ett 20-tal olika kryptovalutor som går att använda som säkerhet för lånet.

Ta reda på mer om företaget innan du lånar

Vi vill höja ett varningens finger för lån med kryptovaluta som säkerhet, dels är dessa kreditgivare inte svenska vilket innebär att de exempelvis inte står under exempelvis Finansinspektionens kontroll och du har inte samma konsumentskydd som om du hade lånat i Sverige.

Dessutom finns det oseriösa aktörer på marknaden så det är viktigt att dels att ta reda på hur lånet fungerar (risker, krav, villkor m.m.) men även ta reda på mer om företaget bakom.

En webbplats som dyker upp inom kryptolån är Cryptoloan, det är en helt anonym sajt utan företagsinformation. Även domänen är anonymt registrerad så det är svårt att få reda på vilka som ligger bakom tjänsten. Vi avråder bestämt från att använda en kreditgivare som inte har några kontaktuppgifter.

Låna för att investera i kryptovaluta

Att låna för att investera i kryptovaluta, utan att belåna sina befintliga kryptotillgångar, är något vanligare. Då lånet är utan krypto som säkerhet finns det mycket större möjligheter att hitta långivare då det rör sig om ett blancolån. Här går även enkelt att hitta lån i Sverige.

Har du hög kreditvärdighet kan du ta ett privatlån hos banken och kan då få låna till ca 5 – 6 % ränta.

Har du sämre kreditvärdighet, kanske pga. tidigare anmärkningar kan du istället ansöka om lån med betalningsanmärkning. Räntan är desto högre men du har mycket bättre chanser att bli beviljad det.

Oavsett hög eller låg kreditvärdighet brukar det vara bra idé att vända sig till en låneförmedlare. På så sätt kan man nå ut till väldigt många långivare och välja det lånet med lägst ränta och bäst villkor.

Tänk på! Om lånet är för spekulation gäller det att avkastningen från kryptovalutan är högre än vad räntan kostar dig för att investeringen ska löna sig.

Stora risker med att låna för att köpa kryptovaluta

Det är viktigt att vara medveten om att det är väldigt stora risker förknippade med att låna för att köpa kryptovaluta. Dels är kryptovaluta i sig förknippat med hög risk då det är en högvolatil valuta som både kan öka och minska mycket i värde.

Har man dessutom lånat för att handla med krypto tar man en dubbel risk då investeringen kan minska i värde samtidigt som lånet finns kvar.

Men med stor risk kan det även finnas en stor vinst. Har man investerat med belåning får man en hävstångseffekt om investeringen ökar i värde. Det viktiga är att man är medveten om riskerna.

Sammanfattningsvis

För att ta ett kryptolån är det absolut viktigaste att man är medveten om riskerna och vara införstådd i att man investeringen både kan öka och minska mycket i värde.

Som tidigare nämnt gäller det också att ta reda på mer om företaget och låneprodukten om man väljer att lån med krypto som säkerhet.

För att svara på frågan om det finns kryptolån så är svaret Ja, dock finns det inga kryptolån i Sverige utan man får vända sig till utländska aktörer. Att låna för att köpa kryptovalutor är dock fullt möjligt även i Sverige men det är då lån utan säkerhet som gäller.