I mer enn 5000 år har mennesker vært på jakt etter ulike investeringer for å bevare rikdom i form av langsiktig verdiøkning. Selv om vi har handlet i en rekke ulike midler underveis, har de aller fleste endt opp med gull som det mest populære alternativet. Dette har vært et universalt gjenkjent instrument for verdi, noe som har gjort det mulig å både kjøpe- og selge gull over hele verden.

Et godt tegn på dette er hvordan de europeiske kongerikene handlet i gull over hele verden – i form av gullmynter med ulike ansikt på. I dag har vi et rentemarked med historisk lav avkastning, noe som betyr at investorer ser etter alternative instrumenter å oppbevare sine penger i. De fleste vil ha krav om at det skal være omfattende likviditet, men også at avkastningen kan forventes å overstige inflasjonen for den aktuelle perioden.

Hvorfor kjøper man gull?

Nettopp denne rollen har gull hatt i mange år som et universelt anerkjent investeringsobjekt. Imidlertid er det noe som har endret seg de siste årene som følge av at stadig flere institusjonelle investorer i dag har fått konsesjon til å kjøpe kryptovaluta. Mange investorer stiller nemlig spørsmål om Bitcoin nå kan bli det neste gullet, noe som åpner for en rekke spennende muligheter.

Sammenligner vi gull og Bitcoin vil man fort se at de har en rekke likhetstrekk. Begge deler er hensiktsmessige for oppbevaring av formueverdier, men de er også svært enkle å omsette internasjonalt. Her kan man nok argumentere for og imot begge alterantiver i det evige, men vi har valgt å se nærmere på hvorfor Bitcoin for alvor kan bli det neste gullet.

Årsaker til at Bitcoin kan være bedre egnet enn gull som investering

Selv om det finnes noen ETF-er som gjør det mulig å investere mindre beløp i gull, vil de fleste måtte forplikte et større beløp for å kunne kjøpe gull som investering. Dette skyldes gjerne at man handler i form av gullmynter eller barer, noe som gjerne kan koste opptil $3000 per enhet.

For en mindre investor vil dette være et betydelig beløp å forplikte, noe som resulterer i at mange velger bort gull som en inflasjonsbeskyttelse i sin helhet. Denne hindringen har man ikke når det kommer til Bitcoin. Du kan nemlig kjøpe andeler av en bitcoin gjennom en rekke meglere og kryptobørser. Eksempelvis kan man begynne med bare $250 gjennom en plattform som Bitcoin Profit App som tiltrettelegger for handel i Bitcoin over hele verden.

En annen fordel Bitcoin besitter som ikke gull har, er muligheten for enkel oppbevaring. En ulempe med gull er at man gjerne må ha et trygt sted å oppbevare et større kvantum gull, mens en stor portefølje med bitcoin fortsatt er digital, og dermed kan oppbevares i en lommebok eller hos din foretrukne kryptobørs.

Er bitcoin investeringer trygt?

Et spørsmål som stadig dukker opp når vi omtaler bitcoin som investering – er hvilken grad av trygghet slike investeringen tilbyr. Her er det store uenigheter, men utviklingen går i riktig retning. Det vil alltid være risiko knyttet til finansielle investeringer, men denne er ikke høyere på Bitcoin, sammenlignet med eksempelvis gull, aksjer og NFT-er.

Det som har gjort at mange er skeptisk til bitcoin som investering er det faktum at denne teknologien er svært ny. Mange større institusjonelle investorer har derfor ikke muligheten til å handle i denne verdien, rett og slet fordi deres konsesjon eller retningslinjer ikke har tatt høyde for det.

Dette er en trend vi ser endrer seg nå, hvor mange større institusjoner som Bridgewater Associates, Aker ASA og flere andre selskaper nå begynner å investere deler av sin portefølje i nettopp digital valuta. Vi forventer at denne trenden vil fortsette og at det vil dukke opp stadig mer forbrukervennlige muligheter for å investere i kryptovaluta direkte- og indirekte.

Tilegn deg mer kunnskaper om blokkjeder

En av de viktigste ferdighetene til en investor er å tilegne seg kunnskaper om ulike muligheter for å investere. Dette gjelder også når man skal vurdere om bitcoin og andre kryptovalutaer er en godt egnet investering for din portefølje. Derfor anbefaler vi at man tar seg tiden til å lære, og her finnes det et stort utvalg læringsmuligheter.

Den enkleste måten er selvfølgelig å benytte seg av kilder på internett, men her kan det være mange ulike kilder med variabel kvalitet. Vi anbefaler gjerne at man benytter seg av mer anerkjente kilder som Bitcoin Profit og Kryptografen, som begge tilbyr god dekning av ulike ICO-er, kryptobørser og ikke minst anmeldelser og vurderinger av ulike digitale valuta.

Dersom du foretrekker med tradisjonelle kilder til kunnskap finnes det en rekke gode bøker på både blokkjeder og kryptvaluta for øvrig. Her vil det være personlige preferanser som avgjør, men det er gode muligheter for å finne bøker på både norsk og engelsk hos ulike bokhandlere.