Millainen on erilaisten kryptovaluuttojen rooli sijoitusmarkkinoilla? Millaisia mahdollisuuksia ne pystyvät tarjoamaan ja paljonko niihin olisi kannattavaa sijoittaa rahaa? Kryptovaluutta on kryptografian eli salatun viestinnän pohjalta rakennettu digitaalinen virtuaalivaluutta, joka perustuu hajautettuun tietokantatekniikkaan. Kryptovaluutat toimivat yleensä hajautetusti, eikä niitä silloin hallitse pankki, valtio tai muu yksittäinen taho.

Kryptovaluuttojen potentiaali sijoituskohteena on kiehtova sekä moninainen aihe, jossa sijoittajan tulee pystyä huomioimaan monia eri muuttuvia tekijöitä. Kryptovaluuttoja voidaan verrata myös muihin sijoituskohteisiin, kuten esimerkiksi valuuttasijoituksiin, osakkeisiin sekä indekseihin. Näiden sijoitusmuotojen keskinäisessä vertailussa voidaan ottaa huomioon niiden yksilöllinen kehitys, korrelointi, keskimääräinen tuotto sekä mahdolliset riskit. Euteller osoitteessa Kasinosuomi.com tarjoaa listauksen tämän kesän kuumimmista nettikasinoista, joissa jokaisella on mahdollisuus perehtyä vastuulliseen pelaamiseen.

Tällä hetkellä markkinoiden kaikista suosituin kryptovaluutan muoto on bitcoin. Sitä seuraavat kymmenet erilaiset kryptovaluutan muodot, joita myös tulee markkinoille lisää jatkuvasti. TOP 10 listalla paikkaansa pitävät; ethereum, tether, binance coin, cardano, dogecoin, XRP, USD Coin, Bitcoin Cash sekä Solana.

Kryptovaluutat ovat sijoitusmuotona korkean tuoton omaavia

Vastapainona sijoittajan näkökulmasta katsottuna on kuitenkin hyvä sisäistää, että ne omaavat myös korkean riskin suhdanteen, mistä johtuen sijoittajan on hyvä olla perillä kryptovaluuttojen perusteista ennen isojen sijoituspäätösten tekemistä.
Kryptovaluuttojen korkeaa riskiä luo niiden volatiliteetti, joka on eräs riskiä kuvaava tunnusluku. Tavallisimmin tämä tunnusluku lasketaan yksittäisten päivätuottojen hajonnasta ja ilmoitetaan prosentteina vuodessa. Toisin sanoen, volatiliteetti on tuoton keskihajonta, yleensä vuoden aikahorisontilla.

Erilaiset kryptovaluutat eivät korreloi yhdessä muiden sijoitusmuotojen kanssa, lisäksi niiden tuotto-riski suhdannetta tulee pystyä tarkastelemaan erilaisesta näkökulmasta, kuin muita mahdollisia sijoitusmuotoja. Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on tietenkin avointa jokaiselle, mutta niiden käyttäytymiseen on hyvä perehtyä, varsinkin ensikertalaisen näkökulmasta katsottuna. Nämä edellämainitut kryptovaluutat ovat soveltuvat kaikista parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Kryptovaluuttojen arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan

Puolestaan arvoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi valuutan kokonaismäärä, sen suosio, tarkoitus sekä lisäksi teknologia. Olipa kyse yksityissijoittajasta tai suuremman luokan yrityksestä, tulisi jokaisen sijoituspäätöksiä tekevän olla hyvin perillä kryptovaluuttojen valinnan kriteereistä. Kuinka löydän juuri omiin sijoituksiini parhaiten sopivan kryptovaluutan? Tässä voidaan käyttää arvioinnin mittarina kryptovaluuttojen ominaisuuksia, kehitystä, saatavuutta sekä white paperia.

Niin sanottu white paper pitää sisällään kunkin kryptovaluutan ominaisuudet, kehitysaikataulun ja yksilöllisen käyttötarkoituksen. Se on tärkeänä työkaluna osaltaan myymisen helpottamisessa, jotta sijoittavat saisivat nopeasti sekä selkeästi kaiken mahdollisten tarvittavan tiedon.

Mitä erilaisempia teknologioita kukin kryptovaluutta käyttää, sitä arvostetummaksi ja suositummaksi se todennäköisesti tulee. Näitä voivat olla esimerkiksi nopeat maksutapahtumat, kuluttomat siirrot sekä maksujen suorittaminen anonyyminä.

Valitaanko keskitetty ja hallinnoitu valuutta vai valuutta, joka toimii hajautetusti?

Tämä on yksi tärkeimmistä valinnoista, joita sijoittaja joutuu tekemään kryptovaluuttojen parissa. Hajautetut valuutat tarjoavat ominaisuuksiltaan sen, että niitä ei pysty hallitsemaan tai säätelemään mikään ulkopuolinen taho. Erilaiset kryptovaluutat toimivat kuten ohjelmistot, joten sijoittajan on hyvä olla perillä kryptovaluutan white paperista, jotta pystytään tekemään laadukkaita valintoja sijoitusmarkkinoilla. Sijoittajan on hyvä tarkastella ainakin seuraavia asioita: onko kryptovaluutan kehitys ollut tasaiseen tahtiin aktiivista vai onko sen kehitys täysin lopahtanut?

Korkeimman markkina-arvon kryptovaluutat poikkeavat ominaisuuksiltaan, niitä kehitetään jatkuvasti, saatavuus on korkealla ja white paper on kunnossa. Sijoittajalle on helpointa tähdätä juuri tällaisiin kryptovaluuttoihin.

Erilaiset kryptovaluutat tunnetaan niiden erittäin nopeasta sekä muuttuvasta kasvusta. Esimerkiksi bitcoin on nostattanut arvoaan dollariin nähden vuodesta 2017 lähtien huikeat 3362 %. Kryptovaluutat eivät ole koskaan muutosten ulottumattomissa, sillä ne vaihtavat arvoansa jokaisen päivän jokaisena hetkenä. Jatkuva kurssien seuraaminen voikin olla sijoittajalle raskasta, joka myös osaltaan luo kryptovaluutoista vahvasti juurikin pidemmän aikavälin sijoitusmuodon. Valuuttojen suuri vaihtelu voi luoda myös erilaisia mahdollisuuksia, riippuen paljon sijoittajan omasta strategiasta.

Kryptovaluuttojen hankinta

Erilaisiin vaihtoehtoihin kryptovaluuttojen osalta voidaan päästä helposti jo 5 euron sijoituksella. Kryptovaluuttoja voi ostaa helpoiten esimerkiksi valuuttapörsseistä tai louhinnalla. Lisäksi niitä voidaan ostaa valuutan murto-osissa tai kokonaisina kolikkoina. Ostamisen jälkeen kryptovaluuttoja voidaan säilöä erilaisissa virtuaalilompakoissa, tai toisessa pörssissä.

Ostettaessa kryptovaluuttaa, sijoitetaan joko sen taustalla olevaan teknologiaan tai itse valuuttaan. Kummassakin tapauksessa sijoituksen arvo määrittyy sen mukaan, kuinka paljon sijoitusinstrumentista ollaan valmiita maksamaan ja pyytämään.