Det er kanskje ikke alltid man snakker om kryptovaluta og gambling i samme setning, men det er akkurat det vi skal gjøre her. For selv om det absolutt er mange flere ulikheter mellom disse to tingene enn det er likheter, er det likevel en håndfull spennende likheter mellom de to – og dette er noe vi skal komme mye nærmere inn på i denne artikkelen. Så hvis du er interessert i det ene, det andre, eller kanskje begge deler, har du absolutt kommet til riktig sted.

Hvis du har spilt på for eksempel norges automaten har du kanskje ikke tenkt på at det faktisk er noe som kan gi deg god innsikt i noen av de ferdighetene du må ha, eller i hvert fall kommer til å utvikle, når det kommer til for eksempel det å investere i kryptovaluta.

Økonomi og volatilitet

Det er primært to ting man ser på som de største likhetene mellom krypto og gambling og dette er det økonomiske aspektet av det, og deretter ikke minst spørsmålet om volatilitet. For selv om dette ikke typisk er et ord man bruker når man snakker om gambling er det likevel noe som er ganske beskrivende for dette. Man kan ikke stole på utfallet, man bør aldri bruke penger man ikke har råd til å tape, og en rekke andre små elementer som gjør at man derfor likevel kan sammenligne det å gamble med å for eksempel investere i kryptovaluta som Bitcoin eller en av de andre populære myntene.

Det å ha styr på økonomien sin når man driver med disse to tingene handler i høy grad om de samme aspektene:

  • Du må ha godt overblikk over økonomien din.
  • Du må prioritere å bruke penger på dette, slik at du ikke ender med å ta av penger fra andre steder i budsjettet ditt der du faktisk trenger dem.
  • Du må aldri bruke penger som du egentlig trenger eller som du i hvert fall ikke har råd til å tape. Og det aller verste er nesten å bruke penger som ikke er dine, altså penger du har lånt på en eller annen måte. Volatiliteten er noe som gjør at alle tingene som er beskrevet over må unngås for enhver pris.
  • Det lønner seg å ha full oversikt over hvor mye du faktisk bruker på dette og alltid holde deg til det du har bestemt deg for å bruke – uansett om du ender opp med en gevinst, eller å tape pengene du har brukt.