Bitcoin og valutahandel har betydelige likheter og forskjeller. Her er hva du bør forstå om dette. 

Finansverdenen utvikler seg raskt, med nye måter å administrere, handle og investere penger på. Kryptovalutaer som Bitcoin, er viktige elementer som forvandler det globale økonomiske landskapet. Mens Bitcoin legger til rette for transaksjoner akkurat som fiat-valutaer, er det et desentralisert betalingsmiddel og formue.

De fantastiske prestasjonene til Bitcoin det siste tiåret, har gitt mynten anerkjennelse som et uavhengig aktivum som trades på forex-markeder og kryptobørser over hele verden. Imidlertid er det tilsynelatende forskjeller og likheter når det gjelder Bitcoin- og forex-trading. Følgende artikkel ser nærmere på hva du bør vite om Bitcoin- og forex-trading.

Sammenligning av krypto- og forex-trading

Aktiva og egenart

En av måtene for å forstå de to tradingkonseptene, er å se på de enkelte aktiva. Forex-trading innebærer hovedsakelig kjøp og salg av fiat-valutaer, mens Bitcoin er primærvalutaen innen kryptotrading. Som andre aktiva i finansverdenen, er begge avhengig av tilbud og etterspørsel for å avgjøre prisen. De har imidlertid forskjellige risikoprofiler, basert på hvordan de genererer verdi.

Fiat-valutaer har en egenverdi, underlagt statlig og institusjonell innflytelse. På den annen side er Bitcoin en spekulativ valuta, som ikke har en sentral enhet som kontrollerer tilgangen. Kursene svinger basert på oppfatningene i markedet. Bitcoin har også et begrenset tak oppad, med bare 21 millioner tokens. I dag er det anslagsvis 19 millioner tokens i omløp på markedet.

Selv om Bitcoin kan tjene de samme formålene som fiat-valutaer, mangler valutaen støtte fra myndighetene eller andre reguleringsorgan. Bitcoin-kursene svinger utelukkende basert på en oppfattet verdi mellom to parter.

Markedsomfang

På global basis, opplever aksjemarkedene de høyeste tradingvolumene enn noe annet marked. Statistikk fra 2019, indikerer at forex-markeder registrerer daglig trading til en verdi på mer enn 6 billioner USD. Til sammenligning, var samlede kombinerte volum på kryptomarkedet, per september 2021, 1,3 billioner USD. Den siste tiden har kryptomarkedet vokst betydelig, men det opplever fortsatt en relativt mindre aktivitet og har lavere tradingvolumer enn valutamarkedene.

Markedsdeltakere

De virksomhetene som deltar på tradingmarkedene innen krypto- og forex, varierer også betydelig. Forex-markeder involverer store statlige etater, institusjoner og individuelle investorer. Offentlige etater engasjerer seg i forex-markedene for å opprettholde riktige likviditetsnivåer for å nå sine økonomiske mål. De har imidlertid for tiden minimal representasjon på kryptomarkedet, til tross for de økende rentene på statskontrollert krypto.

Banker og kredittleverandører spiller ofte rollen som likviditetsleverandører på valutamarkedene, og veksler primært penger på vegne av kunder med utenlandske investeringer. Investeringsfond kan bruke egne overskuddsfond til å spekulere eller investere i forex. Multiglobale selskaper kan også bruke forex for å sikre seg mot valutasvingninger, for å unngå tap som påvirkes av framtidige endringer i aksjeverdiene.

Kryptomarkeder har en tendens til å ha flere mindre aktører, med mindre statlig eller institusjonelt engasjement. Dataene fra Bitcoin Treasuries, viser at engasjementet til myndigheter, banker, investeringsfirmaer og selskaper på Bitcoin-markedet, er relativt lavere enn på forex-markedene. I en nylig analyse på kryptovaluta.io, ser mange investorer på myndighetenes involvering i krypto som en trussel, som igjen kan påvirke Bitcoin-prisene negativt.

Bitcoin er utvilsomt den mest fremtredende kryptovalutaen, som også fungerer som bransjens reservevaluta. Imidlertid er tilpasningen til valutaen fortsatt relativt lav blant institusjonelle investorer, og utgjør mindre enn 8% av alle Bitcoins som mines frem. Private investorer har de største Bitcoin-reservene.

Markedsstruktur

Bitcoin- og forex-trading gjør de mulig for tradere å kjøpe og selge direkte seg imellom og gjennom megler- eller børsplattformer. Det betyr at tradere kan forhandle priser basert på tilbud og etterspørsel uten tilsyn. Aksjehandel er imidlertid underlagt strenge utstedelses- og opplysningslover på regulerte børser.

Totalt sett har Bitcoin- og forex-trading unike egenskaper, med forskjellige fordeler og risikoer. Ovennevnte pekere kan hjelpe deg med å forstå hvordan de fungerer for å ta informerte investeringsbeslutninger.