Kryptovalutaer har krøpet inn under huden på oss alle og blitt et begrep som er en del av manges dagligtale hverdag. Vi leser om kryptovalluta i aviser og på nettet nesten daglig. Men der hvor noen mener dette er en skummel utvikling som ikke kommer til å være her i mange år, er det andre som mener at kryptovaluta har kommet for å bli, og kommer til å ta over måten vi gjennomfører betalinger i dag.

Uansett hvilken side av denne saken du står på, er det verdt å vite litt mer om hva kryptovaluta er og hvordan denne valutaen eventuelt vil endre våre liv.

Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er valutaen for alle som ønsker å ha full kontroll over sine penger. Man kan si at kryptovaluta rett og slett er en pengeenhet som kun finnes på internett, rett og slett. Her krypteres all informasjon før den sendes slik at alle som ønsker kan gjennomføre trygge og gode transaksjoner helt uavhengig av statsbanker og landegrenser.

Blokkjedeteknologi ligger til grunne for de første kryptovalutene som kom på markedet. Den aller første, og kanskje mest kjente, er Bitcoin. Bitcoin ble funnet opp av Satoshi Nakamoto, en helt anonym figur i Japan. Hans mål var ikke å finne opp en helt ny valuta, men å kunne tilby trygge overføringer i et desentralisert system.

I dag har det kommet mange ulike kryptovalutaer på markedet som kan handles. Noen av de mest populære er Ethereum, Litecoin, Dogecoin og Tether. Alle de ulike myntene har som ønske å gi brukerne de beste, raskeste og tryggeste betalingsmulighetene. Samtidig skal prisene være så stabile som mulig.

I dag er det mange nordmenn som liker spill på online casino, men sliter med å finne passende betalingsløsninger for dette. Men stadig flere norske nettcasinoer tilbyr betalinger med kryptovaluta for å sikre trygge og raske transaksjoner. Hos casinokrypto.com kan du finne ut mer om kryptovaluta som betalingsløsning på online casinoer.

Kryptovaluta er ikke for deg som ikke tåler svingning i prisene. Her kan verdien på dine mynter endres raskt slik at du den ene dagen har et produkt som er verdt 20% til 30% mindre eller mer enn dagen før.

Fremtidens betalingsløsning!

Det finnes fremtidsforskere og økonomer som mener at kryptovaluta som Bitcoin kommer til å erstatte tradisjonell valuta slik vi kjenner det i dag. Det snakkes til og med om at dette kanskje innen noen få tiår, slik at vi ser inn i nær fremtid når vi snakker om kryptovaluta som betalingsløsning for alle transaksjoner og handler som foregår.

Grunnen til at mange fremtidsforskere og økonomer tar bladet fra munnen og mener at kryptovaluta har kommet, ikke bare for å bli, men også for å ta over, er at dette er en mer effektiv måte å gjennomføre transaksjoner på. Dette gagner alle involverte parter.

Den svingende prisen på kryptovaluta er det som taler mest imot bruken av slike betalinger. Det at det enda ikke er en sikker pris slik at du aldri egentlig kan være 100% sikker på hvor mye dine kryptovaluta er verdt, taler sterkt imot en overgang fra tradisjonell valuta, såkalt ‘Fiat-valuta’, og over til kryptovaluta.

I tillegg krever bruken av kryptovaluta en stor del tekniske ferdigheter og kunnskaper. Selv om handelsplattformene er enkle å bruke og lette å forstå, vil det være flere personer på planeten som vil ha store vanskeligheter med å gå helt over til kryptovaluta. På samme måte som man går over til fornybar energi som solcellepaneler.

Kryptovaluta koster også mye for verden å holde vedlike. Mange tror at vårt online liv ikke tar noe plass og ikke skader planeten. Men dette er ikke riktig. Karbonavtrykket som blir etter en transaksjon av for eksempel Bitcoin, kan sammenliknes med nærmere 130 000 timer med YouTube-streamning!

Dette kan dog løse seg i fremtiden ved at nyere og mer effektive kryptovalutaer tas i bruk. For fordelene med bruk av kryptovaluta er så mange at de vil overskygge ulempene når som helst. Når kryptovalutaer kan love raskere og sikrere transaksjoner, har et satt tak på antall mynter som er tilgjengelig og er desentralisert, og dermed styres av brukerne selv, er vi veldig sikre på at online overføringer med forskjellige kryptovalutaer har kommet for å bli.