DEN ULTIMATA GUIDEN

VAD ÄR FIAT-VALUTA?

En fiatvaluta är en valuta som inte är bundet till en speciell råvara, såsom guld eller silver. De saknar ett inneboende värde. SEK, EUR och USD är exempel på fiatvalutor. Denna ultimata guide består av 3,000+ ord, 6 st videos och har en uppskattad lästid på 15 minuter. Vi lär dig allt om fiat pengar.

 • Allt om fiat valuta, hur de fungerar, vem som bestämmer över dess värdering, risker, och mycket mer
 • Jämför handelsplatser i vår tabell och köp kryptovaluta på 5 minuter
 • Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →

Topp 3 Krypto Handelsplatser - December 2023

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

KAPITEL 1

Vad är fiatvaluta?


Så fungerar fiatvaluta:

Fiatvaluta, fiat valuta, fiat pengar eller pengar?

Fiatvaluta = en valuta som inte är bundet till en speciell råvara

En fiatvaluta (på engelska fiat currency eller fiat money) saknar ett inneboende värde. Dess värde grundar sig inte på en råvara såsom guld eller silver. Den grundar sig istället helt på den institution som ger ut dem till allmänheten. Det vill säga, regeringen och centralbanken.

Dessutom styr också allmänhetens förtroende för utgivaren och fiatvalutan, hur den värderas idag och i framtiden. Fiatvalutor är vad de alla länder idag använder sig av.

Länder och deras fiatvalutor:

LandFiatvalutaValutokod
USAAmerikansk dollarUSD
SverigeSvensk kronaSEK
EnglandBrittisk pundGBP
EuroområdetEuroEUR
MexicoMexikansk pesoMXN
BrasilienBrasiliansk realBRL
RysslandRysk rubelRUB
IndonesienIndonesisk rupiahIDR
KinaYan / renminbiRMB
JapanYenJPY
AustralienAustralisk dollarAUD
Nya ZeelandNyzeeländsk dollarNZD

Alla är de exempel på fiatvalutor, vilkas värde styrs helt och håller av sina respektive regeringar och centralbanker.

Två centrala begrepp att lära sig för att kunna förstå innebörden av fiatvaluta är:

 1. Guldmyntfot
 2. Pappersmyntfot

1. Guldmyntfot

Guldmyntfot = ett monetärt system där papperssedlar är knutna till en råvara, exempelvis guld

Guldmyntfot gör det möjligt för människor att enklare kunna förflytta pengar genom papperssedlar. Det är betydligt dyrare att transportera guld. Dessutom tillåter guldmyntfot att papperssedlarna behåller sitt värde, med stöd av guld.

2. Pappersmyntfot

Pappersmyntfot = ett monetärt system där papperssedlar inte är knutna till en råvara

Det är systemet som fiatvalutor bygger på.

Det saknar en begränsad täckning och uppbackning av exempelvis guld. Fiatvalutor och dess värde styrs helt av tillit mellan institution (regering och centralbank) och allmänheten. På lång sikt är det styrkan hos en regering som är helt avgörande för en fiatvalutas värde.

KAPITEL 2

Historien bakom fiatvaluta


A brief history of money:

Till en början kommer ordet fiatvaluta från Latin.

Det är ett låneord och är en konjunktivform av verbet “göra”. Dess betydelse är “låt det bli gjort”. Men det finns ingen direkt koppling mellan dess betydelse och vad det idag representerar.

Vart har fiatvalutan dess ursprung?

Fiatvalutan har sitt ursprung i Kina för flera hundra år sedan. Allt började på 1000-talet i Sichuanprovinsen, där pengar började ges ut i pappersform. De kunde bytas mot olika typer av handelsvaror. Exempelvis mot silver, guld eller silke.

Kublai Khan kom till makten under 1200-talet. Kort efter hans tillkomst införde han fiatvalutasystem, vilket skulle komma att förändra hela det dåvarande finansiella systemet. Det finns många historiker som hävdar att dessa fiatpengar var en av de största faktorerna till att det mogoliska imepriet tilslut föll. Införandet av fiatpengarna ledde till både onödigt höga utgifter, samt hyperinflation.

(Bild: Wikipedia)

Så sent som under 1600-talet skulle fiatpengar komma att införas i Sverige, Nederländerna och Spanien. Fiatpengarsystemet misslyckades dock i Sverige, och kort därefter övergick man istället till silverstandarden.

Under kommande 200 år var det allt fler länder som fick upp ögonen för ett fiatvalutasystem. Fler länder började experimentera med möjligheten att införa det i sina respektive ekonomier. Bland annat Frankrike, Kanada, USA och alla dess kolonier.

Länder och när de lämnade guldstandarden:

LandÅr
Italien1914
Nederländerna1914
Frankrike1914
Tyskland1914
Japan1931
Storbritannien1931
Sverige1931
USA1933
Belgien1935

USA fortsatte att ha en del av sitt finansiella system, och sin valuta, knutet till guld. Det skulle dröja ända fram till den 15e augusti 1971, då man helt övergav dollarns relation till guld.

USAs dåvarande president, Richard Nixon, livesändes i TV. I sitt tal sa att den amerikanska regeringen från och med nu skulle upphöra att helt använda sig av en råvarubaserad valuta.

Var det ett klokt val?

Det har sedan flera hundra år pågått en diskussion bland politiker och ekonomer, ifall fiatvalutor är bra eller inte.

Många påstår fiatvalutasystemet för att ge regeringar frihet till att kunna styra och ställa över sina egna ekonomier. Andra påstår istället fiatvaluta och dess system för att vara en ren bluff.

“In the end fiat money returns to its inner value – zero” – Voltaire

KAPITEL 3

För- och nackdelar


Difference between Fiat Money and Gold Standard:

För att kunna besvara ifall fiatvalutan är en bluff eller inte, är det nödvändigt att gå igenom dess för- och nackdelar.

1. Fördelar med fiatvaluta

 • Oberoende från råvaror och deras prisförändringar.
 • Finns ingen begränsad tillgång.
 • Regering och centralbank kan styra utbudet.

Oberoende från råvaror och deras prisförändringar

En av fördelarna med fiatpengar är att det inte är knutet till en råvara, såsom guld eller silver. Det betyder att det inte kan påverkas lika enkelt i pris som en råvara. Exempelvis är det inte helt ovanligt att se guld eller andra råvaror kunna skifta i pris med 5 – 10 % på en dag.

Fiatvalutan är heller inte begränsat till en råvara. Förr i tiden kunde regeringar och banker inte styra över sin valuta precis som de ville. De kunde exempelvis inte införa ny valuta i ekonomin, ifall de inte innehade lika mycket värde motsvarande sina guldförråd. Systemet bidrog till att regeringen var begränsad. Möjligheter att kunna skapa pengar och öka värdet på sin valuta, enbart utifrån ekonomiska faktorer, var inte möjligt.

Med fiatvaluta är det fullt möjligt för ett lands centralbank att kunna hantera:

 • Kreditefterfrågan.
 • Likviditet.
 • Räntenivåer.

Allt detta på ett mer tillförlitligt sätt.

Finns ingen begränsad tillgång

En regering och centralbank kan styra utbudet av pengar utifrån ett lands ekonomiska behov. De kan snabbt utöka mängden pengar i vårt samhälle, och på så sätt hjälpa till att stimulera ekonomin under oroliga tider. Exempelvis var de flera regeringar över hela världen som under 2020, i och med Covid-19, började utöka mängden pengar i omlopp.

Anledningen till varför man utökade mängden pengar är då man ville bibehålla en hög konsumtion. En lägre konsumtion skulle kunna leda till sämre resultat för företag. Det kan i sin tur leda till avskedningar, och i värsta fall en lågkonjunktur. Samtidigt köpte Riksbanken även företagsobligationer för att ge stöd till återhämtningen i ekonomin och inflationen. På så sätt hålla nere räntorna och förbättra kreditförsörjningen till företag.

Regering och centralbank kan styra utbudet

Utbudet styrs helt av regering och centralbank. Det bidrar till att fiatvalutor inte är lika känsliga för yttre påverkan. Dess värde och pris kan inte påverkas lika mycket av spekulation. Denna risk är betydligt högre för råvaror, såsom brentolja, guld, silver och koppar.

Exempel: Den 30e september 2019 var brentolja värt 65.02 $ per fat. 4 månader senare, den 13e April 2020, nådde brentolja sin lägsta nivå på väldigt länge på 21.98 $ per fat. Ett tapp på ca 66 %. Nästan 2 år senare, 4e april 2022, handlas brentolja till ett pris av 108.11 $ per fat. En ökning på ca 492 %.

Även om en fiatvaluta kan skifta kraftigt i pris under extrema omständigheter, har regeringar och centralbanker förmågan att kunna styra priset med hjälp av olika element. De kan bland annat bestämma räntenivåer, efterfrågan på krediter, likviditet, och mycket mer. Fiatvalutan ger med andra ord regeringar och deras centralbanker flexibilitet att kunna hantera volatilitet.

2. Nackdelar med fiatvaluta

 • Oberoende från råvaror och deras prisförändringar.
 • Finns ingen begränsad tillgång.
 • Regering och centralbank kan styra utbudet.

Ja precis, du läste rätt. Samma faktorer som bidrar till fördelarna med fiatvalutan, representerar även dess nackdelar. Detta har främst att göra med misskötsel av ett lands penningpolitik.

En regering och centralbank som inte sköter sin penningpolitik kan ställa till det rejält för ett lands fiatvaluta och ekonomi. Vi har fått vittna om många exempel på länder vars ekonomier fullständigt kraschat på grund av politiker som misskött sig.

(Bild: BBC)

Ända sedan Chávez blev vald till president har Venezuelas valuta gradvis tappat i värde. Grafen visar den årlig inflationstakten. Som högst sägs Venezuela ha nått en inflationstakt på 2 000 0000 % under 2018. Venezuela slutade tillfälligt att ta fram nya inflationssiffror. I april 2019 uppskattade IMF (Internationella valutafonden) att inflationen skulle nå 10 000 000 % i slutet av 2019.

Inflation uppkommer när centralbanken trycker nya pengar. Att trycka pengar är ett vanligt förekommande under finanskrisen, vilket vi fått skåda både 2007 och 2020. Det kallas lite fint för en “kvantitativ lättnad”, och är en kortsiktig lösning. På lång sikt leder det istället till högre inflation. I värsta fall hyperinflation.

Top 5 länder med högst inflationstakt:

LandInflationstakt 2021*
Venezuela2 700.00 %
Sudan194.60 %
Zimbabwe92.50 %
Suriname54.50 %
Yemen40.80 %

*(Afghanistan, Argentina, Lebanon, Somalia och Syrien är inte inkluderade).

Top 5 länder med lägst inflationstakt:

LandInflationstakt 2021
Japan– 0.02 %
Macao SAR– 0.03 %
St. Kitts and Nevis– 1.00 %
Comoros– 1.00 %
Samoa– 3.00 %

KAPITEL 4

Fiatvaluta vs guld


Fiat Money vs. the Gold Standard:

Fiatvaluta eller guld – vad är bäst?

För att kunna komma till ett klokt svar bör vi först och främst svara på vad guld är.

4.1

Guld

Guld är en ädelmetall med unika egenskaper. Man har beräknat att det ska finnas totalt ca 254 296 ton guld. Varav 201 296 ton finns över jorden, och 53 000 ton under jorden. Den andel guld som finns över jorden finns i sin tur fördelad över 4 olika kategorier.

Fördelningen av guld:

Typ av tillgångAntal tonAndel
Smycken93 253 ton46 %
Privat sparande44 384 ton22 %
Statligt sparande34 211 ton17 %
Övrigt29 448 ton15 %

Människan har sedan urminnes tider varit engagerad i utvinning av guld. Mängden man hittar varje år har dock minskat i komparation till mängden guld redan funnen. Samtidigt går det inte att framställa guld från annat material. Man estimerar att det bryts ca 2 500 – 3 000 ton per år. Det skulle betyda en total utspädning på 1.2 – 1.49 % per år.

Det låga utbudet, samt den minskande mängden guld man hittar varje år, har lett guld till att ha två specifika egenskaper:

 • God värdebevarare.
 • Inflationssäkert.

4.2

Fiat valuta eller guld?

Guld har sedan länge använts som betalningsmedel. Till en början handlades och värderades guld utifrån dess vikt. Med tiden började man istället prägla mynt, vilka märktes med en specifik vikt. Dock gick det aldrig att framställa hur mycket guldmynt som helst. Därför skapade man ett monetärt system, guldmyntfot, där papperssedlar var kopplade till guld och kunde enkelt transporteras.

Med tiden har alla länder övergivit guldstandarden, och övergått till pappersmyntfot. USA tog sitt första initiativ mot att lämna guldstandarden 1933, och den sista lilla kopplingen dollarn hade till guld slutade 1971. För att kunna besvara frågan – fiatvaluta eller guld? Ta en titt på grafen nedan.

(Bild: Pricedingold)

Bilden visar hur dollarn, sedan 1900, tappat i värde mot guld.

Sedan 1900, fram till 2010, har dollarn förlorat 98 % av sitt ursprungliga värde. Guld har genom åren behållit sitt värde och stått emot inflation. Det är med andra ord en klar vinnare.

KAPITEL 5

Fiatvaluta vs kryptovaluta


Crypto vs Fiat:

Fiatvaluta eller kryptovaluta – vad är bäst?

För att kunna komma till ett klokt svar gör vi precis som för guld. Vi går först igenom vad en kryptovaluta är och hur det fungerar.

5.1

Kryptovaluta

En kryptovaluta är inte som vanlig fiatvaluta. Istället för att kontrolleras av en centralbank hanteras kryptovalutor i ett nätverk av datorer, och existerar enbart i virtuell form via Internet. Tekniken bakom kryptovalutor kallas för Blockchain-teknik.

Det finns många olika kryptovalutor. De två mest handlade kryptovalutorna är Bitcoin och Ethereum.

12 största Kryptovalutorna sett till marknadsvärde:

KryptovalutaSymbolTotalt marknadsvärde
BitcoinBTC875 miljarder USD
EthereumETH420 miljarder USD
TetherUSDT82 miljarder USD
BNBBNB73 miljarder USD
USD CoinUSDC52 miljarder USD
SolanaSOL42 miljarder USD
TerraLUNA41 miljarder USD
CardanoADA40 miljarder USD
XRPXRP39 miljarder USD
AvalancheAVAX25 miljarder USD

Tabell uppdaterad april 2022

Fiatvaluta och kryptovaluta har endast en sak gemensamt. Ingen av dem stöds av en underliggande fysisk tillgång. Dock är kryptovalutor unika på det sätt att de är helt decentraliserade.

Till skillnad från en vanlig fiatvaluta är inte en kryptovaluta styrd av en statlig myndighet eller en centralbank. Den utvecklades helt enkelt för att vara fri från regeringens tillsyn och inflytande, och har ett kontrollerat och begränsat utbud. Det betyder att ingen kan trycka fler av kryptovalutan, och därmed inte heller påverka dess värde genom utspädning (inflation).

5.2

Fiat valuta eller kryptovaluta?

När det kommer till värdering har exempelvis bitcoin visat att kryptovalutor är en god värdebevarare.

Grafen nedan visar hur bitcoin till och med stigit i värde mot guld. Bara under de senaste 3 åren (2019, 2020 och 2021) har bitcoin givit en genomsnittlig årlig avkastning på 87.20 %, 302.80 %, samt 57.60 %.

(Bild: Pricedingold)

Marknaden för kryptovalutor är dock betydligt mindre än marknaden för valutahandel. Därmed är den mycket mera volatil. Hög volatilitet är förknippat med risk.

Fiatvalutan har dock historiskt visat, gång på gång, hur sårbar den är. Allt fler människor och företag har börjat utforska möjligheter kring att gå över till ett kryptovaluta-system för sina finansiella transaktioner. I takt med att marknaden mognar kommer volatiliteten sannolikt att minska.

KAPITEL 6

Slutsats fiatvaluta


Why Central Banks Want To Get Into Digital Currencies:

Sanningen är den att en fiatvaluta inte har ett egenvärde. Nya pengar kan enkelt tryckas av centralbanken. Detta kan i extrema fall få förödande konsekvenser i form av inflation eller hyperinflation.

Dock har fiatvalutor och detta system fungerat i många år. Kommer den någonsin att kunna ersättas?

Råvarubaserat valutasystem

Många förespråkare av guldstandarden ser ett råvarubaserat valutasystem som mera stabilt. Innan allt fler nationer gick över till pappersmyntfot hölls priserna på varor stabila. Samtidigt var ekonomiska kriser inte ett lika vanligt förekommande.

Exempel: En T-ford (en gammal bilmodell) kostade år 1910 runt 260 USD. Ifall priset räknades om till dåvarande guldpris om ca 19 USD per oz, kostade den ca 450 gram guld. Nästan 100 år senare, 2017, släppte Ford en ny modell. Ford Focus. Denna kostade 21 000 USD. Uttryckt i guld kostade ca 480 gram. Priset i guld var med andra ord nästan helt oförändrat.

Andra anhängare av fiatvalutor kritiserar dock guldpriset för att ha varit instabilt under de senaste åren. Priset har inte varit densamma hela tiden. Emellanåt har det fluktuerat kraftigt.

I ett fiatvalutasystem kan pengar kontrolleras av staten och centralbanker, vilka kan utnyttja olika verktyg för att hålla en fiatvaluta stabil. Därmed hindra den från att fluktuera kraftigt under oroliga tider.

Kryptobaserat valutasystem

Även om marknaden för kryptovalutor är ung, hävdar många experter bitcoin och andra kryptovalutor för att vara framtiden. Bitcoin skapades kanske inte för att helt ersätta dagens finansiella system. Många ser det snarare som ett alternativ till fiatvalutasystemet, utan någon påverkan från statliga myndigheter.

Med tiden har dock allt fler börjat prata om potentialen bakom kryptovalutor. Hur det en dag skulle kunna komma att ersätta dagens finansiella system mot ett mera effektivt och bättre samhälle. Allt fler företag har börjat implementera exempelvis bitcoin som betalningsmetod.

Exempel på företag:

 • Microsoft
 • Starbucks
 • Whole Foods
 • Block
 • Home Depot
 • PayPal
 • Tesla

Enligt statistik ska mer än 15 000 bolag idag acceptera betalningar i bitcoin. Siffran växer i takt med att antalet användare blir större, och sannolikheten för att kryptovalutor kommer att spela ännu större roll i framtiden är mycket hög.

Ifall fiatvalutan kommer att ersättas av antingen ett råvarubaserat- eller kryptobaserat valutasystem kan dock ingen säkert svara på. Tittar man tillbaka i historien har människan och samhället ständigt utvecklats. Förmodligen kommer fiatvalutan någon gång i framtiden att ersättas. Förhoppningsvis mot något som kan komma att erbjuda ett bättre finansiellt system för ett bättre samhälle. Den som väntar får se.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *